2011. január 7-én több arab nyelvű újság közzétette Michael Fitzgerald érsek, egyiptomi apostoli nuncius jegyzékét, melyben XVI. Benedek pápának a közel-keleti keresztényekre vonatkozó szavait értelmezte. A Szentszék Arab Liga melletti küldötte utalt rá, hogy egyesek bírálták a Szentatya állítását az alexandriai kopt templom ellen elkövetett merényletre vonatkozóan.

2011. január 7-én több arab nyelvű újság közzétette Michael Fitzgerald érsek, egyiptomi apostoli nuncius jegyzékét, melyben XVI. Benedek pápának a közel-keleti keresztényekre vonatkozó szavait értelmezte. A Szentszék Arab Liga melletti küldötte utalt rá, hogy egyesek bírálták a Szentatya állítását az alexandriai kopt templom ellen elkövetett merényletre vonatkozóan.

Mint ismeretes, a pápa minden vasárnap a Szent Péter téren összegyűlt hívekkel együtt mondja el az Úrangyala-imádságot. Január másodikán, az ima után a következőket mondta: „fájdalommal értesültem arról a súlyos merényletről, amelyet Egyiptomban, az alexandriai kopt keresztény közösség ellen követtek el. Ez a halált okozó gyalázatos tett sérti Istent és az egész emberiséget, csakúgy, mint azok a bombák, amelyeket az iraki keresztények otthonai közelében helyeztek el, hogy hazájuk elhagyására kényszerítsék őket. A keresztények elleni erőszaknak ezt a stratégiáját látva, amely a lakosság egészére következményekkel jár, imádkozom az áldozatokért és hozzátartozóikért, valamint arra bátorítom az egyházi közösségeket, hogy tartsanak ki a hitben és az erőszakmentességről való tanúságtételben, amelynek forrása az evangéliumban van". Az egyiptomi apostoli nuncius itt a pápa két kijelentésére hívja fel a figyelmet: az egyik az, hogy a keresztények elleni merénylet hatással van az egész lakosságra, a másik, hogy a merényletre válaszoljanak erőszakmentességgel.

Január elsején XVI. Benedek pápa a Szent Péter-bazilikában bemutatott szentmisén emlékeztetett rá, hogy a hívek a hagyomány szerint az év első napján a békéért imádkoznak. „imáink révén segíteni kívánunk minden személynek és minden népnek, különösen a kormányok felelőseinek, hogy egyre határozottabban haladjanak előre a béke útján" – hangzottak a pápa szavai; majd arra szólította fel az embereket, hogy ne csüggedjenek az önzés és az erőszak erőit látván. „A szavak nem elégségesek; konkrét és szüntelen cselekvésre van szükség a nemzetek felelősei részéről". Minden személyt hasson át a béke lelkülete – hangsúlyozta a Szentatya.

XVI. Benedek utalt béke világnapi üzenetére, amelynek A vallásszabadság a béke útja címet adta. Igaz, az üzenet rögtön az elején felidézi azt a merényletet, amelyet a bagdadi templom ellen követtek el, és amely számos keresztény halálát okozta. Azonban szól azokról az előítéletekről és ellenségeskedésekről is, amelyek a hívők és a vallásos jelképek ellen irányulnak. Bár a keresztények képviselik azt a vallási csoportot, amely a legtöbbet szenved az üldöztetéstől, a pápa minden hívőre kiterjeszti megfontolásait. Védelmébe vesz minden vallást, amikor megállapítja: „a vallást akkor védelmezik, ha védik a vallási közösségek jogait és szabadságát. A világvallások és a nemzetek vezetői újítsák meg elkötelezettségüket a vallásszabadság előmozdítására és védelmére, különös tekintettel a vallási kisebbségekre; ezek nem jelentenek fenyegetést a többség számára, inkább alkalmat nyújtanak a párbeszédre és a kölcsönös kulturális gazdagodásra. A vallási kisebbségek oltalmazása az ideális módja annak, hogy megszilárdítsák a jóakarat, a nyitottság és a kölcsönösség lelkületét, amely biztosíthatja az alapvető jogok és szabadságok védelmét a világ minden térségében és régiójában". Meg kell jegyezni, hogy ezek a szavak nem pusztán a keresztényekre vonatkoznak, hanem minden vallásra – olvasható az  egyiptomi apostoli nuncius jegyzékében.

XVI. Benedek pápa január elsején, a déli imádság után emlékeztetett rá, hogy idén ünnepeljük a II. János Pál által kezdeményezett és Assisiben megrendezett béke-imanap 25. évfordulóját. Bejelentette, hogy ebből az alkalomból elzarándokol Szent Ferenc városába, ahová meghívta a különböző hagyományú keresztényeket és más vallási hagyományok követőit. Minden jóakaratú embert arra szólít, hogy újítsák meg elkötelezettségüket, és hitüket a békét szolgálva éljék meg.

A pápának ezen állításai világosan mutatják, hogy senkit sem bátorít egyetlen állam belügyeibe való beavatkozásra sem. Mind az egyéneket, mind a kormányokat arra szólítja fel, hogy tartsák tiszteletben a különböző közösségek vallását és hitgyakorlatát, előmozdítva ezáltal a társadalmak összhangját és békéjét – fejti ki jegyzékében Michael Fitzgerald érsek, egyiptomi apostoli nuncius.

Vatikáni Rádió/Magyar Kurír

(gj)

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük