2022.június.27. hétfő.

EuroAstra Internet magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

Megérkeztek az alávetési (azaz döntés elfogadási) nyilatkozatok a hatékony érdek egyeztetésért a PSZÁF-ben

3 perc olvasás
<p> <span class="inline inline-left"><a href="/node/18581"><img class="image image-thumbnail" src="/files/images/Image1.thumbnail_67.jpg" border="0" width="100" height="25" /></a></span>Megérkeztek az első alávetési nyilatkozatok a pénzügyi szolgáltatók részéről a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) mellett 2011. július 1.-től működő Pénzügyi Békéltető Testülethez (PBT). E dokumentummal vállalnak magukra nézve kötelezettséget a piaci szereplők a PBT határozatainak végrehajtására.

image1.thumbnail 67Megérkeztek az első alávetési nyilatkozatok a pénzügyi szolgáltatók részéről a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) mellett 2011. július 1.-től működő Pénzügyi Békéltető Testülethez (PBT). E dokumentummal vállalnak magukra nézve kötelezettséget a piaci szereplők a PBT határozatainak végrehajtására.

image1.thumbnail 67Megérkeztek az első alávetési nyilatkozatok a pénzügyi szolgáltatók részéről a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) mellett 2011. július 1.-től működő Pénzügyi Békéltető Testülethez (PBT). E dokumentummal vállalnak magukra nézve kötelezettséget a piaci szereplők a PBT határozatainak végrehajtására.

Május végén elsőként a Magyar Posta Biztosító Zrt. és a Magyar Posta Életbiztosító Zrt. küldte el általános alávetési nyilatkozatát a PBT-hez. Az alávetés a pénzügyi szolgáltató írásban tett nyilatkozata, amelyben vállalja, hogy a PBT eljárásának és – egyezség híján – az ennek kapcsán hozott határozatának aláveti magát (ennek hiányában a békéltetők határozat helyett ajánlást adhatnának ki egy-egy konkrét ügy kapcsán).

Az alávetési nyilatkozat lehet megkötés nélküli, de a pénzügyi szolgáltató akár korlátozhatja is kötelezettségvállalásának mértékét, hatályát a jogvita tárgyának értékében vagy másképp. Vagyis lehetőség van arra, hogy egy szolgáltató például csak az 1 millió forint alatti vitás ügyfélköveteléseknél vagy például csak a biztosítási ügyeknél vesse magát alá előzetesen a PBT döntéseinek.

Ha a PBT nem kapott általános alávetési nyilatkozatot egy pénzügyi szolgáltatótól, s vele szemben pénzügyi békéltetési eljárás indul, akkor a PBT eljáró tanácsának elnöke a pénzügyi szolgáltatótól írásbeli nyilatkozatot kér, hogy az adott eset kapcsán aláveti-e magát a pénzügyi békéltetési eljárásnak. Az alávetés nem kötelező, arról a pénzügyi szolgáltató szabadon dönt. Az alávetés hiánya nem mentesíti a piaci szereplőt a pénzügyi békéltetési eljárásban az együttműködési kötelezettség alól. Az alávetés elmaradását a PSZÁF nem szankcionálja, ám az együttműködés megtagadását igen.

Ha a fogyasztó bizonyítja, hogy a pénzügyi fogyasztói jogvita alapjául szolgáló szerződést azért kötötte, mert a pénzügyi szolgáltató kereskedelmi kommunikációjában vállalta, hogy a békéltető testületi eljárásnak, illetve határozatnak aláveti magát, a pénzügyi szolgáltatót e reklámnyilatkozata (az abban meghatározott feltételekkel) köti az adott eljárásban akkor is, ha nem tett általános alávetési nyilatkozatot. A pénzügyi szolgáltató akkor mentesül e nyilatkozat alól, ha bizonyítja, hogy azt a szerződéskötésig a vállalással azonos módon visszavonta.

A PBT a hozzá beérkezett alávetési nyilatkozatokat közzéteszi honlapján: http://www.pszaf.hu/pbt/bal_menu/pu_szolgaltatok/alavetesi.html

A törvényi előírásnak megfelelően a PSZÁF által működtetett, szakmailag független PBT 2011. július 1.-vel kezdi meg működését. Hatásköre a pénzügyi szolgáltatók és a fogyasztók közötti szerződések megkötésével és teljesítésével kapcsolatos jogviták rendezésére terjed ki (ezekben a PSZÁF nem intézkedhet). A PBT eljárásának feltétele, hogy a fogyasztó a pénzügyi szolgáltatónál előzőleg közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

1973-2022 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.