2024.február.28. szerda.

EUROASTRA – az Internet Magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

Megatrend évértékelõ 2006-ról

8 perc olvasás
<p><em><span class="inline left"><a href="/node/2081"><img class="image thumbnail" src="/files/images/megatrend.thumbnail.jpg" border="0" alt="Megatrend" title="Megatrend" width="100" height="28" /></a><span style="width: 98px" class="caption"><strong>Megatrend</strong></span></span>K. Szabó Imre</em>  elnök-vezérigazgató tartott tájékoztatót a Megatrend Zrt. 2006-os üzleti eredményeirõl, s az utóbbi 4-5 év legjobbjának minõsítette.  Eszerint;  a vállalat 1,5 Mrd Ft-os árbevétellel, 122 millió Ft üzemi eredménnyel, ill. 44 millió Ft. adózás utáni eredménnyel, azaz számottevõ üzleti sikerrel zárta a 2006-os üzleti évet.  Viszonyításként; 2005-ben a Megatrend Zrt. árbevétele 1,4 milliárd Ft, üzemi eredménye pedig 90 millió Ft volt. </p><p>

megatrendMegatrendK. Szabó Imre  elnök-vezérigazgató tartott tájékoztatót a Megatrend Zrt. 2006-os üzleti eredményeirõl, s az utóbbi 4-5 év legjobbjának minõsítette.  Eszerint;  a vállalat 1,5 Mrd Ft-os árbevétellel, 122 millió Ft üzemi eredménnyel, ill. 44 millió Ft. adózás utáni eredménnyel, azaz számottevõ üzleti sikerrel zárta a 2006-os üzleti évet.  Viszonyításként; 2005-ben a Megatrend Zrt. árbevétele 1,4 milliárd Ft, üzemi eredménye pedig 90 millió Ft volt.

megatrendMegatrendK. Szabó Imre  elnök-vezérigazgató tartott tájékoztatót a Megatrend Zrt. 2006-os üzleti eredményeirõl, s az utóbbi 4-5 év legjobbjának minõsítette.  Eszerint;  a vállalat 1,5 Mrd Ft-os árbevétellel, 122 millió Ft üzemi eredménnyel, ill. 44 millió Ft. adózás utáni eredménnyel, azaz számottevõ üzleti sikerrel zárta a 2006-os üzleti évet.  Viszonyításként; 2005-ben a Megatrend Zrt. árbevétele 1,4 milliárd Ft, üzemi eredménye pedig 90 millió Ft volt.

A múlt évi árbevétel 3/4-e saját termék (Infosys 64%,  ISecSec 8%) értékesítésébõl származott, a rendszerintegráció részesedése 28% volt.  A cég mûködésének 15 éve alatt 5 milliárd forintot fordított  k+f  tevékenységre;  ügyfelei most 1.500 Mrd Ft értéket  állítanak elõ évente. 

A cégvezetõ véleménye szerint a Megatrendnek  és az Infosys terméknek a termelésintegrációs tudás biztosíthat kivételes versenyelõnyt,  pl. az agrár területeken, ahol sajátos mezõgazdasági felállásunk miatt a külföldi, mint az amerikai típusú piacra kidolgozott multicéges megoldások, nem alkalmazhatók gazdaságosan.

A Megatrend favorit célpiaca a jövõben is a kis- és középvállalatok szegmense lesz.

Az államigazgatási területen 2006-ban jelentõs elõrehaladással 400 millió Ft árbevételt ért el a Megatrend, ezt

2007-re 500 millió Ft-ra kívánják emelni.  Sikeres projektjeik közé sorolhatók a Magyar Közút Kht.-nál és a Környezetvédelmi Minisztériumnál folyók.   A vezetõ termék, az Infosys Integrált Vállalatirányítási Rendszer felhasználói köre a 2006-os évben 10 új ügyféllel bõvült, így jelenleg már több mint 200 cégnél használják. Közülük is érdemes kiemelten említeni az Aquarius-Aqua Kft.-t,  a Novochem Kft.-t és a Haberkorn Kft-t.  

Humánfejlesztési projektekben szerepelt sikeresen a cég;  jó kapcsolatot alakított ki két egyetemmel.  K+F projektek zajlottak a Corvinus Élelmiszer Tudásközponttal és a BME IT2-vel.

Idei célkitûzés;  2 milliárd Ft árbevétel, 330 millió Ft üzemi eredmény, együtt a romániai leányvállalattal.

A hazai versenyszférában 10-20 új projekt megszerezését tûzték maguk elé.

Távolabbi cél:

3-5 év múlva reális lehetõség lehet a tõzsdére lépés.

A cégtevékenységet kísérõ elismerések

2006. március 10-én a Megatrend  ISeeSec Információbiztonsági Rendszere elnyerte az ?Európai Kiválóság a Multimédiában 2006 Díjat".  Az Európai Multimédia Szövetségek Egyezménye (EMMAC) az infokommunikációs technológia és a digitális média területén tevékenykedõ cégek részére írta ki pályázatát. A Szoftver Elõállítók kategóriában a Megatrend Zrt. nyerte az ezüst kategóriás elismerést.

2006 õszén IT-Business Leadership Award oklevéllel díjazták a Magyar Közút Kht. részére megvalósított vállalatirányítási projektet, ez volt a cég elsõ államigazgatási informatikai projektje, melyet független zsûri jutalmazott díjjal.  Sikerült bizonyítani, nagyon rövid idõ alatt, alacsony közpénz-ráfordítással is sikerre lehet vinni állami projekteket.

Mi a helyzet a hazai piacon?

A hazai versenyszférában gyakorlatilag egy szinten stagnál a vállalatirányítási rendszerek piaca, ezért is fontos a Megatrend számára az államigazgatás területe, illetve a külföldi piacok meghódítása.  Ennek megfelelõen, a Megatrend Zrt. az államigazgatási területen 500 millió Ft-os árbevételt tervez 2007-ben.

A Megatrend vezetése vallja;  az államigazgatási projekteknél a versenyszférában használatos megoldásokat kell alkalmazni,  ott is ugyanazt a hatékonyságot kell elérni.  Az államigazgatási projektek évek helyett hónapok altt megvalósíthatók lehetnek, 30-50%-os tranzakciós költség-csökkenéssel.  Az illetékes döntéshozóknak át kellene venniük azt a szemléletet, hogy a közigazgatásban is minden egyes projektnek meg kell térülnie, ugyanúgy, mint a versenyszférában. Az informatikai beruházás nem közpénztemetõ kell, hogy legyen, hanem forrásteremtõ.

A versenyszférában ebben az évben is 10-20 új projekt megszerzésével számol a cég.  

Külföld

A Megatrend küldetésének tartja a magyar vállalatok multikkal szembeni versenyképességének, fejlõdõképessé-gének bizonyítása.  A cégvezetés szerint a Megatrend ezt már nemcsak Magyarországon, hanem a közép-kelet-európai régión belül is nyújtani képes,  az egyetlen magyar cégként, amely képes saját fejlesztésû vállalatirányítási rendszereket exportálni a környezõ országokba.  Romániában, Ukrajnában, Szlovákiában már jelen van. 

Romániában egy stabil vállalkozást, a Megatrend Romániát sikerült kialakítani, tucatnyi Infosys ügyféllel, idén ez a leányvállalat  30 millió Ft-os nyereségre számíthat. Ügyfele pl. az Axiál Kft.,  ahol a Megatrend Zrt. Infosys Integrált Vállalatirányítási Rendszere támogatja az anyacég, valamint a román és a szlovák leányvállalat tevékenységét. 

Az Infosys elsõ változatának évekkel ezelõtti bevezetése óta az Axiál gyors  növekedést produkált, az 1991-ben alapított társaság 10 évvel ezelõtt 500 millió forint árbevételt ért el, ami 2006-ban közel 30 milliárd Ft-ra  emelkedett. A romániai IT-piac évente 20-30 %-al növekszik, az ottani leányvállalat elõtt nagy kifutási lehetõségek állanak.

Termékfejlesztés: jön az Infosys v4

Az Infosys ERP rendszer aktuális verziója 2002 óta mûködik, bizonyos, évenkénti kiegészítésekkel.  A többéves termékfejlesztési munka eredményeként ez év végére várható az Infosys v4 megjelenése.   Piacra vezetésével a Megatrend tarthatja a kategória legjobb ár/érték arányát,  egyre több olyan megoldást épít be az alaprendszerbe, amely korábban kiegészítõ szolgáltatásként volt választható (pl. a Megaportál keretrendszer).  Ezen túlmenõen, a Megatrendnél igyekeznek olyan konstrukciót kialakítani ügyfeleik számára, mellyel azok az adott gazdasági- és versenyhelyzetben finanszírozni tudják projektjeiket, például pályázatokat, vagy különbözõ, személyre (vállalatra) szabott pénzügyi konstrukciókat.

Az Infosys v4 fõbb újdonságai:

-100 %-ig dinamikus ablakkapcsolat:

Rugalmasabb átjárást tesz lehetõvé az egyes modulok és az ablakok között, a felhasználó bárhonnan, bármelyik ablakból elérhet egy másik ablakot, a benne lévõ lehetõségekkel és adatokkal együtt, azaz;

kényelmesebbé válik  a rendszer használata.

(Pl.  egy bizonylat rögzítése közben meghívható lesz bármely törzsadat-karbantartó képernyõ az esetleg hiányzó alapadat egyszerûbb felviteléhez.)

-Korszerûsített felhasználói felület: 

Javul a képernyõfelbontás (új ablakok már 1024×768-as felbontásban), módosul az eszközsor kinézete, viselkedése, változik az alapértelmezett színösszeállítás, új betûtípus kíséretében.

Az eddigi klasszikus ?Rendszer" menüt felváltja a képernyõ bal oldalára kerülõ hierarchikus menürendszer,  amely kényelmesebb és egyértelmûbb navigálást nyújt.

Kibõvül és módosul a paramétereket szabályozó párbeszédablak és a hibaüzeneteket megjelenítõ ablak (barátságosabb hibaüzenetek, kényelmesebb használat).

Önálló riportkészítés:

Az Excel alapú Infosys riportok elõre elkészített formátumának felhasználóbarát szerkesztése és tárolása, amit  korábban csak SQL utasításokkal és kézzel módosított paraméter fájl segítségével lehetett ezt megoldani.

A képernyõs táblázatok tartalma is lementhetõ lesz az Excel által értelmezhetõ formátum szerint.

-Jogosultsági rendszer kibõvítése:

Lehetõvé teszi a korábbi jelszavak megõrzését, a tiltott jelszavak zárolását, illetve a felhasználók által végzett mûveletek részletesebb naplózását is.

-Tetszõleges adatlefúrási sorozat összeállítása:

Ezzel a lekérdezési módszerrel, az összesített adatokból kiindulva, egy vagy több lépésen keresztül el lehet jutni a kapcsolódó elemi adatokig (lefúrás).  A képernyõ mindig tartalmaz egy, az összesített adatokat tartalmazó kiinduló táblázatot. Egy adott soron állva, valamilyen parancs hatására megjelenik egy újabb táblázat, mely a kijelölt sorhoz tartozó, szûrt adatokat tartalmazza, ez ismétlõdik tovább egészen a legalsó szintig.

-Egypontos bejelentkezés:

A felhasználónak nem kell az Infosys rendszerbe is bejelentkeznie, ha már a Windows-ba egyszer ezt megtette.

Az Infosys bejelentkezési folyamata észleli a Windows-belépés megtörténtét és a Windows-felhasználóhoz tartozó név alapján a legutóbb használt adatbázisba társítja az Infosys felhasználót, majd automatikusan bejelentkezik vele (a megoldás csak címtár, pl.: Active Directory  infrastruktúra megléte esetén mûködõképes).

http://www.megatrend.hu/

http://www.it2.bme.hu/

http://www.uni-corvinus.hu/

Harmat Lajos

EZ IS ÉRDEKELHETI

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

1973-2023 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.