2022.október.05. szerda.

EuroAstra Internet magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

IBM tanácsok vállalatok gazdaságos működtetésére recessziós időkben

11 perc olvasás
 <span class="inline inline-left"><a href="/node/22920"><img class="image image-thumbnail" src="/files/images/it_1.thumbnail.jpg" border="0" width="100" height="71" /></a></span> 2009. február 6-án tartott tájékoztatót az IBM Magyarország a cég gazdaságos költségkezelési módszereiről, a gazdasági válság idején tanácsolható megoldásokról. <p>

 it 1.thumbnail 2009. február 6-án tartott tájékoztatót az IBM Magyarország a cég gazdaságos költségkezelési módszereiről, a gazdasági válság idején tanácsolható megoldásokról.

 it 1.thumbnail 2009. február 6-án tartott tájékoztatót az IBM Magyarország a cég gazdaságos költségkezelési módszereiről, a gazdasági válság idején tanácsolható megoldásokról.

Pongrácz Ferenc, az IBM Magyarország  pénzügyi igazgatója, Szokodi Csilla üzleti szolgáltatási vezető és Werner Brockmann, a vállalat technológiai szolgáltatások üzletág-vezetője szólt a témáról, különös tekintettel a vállalatok IT menedzsmentjének szerepére.  Pongrácz Ferenc elemzésében az eredményesség, s fennmaradás két megközelítését jelölte meg, melyek dominálnak az intelligens informatikai és üzleti megoldásokban jelen körülmények között;  a rövidtávút és a távolabbra tekintőt.

A vállalatok elsődleges célja rövid távon; a túlélés, ehhez a költségek azonnali lefaragása és megfelelő cash-flow szükséges.  A túlélés azonban nem elegendő,  meg kell erősödni hosszú távon, ezért

-meg kell ragadni az üzleti lehetőségeket,

-akvizíciókra van szükség,

-az új üzleti követelmények hatékony munkavégzést igényelnek,

-fejleszteni kell az üzleti működési modellt,  az intelligensebb világ óriási és szűretlen információhalmazt jelent, pontos adatokra van szükségünk, az információrobbanást, a kezelhetetlen adatmennyiséget saját előnyünkre kell fordítani, 

-a rugalmatlan és drága infrastruktúrát komponensekre bontással meg kell vizsgálni egyszerűsítési lehetőségeket keresve, az önállóan is életképes részeket kiszervezéssel le kell választani dinamikusabb rendszerek kialakításához,

-innovatív módon, az energiafelhasználás optimalizálásával versenyelőnyre kell szert tenni a környezet

védelme, a zöld megoldások révén.

Az IBM évek óta a kiemelkedő hozzáadott értékű tevékenységeket helyezte a gazdasági tevékenység központjába. 

Az integrált vállalat elvét követve

-üzleti folyamatainak átalakítására a HR, beszerzés, pénzügyi támogatás, ügyfélkapcsolati menedzsment, számlafeldolgozást kiszervezte saját szakértő cégeihez, szolgáltatói központjaihoz (IBM ISSC,  a budapesti központ a legnagyobbak közé tartozik), 

-hatékonyabb informatikai tevékenysége érdekében hazai IT üzemeltetését szakértő cégéhez, az IBM ISC Hungaria Kft-hez szervezte ki,

-teljes logisztikai tevékenységét kiszervezte a GEODIS-hez (a francia államvasutak világméretű logisztikai vállalatához),

-leállított 3.900 szervert és 30 mainframe-et helyezett üzembe,

-változásokat vezetett be a munkavégzés módjában; határozott lépéseket tett a munkatársak távmunkába vonására,

az irodai munkaterület szűkítésére, virtuális munkatalálkozók és rendezvények gyakoribb alkalmazására,

Az intelligens egészségügy megvalósítására az IBM távfelügyeletet biztosít az ActiveCare 12 ezer intézményt számláló  egészségügyi hálózata részére, így több mint 2 millió páciens érheti el a megfelelő ellátási infrastruktúrát, 

Az  ACN  IBM szoftverek segítségével 90%-kal tudta csökkenteni a kezelés költségeit és 60%-kal az adminisztrációra fordított időt.

Az intelligens közmű  témakörben az IBM a világon működő 11 intelligens közműfejlesztés közül 7-ben vesz részt.

A pillanatnyi igények alapján kialakított rugalmas árazás  nemcsak a fogyasztók, hanem a hálózatfejlesztés költségeit is nagyságrendekkel csökkenti.

Az intelligens szállítás  a beszerzési folyamatok hatékonyságát növeli és a költségeket csökkenti, segítségével a szállítmányozó cégek nyomon követhetik a konténerek kihasználtságát és a szállítmány aktuális állapotát.

A nyomkövetést akár az ügyfelek is megtehetik az interneten keresztül.

Az intelligens közlekedés  kialakítására az IBM Brisbane, London, Szingapúr és Stockholm közlekedési hálózatát fejlesztette már sikerrel és még legalább 20 másik várossal tárgyal hasonló fejlesztésekről.

Az intelligens közlekedési struktúra kialakításával Stockholm-ban 20%-kal csökkent a forgalom, 12%-kal a szennyezőanyag kibocsátás és 40.000-rel nőtt a tömegközlekedést naponta használók száma.

Budapesten 2012-től szeretnék bevezetni a behajtási díjat(dugódíj).

Az intelligens bűnmegelőzés érdekében, a Chichago-i bűnözés visszaszorítására, a város a végrehajtási rendszer digitalizálásán és egy intelligens térfigyelő rendszer kialakításán dolgozik együtt az IBM-mel.

Az intelligens biztosítások és pénzügyek  révén súlyozni lehet a közlekedők viselkedési, jogkövető vagy azt mellőző szokásait.  Fejlett analitikai és adatbányászati eszközökkel a vezetési szokások alapján személyre szabott biztosítási díjakat lehet megállapítani.Az ügyfél adatainak részletes elemzésével személyre szabott hitelajánlatok adhatók egyedi kamatokkal, költségekkel és futamidőkkel – így a nehezebb időszakokban a stabil ügyfél kedvező feltételekkel juthat hitelhez, de megfelelő felárral forrás kerülhet a kockázatosabb szegmensbe tartozókhoz is.

Az intelligens kereskedelem: Vecsésen működik a világ első olyan barkácsáruháza (Praktiker), ahol virtuális kosár segít a vásárlónak. Egy kis eszköz segítségével részletes termékinformációt, és akár személyre szabott ajánlatokat kaphatnak az ügyfelek.

Az IBM az elmúlt nehéz üzleti évben is rekorderedményt, több mint 100 milliárd dollár bevételt ért el, ezen belül még a kritkus negyedik negyedévben is növekedést produkált!

Amit követésre ajánl ügyfeleinek:

-az informatika hatékonyabbá tétele,

-részleges, vagy teljes kiszervezés,

-IT konszolidáció,

-az üzleti folyamatok átalakítása,

-a nem-core tevékenységek kiszervezése,

-folyamatok átvilágítása (CBM) és racionalizálása,

-változtatások a munkavégzés módjában; távmunka, együttműködési eszközök,

-globális integráció, a szakértői központok igénybevétele (komoly segítséget nyújthatnak a költségek csökkentésében, az informatikai szakterület hatékonyabbá tételében és a pénzügyi egyensúly megőrzésében),

-a vállalat üzleti folyamatainak rugalmas átalakítása.

Szokodi Csilla  hangsúlyozta, a vállalatok fő célja idén  a költségcsökkentés. 

Megoldási módok:

-CRM:   2009-ben az ügyfélmenedzsment  nagyobb jelentőséggel bír a vállalatoknál,

-BI:   az üzleti intelligencia hatékony alkalmazása a vállalati költségcsökkentés céljából.

A szakértői központok (SSC) használatának előnyei:

-a helyi legjobb gyakorlatok használhatók,  egyszerűsítésre ad lehetőséget,

-határokon átívelő szabványosításra ad módot,

-a folyamatok és technológiák egységesíthetők, konszolidációra ad módot,

-tudásközpont  és belső Service Center megoldásait adja,

-hozzáadott értéket,  hatékonyságot,  folyamatos fejlesztést biztosít.

Celanese pénzügyi szolgáltatóközpont példája:

3 év alatt elért eredmények:

-20 % költségcsökkentés a pénzügyi szervezetben, a konszolidált rendszerek és folyamatok révén,

-80 %-al rövidebb idő alatt történik a könyvek zárása,

-33 %-al gyorsabb adatszolgáltatás a tőzsdefelügylet felé (SEC),

-98 %-al csökkent a hibák és megkésett könyvelési zárások száma,

-48 % költségcsökkenés az auditra fordított kiadásoknál,

-átlátható, pontos adatok a döntéshozóknak és befektetőknek,

-szigetrendszerek eltüntetése – kizárólag SAP-n alapuló környezetben,

-konzisztencia és minőség,

-6,4 milliárd US dollár forgalom,

-vegyi termékek háztartások és az ipar számára.

Hol működik a Celanese pénzügyi szolgáltató központja?

-Ahol megfelelő képzettségű, nyelveket jól ismerő pénzügyi szakemberek találhatók.

-Ahol megfelelő a rendelkezésre álló infrastruktúra.

-Ahol a helyi partner rendelkezik a helyi környezet mély ismeretével.

Szokodi Csilla a  2009-es évet az üzleti hatékonyság éveként jellemezte, ahol fontos  

-a folyamatok racionalizálása,

-az ügyfél-menedzsment,

-az üzleti intelligencia.

Hogyan jutottunk el a szervezet racionalizálásáig?

Történetileg tekintve, a szervezet működésének racionalizálási jellemzői (BPR):

1970-1980:   optimalizált üzletág,

                     portfólióelemzés,

                 szervezeti stratégia

1990-es évek:   optimalizált folyamatok,

                      BPR,

                      komplex rendszerek (pl. ERP, CRM),

                         Lean Sigma, Six Sigma

2000-2010:      optimalizált vállalat,

                        centralizált back-office,

                        ügyfélközpontúság.

Az ügyfélkapcsolati tevékenység (CRM) fejlesztésének lépései:

Diagnózis:  az ügyfélmenedzsment érettségének jelenlegi fokának felmérése.

Jövőkép kitűzése:  rövid- és hosszútávú célok megjelölésével. Folyamat, szervezet, adat/rendszer típusú fejlesztési javaslatok.

Roadmap összeállítása:  a projektesített fejlesztési javaslatokból a CRM program összeállítása. A marketing- és vevőanalitika kialakítása a jobb célzás érdekében.Jelentések készítése a döntések meghozatalához.

Az eredmény:

Gyors reagálás az üzleti kihívásokra.Költségcsökkenés és jobb kiszolgálás.Az analitika a jobb vevőismerettel, és szegmentációval rövidebb megtérülést és jobb mérhetőséget nyújt.

Az Üzleti Intelligencia (BI) fejlesztése:

Vállalat szintű adattárház kialakítása.Elemzési területek meghatározása.Adatok konszolidálása és tisztítása.A vállalati adatvagyon felmérése.Fraud management.Napra (percre) kész kimutatások, riportok létrehozása.

Eredmény:

A vállalati adatvagyon bevonása az értékteremtésbe.Nő az adatok megbízhatósága. Nő a riportok pontossága, egységes riport-rendszer alakítható.Nő a döntési képesség.

Megfontolandó:  

A vállalati adatmennyiség 2010-ig évente várhatóan 57%- kal növekszik.A vezetők naponta 2 órát töltenek információ kereséssel.  A kinyert adatok fele használhatatlan, a vezetők 42%-a pedig nem a megfelelő adatot használja fel.

Werner Brockmann,  az IBM Magyarország technológiai szolgáltatások  üzletág vezetője figyelmeztet:

A jelenlegi gazdasági visszaesés idején a vállalat pénzügyi és informatikai vezetésének fokozottabb együttműködésére van szükség. Fel kell becsülni a visszaesés hatását a vállalat jelenlegi üzleti folyamataira.

A lehetséges legkisebb szintre kell csökkenteni a hatást és meg kell védeni a meglévő üzletet.Hosszútávú versenyelőnyre kell törekedni.Az ügyféllel egyeztetett és végrehajtott menetrend szerint lehetőség van az IT infrastruktúrára fordított költségek

20-30%-os csökkentésére.

Az idevágó megoldások felölelik az elemző és konzultációs lehetőségek teljes eszköztárát, a hosting-tól az outsourcing-ig.

A taktikai és stratégiai megoldások kombinálásával a CIO hatékonyabb működést tud elérni, s mindez szerkezeti változások révén versenyelőnyt eredményez. 

Az IBM több kitüntetett területen is segíteni tud a meglévő infrastruktúra költségcsökkentésében és a termelékenység növelésében:

-IT  optimalizálással :  a hálózatok optimalizálása és a kommunikációs szolgáltatások egységesítése révén,

-eszközmenedzsmenttel;  Asset Management (MAXIMO), üzletfolyamat-folytonossági és helyreállítási szolgáltatások, szerver- és tárolás konszolidáció és virtualizáció, -biztonság-optimalizálással,  adatközpont hatékonyság-elemzéssel,  moduláris hosting szolgáltatással.

A vállalati erőforrások felmérésében segít az IBM Tivoli Usage and Accounting Manager  programcsomag.

Az informatikai intelligencia használata, adattárházak és adatelemző módszerek a visszaélések megakadályozásában is nagy segítséget nyújtanak, például olyan esetekben, amelyek során különböző állami szerveknek ugyanaz a személy eltérő adatokat jelent be, vagy rosszhiszeműen változtatja adatait. (Így működött a milliárdos kárt okozó  miskolc-avasi lakásmaffia is, melynek tevékenységére a napokban derült fény.)

Tervek szerint, az Egyesült Királyságban, Ausztráliában és az Egyesült Államokban IBM szoftverekkel fogják vizsgálni a vízumot kérőket, s a lengyel rendőrség az igazoltatásoknál is kapcsolatot teremt az intelligens adatközponttal, hogy kiszűrjék azokat, akiknek valamilyen rejtegetnivalójuk van.

Az alkalmazás összehasonlítja a különböző rendszerekben fellelhető adatokat, és gyanús összefüggésekre vadászik. (Például különböző nevek alatt található azonos telefonszámok, vagy címek.) A szoftver alapjait egy, az IBM által felvásárolt kis szoftvercég fejlesztette ki Las Vegasban a kaszinók számára, hogy a kártyacsalókat lebuktassák.

Intelligens közművek Máltán

A Máltai Elektromos- és Vízművek (Enemalta) 70 millió eurós szerződést kötött az IBM-mel, melynek értelmében

5 év alatt az ország teljes víz és elektromos-áram ellátásának menedzselését új alapokra helyezik. A távvezeték- és vízhálózatot szenzorok tömegével szerelik fel, a fogyasztóknál a központtal kommunikáló fogyasztásmérőket helyeznek el, az ezekről folyamatosan beérkező adatokat intelligens informatikai rendszerekkel dolgozzák fel.

A megoldás folyamatosan figyeli a közműrendszer kihasználtságát és nagy terhelés esetén drágább, kisebbnél olcsóbb tarifát számol. Ezzel a közműhálózatok terhelése egyenletesebbé válik, csökken a csúcsidejű terhelés mértéke, így csökkenek a beruházási költségek, és formálható a fogyasztók energiatudatos viselkedése is. Aki odafigyel, sokat megtakaríthat a villanyszámlán.

Távfelügyelet teszi gyorsabbá a hibaelhárítást és kiegyenlítettebbé az ellátást.  A fogyasztók internetes portálon követhetik figyelemmel aktuális fogyasztásukat, valamint kiválaszthatják a számukra legmegfelelőbb kondíciókat, és szerződhetnek a szolgáltatóval. Előre fizetett fixáras csomag vásárlására is lehetőség nyílik, éppen úgy, mint a mobiltelefonok esetében.

http://www-05.ibm.com/hu/isc/  

www.geodis.com/

www.activecaremed.com/

www.praktiker.hu/praktiker-international/html/hu_HU/889/index.html

www.celanese.com/

http://www-01.ibm.com/software/tivoli/products/usage-accounting/ 

www-01.ibm.com/software/hu/tivoli/solutions/asset-management/

www.enemalta.com.mt/page.asp?p=925&l=1

Harmat Lajos

About Post Author

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

1973-2022 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.