ND: Bármennyi ember járt is a Holdon, még nem adott feleletet néhány, az eredetével és a fontosságával kapcsolatos alapvető kérdésre. Az Ön új (Alan Butlerrel közösen írt) könyve – a Ki hozta létre a Holdat? -néhány rendkívüli tényt hoz nyilvánosságra a Holdról, és elképesztő következtetésre jut az eredetét illetően. Felvázolna röviden néhány kevésbé ismert, illetve elhallgatott tényt?

 

ND: Bármennyi ember járt is a Holdon, még nem adott feleletet néhány, az eredetével és a fontosságával kapcsolatos alapvető kérdésre. Az Ön új (Alan Butlerrel közösen írt) könyve – a Ki hozta létre a Holdat? -néhány rendkívüli tényt hoz nyilvánosságra a Holdról, és elképesztő következtetésre jut az eredetét illetően. Felvázolna röviden néhány kevésbé ismert, illetve elhallgatott tényt?

 

CK: Bár a Hold nagyon közel van a Földhöz, mégis közismerten a legfurcsább objektum az ismert világegyetemben. Ez egy kicsit ahhoz hasonlít, mint amikor a világon minden ember teljesen normális, kivéve a szomszédunkat, akinek három feje van éstörött borotvapenge-étrenden él.

 

 

A könyv a Hold furcsaságait sorakoztatja fel, amelyek között szerepel, hogy nem rendelkezik olyan szilárd maggal, mint a többi bolygó. Vagy üreges, vagy nagyon kis sűrűségű belseje van. Bizarr módon a tömege egy sor, éppen a felszín alatt elhelyezkedő pontra koncentrálódik, amely a korábban küldött holdűrhajók vesztét okozta. A Holdat alkotó anyag a Föld külső felszínéről származik, amely egy olyan sekély üreget hagyott maga után, amely vízzel töltődött meg és jelenleg Csendes-óceánként ismerjük. Ez a kőzet nem sokkal azután szakadt ki a Földből és vált a Hold részévé, hogy a bolygónk nagyjából 4,6 milliárd évvel ezelőtt megformálódott.

 

A Hold nem csak a felépítését tekintve számít különösnek, hanem a viselkedésében sem kevésbé természetfeletti. Pontosan négyszázszor kisebb, mint a Nap, de négyszázszor közelebb is van a Földhöz. Ennek tudható be, hogy a Nap és a Hold pontosan ugyanakkora méretűnek tűnik az égbolton, s ennek köszönhető az a jelenség is, amit mi teljes nagyfogyatkozásnak hívunk. Ennél fogva, amit mi teljesen természetesnek veszünk, az az univerzum legnagyobb véletlen egybeesése.

 

Azon kívül a Hold a Nap mozgását tükrözi az égbolton azáltal, hogy a horizont ugyanazon pontján kel fel és nyugszik le, miként a Nap is teszi az egymással szemben lévő napfordulókkor. Például a Hold a téli napfordulókor ugyanazon a helyen kel fel, mint a Nap a nyári napfordulókor. Arra nincs logikus magyarázat, hogy a Hold miért utánozza a Napot ily módon, ugyanakkor ennek a jelenségnek csak egy olyan ember számára bír jelentőséggel, aki a Földön áll.

 

 

ND: Mi indította arra, hogy a Ki hozta létre a Holdat? című könyvet megírja? Továbbá, ez a könyve valamiképpen kapcsolódik a legutóbbi kutatásához, amelynek során az Egység civilizációjáról és Uriel gépéről ír? (Magyarul a Szupercivilizáció címmel jelent meg – ford. megj.)

 

CK: Az elmúlt tíz év során eddig megjelent hat könyvem egy folyamatos és egységes tudományos kutatómunka részét képezi. Az Egység civilizációjának befejezése után az vitt rá a Ki hozta létre a Holdat? könyv megírására Alan Butlerrel közösen, hogy a kutatásaink során nagyon közelről kellett tanulmányoznunk a Holdat.

 

Arra jöttünk rá, hogy több mint 5000 évvel ezelőtt egy olyan szuperfejlett mérőberendezés volt használatban, amely a Föld tömegén, méretein és mozgásán alapult.

 

Mindazonáltal, az alaposság kedvéért leellenőriztünk minden egyes bolygót és holdat a Naprendszerben, hogy megvizsgáljuk, létezik-e bármilyen törvényszerűség. Bámulatos módon, ez minden tekintetben működött a Hold vonatkozásában, de semelyik másik ismert égitest esetében nem érvényesült a Napot leszámítva.

 

Ez olyan volt, mintha egy tervrajzra bukkantunk volna, amelyen a Holdat hajszálpontosan a Föld Nappal kapcsolatos mértékegységeinek segítségével építették volna meg. Elképesztő módon, minél tüzetesebben vizsgálódtunk, annál tökéletesebben passzolt össze minden.

 

 

ND: A legmeghökkentőbb, hogy Önök azt állapították meg, hogy egy kőkorszakban használatos ősi mértani és számtani rendszer működött a Holdon. Pontosan mi is ez a rendszer és hogyan jutottak a birtokába ennek a tudásnak az ókoriak?

 

CK: Lehetetlen leírni ennek az ősi mértani és számtani rendszernek a nagyszerűségét anélkül, hogy meg ne ismételnénk az Egység civilizációjának tartalmát.

 

A kiindulópontunk Alexander Thom-nak, az Oxfordi Egyetem műszaki tudományokkal foglalkozó briliáns professzorának a munkája volt. Ő fedezte fel az általa elnevezett megalitikus yardot. Eme pontos mértékegység alapján építették Nyugat-Európa szerte a késő kőkorszak építményeit, mint amilyen Stonehenge is. A legtöbb régész ugyan elutasította a munkáját, hibásnak titulálva azt, de ha valaki elfogulatlanul tekint a kifogásokra, akkor láthatja, hogy alaptalanok.

 

Alan és jómagam képesek voltunk bemutatni, hogyan hozták létre ezeket a roppant pontos lineáris mértékegységeket a Föld forgására alapozva és hogyan váltak a manapság használatos valamennyi idő-, térfogat- és tömegmértékegység alapjaivá. Még egyszer, ezek pontos adatok, nem közelítő értékek vagy csak majdnem pontosak.

 

Az pedig, hogy az ókoriak miként jutottak ehhez a tudásanyaghoz, egészen zavarba ejtő. Abban egészen biztosak lehetünk, hogy előrébb jártak, mint mi jelenleg! Ezt bárki könnyedén leellenőrizheti egy számológép segítségével.

 

 

ND: Az Önök végső következtetése az, hogy több mint elég anomália létezik a Holddal kapcsolatban, amely azt támasztja alá, hogy az nem egy természetes módon létrejött test, hanem eléggé lehetséges, hogy arra lett kitalálva, hogy a Földi élet kialakulhasson. Hogyan jutottak el eddig a feltételezésig?

 

CK: Amellett, hogy a Hold egy szemmel láthatólag hihetetlen objektum, számos páratlan előnyt is hordoz az emberek számára. Nem kevesebb, mint egy keltetőgép az élet számára. Ha a Holdnak nem pontosan akkora lenne a mérete, a tömege és a távolsága, mint amennyi volt a Föld evolúciójának minden egyes állomásakor, akkor egyáltalán nem alakulhatott volna ki rajta intelligens élet.

 

A Hold egyfajta stabilizáló szerepet tölt be azáltal, hogy éppen a megfelelő szögben tartja a bolygónkat ahhoz, hogy az évszakok kialakulhassanak és a víz folyékony lehessen a Föld legnagyobb részén. A Hold nélkül a Föld ugyanolyan élettelen, s egysíkú lenne, mint a Vénusz.

 

ND: Amennyiben a Hold egy mesterséges konstrukció, akkor mi az Ön elmélete arra, hogy ki vagy mi hozta létre? És miért?

 

CK: A Ki hozta létre a Holdat? című könyvben elmagyarázzuk, hogy mi nem indulhattunk ki más következtetésből, mint hogy a Hold mesterséges, mert bizonyos, hogy a 4,6 milliárd év néhány érdekes eseményt idézett elő. A másik tényező, amely rámutatott arra, hogy mesterséges, az a nyilvánvaló üzenet volt, amely beépült a Holdba. Az üzenet nyelve az alap tízes számrendszer, ezért úgy tűnik, mintha ez egy olyan tíz számjegyű fajhoz vezetne, amely éppen most is a Földön él, s amely szemmel láthatóan az ember.

 

 

Azt a kérdést könnyű megválaszolni, hogy miért kellett a Holdat megépíteni: azért, hogy megteremtsünk minden életet, kiváltképp az emberét. Az, hogy ki csinálta, nos, az már egy sokkal húzósabb kérdés! Mi három lehetőségre gondolhatunk. Nevezetesen, Istenre, földönkívüliekre vagy emberekre. Ezek közül csak egy van, amely 100%-ban tudományosan lehetséges, mégpedig az utolsó.

 

Az időutazás általánosan elfogadott, mint egyfajta fizikai lehetőség és számos tudós közel áll ahhoz, hogy anyagot küldjön vissza az időben. Mérlegelhetjük, hogy egy olyan gépet is elkészíthetnek majd a jövőben, amelyet vissza lehet küldeni, hogy anyagot távolítson el a fiatal Földből a Hold megalkotására feltehetően mini fekete lyuk technológiát alkalmazva.

 

 

 

forrás: www.conspiracyplanet.com

 

 

Knight, Christopher and Alan Buttler

Who Built the Moon

ISBN 10: 1842931326 / 1-84293-132-6
ISBN 13: 9781842931325

Ed: Watkins Publishing House 2005
Binding: Hardcover

 

 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük