A konszolidált eredmény – 41 százalékos emelkedéssel – 566 millió euróra nőtt. Az adózás előtti sajáttőke-arányos megtérülés (ROE) 25,5 százalék. Az egy részvényre jutó eredmény 2,82 euróról 3,68 euróra nőtt. A mérlegfőösszeg 11 százalékos növekedéssel csaknem 81 milliárd euróra emelkedett.

 

A konszolidált eredmény – 41 százalékos emelkedéssel – 566 millió euróra nőtt. Az adózás előtti sajáttőke-arányos megtérülés (ROE) 25,5 százalék. Az egy részvényre jutó eredmény 2,82 euróról 3,68 euróra nőtt. A mérlegfőösszeg 11 százalékos növekedéssel csaknem 81 milliárd euróra emelkedett.

A Raiffeisen International Bank-Holding AG, amely a Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB) Group része – a jelentős ügyféltranzakciók eredményeképpen – ismét rekorderedményt ért el, dacolva a nemzetközi pénzügyi válsággal. Konszolidált eredménye (adózás és kisebbségi részesedések utáni) 2008 első félévében 41 százalékkal 566 millió euróra nőtt (2007 első félévében 401 millió euró volt). Adózás előtti eredménye 39 százalékkal 843 millió euróra emelkedett (2007 első félévében 607 millió euró volt). Az egy részvényre jutó eredmény a 2007. első félévi 2,82 euróról 3,68 euróra emelkedett. Minden adat IFRS szerint.

Herbert Stepic, a Raiffeisen International vezérigazgatója elmondta: „Üzleti modellünk erejének vitathatatlan bizonyítéka, hogy – a nemzetközi hitel- és tőkepiacokon uralkodó nyugtalanság dacára – ismét rekorderedményekről számolhatunk be. Féléves adataink azt bizonyítják, hogy urai vagyunk a nemzetközi pénzügyi válság tevékenységünkre gyakorolt hatásainak. Tartjuk magunkat eredeti céljainkhoz."

A konszolidált eredmény – a tavalyi év első félévivel összehasonlítva erőteljes – növekedése főleg a szokásos üzleti tevékenységnek tulajdonítható. Az eredmények fő motorja továbbra is a nettó kamatjövedelem, amely 39 százalékkal nőtt, továbbá a nettó jutalékbevétel, amelyben 23 százalékos emelkedés volt tapasztalható. Az értékvesztésre képzett tartalékhoz újonnan allokált összegek 31 százalékkal emelkedtek. A nyereségadó (ideértve a halasztott adót is) 52 százalékkal nőtt, 196 millió euróval csökkentve ezzel az eredményt.

„Közép-Kelet-Európában a reálgazdasági növekedés üteme két-háromszorosa az euróövezetének. Ez és üzleti tevékenységünk rendkívül eredményes alakulása, amely kiegészül egy csaknem 700 ezres ügyfélbázis-növekedéssel 2008 első félévében, megerősíti meggyőződésemet, hogy a jövőben is fenn tudjuk tartani ezt a növekedési ütemet" – mondta Herbert Stepic.

Most először: a mérlegfőösszeg meghaladta a 80 milliárd eurót

A Raiffeisen International 2008 első felében is élt a közép-kelet-európai országok kedvező növekedési környezete adta előnyökkel és jelentős mértékben növelte ügyféltranzakcióit. Az ügyfélhitelek- és kölcsönök állománya 15,8 százalékkal 56,6 milliárd euróra nőtt (2007 végén 48,9 milliárd euró volt); az ügyfélbetéteké 7,8 százalékkal 43,6 milliárd euróra emelkedett (2007 végén 40,5 milliárd euró volt). A mérlegfőösszeg, 10,9 százalékos növekedést követően, június 30-án elérte a 80,7 milliárd eurót.

Erőteljes növekedés az ügyféltranzakciók terén: az üzleti eredmény 30 százalékkal nőtt

A Raiffeisen International üzleti eredménye 2008 első félévében tovább növekedett. Az üzleti eredmény 30 százalékkal 2,28 milliárd euróra emelkedett (szemben a megelőző év azonos időszakában realizált 1,75 milliárd euróval).

A Raiffeisen International egyik legfontosabb bevételi komponensének számító nettó kamatjövedelem elégedettségre okot adó alakulása változatlan maradt a második negyedévben is. A nettó kamatjövedelem 39 százalékkal nőtt a megelőző év azonos időszakával összehasonlítva: 1,079 milliárd euróról 1,498 milliárd euróra. A növekedés így jelentősen meghaladta a mérlegfőösszeg átlagos 29 százalékos növekedését. A tárgyidőszakban a konszolidációs körben bekövetkezett változásoknak nem volt lényeges hatásuk. A nettó kamatjövedelem a lakossági szegmensben, 2007 azonos időszakával szemben, 202 millió euróval (31 százalékkal) emelkedve, elérte a 860 millió eurót. A vállalati ügyfelek szegmense 42 százalékos növekedéssel 512 millió eurón zárt. Jelentősen növekedett a nettó kamatjövedelem minden regionális szegmensben. A bankcsoport tagbankjai leginkább a FÁK-országokban erősödtek: itt a növekedés elérte 43 százalékot, főként a magasabb oroszországi marzsoknak köszönhetően. A növekedés 36 százalékos volt Közép-Európában és 37 százalék Délkelet-Európában. A teljes kamatmarzs, amely 27 bázisponttal erősödött 2007 első félévéhez képest, elérte a 3,93 százalékot és 7 bázisponttal a 2007 egészére vonatkozó értéket is meghaladta, a globális pénzügyi válság hatására magasabbá váló forrásköltségek ellenére.

A nettó jutalékbevétel 23 százalékkal 703 millió euróra nőtt. A korábbi időszakok jelentős növekedését követően, most gyengülés volt tapasztalható ezen a területen az értékpapír-ügyletekből és más banki szolgáltatásokból származó bevételek alacsonyabb volumene miatt. Az eredmény főbb komponensei erőteljesen növekedtek, így a deviza- és készpénzforgalom 35 százalékos növekedéssel 221 millió eurót, a hitel- és garancia-üzletág 38 százalékos növekedéssel 92 millió eurót realizált. A fizetési forgalom 305 millió eurót könyvelhetett el, ami 23 százalékos növekedésnek felel meg. A vállalati és a lakossági ügyfelektől befolyt nettó jutalék növekedése 25, illetve 24 százalékos volt, azaz a lakossági ügyfelektől származó jutalék tette ki a teljes bevétel csaknem kétharmadát. Regionális perspektívában a nettó jutalékbevétel a legerőteljesebben Délkelet-Európában nőtt, ahol elérte a 28 százalékot, ami 221 millió eurós bevételnek felel meg. A második helyezett a közép-európai régió 22 százalékkal, azaz 270 millió euróval; végül a FÁK-országok, 19 százalékos növekedéssel, 212 millió eurót teljesítettek.

A 16 százalékos kereskedési eredmény növekedés elmaradt az üzleti eredmény többi komponense mögött, 13 millió euróról 92 millió euróra nőtt. Az eredmény legfontosabb eleme a deviza alapú tevékenységből származó nettó bevétel, amely több mint kétszerese a tavalyi 43 millió eurónak: elérte a 89 millió eurót.

Az egyéb üzleti eredmény mínusz 11 millió euró volt a tavalyi 21 milliós eredménnyel összehasonlítva. Ez az adat tartalmazza a szlovák, a magyar és – most először – a horvát eszközkezelők konszolidációjának hatásait, ami 13 millió euró nyereséget eredményezett.

Az értékesítési csatornák bővítéséhez és korszerűsítéséhez szükséges beruházások volumene változatlanul magas

A tavalyi év azonos időszakával összehasonlítva, az általános adminisztratív költségek 247 millió euróval, azaz 25 százalékkal, 1.250 millió euróra emelkedtek. A konszolidációs körben bekövetkezett változásnak nem voltak említésre méltó hatásai. Mivel – a folytatódó, az értékesítési csatornák bővítését célzó beruházások ellenére – az általános igazgatási költségek viszonylag kevéssé emelkedtek, a kiadás/bevétel mutató 2,8 százalékponttal 54,8 százalékra javult.

A személyi jellegű ráfordítások az általános igazgatási költségek 49 százalékát, azaz a legnagyobb részét jelentik. 120 millió euróval, azaz 24 százalékkal, 612 millió euróra emelkedtek.

Az átlagos létszám 6.333 fővel, azaz – 2007 első félévével összehasonlítva – 12 százalékkal, 60.236-ra emelkedett. (A 24 százalékos növekedést jelentő) 3.320 új alkalmazottal Délkelet-Európában emelkedett a legnagyobb mértékben a személyi állomány. Közép-Európában az átlagos létszám 1.699 fővel, azaz 15 százalékkal, a FÁK-országokban 1.264 fővel, azaz 5 százalékkal haladta meg az előző év hasonló időszakában regisztrált állományt.

Az egyéb adminisztratív költségeknél magasabb volt a százalékban kifejezett növekedés, mint a személyi jellegű ráfordításoké. Az előző év azonos időszakához képest 28 százalékkal (azaz 115 millió euróval) 521 millió euróra emelkedtek. Az egyéb igazgatási költségek a legerőteljesebben, 40 százalékkal, a FÁK-országokban nőttek, főképp a magasabb bérleti díjak miatt. Kelet-Európában a növekedés 23 százalékos, Délkelet-Európában 19 százalékos volt. A legnagyobb költségtételek a 141 millió eurós üzleti ingatlan – (34 százalékos növekedés), a 67 millió eurós IT- (28 százalékos növekedés) és a 61 millió eurós reklámköltségek (21 százalékos növekedés) voltak.

2008. június végén a bankfiókok száma elérte a 3.077-et. Ez a tárgyidőszakban nettó 62 új üzleti pontot jelent, amelyek túlnyomórészt Délkelet-Európában (75) és azon belül is főleg Romániában (34) és Bulgáriában (27) nyíltak. A FÁK-országokban átlagosan 29 fiókot zártak be a további optimalizációs intézkedések részeként. Jelenleg főként Oroszországban várható új fiókok megnyitása.

Szilárd tőkealap

A Raiffeisen International mérlegében kimutatott saját tőke, a 2007 végi állapottal összehasonlítva, 9 százalékkal (624 millió euróval) 7,246 milliárd euróra nőtt. A tárgyévi 646 millió eurós eredményből és a kisebbségi tulajdonosok csoporttagoknak juttatott 53 millió eurós tőkebefizetéseiből származó növekménnyel szemben a felosztott nyereség összege 182 millió euró volt.

Rekorderedmény 2008 második negyedévében

A 2008 második negyedévében elért 311 millió eurós konszolidált nyereségével (leszámítva a Raiffeisenbank Ukraine 2006. negyedik negyedévi értékesítésének egyszeri hatását) a Raiffeisen International története legjobb negyedéves eredményét mondhatja magáénak. Ez – 2008 első negyedévéhez képest – 57 millió eurós (22 százalékos) növekedést jelent. A kockázati tartalék képzés utáni nettó kamatjövedelem elérte a 678 millió eurót 2008 második negyedévében, ami ugyancsak rekordnak számít, és 37 százalékkal volt jobb a megelőző év ugyanazon negyedévében mértnél. A nettó jutalékbevétel 372 millió euró volt, ami – 2007 azonos negyedévéhez viszonyítva – jelentős, 25 százalékos növekedést takar.

Változatlan kilátások és célok

A Raiffeisen International sikeres kkv-piaci stratégiájára alapozva, 2008-ban is a vállalati ügyfélszegmens járul majd hozzá a legnagyobb mértékben az adózás előtti eredményhez. A lakossági üzletágban a vállalat továbbra is a fiókhálózat bővítésére helyezi a hangsúlyt, hogy elősegítse az ügyfélkör növelését. Ezen túlmenően az idén mind az alapkezelés, mind a biztosítás terén továbbfejleszti termékeit.

A Raiffeisen International 2008-ra egymilliárd euró körüli konszolidált eredményt tűzött ki célul. A csoport célja, hogy a mérlegfőösszeg 2010-ig legalább 20 százalékkal növekedjen évente, úgy, hogy a legerőteljesebb célzott növekedés a lakossági ügyfélszegmensben történjen.

A Raiffeisen International célja, hogy 2010-re a sajáttőke-arányos nyereség (ROE) aránya meghaladja a 25 százalékot (nem számítva a felvásárlásokat vagy a tőkeemelést), 56 százalék körüli költség/bevétel mutató, és 15 százalék körüli célzott kockázat/eredmény mutató mellett.

http://www.raiffeisen.hu/

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük