2013. november 20-án, szerdán emléktábla avatással, gálakoncerttel és össznépi táncházzal, Makovecz Imre születésnapján, Budapesten fejeződik be a Héttorony Fesztivál.

 

2013. november 20-án, szerdán emléktábla avatással, gálakoncerttel és össznépi táncházzal, Makovecz Imre születésnapján, Budapesten fejeződik be a Héttorony Fesztivál.

 

A Héttorony szimbolikája századok óta, számos alkalommal feltűnt a magyar kultúrtörténetben, nagyjából azonos jelentéstartalommal. Számunkra a Kárpát-medence népi műveltsége, kollektív emlékezete és kreativitása jelenti azt a kincset, amit a Héttorony magában rejt Bécs, Kassa, Munkács, Brassó, Újvidék, Zágráb és Maribor tornyai között, beleértve a Makovecz Imre épületeit és szellemi hagyatékát is.

 

Idén ősszel – a Fonó Budai Zeneház szervezésében – másodszor indították el a fesztivált a Kárpát-medencében! Helyszínei a tavalyi évhez hasonlóan átnyúltak a határokon. Egy-egy nagyszabású programot szerveztek a Makovecz Imre tervezte kolozsvári református templomban, a lendvai Színházba, a makói Hagymaházba, ahogyan Beregszászra, Kassára és Szabadkára is eljutottak. A fesztivál november 6-án kezdődött és november 20-án, Makovecz Imre születésnapján fejeződik be a budapesti Villányi úti Szent Imre templomban.

 

A zene elválaszthatatlan a rítustól, mágiától, vallástól, szórakozástól, egyszóval az ünneptől. Ennek megfelelően két fajtája alakult ki, a szakrális és a világi zene. Mindkettőnek helye és ideje volt évezredeken keresztül. Sajnos mára oda jutottunk, hogy mindenhol valamilyen silány változata szól.

 

A Héttorony Fesztivállal a magyarság, s a velünk együtt élő népek zenéjét ismét az ünnep rangjára emelték, amely hidat teremt Föld és Ég között, ahogyan teszi ezt Makovecz Imre az építészetben.

 

A 2013. november 20-ai záróesemény programja:

 

15.00  Makovecz Imre /1935-2011/ emléktáblájának ünnepélyes avatása

Helyszín: XI. ker. Villányi u. 8.

Köszöntőt mond: dr. Hoffmann Tamás polgármester, és dr. Simicskó István államtitkár, országgyűlési képviselő, Makovecz Pál és Csernyus Lőrinc.

 

18.00  Szentmise a Szent Imre templomban (XI., Villányi út 25.)

 

19.30  Gálakoncert  a Szent Imre templomban (XI., Villányi út 25.)

„ Madarak voltunk…" Koncert Makovecz Imre tiszteletére

Dresch Dudás Mihály, Etnofon Zenei Társulás, Muzsikás, Lajkó Félix, Szvorák Katalin és tanítványai: Orbán Johanna, Paár Júlia, Timár Sára

 

21.00  A Héttorony Fesztivál záróeseménye, össznépi táncház

Helyszín: Fonó Budai Zeneház 1116 Budapest, Sztregova u 3.

Össznépi táncház. Muzsikál: Muzsikás együttes, Kunos Tamás és barátai

 

A Héttorony Fesztivál gálaműsorát minden évben Makovecz Imre születésnapján rendezik meg, neves előadóművészek közreműködésével. Olyan tematikus hangversenyek ezek, melyek az építészet és zene, ember és természet, közösség és mítosz, alkotás és hit elválaszthatatlan, szerves kapcsolatát, és a hagyományok fontos szerepét igyekeznek feltárni. Helyszínül idén azt a szakrális teret választották, ahová a Mester gyakran átjárt misére feleségével, Szabó Marianne-nal a Villányi út szemközti oldaláról. A művészember az ősi mítoszok valóságtartalmára nem keres tudományos cáfolatokat, hitelességüket sem bizonygatja sosem. Evidencia számára, mint ahogyan azok a jelképek is, amiket évezredek óta cipelünk magunkkal, s álmainkban örökösen jelen vannak. Nem lepődik meg, ha természetfölötti dolgokkal találja magát szembe, nem csodálkozik. Inkább gyönyörködik egy jót és keresi az együttműködés lehetőségét. S ez nem valami hamis tudat, vagy érzéki csalódás, esetleg módosult tudatállapot kifejeződése nála. Mint ahogyan a gyermek számára nem abszurditás, hogy madarak voltunk egykor, úgy a költő, festő, muzsikus vagy építész számára sem az. Inkább természetes. Sőt, bizonyos a felől, hogy azok a madarak angyalok. Hál' Istennek sok mindent megőrzött erről számunkra a népi emlékezet: a ráolvasások, imák, dalok, történetek.

Ez a műsor hajdani és visszaszerzendő angyalságunkról szól. Persze, ahogy ember is sokféle van, úgy vannak segítő, ártó, gonosz, emlékező és védőangyalok is. Nem individuális látomások ők, hanem a kollektív emlékezet létező alakjai.

Velük segít találkozni ezen az estén: Dresch Dudás Mihály, az Etnofon Zenei Társulás, a Muzsikás, Lajkó Félix valamint Szvorák Katalin a tanítványaival (Orbán Johanna, Paár Júlia, Timár Sára).

 

„Égen menő szép madár, De nem madár, szárnyas angyal

Szárnya alatt szent oltár Szent oltárban igaz hit,

Igaz hitben Boldogasszony…"

(archaikus népi imádság)

 

http://www.hettoronyfesztival.hu

 

Lantai József