A Don Bosco Szaléziak 2013. szeptember 2-án átvették a korábbi SZÁMALK Szakközépiskola és a META Szakközépiskola fenntartását, ily módon, több mint 3 ezer tanuló már szalézi intézményben kezdi meg a tanévet a főváros két legnagyobb szakközépiskolájában. A tanévnyitó rendezvény előtt tájékoztatóval és egy kapcsolódó kiállítás ismertetésével hívták fel a figyelmet az átalakulásra.

 

A Don Bosco Szaléziak 2013. szeptember 2-án átvették a korábbi SZÁMALK Szakközépiskola és a META Szakközépiskola fenntartását, ily módon, több mint 3 ezer tanuló már szalézi intézményben kezdi meg a tanévet a főváros két legnagyobb szakközépiskolájában. A tanévnyitó rendezvény előtt tájékoztatóval és egy kapcsolódó kiállítás ismertetésével hívták fel a figyelmet az átalakulásra.

 

Az intézményi átadáson jelen volt Ábrahám Béla szalézi tartományfőnök, Koblencz Attila szalézi pedagógiai igazgató, Zárda Olivér a SZÁMALK Zrt. vezérigazgatója, dr. Zárda Sarolta, a Gábor Dénes Főiskola rektora, az iskola alapítója, Havass Norbert a SZÁMALK Zrt. igazgatóságának elnöke, Dr. Sediviné Balassa Ildikó igazgató (SZÁMALK – Szalézi Szakközépiskola) és Somogyi Zsuzsanna, igazgató (META – Don Bosco Szakközépiskola), valamint Salagala Rajesh, Raja Derossi és Quadros Lytton szalézi szerzetesek. 

 

Az intézmény alapítója, dr. Zárda Sarolta, a Gábor Dénes Főiskola rektora emlékeztetett, a SZÁMALK szakközépiskolát 1993-ban a SZÁMALK Oktatási és Informatikai Zrt. alapította, az iskolarendszeren kívüli szakképzés mellé iskolarendszerű szakképzés létrehozására, a nappali képzés erősítésére. Idén éppen 20 éves a szakközépiskola. Mindig szem előtt tartották a stabilitást és a folyamatos megújulásra való törekvést, valamint nagy hangsúlyt helyeztek a hallgatókkal kiépítendő kölcsönös bizalomra, amely törekvések egybeesnek a szalézi rend idevágó elveivel. A folyamatos megújulást az informatikai szakma követeli meg. Az oktatás tartalmát kezdetben az informatika képzés jelentette, ezt követte a gazdasági képzés, az elmúlt három évben pedig a művészetek felé is nyitottak, ill. keresett szakmák, pl. a stuardess képzés felé. Az iskola gondolatiságát jellemezve a rektor elmondta, a tanulást intellektuális élményként tekintik, ebben szeretnék részesíteni hallgatóikat, a „drill" mellőzésével.

 

Ábrahám Béla szalézi tartományfőnök utalt rá, a kapcsolatfelvétel a rend és a gazdaságilag bizonytalanná vált hátterű két magánalapítványi iskola között már az elmúlt év őszén megtörtént, a tárgyalások megkezdődtek, melyek során kitűnt, a SZÁMALK Zrt. vezetőivel közös az értékrendjük és hasonlóan gondolkodnak a fiatalokról. A szalézi rend a két iskolában folyó képzést a szalézi lelkiséggel és a rend alapítójának megelőző pedagógiai módszerével kívánta gazdagítani. A szaléziak elkötelezettek a fejlődés iránt, a rend célja a fiatalok teljeskörű nevelése, olyan szakképzés biztosítása, amely valódi, értékes élet megélését teszi számukra elérhetővé. Nagyon sok szalézi iskola működik a világban, egyszerű falusi iskoláktól egyetemekig, nagy részük igényes szakképzést biztosít.  

Nem kívánják senkire rákényszeríteni a vallásosságot, de felkínálják a szalézi értékeket, programokat, hogy akit ez érdekel, az csatlakozhasson. A rend ugyan az ország több helyén vezet iskolát, (három középiskolát és egy általános iskolát), de nagyon fontosnak tartják, hogy Budapesten nincs másik, olyan rendszerben működő, egyházi fenntartású szakképző intézmény, mint amilyen a SZÁMALK és a META lesz. Számos egyházi gimnázium működik, ritka a nappali szakképzés, érettségire épülő egyházi szakképzés pedig nincs is a fővárosban, ez adja a dolog jelentőségét. Valódi jelenlétet is szeretnének adni a most átvett iskoláknak, ezért a tartományfőnök három fiatal rendtársát felkérte, hogy képviseljék itt a szalézi rendet.  

Ez heti egy-egy etika óra megtartását és egyéb, a szabadidő-pedagógiához és a lelkiséghez kötődő jelenlétet jelenti. A tartományfőnök hangsúlyozta, a szaléziak nyitottan fordulnak a fiatalok felé, remélik, hogy a fiatalok is nyitottak lesznek afelé, amit a szerzetesek képviselnek. A tartományfőnök a „Don Bosco" és a „szalézi" jelzőt a világmárkák brand-jeihez hasonlította, mivel a szalézi a második legnagyobb szerzetesrend a világon, 132 országban van jelen, így mindenhol ismerik. 

 

Koblencz Attila szalézi pedagógiai igazgató a Don Boscó nevelői módszer alkalmazásáról szólva rámutatott, ez olyan nevelői környezetet jelent, amely a bizalomra, a családiasságra, a támogatásra épül. Ezek alapját a hit, a szeretet és a családi otthon melegének biztosítása adja. Ehhez itt az iskolákban a szalézi erőt a szerzetesi mag fogja biztosítani a Don Bosco-i szellemiséggel. A fiatalokkal való foglalkozásban első helyen a személyes törődés áll, kezelésükben pl. szó sem lehet semmiféle megszégyenítésről.  A tájékoztatón megjelent három fiatal szalézi szerzetesre hárul ez a feladat, mindhárman Indiából érkeztek, s több éve itt élnek, nevelői-oktatói tapasztalattal. Tanítás és szabadidő pedagógia szerepel eszköztárukban.

 

A SZÁMALK Szakközépiskola 20 éve meghatározó szereplője a hazai szakképzésnek, és vezető pozícióban van az informatikai szakképzések területén, mondta Sediviné Balassa Ildikó, igazgató. A két évtizedet a folyamatos fejlődés idejének nevezte, amely során folyamatosan emeltek be a képzésbe új szakmákat, szakmacsoportokat, figyelve a piaci elvárásokra. A sokrétű informatikai képzés mellett az intézményben többirányú művészeti és pedagógiai képzés, módszertani fejlesztés is zajlik, utóbbi területen kiemelkedő szakmai eredményeik vannak.

Ezen munka nemzetközi partnerek bevonásával folyt. Minden évben 4-5 kísérleti nemzetközi innovatív projektjük zajlik. Egyedülálló módon, itt zajlik stewardess képzés is.   

Az igazgató szerint a fejlődés leginkább az informatika területén szembetűnő: bár már húsz évvel ezelőtt is igény volt programozók képzésére, mára ez a képzési szakirány  is specializálódott, az újonnan jelentkező igények kielégítése végett hozták létre az internetes-, és mobil alkalmazás fejlesztő-, valamint a CAD-CAM képzést is. Az iskola képzéseinek versenyképességéről szólva az igazgató elmondta, habár itt nem felsőoktatásról van szó, az itt végzetteket mégis szívesen látják a munkaadók, mivel az oktatásban nem az elméletigényes gyakorlatot, hanem a valóban gyakorlatorientált, projektekben megjelenő megoldásokat tartják szem előtt. A versenyképesség további biztosítéka, hogy az OKJ-s képzés mellé sokfajta,  éppen aktuális, lehetőleg nemzetközileg elismert képzést is csatolnak, mint  pl. a nemzetközi CISCO képesítés, vagy a grafikusoknál a 3DS MAX nemzetközi képesítés.

Az igazgató úgy látja, azzal, hogy a szaléziak átveszik az iskolát, ezzel mindenki csak gazdagodik. Eddig is foglalkoztak a felzárkóztatással, működött a differenciált oktatás, de most még fontosabbá válik számukra, hogy lehetőség szerint mindenkivel külön, vagy kis csoportban foglalkozzanak. Reményét fejezte ki, hogy a tanulók magatartásában és az iskolai közösségi életben is meg fog jelenni az, hogy ez most már szalézi iskola.

Az iskolából nagyon sok fiatal megy külföldre, különböző egyhetes kurzusokra, nagyon jelentős a nyelvoktatás az iskolában, négy nyelvet oktatnak, pedagógiai értékeiket csak növeli a Don Bosco pedagógiája. Az eddig folytatott kiscsoportos és különleges képzési módszereik a továbbiakban is érvényesülni fognak, egy kiszélesült közösségben, különös tekintettel az itteni oktatásban érintett, 18-20 éves fiatalokra.  

 

Zárda Olivér, a SZÁMALK Zrt. vezérigazgatója elmondta; a jogszabályi, financiális környezet változása miatt gondoltak az intézmények átadására, egyértelműen egyházi kézbe kívánták adni azokat, mérlegelve a történelmi egyházak szerepét, közelebbről a szalézi rendnek a neveléshez és oktatáshoz való hozzáállását. Ez volt az az indíték, amely miatt a cégcsoport vezetői a renddel való együttműködés mellett döntöttek.  

A vezérigazgató reményét fejezte ki, hogy ezzel a megoldással úgy a rend, mint a cégcsoport jól fog járni. 

A vállalkozás annyiban, hogy „legalább rosszul nem jár", a szaléziak számára pedig lehetőség nyílik az együttműködésre. A tényleges napi működésben még nem lesz feltűnő a fenntartó-váltás, de a szellemiségben mindenképpen változást várnak. A vezérigazgató már most jó döntésnek tartja, hogy a szaléziakra bízták a két, összesen több mint 3 ezer tanulót oktató intézményt, és további együttműködési lehetőségekre is számít.

 

A META Szakközépiskolát is a SZÁMALK hozta létre, a profil szélesítésére, két éve működik, mondta Somogyi Zsuzsanna igazgató. Itt elsősorban hiányszakmákat igyekeznek oktatni, főleg egészségügyi és szociális területen. A nappali tagozaton 18-23 éves fiatalok tanulnak, esti tagozatra bárki jöhet. Az egészségügyi képzések közül első évben a fogászati és a gyógyszertári asszisztens, illetve a gyógy-masszőr képzést indították el. 2011-ben 998 fővel indult az iskola, az elmúlt évben már kétszeresre nőtt a létszám, amely ebben az évben is hasonlóan alakul. Kiemelendő, hogy a fogászati asszisztens képzésre való jelentkezést már augusztus elején le kellett zárniuk, addigra minden hely betelt. 

Az iskola több gyakorlati lehetőséget adó hellyel áll kapcsolatban, ilyen az Uzsoki Kórház, a Szent István Kórház,  

a Szent László Kórház, de sok hallgató van a Kistarcsai Kórházban, néhányan pedig a Szent Imre Kórházban és a Péterfi Kórházban tanulnak.

Somogyi Zsuzsanna hangsúlyozta, azért döntöttek a szaléziak mellett, mert az iskola jellemzően diákközpontúan működik és ebben egyezést tapasztalnak a szaléziakkal. Azért is örömét fejezte ki, mert a szaléziak a szakképzésre helyezik a hangsúlyt, ez az iskola pedig jól illeszkedik a rend profiljába.   

 

www.szaleziak.hu 

www.szamalk-szki.hu 

Harmat Lajos

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük