2022.október.03. hétfő.

EuroAstra Internet magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

Közbeszerzési Döntőbíróság megbüntette NFÜ-t és Mindshare-t

3 perc olvasás
 <span class="inline inline-left"><a href="/node/23112"><img class="image image-thumbnail" src="/files/images/beolvasás0006.thumbnail.jpg" border="0" width="73" height="100" /></a></span>A Media Planning Group (MPG) kérelmére indított eljárás során a Közbeszerzési Döntőbizottság 2009. február 4-én megbüntette NFÜ-t és Mindshare-t a 2008 júliusában lefolytatott közbeszerzési eljárást lezáró szerződés törvénytelen módosítása kapcsán. NFÜ-re 2 millió Ft,   Mindshare-re 1,5 millió Ft bírságot szabott ki, valamint az egyidejűleg a 900,000 Ft-os igazságszolgáltatási díj megfizetésére kötelezte a cégeket MPG részére. <p>

 beolvasás0006.thumbnailA Media Planning Group (MPG) kérelmére indított eljárás során a Közbeszerzési Döntőbizottság 2009. február 4-én megbüntette NFÜ-t és Mindshare-t a 2008 júliusában lefolytatott közbeszerzési eljárást lezáró szerződés törvénytelen módosítása kapcsán. NFÜ-re 2 millió Ft,   Mindshare-re 1,5 millió Ft bírságot szabott ki, valamint az egyidejűleg a 900,000 Ft-os igazságszolgáltatási díj megfizetésére kötelezte a cégeket MPG részére.

 beolvasás0006.thumbnailA Media Planning Group (MPG) kérelmére indított eljárás során a Közbeszerzési Döntőbizottság 2009. február 4-én megbüntette NFÜ-t és Mindshare-t a 2008 júliusában lefolytatott közbeszerzési eljárást lezáró szerződés törvénytelen módosítása kapcsán. NFÜ-re 2 millió Ft,   Mindshare-re 1,5 millió Ft bírságot szabott ki, valamint az egyidejűleg a 900,000 Ft-os igazságszolgáltatási díj megfizetésére kötelezte a cégeket MPG részére.

NFÜ tendereljárása során egyik feladatként egy konkrét médiaterv megvalósítását írta elő, mint szerződéses feltétel. A tenderen MPG is indult és magasabb árajánlata miatt Mindshare mögött végzett. A kampány után végzett részletes monitoring kimutatta, hogy a megvalósult kampány minden média esetében jelentősen eltér a szerződésben rögzített médiatervtől. Mivel ilyen méretű eltérést a tervtől az eljárást kezdeményező cég nem látott indokoltnak, és mivel a megvalósult médiaterv olyan mértékű költségcsökkenést jelentett volna a többi induló által beadott tender-árajánlatban is, ami akár más végeredményt is jelenthetett volna a tenderen, ezért fordult a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz.

beolvasás0007.thumbnailAz eljárás tárgyát képezte ezenkívül a TV tekintetében megkötött szerződésmódosítás: TCR kampányról nem-TCR kampányra. A Döntőbizottság megállapította, hogy a szerződésmódosításnak nem voltak meg a közbeszerzési törvényben előírt feltételei, valamint az NFÜ nem tartalmilag megfelelően és nem teljes körűen közölte a szerződés módosításának tartalmát, ezért szabta ki a Döntőbizottság a büntetést.  

beolvasás0008.thumbnailAz eljárás során derült ki, hogy ugyan rádió és közterület tekintetében is más valósult meg, mint a szerződött terv, de ez nem NFÜ által elfogadott szerződés-módosítás keretében történt. A Mindshare által nem szerződésszerűen történő teljesítésről NFÜ-nek még tudomása sem volt.  Ezt támasztja alá az a tény is, hogy NFÜ elfogadta a Mindshare által szerződésszerűnek minősített teljesítéseket, és a nem megfelelő teljesítésekről csak az eljárás során a kérelmező cég által benyújtott részletes monitoringból értesült. A Döntőbizottság álláspontja ebben a kérdésben, hogy a szerződés-szegés kérdésében nincsen hatásköre. Ez egy esetleges polgári peres eljárás során rendezhető a felek között.

A határozat és a végzés a D515/19-I./2008 és D515/19-II./2008  számon található meg a Közbeszerzési Bíróságon.

About Post Author

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

1973-2022 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.