2022.augusztus.14. vasárnap.

EuroAstra Internet magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

Jegybanki intézkedések a nem megfelelő kibocsátói jelentések miatt

3 perc olvasás

mnblogo_8.jpgAz MNB  2018. június 22.-én közzétett határozatában 2,5 millió forint bírsággal sújtotta a budapesti székhelyű SET GROUP Nyrt.-t, mivel a kibocsátó a 2016. évre és 2017. első félévre vonatkozó jelentése részét képező összevont (konszolidált) beszámolóját nem a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalommal állította össze. A jegybank emellett – a 2017. évről szóló éves jelentéseket érintő kisebb hiányosságok miatt – a tájékoztatási előírások fokozott betartására figyelmeztette az ERSTE BANK HUNGARY Zrt.-t, az ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt-t., valamint a KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyrt.-t is.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) hivatalból indult célvizsgálata során ellenőrizte, hogy a budapesti székhelyű SET GROUP Nyrt. tőzsdei kibocsátó 2016. pénzügyi évről készített éves jelentése, illetve a 2017. év első féléves jelentése megfelel-e a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

A jegybanki vizsgálat megállapította, hogy a kibocsátó érintett éves és féléves jelentésének részét képező, a 2016. évre és 2017. első félévre vonatkozó, nemzetközi számviteli standardok (IFRS) szerint készült összevont (konszolidált) beszámolója nem minden tekintetben felel meg a vonatkozó előírásoknak. A beszámoló több esetben hiányosan, nem a valóságnak megfelelően vagy egyáltalán nem tartalmazta a jogszabályok által megkövetelt információkat és tartalmi elemeket.

Az MNB az eljárás során feltárt jogsértések miatt a ma közzétett határozatában 2,5 millió forint bírság megfizetésére kötelezte a SET GROUP Nyrt.-t. Figyelmeztette továbbá, hogy a jövőben a jelentések összeállítása során maradéktalanul tegyen eleget valamennyi vonatkozó jogszabályi kötelezettségének. A bírságösszeg meghatározása során a jegybank elsődlegesen azt értékelte, hogy a nyilvános értékpapír-kibocsátók tájékoztatási kötelezettségét előíró rendelkezések megsértése különös súlyú a tőkepiac biztonságos és zavartalan működése, valamint annak tisztasága szempontjából. Súlyosító körülménynek számított, hogy az elmúlt években az MNB több alkalommal intézkedett a kibocsátóval szemben a tájékoztatási kötelezettséggel kapcsolatos egyes mulasztások miatt. Enyhítő körülményként vette figyelembe ugyanakkor a társaság eljárás során tanúsított együttműködő magatartását.

A jegybank emellett a kibocsátók feletti folyamatos felügyelet keretében hozott határozataiban a mai napon – a 2017. évre vonatkozó jelentéstételi kötelezettségüket kisebb hiányosságokkal teljesítő – ERSTE BANK HUNGARY Zrt., ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. és KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyrt. tőzsdei kibocsátókat a tájékoztatási előírások jövőbeni fokozott betartására figyelmeztette.

Az MNB folyamatosan elemzi és értékeli a folyamatos felügyelés keretében rendelkezésére álló információkat, és – a tényállás tisztázását követően – az éves jelentésüket nem a jogszabályok által előírt határidőben és tartalommal közzétevő kibocsátókkal szemben a jövőben is megteszi a szükséges intézkedéseket. Az MNB – ahogy arról korábbi közleményében beszámolt – az elmúlt időszak tapasztalataira építve vezetői körlevelet tett közzé a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos megfelelő tájékoztatások ösztönzése, az átláthatóság további növelése és a kibocsátók önkéntes jogkövető magatartásának erősítése érdekében.

 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

1973-2022 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.