2009. március 24-én  zajlott a  Megatrend®   Zrt.  éves eredmény-beszámolója. K. Szabó Imre,  elnök-vezérigazgató emlékeztetett, a Megatrend® több mint 20 éve meghatározó szereplője a hazai informatikai piacnak.  A cég az eltelt időben üzleti jelenléte mellett képes volt tartani elfoglalt vezető pozícióját és piaci részesedését.  A Megatrend® a legnagyobb magyar ERP szállító cégnek számít, amely az elmúlt években az egyre növekvő gazdasági nehézségek ellenére is nyereséges tudott maradni, s évente összesen mintegy 160-170 millió Ft-ot költ kutatásra és fejlesztésre.  Az elmúlt 23 év alatt több mint 200 ügyfelet nyertek meg, akik összesített árbevétele meghaladja a  2 ezer milliárd Ft-ot. 

 

2009. március 24-én  zajlott a  Megatrend®   Zrt.  éves eredmény-beszámolója. K. Szabó Imre,  elnök-vezérigazgató emlékeztetett, a Megatrend® több mint 20 éve meghatározó szereplője a hazai informatikai piacnak.  A cég az eltelt időben üzleti jelenléte mellett képes volt tartani elfoglalt vezető pozícióját és piaci részesedését.  A Megatrend® a legnagyobb magyar ERP szállító cégnek számít, amely az elmúlt években az egyre növekvő gazdasági nehézségek ellenére is nyereséges tudott maradni, s évente összesen mintegy 160-170 millió Ft-ot költ kutatásra és fejlesztésre.  Az elmúlt 23 év alatt több mint 200 ügyfelet nyertek meg, akik összesített árbevétele meghaladja a  2 ezer milliárd Ft-ot. 

Versenyképességük titka a vezető szerint a saját termékekben és a versenyképes árban rejlik. Egyedi igényekre képesek gyorsan fejleszteni, emellett kidolgoztak vállalati, államigazgatási, közigazgatási és nemzetközi változatokat is. A kínált megoldáscsomag teljeskörű, tartalmaz szoftvert, hardvert és szolgáltatást  (DSS, BPR, táv-menedzsment,stb.).

Termékeik megfelelnek az  ISO9001:2000 előírásoknak,  alkalmazásukhoz a Megatrend® Oktatási Központ és HelpDesk,  felmérés-tanácsadás, projekt-tervezés, projekt kezelési és bevezetési módszertan, rendszerbevezetés, szoftverkövetés, távmenedzsment, jogszabálykövetés, rendelkezésre állás nyújt segítséget.

A szektor hazai gazdasági-piaci helyzetéről szólva, az elnök-vezérigazgató kifejtette, valóságos „gazdasági háború" folyik, a multinacionális cégek igyekeznek kiszorítani a magyar cégeket a piacról, márpedig a magyar GDP  40%-át adó cégeknek talpon kell maradniuk,  olyan állami megrendelésekhez kell őket juttatni, amellyel túlélhetik a válságot és kiemelkedő termékekhez kiemelkedő profitot legyenek képesek produkálni.  Az elmúlt évtizedben ez nem volt jellemző, a hazai szabályzás a brüsszeli meghatározások szigorú betartását preferálta, szemben az EU más tagországainak saját gazdaságuk (burkolt v. nyílt) előnyben részesítésével.  Az utóbbi másfél évben voltak változások ezen a téren, de nem átütő jelentőségűek. 

A Megatrend® ajánlata a válságkezelésre:

-költségcsökkentés,

-a hatékonyság növelése,

-racionalizálás.

A Megatrend® kiegészítő megoldásai, melyekkel a működési költségek csökkenthetők:

-Business Intelligence:  a döntéshozatal támogatása sokoldalú elemzéssel,

-DSS Extra:  alkalmazáscsomag a vezetők számára a vállalatirányítási rendszerek kiegészítésére,

-CRM:   az értékesítési folyamat követése a kapcsolatfelvételtől a szerződéskötésig,

-dokumentumkezelő modul papír, és egyéb dokumentumok kezelésére és worfklow.

A gazdasági mutatók: 

a Megatrend® tavaly  29 % -kal  növelte árbevételét  a 2007 évi 1.254 millió Ft-hoz képest.  2008-ban 1.624 millió Ft árbevételt ért el a cég.  Az adózás utáni nyereség 2008-ban 144 millió Ft volt, amely 269%-os emelkedést mutat az előző évhez viszonyítva, ez a 2007-es évhez képest 105 millió Ft növekedést jelent. 

A 2007-ben elkezdődött szervezeti átalakulás folytatódott 2008-ban is,  2008 őszétől új menedzsment élén ismét K. Szabó Imre irányítja a céget.  A cégvezető elmondta, a jelenlegi gazdasági helyzetben nagyon fontos az üzleti folyamatok szoros nyomon követése, elemzése, s ezen keresztül a cégek hatékonyságának növelése. Lényeges, hogy a vállalatok olyan vállalatirányítási szoftvert működtessenek, mellyel mindenkor naprakész, egységes rendszerben látható a cég tevékenysége,  így azonnali beavatkozást igénylő esetekben a vezetők megalapozott döntési pozícióba kerülnek.

A Megatrend®, alkalmazkodva a változó igényekhez, az elmúlt években folyamatosan fejlesztette fő termékét, az Infosys®-t,   ezzel a rugalmas, testre szabható szoftverrel bármely speciális felhasználói igénynek képes megfelelni.

A termék legújabb verziója az Infosys® v4,  várhatóan a folyó év júniusától lesz elérhető, piacra dobását hosszas előkészítő fejlesztői munka előzte meg.  A fejlesztés némileg elhúzódott az amerikai (Unify.com)  4. generációs fejlesztő-eszköz kisebb bizonytalanságai miatt, ezt mára sikerült kiküszöbölni, így nincs akadálya a piacra vitelnek. (Még a szoftver külső megjelenésén is csinosítottak.)

Az Infosys® v4  olyan,  az ügyfelek számára hatékony válságkezelő eszközt jelent, amellyel a jelenlegi gazdasági helyzetben nagymértékben javíthatják túlélési esélyeiket.  Az Infosysre épülő és kapcsolódó megoldások szélesítik a Megatrend  tevékenységi körét, a gazdasági társaságok számára pedig a nehéz gazdasági helyzetben a lehető leghatékonyabb költséggazdálkodást teszik lehetővé, a Megatrend® csapata tehát testreszabott rendszerrel támogatja a gazdasági élet szereplőit.

Az Infosys® használata az elmúlt idők során szervesen beépült a magyar gazdaságba, felhasználói a GDP jelentős hányadát állítják elő, pl. az alap-élelmiszer ellátás 30%-a ezen cégek tevékenységén alapul.  A termék bizonyított 10-15 éves, folyamatos alkalmazhatóságával.

Példaként, a Magyar Közút vállalatnál a termék használatával évi 3 milliárd Ft-ot takarítanak meg,  az Infosys®, ill. általánosságban az IT közigazgatásban való alkalmazásával viszont 8-10 év elmaradásban vagyunk, az erre vonatkozó döntések nem tűrnek halasztást, mondta a cégvezető.  Azok a vállalatok, amelyek ma talpon vannak, az IT,  s az elektronikus vállalat-szervezési módszerek határozott alkalmazásával tudtak életben maradni, ezt a döntést fel kell vállalni a közigazgatásban is, annak a felszabaduló létszám leépítésével járó következményeivel együtt.

A szabaddá váló munkaerőt a cégvezető véleménye szerint a vállalkozások fel tudják szívni. Enélkül egy költség-növelő spirálba kerül az állami bürokrácia. Az elektronikus vállalatkezelési rendszereket (ERP) a veszteségek csökkentésére a lehető leggyorsabban be kell vezetni. Alkalmazásukkal mintegy 15-20 milliárd Ft-ot takaríthat meg a kormányzat évente!

A hatékony kockázatcsökkentés eszköze a Megatrend®  IseeSec®  terméke.

A közhivatalok, bankok, biztosítók számára nehézséget okoz az adatbiztonsági törvény előírásainak való megfelelés,  az adatszivárgás még mindig nagy problémát jelent, a Megatrend információbiztonsági termékével kezelhető ez a probléma. 

A Megatrend® évek óta fejleszti az IseeSec®-et, legújabb verziója a  v3.9-es jelet viseli. A felhasználók értékteremtő tevékenysége az un.  CD/DVD kontrollal tartható kézben – kísérhető figyelemmel, ez az ISee folyamat-modelljébe van beillesztve.  

Az  IR/BlueTooth®  az infra és BlueTooth eszközök biztonságos szemmel tartását, kezelését szolgálja, alkalmazását az idevágó eszközök elterjedése, s vele az információszivárgás kockázatának megnövekedése indokolja.

Az ISeeSec® rendszerben ezek az eszközök alapértelmezésben tiltottak, használatukat közvetlenül a biztonsági vezetőnek kell engedélyeznie.  Az IseeSec® termékhez kapcsolódik az  Easyboss®  alkalmazás, mellyel ellenőrizhető, mérhető a számítógépet használó alkalmazottak tevékenysége.

A Megatrend®et jellemezve elmondható, az egyetlen olyan informatikai cég Magyarországon, mely háromszor nyerte el az IT Business Leadership Award díjat.  A siker a Megatrend® értékteremtő és az ügyfélközpontú tevékenységének  köszönhető, jellemzően a három díjból kettőt olyan kivitelezett projektekért kapott a cég, mint a Magyar Közút Kht., és a Novochem Kft.  területe.

A Megatrend® Informatikai Zrt. gazdasági társaságok, közigazgatási és államigazgatási szervek kiemelt gazdálkodási, irányítási és biztonsági folyamatait támogató információs rendszerek fejlesztésére és üzemeltetésére szakosodott.

Termékei közül az  Infosys® Integrált Vállalatirányítási Rendszer  gazdasági társaságok részére készített komplex gazdálkodás-támogató, ügyviteli, üzleti adminisztrációs, erőforrás-tervező és termelés-támogató megoldáscsomag. A termék magyar, angol, ukrán és román, szlovák nyelvi változatban érhető el.

Az  Infosys® Integrált Költségvetési Rendszer  költségvetési intézmények, valamint közigazgatási és államigazgatási szervek számára készített ügyviteli, adminisztrációs és erőforrás-tervező megoldáscsomag.

A Megatrend® IT Infrastruktúráját  széleskörű nemzetközi és hazai partnerkapcsolatok, valamint kiválóan képzett mérnökcsapat jellemzik.  Hardver- és hálózati termékek, alap- és köztes-szoftver rendszerek és ehhez kapcsolódó értéknövelt szolgáltatások állnak az ügyfelek rendelkezésére.

A Megatrend® az IT biztonság területére az  ISee® Információbiztonsági Rendszer használatát ajánlja, vele a biztonsági vezető egyszerűen és hatékonyan tudja megszervezni, majd felügyelni a vállalat információbiztonságát. A programcsomag segítségével a valós tevékenységek jelentősen közelíthetők az írásos formában megjelenő szabályozásokhoz, elvárásokhoz.

K. Szabó Imre elmondta, a Megatrendnél újragondolták a marketing és média területét, az elmúlt években olyan vállalati irányító genereráció kapcsolódott be a magyar cégek tevékenységébe, akik előtt a Megatrend® név és a tevékenység nem ismert eléggé, az elkövetkező időben ezen kívánnak változtatni, új marketingstratégiával újra ismertté tenni a Megatrend® nevet tv, rádió, online és nyomtatott sajtó útján. Webes tevékenységük eredményei már megtapasztalhatók. Hasonló célt szolgálnak népszerűsítő rendezvényeik és a konferenciák.

Terveikben erre az évre is  10%-os árbevétel-növekedést várnak.  A túlélés eszközének tartják a regionális expanziót. Ennek jelenleg pozitív hozadéka egyenlőre csak a folyamatos jelenlét a három leányvállalati országban, Szlovákiában, Ukrajnában és Romániában.

Nagy reményeket fűznek  Vietnám és általában a kelet-ázsiai üzleti lehetőségekhez, a cégvezetés ezirányban kifejtett erőfeszítései, a térségben tapasztalt beruházási kedv jó eredménnyel kecsegtetnek. Jó példa erre a hazai, virus-ellenálló baromfi-export, melynek kapcsolódó informatikai szállításait, beruházásait a Megatrend vállalta, mintegy 1,5 millió dollárnyi értékben.  3-5 év alatt nagy áttörésre számítanak ebben a régióban a Megatrendnél.

A Megatrend® állékonyságához,  K+F fejlesztései finanszírozásához a szállított szoftvereiből származó bevételek nyújtanak biztos alapot, mintegy évi 2 millió dollárnyi összegben.

A távlati fejlesztési elképzelésekben egy 2-3 éven belüli új megoldás kihozatal szerepel.

http://www.megatrend.hu/

http://www.iseesec.hu/

Harmat Lajos

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük