A reklamáció előtt a bolt ne legyen zárva. Sehol az EU-ban...A reklamáció előtt a bolt ne legyen zárva. Sehol az EU-ban…Az Európai Bizottság zöld könyvet adott ki a kollektív fogyasztói jogorvoslatról, melyben bemutatja, hogyan lehet elősegíteni a jogorvoslatot olyan helyzetekben, amikor sok fogyasztót ér kár egyetlen kereskedő közösségi jogot sértő gyakorlata miatt.

 

A reklamáció előtt a bolt ne legyen zárva. Sehol az EU-ban...A reklamáció előtt a bolt ne legyen zárva. Sehol az EU-ban…Az Európai Bizottság zöld könyvet adott ki a kollektív fogyasztói jogorvoslatról, melyben bemutatja, hogyan lehet elősegíteni a jogorvoslatot olyan helyzetekben, amikor sok fogyasztót ér kár egyetlen kereskedő közösségi jogot sértő gyakorlata miatt.

 

A fogyasztóvédelmi szabályok megsértése magában foglalhatja a fogyasztóknak felszámított túl magas költségeket – rejtett díjak vagy túlszámlázás formájában -, a weboldalakon megjelenő félrevezető hirdetéseket vagy a pénzügyi termékekre vonatkozó kötelező információk közlésének elmulasztását. Az ilyen típusú jogellenes gyakorlatok, amennyiben nagy számú fogyasztót érintenek, tetemes károkat okozhatnak a fogyasztóknak, tisztességtelen versenyt teremthetnek és torzíthatják a piacok működését. A zöld könyv egyrészt meghatározza a hatékony fogyasztói jogorvoslat útjában álló akadályokat a hozzáférés, a hatékonyság és a megfizethetőség szempontjából, másrészt a feltárt hiányosságok pótlására különböző lehetőségeket vázol. A zöld könyvben szereplő lehetőségek egyfelől biztosítani kívánják, hogy a jogellenes kereskedelmi gyakorlatnak áldozatul esett fogyasztók kártérítésben részesülhessenek veszteségeikért, másfelől kiszűrik a megalapozatlan követeléseket. A zöld könyvre vonatkozó észreveteleket 2009. március 1-jéig lehet benyújtani.

Meglena Kuneva, az EU fogyasztóvédelmi biztosa a következőket mondta: „Az olyan jogtalan tevékenységeknek, mint a túl magas árak felszámolásának, félrevezető hirdetéseknek vagy leplezetlen csalásnak áldozatul esett fogyasztóknak joguk van kártérítésre. Jelenleg ha kis, szórványosan előforduló követelésekről van szó, e jog gyakran csak elméletileg létezik a jogérvényesítés gyakorlati akadályai miatt. Jogorvoslati rendszerünkben joghézagok, a jólétet tekintve hiányosságok és fekete lyukak mutatkoznak, amelyek miatt a fogyasztók nem tudják, kihez fordulhatnának. Nyilvánvaló, hogy a jelenlegi helyzet nem kielégítő. Meg kell találnunk annak a módját, hogy többek számára valósággá váljon a fogyasztói jogorvoslat iránti alapvető jog."

A jelenlegi helyzet

Mivel a tömegfogyasztási piacok méretüket tekintve egyre inkább bővülnek és egyre inkább határokon átnyúló jelleget öltenek, egyetlen kereskedő ugyanazzal vagy hasonló módszerekkel nagyon sok fogyasztót képes megkárosítani. Így a visszaélés olyan széles körben elterjedhet, hogy annak már piactorzító hatása lehet.

Az Egyesült Királyságban például vizsgálat folyik bankok ellen, amiért rendszeresen túlzott mértékű díjakat számoltak fel ügyfelek százezreinek, akiknek a bankszámlái mínuszba kerültek[1]. Portugáliában egy fogyasztói csoport pert indított egy távközlési társaság ellen, mely 3 millió ügyfelének „számlanyitási díjat" számlázott ki. Közös panaszuk kivizsgálását követően a lisszaboni bíróság megállapította, hogy a díj jogtalan volt, így azt a társaság vissza kell, hogy térítse az ügyfeleknek. A határozatban az ügyfelek számára megítélt kártérítés 70 millió EUR volt.

A probléma

A fogyasztók mindig fordulhatnak bírósághoz egyéni jogorvoslatért. Tömeges követelések pedig elvileg nagy számú egyéni követelés útján oldhatók meg. Amint azonban a Bizottság által készített tanulmányok rámutatnak, jelenleg ha a visszaélés által érintett fogyasztók jogorvoslattal kívánnak élni, komoly akadályokba[2] ütköznek a hozzáférést, hatékonyságot és megfizethetőséget illetően.

Mivel a kollektív jogorvoslat – legalábbis ahol létezik – hasznos kiegészítő eszköze lehet a fogyasztóknak okozott károk csökkentésének, a zöld könyv olyan eszköznek tekinti, mely segíthet megoldani azokat a problémákat, amelyekkel a fogyasztók szembesülnek, amikor nemzeti és határokon átnyúló ügyekben tömeges kártérítési követelésekre keresnek jogorvoslatot. A fogyasztók 76%-a hajlamosabb lenne jogai bíróság előtti védelmére, ha összefoghatna más fogyasztókkal.

Számos előnye van annak, ha erősítik a fogyasztók hatékony jogorvoslathoz való hozzáférési képességét:

  • ez a megoldás biztosítja, hogy a jogellenes kereskedelmi visszaélések által megkárosított fogyasztók kártérítésben részesüljenek veszteségeikért;
  • megerősíti az uniós jog tiszteletben tartásának általános szintjét azáltal, hogy visszatartja a cégeket az olyan jogellenes tevékenységek folytatásától, melyek tisztességtelen versenyelőnyhöz juttatnák őket más piaci szereplőkkel szemben.

A zöld könyv számos megvitatandó lehetőséget vet fel. 1) Nincs azonnali intézkedés; 2) együttműködés a tagállamok között, melynek keretében kollektív jogorvoslati mechanizmus nélkül kiterjesztik a nemzeti kollektív fogyasztói jogorvoslatot a más tagállamokból származó fogyasztókra is; 3) politikai eszközök kombinációja a fogyasztói jogorvoslat erősítésére (beleértve az alternatív kollektív vitarendezési mechanizmusokat, a nemzeti végrehajtó hatóságok felruházását olyan hatáskörrel, melynek köszönhetően felszólíthatják a kereskedőket a fogyasztók kártalanítására, és a kis követelések összefogása annak érdekében, hogy tömeges követelésekkel lehessen foglalkozni); 4) a kollektív jogorvoslat jogi eljárására vonatkozóan kötelező vagy nem kötelező intézkedések bevezetése valamennyi tagállamban. Megfontolandó e lehetőségek különböző elemeinek ötvözése is.

Előzmények

A Bizottság által készített tanulmányok és felmérések rámutatnak arra, hogy a fogyasztók útjában álló akadályok – beleértve a különösen magas költségeket, a perek kockázatát, valamint a bonyolult és hosszadalmas eljárásokat – azt jelentik, hogy ötből egy európai fogyasztó nem fog bírósághoz fordulni jogorvoslatért az 1000 EUR alatti követelések miatt. A fogyasztók fele azt állítja, hogy nem fog bírósághoz fordulni jogorvoslatért a 200 EUR alatti kártérítési követelések miatt.

Jelenleg csupán 13 tagállamban vannak olyan különböző nemzeti rendszerek, melyek biztosítják a fogyasztók számára a kollektív jogorvoslatot. Bizonyított, hogy ezeket a nemzeti mechanizmusokat csupán néhány esetben alkalmazták az elmúlt években. Például Németországban tízmillió lakosból csak 4 vett részt jogorvoslati fellépésekben, ezzel szemben egy adott ügyben Portugáliában terjedt ki a legtöbb emberre a kollektív jogorvoslati rendszer.

A zöld könyv az alábbi internetes oldalon érhető el:

http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/collective_redress_en.htm

Az észrevételeket 2009. március 1-jéig az alábbi e-mail címre kell eljuttatni:

mailto:Sanco-consumer-collective-redress@ec.europa.eu

Lásd: MEMO/08/741; MEMO/05/489


[1] http://www.oft.gov.uk/advice_and_resources/resource_base/market-studies/current/personal/personal-test-case

[2] Vö. a fogyasztóvédelmi jogszabályok megsértése esetén a fogyasztók jogorvoslathoz jutásának problémáiról és e problémák gazdasági következményeiről szóló tanulmány (a problémákról szólótanulmány), 35. o., http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/collective_redress_en.htm

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük