Az elmúlt évben kialakult pénzügyi válság hatása nem kedvezett a megtakarítások gyarapodásának, 2008-ban nem találhattunk olyan eszközt a pénzügyi termékek között, mely stabil nyereséget biztosított befektetőinek. Még az állampapírok hozama is kellemetlen meglepetést tartogatott, így az Évgyűrűk Magánnyugdíjpénztár megvizsgálta hogyan hatott ez a környezet a pénztártagok megtakarítási szándékaira, hogyan ítélik meg nyugdíjcélú felhalmozásaik jövőjét a majdani nyugdíjasok.

 

 Az elmúlt évben kialakult pénzügyi válság hatása nem kedvezett a megtakarítások gyarapodásának, 2008-ban nem találhattunk olyan eszközt a pénzügyi termékek között, mely stabil nyereséget biztosított befektetőinek. Még az állampapírok hozama is kellemetlen meglepetést tartogatott, így az Évgyűrűk Magánnyugdíjpénztár megvizsgálta hogyan hatott ez a környezet a pénztártagok megtakarítási szándékaira, hogyan ítélik meg nyugdíjcélú felhalmozásaik jövőjét a majdani nyugdíjasok.

 

 A felmérés szerint a magánnyugdíjpénztári tagság legnagyobb vonzereje, hogy a megtakarítás személyhez köthető, és örökölhető. A pénztártagok háromnegyede a válság ellenére is bízik abban, hogy a nyugdíjkorhatár elérésekor sor kerül  majd a nyugdíjfizetésre, és túlnyomórészt nem élne a TB rendszerbe való visszalépés lehetőségével, még akkor sem, ha ezt megtehetné.

Kitartó kötődés – biztonsági szemlélet

A pénztártagok tisztában vannak azzal, hogy magánnyugdíjpénztári megtakarításuk a saját számlájukon gyűlik, a felhalmozott megtakarítás és a jóváírt hozamok örökölhetők, s átlagosan a megkérdezettek 90 százaléka – az Évgyűrűk pénztártagok 96 százaléka – semmiképpen nem lépne vissza a TB nyugdíjrendszerbe. A felmérés alátámasztotta a tagok egyéni megtakarításukhoz való ragaszkodását, a válság ellenére sem inogtak meg korábbi döntésüket illetően. A pénztártagok a magánnyugdíjpénztárak legvonzóbb tulajdonságaként az örökölhetőséget emelték ki, ami értelmezésünk szerint azt jelenti, hogy a pénztártagok a családtagjaik és kedvezményezetteik biztonságát tartják elsősorban fontosnak.  Emellett a hozam lehetőségét, a megbízható adminisztrációs hátteret emelték ki, illetve fontos szempont számukra a pénztár által kezelt vagyon nagysága.

A válság vélelmezett hatásai

Az utóbbi néhány hónapban a tagok közel feléhez értek el a pénztárakkal kapcsolatos hírek. A válság kapcsán lecsapódott információk felhívták a tagok figyelmét arra, hogy vannak jobban teljesítő pénztárak, folyamatosan nyomon követendő megtakarításuk sorsa, s a jelen helyzetben érdemes körültekintően eljárni, inkább kivárni, mintsem elhamarkodott döntéseket hozni.

A válaszadók több mint fele gondolta úgy, hogy a válság hatására akár tőkevesztés is bekövetkezhet az egyéni számlákon. E tekintetben a hozamok sem befolyásolták a válaszokat, hasonlóképpen nyilatkoztak a jobban, vagy gyengébben teljesítő pénztárak tagjai is.

A megkérdezett pénztártagok meghatározó hányada (84%) azt valószínűsíti, hogy az idősebb pénztártagok megérzik majd a jelenlegi válság hatását nyugdíjba menetelkor. A tagok várakozása szerint a fiatalabb generáció esetében jobb a helyzet, bár esetükben sem múlik el nyom nélkül a gazdasági válság, a megkérdezettek bő fele (53%-a) szerint ez a korosztály is érzi majd annak hatását.

Információs rés

Azt azonban, hogy a tagi tájékozottság nem teljes körű, mi sem bizonyítja jobban, minthogy minden negyedik megkérdezett úgy gondolja -függetlenül attól, hogy melyik pénztárnak tagja -, hogy pénztára fogja teljes nyugdíját szolgáltatni a jövőben. Azaz nincs tisztában azzal, hogy a magánnyugdíjpénztári járadék csupán a majdani nyugdíj egyik részét teszi ki, az állami nyugdíjjal párhuzamosan érkezik majd. A számlákon megjelenő megtakarítást a tag nyugdíjként, havi járadék formájában fogja megkapni a korhatár elérése/nyugdíjba menetel időpontjában. A tapasztalatok azt mutatják, hogy időről-időre vissza kell nyúlni a gyökerekig, s tisztázni mit is jelent magánnyugdíjpénztári tagnak lenni.

Pénztárváltási hajlandóság

A felmérés alapján jelentős volt azon pénztártagok aránya, akiket az elmúlt egy évben valamilyen formában megkeresett másik magánnyugdíjpénztár is, azaz a szektor korábbi számaiban tükröződő elvándorlást generáló ügynöki tevékenység – telefonon, levélben, vagy személyesen – itt is tetten érhető. Örvendetes azonban, hogy a tagok a hozamot, a körültekintő tájékoztatást, és a megfelelő tőkenagyságot jelölték meg a pénztárváltás alapvető szempontjaként.

Évgyűrűk – pénztártagi felmérés

A felmérést az Évgyűrűk Magánnyugdíjpénztár 2009. március végén készítette, több mint 800 fő megkérdezésével. A megkérdezettek 40 százaléka az Évgyűrűk, 60 százaléka más nyugdíjpénztárak tagjai közül kerültek ki.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük