A nemzeti vasúttársaságoknál zajló fejlesztésekkel, és az így elért egységesítéssel komoly fejlődést, a személyszállításban megszerzett 6 százalékos, és az árufuvarozás terén regisztrált 10 százalék körüli piaci részesedés növekedését érheti el a vasúti közlekedés Európában. Elhelyezkedéséből adódóan a végső kialakításban Magyarországnak is komoly szerep jut, ráadásul a vasút fejlesztését a kormány is kiemelt nemzeti céllá nyilvánította. Magyarország növekedési lehetőségeit egy korábban még nem látott méretű szakmai konferencia, az október 28-30. között megrendezésre kerülő InnoRail 2013 Budapest kívánja elősegíti egy  gyakorlatorientált összejövetel keretében.

A nemzeti vasúttársaságoknál zajló fejlesztésekkel, és az így elért egységesítéssel komoly fejlődést, a személyszállításban megszerzett 6 százalékos, és az árufuvarozás terén regisztrált 10 százalék körüli piaci részesedés növekedését érheti el a vasúti közlekedés Európában. Elhelyezkedéséből adódóan a végső kialakításban Magyarországnak is komoly szerep jut, ráadásul a vasút fejlesztését a kormány is kiemelt nemzeti céllá nyilvánította. Magyarország növekedési lehetőségeit egy korábban még nem látott méretű szakmai konferencia, az október 28-30. között megrendezésre kerülő InnoRail 2013 Budapest kívánja elősegíti egy  gyakorlatorientált összejövetel keretében.

Az európai vasúti közlekedés piaci volumene a válság óta stabil szinten stagnál, az elvárt növekedés pedig az egységes európai, a nemzeti vasúttársaságok által támogatott fejlesztésekkel és átalakításokkal érhető el az Európai Bizottság Egységes Vasúti Térség Osztálya szerint. A szervezet osztályvezető-helyettese, Patrizio Grillo úgy véli, hogy a magas minőségű és a hatékony szolgáltatások a megfelelő finanszírozással és az elvárt infrastruktúra kialakításával valósíthatóak meg.

A vasúti közlekedés Európában hagyományosan erős jelenléttel bír, volumene az Európai Unióban a válság bekövetkezéséig folyamatosan növekedett: míg 1995-ben az árufuvarozás terén 386 milliárd tonnakilométert, és a személyszállítás esetében pedig 350 milliárd utaskilométert regisztráltak, addig 2008-ra ezek az értékek 440 és 411 milliárdra módosultak, ami 14, illetve 17 százalékos bővülésnek felel meg. A válságban a várakozásoknak megfelelően mind az árufuvarozás, mind a személyszállítás volumene csökkent, de ezek a 2009-es évet követő időszakban ismét növekedésnek indultak. A bővülés azonban nem járt együtt a vasút piaci részarányának növekedésével, amely a személyszállításban 6 százalék körül stagnált, az árufuvarozásban pedig több mint 2 százalékponttal, 10 százalékra csökkent.

Patrizio Grillo szerint az, hogy még most is több különféle technológia létezik párhuzamosan az európai vasúttársaságoknál – így többek között eltérő a nyomtáv, illetve a jelző- és villamos berendezések, valamint a műszaki szabványok -, mind-mind az egységesítés iránti igényt erősítik, és a valódi közös európai vasúti térség kialakítása felé terelik a szakma közös gondolkodását. „Ez egy hosszú távú projekt, amely folyamatban van, de a végső kialakításában az Európai Unió tagállamainak, így Magyarországnak is fontos szerep jut" – tette hozzá a szakember.

Magyarország vitathatatlanul fontos szerepet tölt be a régiós, valamint az európai vasúti közlekedés terén, ugyanis meghatározó transzeurópai közlekedési folyosók metszéspontjában helyezkedik el. Éppen a Magyar Államvasutak adja a Csehországot Ausztrián, Szlovákián, Románián és Bulgárián Görögországgal összekötő 7-es számú európai vasúti árufuvarozási folyosó irányító testületének elnökét, de Magyarország a Spanyolországtól az ukrán határig tartó 6-os számú folyosóba is bekapcsolódik. „Ezekből tisztán látszik, hogy Magyarország fontos tranzitországnak számít, és a jövőben is nagyon fontos láncszem lesz az európai vasúti árufuvarozásban" – emeli ki Patrizio Grillo. Ezzel összhangban van a magyar kormánynak a témában tett legutóbbi nyilatkozata, amely szerint a magyar vasutat nemzeti erőforrásnak tekinti, ezért a közösségi, és ezen belül a kötöttpályás közlekedés fejlesztését kiemelt nemzeti céllá nyilvánította.

 

A nemzetgazdaságilag is fontos szerep megőrzéséhez, valamint annak növeléséhez Magyarországnak természetesen több, elengedhetetlen fejlesztést kell végrehajtania. Többek között ilyen a Transzeurópai Közlekedési Hálózathoz (TEN-T) tartozó vonalak korszerűsítése, valamint az Európai Fejlesztési Terv részét képező Egységes Európai Vasúti Közlekedésirányítási Rendszernek való mihamarabbi megfelelés is. Mivel a villamosított vonalak aránya Magyarországon az EU átlagánál alacsonyabb, így ezen a területen is komoly fejlesztések szükségesek.

„Magyarországnak a vasúti közlekedés terén látható növekedési lehetőségeit felismerve arra jutottunk, hogy egy korábban még nem látott színvonalú és méretű szakmai konferenciával kívánjuk elősegíti hazánk szerepét a régiós és az európai vasúti színtéren egyaránt" – mondta Balla Ágnes, az október 28-30. között látogatható InnoRail 2013 konferencia ötletgazdája és főszervezője. A nagyszabású rendezvény célja az, hogy a neves külföldi, valamint a hazai viszonyokat jól ismerő magyar szakemberek közösen vitassák meg a vasúti közlekedés jelenét, valamint a fejlesztési lehetőségek felvillantása segítségével kedvező jövőképet rajzolhassanak fel a magyar vasút számára – fejti ki a szakember a motivációkat.

Az idei konferencia hagyományteremtő is lesz egyben, ugyanis az elképzelés szerint a továbbiakban kétévente, a páratlan években kerül majd megrendezésre a gyakorlatorientált szakmai összejövetel, amely fórumot teremt a vasúti infrastruktúra különböző szakterületei közti eszmecserére, gyakorlati problémák felvetésére, innovatív fejlesztések, eszközök és módszerek ismertetésére. A konferencia előadói arra vállalkoznak, hogy az eddig megszerzett tapasztalatok átadásával, a már bevált gyakorlatok bemutatásával, a még megoldásra váró problémák előtérbe helyezésével, valamint a közös európai irányelvek konkretizálásával segítsék elő a vasúti szállításban és fuvarozásban rejlő lehetőségek kihasználását. 

InnoRail 2013 Budapest Nemzetközi Konferencia –  Vasúti infrastruktúra és innováció Európában

2013. október 28-30. között Budapest egy nagyszabású tapasztalatcserének, valamint közös gondolkodásnak ad otthont a vasúti közlekedés jelenéről, annak jövője érdekében. A továbbiakban kétévente, páratlan években megrendezésre kerülő, gyakorlatorientált szakmai konferencia életre hívásának célja, hogy fórumot teremtsen a vasúti infrastruktúra különböző szakterületei közti eszmecserére, gyakorlati problémák megvitatására, új, innovatív fejlesztések, eszközök és módszerek bemutatására és megismerésére. Az InnoRail 2013 Konferencia tematikája többek között kitér a közlekedéspolitikai irányokra, a vasúti infrastruktúra fejlesztésének stratégiájára, a szabályozási környezetre, a kapcsolódó gazdasági kérdésekre, az energiaellátásra, valamint a biztonsági kérdésekre egyaránt. A szakmaiságot több mint 40 külföldi és magyar vasúti szaktekintély előadása garantálja. A konferencián képviselteti magát többek között a Magyar Államvasutak, az ÖBB, Európai Bizottság Mobilitáspolitikai és Közlekedési Főigazgatósága, az International Union of Railways (UIC), az Association of the European Rail Industry (UNIFE), az European Railway Agency (ERA) valamint több vasúti technológiában élen járó társaság, így például a Plasser & Theuer, a Strabag, a Siemens, valamint az ABB. Bővebb információ a www.innorail2013.org oldalon található.

 

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük