2022.szeptember.24. szombat.

EuroAstra Internet magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

Közös magyar-román fejlesztési program ? szakmai konferencia Gyulán

5 perc olvasás
  <p><span class="inline left"><a href="/node/1560"></a></span><span class="inline left"><a href="/node/1560"><img class="image thumbnail" src="/files/images/euroo.thumbnail_0.jpg" border="0" alt="EURO" title="EURO" width="100" height="69" /></a></span>Az európai területi együttmûködés keretében 224,5 millió euró európai (ERFA) hozzájárulással közös magyar-román fejlesztések indulhatnak, amelyek határtérség gazdasági és társadalmi integrációjának erõsítését szolgálják. A területi együttmûködéseket az Európai Bizottság javasolja a tagállamoknak, az egész európai térség fejlesztése és kohéziója céljából. </p><p>

 

euroAz európai területi együttmûködés keretében 224,5 millió euró európai (ERFA) hozzájárulással közös magyar-román fejlesztések indulhatnak, amelyek határtérség gazdasági és társadalmi integrációjának erõsítését szolgálják. A területi együttmûködéseket az Európai Bizottság javasolja a tagállamoknak, az egész európai térség fejlesztése és kohéziója céljából.

 

euroAz európai területi együttmûködés keretében 224,5 millió euró európai (ERFA) hozzájárulással közös magyar-román fejlesztések indulhatnak, amelyek határtérség gazdasági és társadalmi integrációjának erõsítését szolgálják. A területi együttmûködéseket az Európai Bizottság javasolja a tagállamoknak, az egész európai térség fejlesztése és kohéziója céljából.

A két ország határ menti megyéi mûködnek közre a határon átnyúló gazdasági és szociális kapcsolatok fejlesztése érdekében. Az egymás felé forduló megyékre, régiókra alapozó program a határ menti övezetek felzárkózását, integrációját, a térségbeli országok közötti együttmûködés fejlesztését, illetve a helyi közösségek kohézióját hívatott erõsíteni. A program Irányító Hatóságát képviselõ Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a román Fejlesztési, Közmunka- és Lakásügyi Minisztérium – azaz a romániai Nemzeti Hatóság – közremûködésével a közös uniós fejlesztési lehetõségekrõl, a 2013-ig terjedõ idõszakra vonatkozó elképzeléseikrõl rendez Gyulán 2007. június 21-én tájékoztató konferenciát az érintettek számára.

A Magyarország -Románia határon átnyúló együttmûködés operatív program a 2007-2013 közötti tervezési idõszakra szól. Finanszírozását 85%-ban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, 10%-ban pedig a résztvevõ tagállamok kormányzati hozzájárulásai biztosítják. A maradék 5%-ot a forrásokat felhasználó végsõ kedvezményezettek, azaz a határ két oldalán mûködõ projektgazdák, így önkormányzatok, társadalmi szervezetek, gazdasági érdekképviseleti szervek biztosítják minden egyes projektben. A program keretében 224,5 millió euró uniós forrás kerül felhasználásra, amely kiegészülve a nemzeti hozzájárulásokkal nagy értékû közös fejlesztést biztosít a programterületnek. Az együttmûködésben magyar részrõl Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Békés és Csongrád megye vesz részt. Partnereik román részrõl a következõ megyék: Szatmár, Bihar, Arad és Temes. A program átfogó koordinációjáért az Irányító Hatóság és a román illetõségû Nemzeti Hatóság mellett közös szervezetek felelnek, így a program Monitoring Bizottsága valamint a Szakmai Titkárság.

A program egyik prioritása elõ kívánja segíteni a közlekedési kapcsolatok fejlesztését. A két ország programozással foglalkozó szakemberei abból indultak ki, hogy a térségben élõ embereket be kell kapcsolni a közös gazdasági vérkeringésbe, ezért szükséges a határ mentén elhelyezkedõ településeket összekötõ közlekedési infrastruktúra fejlesztése. Ebbe beletartozik többek között a határon átnyúló, településeket összekötõ útszakaszok építése, felújítása, szélesítése éppúgy, mint a határhoz vezetõ fõutakra kötõ, alacsonyabb rendû úthálózat fejlesztése. Szintén prioritás a határon áthaladó vasútvonalak rövidebb szakaszainak fejlesztése a nemzetközi vasúti személy- és teherforgalom javítása érdekében.

A közlekedési kapcsolatok intenzitásának növelésével egyenrangú cél a határon átnyúló kommunikáció javítása. Ennek eszköze lehet például, hogy az együttmûködõ régiókban minél többen elérhessék a szélessávú internetet, közös információs és telekommunikációs technológia segítségével. Az európai kohéziót szolgáló érdek a határon átnyúló hírközlés lehetõségeinek kiépítése is.

A két ország közös kincse a víz, ezért kiemelt figyelmet kap a vízgazdálkodási együttmûködés, az árvizek és szennyezések megelõzése, árvíz-elõrejelzõ rendszerek kiépítése, valamint a vízminõség javítása. Közös probléma a hatékony hulladékgazdálkodás megteremtése is, ezért a program támogatni kíván közös feldolgozási projekteket.

Lehetõség nyílik majd határon átnyúló üzleti és gazdasági infrastruktúra létesítésére, és a már meglévõ háttér fejlesztésére. Támogatásban részesülhetnek a közös iparági együttmûködések, az ún. klaszterek, továbbá üzleti infrastruktúra beruházások, így az ipari területek, ipari parkok, közös logisztikai központok, inkubátorházak, kereskedelmi központok. Az operatív program ösztönözni kívánja az együttmûködést a kutatás-fejlesztés és az innováció területén is. Új partnerségi kapcsolatok alakulhatnak ki a határ két oldalán mûködõ egyetemek, kutatóközpontok és vállalkozások között, kutatói csereprogramok valósulhatnak meg. Ide tarozik a közös kutatások ösztönzése, a K+F és innovációs eredmények terjesztése, és nem utolsó sorban technológiatranszfer a vállalkozói szektor felé. A program támogatni kívánja ún. tudástranszfer-hálózatok kialakítása is, ami a legjobb gyakorlatok megosztását jelenti az oktatási intézmények között.

A határ menti térségek lakóinak életminõségét javíthatják a közös egészségügyi szolgáltatások, például a határ közelében lévõ kórházak kapacitásainak kiaknázása. Tulajdonképpen az élhetõbb környezetet szolgálja a meglévõ kulturális örökség védelme és a kulturális intézmények határon átnyúló együttmûködéseinek támogatása is.

About Post Author

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

1973-2022 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.