A Magyar Telekom ma közzétette 2012. negyedik negyedévre vonatkozó Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) szerinti konszolidált pénzügyi eredményeit.

 

A Magyar Telekom ma közzétette 2012. negyedik negyedévre vonatkozó Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) szerinti konszolidált pénzügyi eredményeit.

 

Főbb eredmények

 

MAGYAR TELEKOM

2011.

2012.

%

2011.

2012.

%

Konszolidált IFRS Átfogó Eredménykimutatások

4. negyedév

4. negyedév

változás

1-12. hó

1-12. hó

változás

(millió forintban, kivéve egy részvényre jutó hozam és ráták)

(Nem auditált)

(Nem auditált)

 

(Auditált)

(Nem auditált)

 

 

 

 

 

 

 

 

Összes bevétel………………………………………………………….

159.424

164.873

3,4%

597.617

607.128

1,6%

Működési eredmény………………………………………………….

(14.171)

8.040

156,7%

63.167

87.921

39,2%

 

 

 

 

 

 

 

A Társaság részvényeseire jutó eredmény …………………….

(40.323)

(1.613)

96,0%

(7.457)

36.859

n.m.

 

 

 

 

 

 

 

EBITDA…………………………………………………………………..

46.683

37.023

(20,7%)

196.082

194.818

(0,6%)

EBITDA ráta…………………………………………………………….

29,3%

22,5%

n.a.

32,8%

32,1%

n.a.

 

 

 

 

 

 

 

Különleges tételek……………………………………………………..

11.047

15.459

39,9%

48.901

39.466

(19,3%)

Működéshez kapcsolódó EBITDA……………………………….

57.730

52.482

(9,1%)

244.983

234.284

(4,4%)

Működéshez kapcsolódó EBITDA ráta…………………………

36,2%

31,8%

n.a.

41,0%

38,6%

n.a.

 

 

 

 

 

 

 

Egy részvényre jutó hozam és hígított hozam (forint)……..

(38,68)

(1,55)

96,0%

(7,15)

35,36

n.m.

CAPEX/ Bevétel………………………………………………………..

 

 

 

14,0%

17,0%

n.a.

Eszközarányos nyereség…………………………………………….

 

 

 

(0,7%)

3,4%

n.a.

Sajáttőke-arányos nyereség…………………………………………

 

 

 

(1,4%)

7,7%

n.a.

Nettó adósság……………………………………………………………

 

 

 

288.377

273.132

(5,3%)

Nettó adósság/ (Tőke + Nettó adósság)…………………………

 

 

 

34,1%

34,3%

n.a.

§         A bevételek 3,4%-kal 159,4 milliárd forintról 164,9 milliárd forintra nőttek 2012. negyedik negyedévben 2011 azonos időszakához képest. Az energiaszolgáltatásból származó és a RI/IT bevételek nagymértékű növekedése ellensúlyozni tudta a vezetékes és mobil hangalapú bevételek csökkenését, valamint a növekvő TV, és az okostelefon értékesítéseknek köszönhetően emelkedő mobil készülékértékesítési bevételek is hozzájárultak a bevételek növekedéséhez.

§         Az EBITDA 20,7%-kal 46,7 milliárd forintról 37,0 milliárd forintra csökkent, az EBITDA ráta 22,5%-ot ért el. A működéshez kapcsolódó, azaz a vizsgálattal kapcsolatos költségek és elhatárolások, a végkielégítéssel kapcsolatos költségek, valamint a különadó és az új távközlési adó nélkül számolt EBITDA a negyedik negyedévben 9,1%-kal 57,7 milliárd forintról 52,5 milliárd forintra mérséklődött 2011 negyedik negyedévéhez képest. A működéshez kapcsolódó EBITDA ráta 31,8% volt 2012 negyedik negyedévében, míg az előző év azonos időszakában 36,2% volt. A csökkenés oka, hogy nőtt az alacsonyabb jövedelmezőségű energia kiskereskedelmi tevékenység és a RI/IT bevételek hozzájárulása, miközben a magas jövedelmezőségű hangszolgáltatási bevételek tovább csökkentek.

Rendkívüli tételek és az EBITDA alakulása

 (milliárd Ft)*

2011.

4. negyedév

2012.

4. negyedév

2011

2012

Különadó

6,3

6,0

25,4

24,4

Új távközlési adó

0,0

4,4

0,0

8,7

Végkielégítéssel kapcsolatos költségek

4,0

5,1

6,1

6,4

Vizsgálattal kapcsolatos költségek

0,7

0,0

17,5

0,0

Rendkívüli tételek összesen

11,0

15,5

48,9

39,5

Jelentett EBITDA

46,7

37,0

196,1

194,8

Működéshez kapcsolódó EBITDA

57,7

52,5

245,0

234,3

*A táblában kerekítésből adódó eltérések lehetnek

§         A személyi jellegű költségek 0,6 milliárd forinttal nőttek a negyedik negyedévben az előző év azonos időszakához képest a munkabérek csökkenése ellenére, mivel az ügyfélszolgálati, értékesítési és ügyfélélmény területeken dolgozó, korábban kölcsönzés keretében foglalkoztatott munkatársak 2012. áprilistól a Magyar Telekom főállású munkavállalójaként dolgoznak tovább. Emellett 2012. negyedik negyedévben magasabb volt a végkielégítéssel kapcsolatos költségek összege.

§         Az értékcsökkenési leírás 52,4%-kal csökkent 2012. negyedik negyedévben az előző év azonos időszakához képest. A csökkenés oka elsősorban az, hogy az értékesítési költségekkel csökkentett valós érték kalkuláció alapján a Macedónia szegmens goodwilljére 31,4 milliárd forint értékvesztést kellett elszámolni 2011. negyedik negyedévben.

§         A nettó pénzügyi ráfordítások a 2011. negyedik negyedévi 11,8 milliárd forintról 8,4 milliárd forintra csökkentek 2012. negyedik negyedévben. A javulás elsősorban az árfolyamkülönbözeten és a derivatíváinkon elkönyvelt alacsonyabb értékelési veszteség nettó változásának köszönhető, mivel a forint 2,7%-kal gyengült az euróhoz képest 2012. negyedik negyedévben, míg 2011. negyedik negyedévben 6,5%-kal gyengült. Ezen felül, a 2012. negyedik negyedévi magasabb kamatkiadások oka elsősorban a magasabb eladósodottsági szint, kis részben pedig a magasabb átlagos kamatlábak.

§         A nyereségadó a 2011. negyedik negyedévi 12,7 milliárd forintról 0,8 milliárd forintra csökkent 2012. negyedik negyedévben. A csökkenés oka elsősorban, hogy 2011. negyedik negyedévben 15,0 milliárd forint egyszeri halasztott adókötelezettség került könyvelésre ahhoz kapcsolódóan, hogy eltörlésre került a magyar társasági adótörvény azon változása, melynek értelmében 2013-tól a magyar társasági nyereségadó mértéke 19%-ról 10%-ra csökkent volna.

§         A Társaság részvényeseire jutó eredmény (nettó eredmény) -40,3 milliárd forintról -1,6 milliárd forintra nőtt. A működéshez kapcsolódó EBITDA csökkenése ellenére a nettó eredmény elsősorban a két, 2011. negyedik negyedévben kedvezőtlen eredményhatással járó egyszeri tételnek köszönhetően emelkedett, ezek a tételek: a Macedónia szegmensre elszámolt értékvesztés és a halasztott adókötelezettségben történt egyszeri csökkenés visszaforgatása 2011. negyedik negyedévben.

§           Az üzleti tevékenységből származó nettó cash flow 23,6 milliárd forinttal 168,8 milliárd forintról 145,2 milliárd forintra csökkent 2012-ben 2011-hez képest. A csökkenés oka elsősorban a működőtőke változása, mivel 2012-ben az SEC és DOJ vizsgálatokhoz kapcsolódóan 22,1 milliárd forint kifizetés történt. Ezt részben ellensúlyozta a Pro-M eladásából és a szállítók egy része esetében alkalmazott hosszabb fizetési határidőből származó működőtőke javulás. A magasabb kamatláb és eladósodottsági szint miatt emelkedő fizetett kamatok, valamint a magasabb fizetett nyereségadó is hozzájárultak az üzleti tevékenységből származó nettó cash flow csökkenéséhez.

§         A 10,9 milliárd forint összegű 900MHz-es spektrum licenszdíj nélkül a beruházás tárgyi eszközökbe és immateriális javakba (CAPEX) 8,6 milliárd forinttal 83,8 milliárd forintról 92,4 milliárd forintra nőtt 2012-ben 2011-hez képest. Az emelkedést elsősorban a macedóniai ingatlancseréhez kapcsolódó beruházások növekedése okozták. Az új macedóniai épületre elszámolt könyvszerinti beruházás összege 10,7 milliárd forint volt, a régi épületek beszámított értéke azonban 6,9 milliárd forint volt, és a különbözetet részletekben, 6 év alatt kell kifizetni. 2012-ben a CAPEX teljes összegéből a Telekom Magyarország szegmensre 57,8 milliárd forint, a T-Systems Magyarország szegmensre 5,2 milliárd forint jutott, míg Macedóniában 24,6 milliárd forintot, Montenegróban pedig 4,2 milliárd forintot fordítottak beruházásokra. Bizonyos CAPEX tételek nem képezik a szegmensek CAPEX részét.

§         A szabad cash flow (az üzleti tevékenységből és az egyéb pénzügyi eszközök beszerzésével / eladásával korrigált befektetési tevékenységből származó cash flow összege) 30,3 milliárd forinttal csökkent 2012-ben éves szinten, 92,0 milliárd forintról 61,7 milliárd forintra. Az alacsonyabb működési cash flow és a beruházások növekedése mellett a 2011. első negyedévi ingatlanértékesítések is hozzájárultak a szabad cash flow csökkenéséhez. Ezt részben ellensúlyozta a Pro-M eladásából származó bevétel 2012-ben.

§         A nettó adósságállomány a 2011. év végi 288,4 milliárd forintról 2012 végére 273,1 milliárd forintra csökkent. A nettó eladósodottsági ráta (a nettó adósságnak a nettó adósság és összes tőkére vetített aránya) 2012 végén 34,3% volt.

Christopher Mattheisen elnök-vezérigazgató így nyilatkozott:

„A kiskereskedelmi gáz- és áramszolgáltatásokból származó bevételek nagymértékű emelkedésének, valamint a TV, mobil internet és RI/IT területeken elért kiemelkedő bővülésnek köszönhetően bevételeink a várakozásainkat meghaladó mértékben nőttek 2012-ben. A karácsonyi időszakot különösen magas eladások jellemezték nemcsak a TV előfizetések terén, hanem a TV készülékek értékesítése is számottevő volt. Ez jól illeszkedik a nem alaptevékenységből származó bevételek növekedését és az előfizetői szám emelkedésének elősegítését célzó stratégiánkba. A mobil szegmensben változatlanul az okostelefonok voltak a középpontban 2012 során, aminek köszönhetően jelentősen nőtt a készülékértékesítés és a penetráció is ügyfeleink körében. A negyedik negyedévben a szerződéses ügyfeleknek eladott készülékek közel 90%-a okostelefon volt, miközben az okostelefon-vásárlóknak nagyjából 80%-a mobilinternet előfizetést is vett.

Változatlanul törekedtünk a költségek csökkentésére, különösen az év második felében, valamint felülvizsgáltuk ingatlan eszközeink hatékonyságát Macedóniában. Mindezek elősegítették, hogy a működéshez kapcsolódó EBITDA csökkenését kézben tartsuk, az elért 4,4%-os visszaesés a megcélzott sáv optimistább részébe esik. Ehhez az eredményhez hozzájárult a Pro-M leányvállalatunk értékesítéséből származó nyereség is.

Tovább folytattuk belső hatékonyságnövelő projektjeinket, számos további bázisállomást korszerűsítettünk, és az év végére már Budapest 99%-át és az ország 27%-át fedtük le 4G-vel. Ezen intézkedéseknek következtében a beruházások – a spektrum akvizíció költségei nélkül – 92,4 milliárd forintot tettek ki, amely kismértékben meghaladta a 90 milliárd forintos éves célkitűzésünket.

 

Várakozásaink szerint rövid távon a piaci környezet kihívásai – a változatlanul erős verseny és a háztartások elkölthető jövedelmének korlátozott szintje – nem enyhülnek, valamint a már bevezetett fiskális intézkedések is kedvezőtlenül hatnak az eredményeinkre.

Ugyan továbbra is folytatjuk a költségtakarékosságot és új bevételi források felkutatását, arra számítunk, hogy jövedelmezőségünk összességében tovább csökken 2013-ban. Várhatóan a bevételeink legfeljebb 3%-kal, a jelentett EBITDA 4-7%-os mértékben fog csökkeni, a CAPEX (a spektrum akvizícióra fordított költségek nélkül) pedig körülbelül 5%-kal mérséklődik."

 

Publikus célkitűzések 2013-ra

Milliárd forint

2012

2013. évi célkitűzés

Bevételek

 

607,1

Szinten tartás -3% csökkenés

Jelentett EBITDA

194,8

4-7%-os csökkenés

CAPEX*

 

92,4

Körülbelül 5%-os csökkenés

* Spektrum akvizícióra fordított költségek nélkül

 

 

A Magyar Telekom 2012. negyedik negyedévi eredményeiről részletesen a társaság honlapján (www.telekom.hu/befektetoknek) és a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu) olvashat.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük