2022.december.10. szombat.

EuroAstra Internet magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

LEADER központok a vidéki turizmusért – ?LEADER – Magyar Vidéki Turizmus Napjai?

8 perc olvasás
  <p><span class="inline left"><a href="/node/2154"><img class="image thumbnail" src="/files/images/portal_top_hu.jpg" border="0" alt="Leader" title="Leader" width="73" height="71" /></a></span>2007.  augusztus 23-án a Magyar Turizmus Zrt.,  a Magyarországi LEADER Központ,  a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium valamint az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium közös tájékoztatót tartott az  elsõ alkalommal, 2007. szeptember 21-23. között megrendezésre kerülõ rendezvényrõl,  a ?LEADER - Magyar Vidéki Turizmus Napjai"-ról.    </p><p>

 

leader2007.  augusztus 23-án a Magyar Turizmus Zrt.,  a Magyarországi LEADER Központ,  a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium valamint az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium közös tájékoztatót tartott az  elsõ alkalommal, 2007. szeptember 21-23. között megrendezésre kerülõ rendezvényrõl,  a ?LEADER – Magyar Vidéki Turizmus Napjai"-ról.   

 

leader2007.  augusztus 23-án a Magyar Turizmus Zrt.,  a Magyarországi LEADER Központ,  a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium valamint az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium közös tájékoztatót tartott az  elsõ alkalommal, 2007. szeptember 21-23. között megrendezésre kerülõ rendezvényrõl,  a ?LEADER – Magyar Vidéki Turizmus Napjai"-ról.   

Az eseményen Ficsor Ádám földmûvelésügyi és vidékfejlesztési  szakállamtitkár (Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium),   dr. Kovács Miklós megbízott szakállamtitkár (Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Turisztikai Szakállamtitkárság),  Simon László, a Magyarországi LEADER Központ vezetõje és
Gyurkóné Zaja Zsuzsanna, a domoszlói Öregház Vendégház tulajdonosa adott tájékoztatást.

A LEADER betûszó francia nyelvû kifejezést fed,  az EU  sikeres vidékfejlesztési programjaként vált ismertté. 

1991-ben indult Európában ez a program, melyben a leosztott uniós pénzeket maguk a vidéki kistérségek oszthatják tovább a fejlesztésekre.

A program LEADER I.,  Leader II.  változata után a jelenlegi,  2000-ben indult változat a  LEADER+  jelzést viseli, s még inkább a helyi közösségekre koncentrál. A vidéki térségekben segíti az innovatív, helyi sajátosságokhoz alkalmazkodó, egyedi ötletek megvalósítását.  A LEADER mára az uniós vidékfejlesztési politika egyik pillérévé vált.

Sikertörténete közösségformáló erejébõl, innovativitásából, munkahelyteremtõ és lakosságmegtartó képességébõl, életszínvonal-növelõ hatásából, hagyományõrzõ jellegébõl fakad.

Hazai viszonylatban 2005-ben alakultak meg az elsõ LEADER akciócsoportok, programjaikhoz a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 6,7 milliárd FT-os támogatást nyújtott.  Ennek során 70 csoport területén több mint 3.600 helyi pályázat született,  ezekbõl kb. 3 ezer projekt valósulhat meg 2008 szeptemberéig.

Ma mindez  52 vidéki  LEADER+  közösség,  340 vidéki település,  876 turisztikai szolgáltató összefogását jelenti,  1.376 turisztikai szolgáltatással, komplex térségi turisztikai csomagokkal,  minimum 30% árkedvezmény nyújtásával.  Fentiek alapján minõsítik a tájékoztatók a programot Magyarország legjelentõsebb vidéki turisztikai összefogásának.

2007-2013 között új LEADER program indul, melynek keretében a jelenlegi támogatási összeg több mint tízszerese,  74 milliárd Ft áll majd az akciócsoportok rendelkezésére. A további fejlesztések alapját a kiadott LEADER Zöld Könyv jelenti, a benne foglaltak helyi véleményezése jelenti a ?visszacsatolást" az összegzés és hangolás számára.

A jövõbeni,  jogi személyiséggel is bíró akciócsoportok kiválasztása 2008-ban várható. 

Egy-egy térség  1,5-2 milliárd Ft-ot kaphat. Ebbõl lehet pl. megújuló, egységes faluképet kialakítani, helyi közösségi létesítményeket fejleszteni.   Ha van elképzelés, ha világos, hogy mitõl értékes egy program, akkor az EU a program elindításához biztosítja a finanszírozást. A pénzügyi mûveleteket a Magyar Fejlesztési Bank végzi.

Az akciócsoportokat a Magyarországi LEADER Központ koordinálja, fogja össze és támogatja szakmailag.  Mûköd-tetését egy, az államigazgatástól független szervezet, a Magyarországi LEADER Közhasznú Egyesület látja el.

A Központ együttmûködõ partnere a Károly Róbert Fõiskola, a Falumûhely Alapítvány és a Gazdaságkutató Intézet.

Ezzel a programmal foglalkozik tehát a mostani elsõ rendezvény,  LEADER – Magyar Vidéki Turizmus Napjai címmel,  szervezõje pedig a Magyarországi LEADER Központ,  együttmûködõ partnerei:  a Magyar Turizmus Zrt., a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési, valamint az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium.

A szeptember 21-23. között zajló rendezvény célja; 

-felhívni a magyar lakosság figyelmét a magyar vidék szépségére és különlegességére, a vidék változatos turisztikai kínálatára, a vidéki látványosságokra és pihenési lehetõségekre,  megmutatni a belföldi kikapcsolódás fel nem fedezett lehetõségeit,ösztönözni a vállalkozók, civil szervezetek és önkormányzatok közötti összefogást a vidéki térségekben. 

A vidéki turizmusfejlesztés érdekében kikötötték,  a Magyar Vidéki Turizmus Napjain  úgy lehet megjelenni, ha a térség helyi szereplõi összetett, egymást kiegészítõ helyi lehetõségeket tudnak meghirdetni.

Ezeknek a turisztikai lehetõségeknek a helyi szereplõk LEADER elveken történõ együttmûködésén kell alapulni és hosszú távú közös célként a versenyképes turisztikai szolgáltatási csomagok kialakítását kell megjelölniük.

A Magyarországi LEADER Központ, az eseménynek ötletgazdájaként, a LEADER Programra kívánja irányítani a figyelmet, tudatosítani kívánja ezzel a benne rejlõ vidékfejlesztési lehetõségeket, illetve be kívánja mutatni a Magyarországon jelenleg is futó  LEADER+ Program  helyi résztvevõit.

A gyakorlati megvalósítás során a LEADER+ Programban  résztvevõ Helyi Akciócsoportok saját kistérségi területükre összetett turisztikai csomagokat állítanak össze.  A térségbe látogatók a kistelepüléseken a kínálatokat összekapcsolószélesebb szállás-, étkezési- és aktív kikapcsolódást biztosító programok közül választhatnak.

A most aktuális rendezvény idõtartama alatt, ill. már azt megelõzõen is, a LEADER közösségek úgynevezett Információs Pont útján tájékoztatják a térség turisztikai lehetõségeirõl az érdeklõdõket, folyamatos telefonos segítséget nyújtanak program-ügyekben.  Megjelenési lehetõséget az egyes területeken mûködõ turisztikai vállalkozók, a magyar vidék jellegzetességeit, szépségét, hagyományait bemutató önkormányzatok és civil szervezetek kaphatnak.  A turisztikai kínálat színesítése érdekében,  korlátozott számban az akciócsoportok területén kívül esõ települések is bevonhatók a kezdeményezésbe. 

A résztvevõ szolgáltatók vállalják, hogy a rendezvény ideje alatt szolgáltatásaik árából legalább 30%-os kedvezményt biztosítanak a vendégeknek,  a kedvezmény mértéke helyenként a 100%-ot is elérheti.

A rendezvény széleskörû bemutatásában és népszerûsítésében közremûködik a Magyar Turizmus Zrt.

Mi várható a kezdeményezéstõl?

Az Európai tapasztalatok azt mutatják, hogy leginkább azok a települések, fejlesztések lehetnek sikeresek és versenyképesek,  amelyek össze tudják hangolni a civil, a vállalkozói és az önkormányzati fejlesztési elképzeléseket. Bebizonyosodott, hogy egyéni, másoktól elzárkózó fejlesztések, programok nehezen válnak fenntarthatóvá, különösen vidéki kistelepüléseken.  A LEADER Program kitûnõ lehetõséget biztosít az együttmûködésre, megteremti a térségi összefogás alapjait.

A Magyarországi LEADER Központ feladata az akciócsoportok munkájának szakmai támogatása, az egymást segítõ közremûködések kialakítása, képzések és tapasztalatcsere biztosítása.  Munkáját a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium megbízása alapján, illetve annak szakmai felügyelete mellett végzi.

A Központ 2006. májusától mûködik, az eltelt idõ alatt sikerült megteremtenie a magyarországi LEADER Közösségek közötti aktív kapcsolatrendszert.  Az akciócsoportok hálózata képezheti alapját a térségek közötti együttmûködésnek, a közös fejlesztési célok és projektek megvalósításának,  ill. az olyan közös rendezvényeknek is, mint a Magyar Vidéki Turizmus Napjai,  akár hagyományteremtõ céllal is. 

A vidéki turizmus fejlõdését jól szolgálhatja a LEADER összefogás, a kistelepüléseket összefogó turisztikai csomagokban a változatos falusi, kisvárosi szálláshelyek és éttermek mellett olyan kiegészítõ, az aktív pihenést lehetõvé tévõ programok is megjelenhetnek, mint a helyi érdekeltségû múzeumok látogatása, túrázás, evezés, lovaglás, kerékpározás vagy a természeti értékek megóvását oktató tanösvények bejárása.

A siker záloga lehet az esemény elõtt, s annak tartama alatt fenntartott folyamatos információs szolgáltatás. 

Az ?Információs Pont" szolgáltatás kialakításában és idõszakos fenntartásában közösen munkálkodnak a helyi gesztorszervezet, a LEADER Központ munkatársai és a Tourinform irodák hálózatának egységei.

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program korábban nem látott lehetõséget biztosít a turisztikai és az ahhoz kapcsolódó vidéki fejlesztések megvalósítására. A LEADER alapelvek külön érdeme, hogy a vidéki térségekben nem egyedülálló fejlesztési projektek jönnek létre, hanem összehangolt fejlesztési projektláncok. A turisztikai vállalkozások, az érintett civil szervezetek és önkormányzatok így közös célok mentén, közös stratégia alapján fejleszthetnek.

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, valamint a Magyarországi LEADER Központ bízik benne, hogy a Magyar Vidéki Turizmus Napjai rendezvény segíti a helyi szintû összefogást, a közremûködésen alapuló, térségi turisztikai kínálat kialakítását, valamint a magyar vidék szépségének, különlegességének és vonzerejének bemutatását.

http://www.hazajaro.hu/ 2007 szeptember elsõ hetétõl él!

http://www.leaderkozpont.hu/

www.hbmo.hu/eurofalu

http://www.region.hu/

http://www.seprat.net/

http://www.saurwald.at/

http://www.kerteszekfoldje.hu/

http://www.mfke.hu/

                    

Magyarországi LEADER Központ:

1051 Budapest, Szent István tér 11/b. V/1.

T:   302 18-24

leader@leader.co.hu

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

1973-2022 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.