A Hungarikum Szövetség (HUSZ) szervezésében lezajlott a Hungarikum Akadémia 1.,vagyis az első konferencia. A konferencia megrendezésére a Pest Megyei Kormányhivatal patinás épületének Kossuth dísztermében került sor,2013.június 27-én.Az előadások és hozzászólások szünetében díjnyertes élelmiszereket kóstolhattak a résztvevők.

A Hungarikum Szövetség (HUSZ) szervezésében lezajlott a Hungarikum Akadémia 1.,vagyis az első konferencia. A konferencia megrendezésére a Pest Megyei Kormányhivatal patinás épületének Kossuth dísztermében került sor,2013.június 27-én.Az előadások és hozzászólások szünetében díjnyertes élelmiszereket kóstolhattak a résztvevők.

Birinyi József a HUSZ elnöke,a törvényt előkészítő korábbi Parlamenti Hungarikum Munka-csoport vezetőjeként,a hungarikum törvény stratégiájának alkotójaként,bemutatta a „magyar érték világlépték"alkotókat összefogó szövetséget.Ismertette a Magyar Értéktárat,a Hungarikum Piramis építését segítő hazai és külhoni szakértői szakmai kollégiumokat,az Értékkör hálózatot.Tájékoztatott a kiemelt rendezvényekről.

   Birinyi József előadásaiban beszélt a hungarikumok múltjáról,jelenéről és jövőjéről.Ismertette a hungarikum fogalmát és a minősítés folyamatát.Tájékoztatást adott a Magyar Értéktár és a Hungarikum Piramis szerepéről a Parlamenti Hungarikum Munkacsoport stratégiájában.

   Az összetett hungarikum fogalom alkotó részei:

1.Megismételhetetlen,egyedi nemzeti kincs kategória:(pl.Szent Korona,Parlament (épülete),a magyar trikolor,a magyar anyanyelv,a magyar táncnyelv).

2.Fajta,féleség gyűjtőkategória:Módszer,koncepció,állat- és növényfaj..(pl.Kodály koncepció, Pető módszer, szürkemarha, puli, mangalica, pálinka, a herendi porcelánkészítés tudása,fürdőkultúra,gyógyfürdők).

3.Konkrét alkotás,produktum:(pl.Pick téliszalámi,Béres csepp,Törley prémium pezsgőmárka).

 A Hungarikum Szövetség a Hungarikum Akadémia rendszeres munkájával kívánja elősegí- teni a jövöben  a hazai értékpotenciál jobb kihasználását.A Hungarikum Akadémia célja összefogni a hungarikumokkal kapcsolatos szakértelmet,fejlesztő tudást,az értékek védelmét, menedzselését,az egyetemes emberi kultúrát gazdagító magyar értékek és alkotóik megbecsülését, érvényesülését. Itt a politikai nézet nem lehet akadálya a közös munkának. Vezérgondolat:Legyen az érték a mérték!

 A Hungarikum Akadémia rendezvénye keretében átadták a Prémium Hungaricum védjegyeket az idei nyerteseknek.A Prémium Hungaricum Egyesület (elnöke Kádár Imre) védjegyét hat éve jegyezték be és most ötödik alkalommal kapták meg a hazai élelmiszereket és italokat előállító termelők.A védjegy használati joga egy évre szól.A résztvevők megkóstolhatták a termékeket.

 

Bemutatkoztak a HUSZ „magyar érték világlépték" tagjai,a szövetség alapítói.

   -A Neumann Számítógép-tudományi Társaságot vezetője,Dr.Alföldi István ismertette.

   -A Pető módszerről és koncepcióról Makk Ádám konduktor,kommunikációs vezető beszélt.

   -A Tokaj Világörökséget és a Tokaji Aszú Bor történetét,valamint nemzetmárka-építő szerepét Májer János,Tokaj város polgármestere,a Tokaj Világörökség Egyesület elnöke és Illés Tamás,a Tokaj Kereskedőház marketingvezetője mutatta be.

 

Világhírű szőlészünkről Mathiász Jánosról dédunokája Mathiász Gábor,a HUSZ alelnöke tatott előadást.Egyúttal hírül adta a HUSZ Mathiász Borolimpia rendezésének tervét.Nemzetközi érdeklődésre is számítanak.A borolimpiát támogatja az Országgyűlés Sport és Turizmus Bizottsága és a Magyar Turizmus Rt.

 

A HUSZ a közelmúltban új tagokat vett fel tagjai sorába.Őket köszöntötték.

   -A magyar gyógyvíz-fürdőkultúra,a Gellért és Széchenyi Fürdő képviseletében a Budapest

    Gyógyfürdői és Hévizei Zrt-t,

   -A Kürt Rt-t a magyar informatika világhírű egyediségei és az adatmentés megvalósítóját,

   -Az Ebtenyésztők Országos Egyesületét a puli és komondor magyar kutyafajták képviseletében.

 Az előadások szüneteiben az Érték a mérték elnevezésű klip-sorozatból tizenhármat láthattak a rendezvényen.A Londoni Olimpián is bemutatott klipek Kárpáti Tamás Hungarikon  gyűjteményéből valók. A vetített klipek a legismertebb,kiváló teljesítményű magyarokról szólnak.

 

Zenei élményről Berta Alexandra népzenetanár,előadóművész és a Rendes Zenekar gondoskodott.A tanárnő és a népzene szakos hallgató zenészek a Lisz Ferenc Zeneművészeti Egyetemről jöttek.

 

   Joó Lajos a HUSZ elnökségi tagja,szervezetfejlesztő az örökség és innováció egymást erősítő lehetőségeiről,az „érték a mérték"alapú értékrendről tartott előadást. Második  előadása az értékek erősítő kölcsönhatásairól és az együttműködéseink lehetséges irányairól,tartalmairól szólt.

   Zettisch Nándor FB-tag a civil szféra-gazdaság-politika hármas együttműködésének szükségességét hangsúlyozta.A konszenzussal létrehozott hungarikum törvény megvalósítása már ellentétekkel,vetélkedéssel,széthúzással is jár. Ez lehet akadály,de lehet az alkotási láz természetes velejárója is.Többeknek az a véleménye,hogy minél előbb meg kell találni az értékek és érdekek működésének az egyensúlyát.

 

   A Hungarikum Akadémia Fórum lehetőséget teremtett a sok oldalról közelítő,lelkes hozzá-szólásokra.Ha ezek tettekben is megnyilvánulnak,sokat léphetünk előre.

-A Fórum 1.az elhangzott témák megbeszélése volt.

-A Fórum 2. az értékekről,szakmai menedzselésükről,a Hungarikum Akadémia együttműködési formáiról zajlott.

 

   A zárszó után a HUSZ elnöke bejelentette a H.A. következő két rendezvényét.

-H.A.2.:2013.szept.12.,Budapesti Kommunikációs Főiskola.

-H.A.3.:2013.szept.17-18.,Dombóvár.(A Desszert és Cukrász Fesztivál keretében rendezik.) 

 

A meghívott 160 szakértő,intézmény,szakmai szervezet képviselői közül sokan résztvettek, akkor is,ha nem a teljes időtartam alatt.A meghirdetett programon túl,jól működtek az informális ismerkedések,beszélgetések. Ebben a sokrétű szakmai társaságban a magyar értékek védelmének ügye volt a közös nevező.Fejlődő mozgalomról és az egyes területeket lefedő szervezetek kialakulásáról,megerősödéséről van szó.Remélhetően sikerül összegyűjteni az értékeket (értéktár),azokat a helyükre tenni egy alulról felfelé építkező érték-piramisban, aminek a csúcsán a hungarikumok foglalnak helyet.Ha nem lenne megkülönböztetve az adott helyre jellemző helyi érték (amely pontosan azt a helyet,települést,szervezetet,embert teheti ismertté) az országosan,sőt nemzetközi színtéren is versenyképes szellemi,illetve anyagi terméktől, a szigorú vizsgán átment hungarikumtól,akkor az alapelv megvalósulása sérülne.Ennek a gondolatnak a megértetéséért még tenni kell,aminek egy lehetséges fóruma a mostanihoz hasonló rendezvények sorozata. Számtalan szakmai érték lehetséges,amely elismerést vívott ki, de nem illeszthető bele a hungarikum fogalomkörbe (lásd a hungarikumokról szóló törvényt).Ugyanakkor bármely érték válhat az érték-piramis valamelyik szintjén regisztrált értékké,több jog-címen is.Az sincs kizárva,hogy éppen hungarikum lesz belőle,ha a Bíráló Bizottság elfogadja.

A felmenő rendszerben való építkezés lehetővé teszi,hogy valaki egyből a legnagyobb címre pályázzon,átlépve a helyi-,megyei-,regionális szinteket.Tehát nincs elzárva és nem elzárható a legmagasabb szinttől.Fontos az értékek megmentése,valamilyen rendszer szerinti osztályo- zása,megőrzése,továbbadása,továbbfejlesztése,a jelen- és a jövő embere életének jobbítására.

A hungarikum gondolata annyiban speciális a sokszínűsége mellett,hogy a jellegzetesen magyar vonatkozású értékekre koncentrál.Ezzel az egyetemes emberi értékek tárházát bővíti.

Hasonló törekvéseik más nemzeteknek is lehet.Azonban a magyarok dolgát a magyaroknak kell elvégezni.Ehhez belső indíttatás (nevezhetjük a hazánk és nemzetünk szeretetének),egyéni munka,közösségi összefogás,szervezettség,újabb társak,valamint a fiatalok bevonása,szakértelem,áldozatkészség stb.szükséges. Az emberi- és szervezeti működés természetéből ismerhetjük,hogy előfordulhatnak egymást gyengítő hatások,de elengedhetetlenül szükségesek az egymást erősítő hatások (szinergiák).A szinergiák okos,szakszerű kihasználása,az alkotó erő helyzetbe hozása felerősítheti az eddig magukban működő értékek szélesebb körben történő megismertetését,érvényesülését,lényegében az „eladhatóságát".Az eladhatóság elősegíti az adott érték küldetését,az érték és a mögötte álló emberek fenntarthatóságát. 

Az értékmentés és az értékmentők sokfélesége felveti a szakmai tagozódás szükségességét.

Nem érthet mindenki mindenhez.Az értékek is leginkább a maguk kategóriájában hasonlíthatók össze.Talán kimondható,hogy minden kategóriának szükséges lesz kidolgozni a saját marketingstratégiáját és a kapcsolódó kommunikációját.Később mindezt összehangolni a többiekével,a hungarikumok eredeti küldetésének megvalósulása érdekében.Mindenkire szükség lehet,aki előre tudja vinni az ügyet.Előnyös,ha valaki a saját témáján túl,kellő nyitottsággal képes viszonyulni a sokszínűséghez.

 

Sok még a tennivaló.A Hungarikum Akadémia folytatja tevékenységét az ismert- és ezután felbukkanó feladatok megoldása érdekében.

http://www.mnhsz.com/

                                                                                                         Turcsán Mihály

 

 

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük