2022.szeptember.28. szerda.

EuroAstra Internet magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

Harmadik országok állampolgárainak beilleszkedését segítő európai alap, 2007-2013 közötti időszak – Magyarország

4 perc olvasás
<p><span class="inline left"><a href="/node/18839"><img class="image thumbnail" src="/files/images/euflags.thumbnail_4.jpg" border="0" width="75" height="100" /></a></span> Bizottság a harmadik országok állampolgárainak beilleszkedését segítő, a 2007-2013 közötti időszakra vonatkozó európai alap keretében elfogadta Magyarország többéves programját, mintegy 13 millió eurós közösségi hozzájárulással, az első két, 2007-re és 2008-ra vonatkozó éves programmal együtt.<strong><em> </em></strong></p><p>

euflags.thumbnail 4 Bizottság a harmadik országok állampolgárainak beilleszkedését segítő, a 2007-2013 közötti időszakra vonatkozó európai alap keretében elfogadta Magyarország többéves programját, mintegy 13 millió eurós közösségi hozzájárulással, az első két, 2007-re és 2008-ra vonatkozó éves programmal együtt.

euflags.thumbnail 4 Bizottság a harmadik országok állampolgárainak beilleszkedését segítő, a 2007-2013 közötti időszakra vonatkozó európai alap keretében elfogadta Magyarország többéves programját, mintegy 13 millió eurós közösségi hozzájárulással, az első két, 2007-re és 2008-ra vonatkozó éves programmal együtt.

Jacques BARROT, a jogérvényesülésért, szabadságért és biztonságért felelős alelnök üdvözölte az Európai Beilleszkedési Alap végrehajtását célzó első többéves program elfogadását. „Többéves programjának elindításával Magyarország bizonyította elkötelezettségét a harmadik országok állampolgárainak beilleszkedése iránt."

Magyarország úgy döntött, hogy az Alap négy stratégiai prioritására összpontosít, melyek a következők:

  1. az Európai Unió bevándorlói beilleszkedési politikája közös alapelveinek gyakorlatba történő átültetése;
  2. az elért haladás megállapítására szolgáló mutatók és értékelési módszerek fejlesztése, a politikák és az intézkedések kiigazítása, valamint az összehasonlító tanulás koordinációs tevékenységének megkönnyítése;
  3. a beilleszkedési politika kapacitásának, valamint a koordinációs és a kultúrák közötti párbeszéd képességének kialakítása a tagállamok kormányainak minden szintjén;
  4. a beilleszkedésre vonatkozó tapasztalatok, bevált gyakorlatok és információk kicserélése a tagállamok között.

A 2007-es és 2008-as éves programok által Magyarországon finanszírozott projektek közé tartoznak a következők:

  • Kezdeményezések a kultúrák közötti párbeszéd terén;
  • Tájékoztató kampányok a befogadó társadalomban az idegengyűlölet leküzdésére, valamint a befogadó társadalom valamennyi szegmensének tájékoztatása a bevándorlók beilleszkedésének szükségességéről.

A harmadik országok állampolgárainak beilleszkedését segítő európai alap a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása" elnevezésű általános program négy pénzügyi eszközének egyike. A program a külső határok integrált igazgatásából és a közös menekültügyi és bevándorláspolitika végrehajtásából fakadó feladatok tagállamok közötti igazságos megosztását segíti elő. A másik három alap a következő: a Külső Határok Alap, az Európai Visszatérési Alap és az Európai Menekültügyi Alap.

A harmadik országok állampolgárainak beilleszkedését segítő európai alap a tagállamok polgárai és valamennyi bevándorló kölcsönös alkalmazkodásának dinamikus folyamatát juttatja kifejezésre.

A gyakorlatban az alábbi területeken támogatja a tagállamok erőfeszítéseit:

  • – A harmadik országok különböző gazdasági, kulturális, vallási, nyelvi és etnikai hátterű állampolgárai számára a tartózkodási feltételek teljesítésének lehetővé tétele, valamint az európai társadalmakba való beilleszkedésük elősegítése, és
  • – A tagállamok azon kapacitásának fokozása, hogy a társadalom valamennyi aspektusában nemzeti beilleszkedési stratégiákat fejlesszenek ki és hajtsanak végre.

Az Alap 2007-2013 közötti időszakra vonatkozó összköltségvetése 825 millió EUR, amely az alábbiak szerint oszlik meg:

  • 93%-át a tagállamok között osztják szét: az elosztás szolidaritási alapon történik, az adott országban jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok létszámának figyelembevételével,
  • 7% a Bizottság közvetlen kezelésében marad a közösségi intézkedések céljaira. A közösségi intézkedésekre vonatkozó 2008. évi ajánlatkérést már közzétették. Olyan transznacionális projektek támogathatók, mint például a beilleszkedés terén folytatott hálózatépítés, kísérleti projektek, tudatosságnövelő kampányok és tanulmányok.

http://ec.europa.eu/justice_home/funding/integration/funding_integration_en.htm

About Post Author

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

1973-2022 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.