http://www.prisonplanet.com/http://www.prisonplanet.com/

Az interneten ismert The Prison Planet azaz a börtönbolygó WEB helye az összeesküvés elméletek hiresen hirhedett web kikötője. Csak éppen ellentétben a kuruc.info val nem volt hatalom, vagy érdekcsoport, amelyik komoly energiát szentelne  becsukatásának. Így horribilis látogatószámmal sok év óta köszöni szépen jól van. Se nem anti, se nem pro. Egyik fél sem bánthatja büntetlenül.  Minden szervezetbe, kormányba és érdekcsoportba szépen belerúg, ha disznóságot sejt. Alex Jones – ő a site üzemeltetője köszi szépen szintén jól van. És naponta jelentkezik friss hírekkel.

 http://www.prisonplanet.com/http://www.prisonplanet.com/

Az interneten ismert The Prison Planet azaz a börtönbolygó WEB helye az összeesküvés elméletek hiresen hirhedett web kikötője. Csak éppen ellentétben a kuruc.info val nem volt hatalom, vagy érdekcsoport, amelyik komoly energiát szentelne  becsukatásának. Így horribilis látogatószámmal sok év óta köszöni szépen jól van. Se nem anti, se nem pro. Egyik fél sem bánthatja büntetlenül.  Minden szervezetbe, kormányba és érdekcsoportba szépen belerúg, ha disznóságot sejt. Alex Jones – ő a site üzemeltetője köszi szépen szintén jól van. És naponta jelentkezik friss hírekkel.

Mi ennek az oka? Kérdezhetnénk az olvasók. Nos az, hogy valós, félvalós vagy éppen teljesen fals igazságok jelennek meg az oldalain. Így azoknak is érdekében áll az életben maradása, akik mikor látják féltett diszóságuk éppen megjelenik, szalvétával éppen letörlik a habot szájuk széléről, hogy pillanatnyi szünet után tovább szórják szitkaikat. És utána minden józan mérlegelés alapján hagyják a fenébe az egészet. Mert ha fellépnek, az már szenzáció lesz- Igy meg egy érdekes cikk a Börönbolygó birkáinak. Mert ember legyen a talpán aki kibogozza az igazságot a sok piszkosszolgálati akció, és agyonfedett céges manipulációk között. De azért rendszeresen kikandikál az igazság egy egy botrányos szilánkja. A főirányú és bizony kellően korrupt sajtó, amely előszeretettel kap rá a botrányokra, innen sohasem vesz információkat. Viszont a Prison Planet rendszeresen összerak a sajtóból elszólásokat, kiszivárgott értessüléseket a világ minden tájáról. És kombinálja azokat a korábbiakkal. A végeedményt olvashatjuk.

 Ha valaki angolul tud, akkor érdekes heti olvasmány, csak minden információján el kell gondolkodni, esetleg nagyobb információs háttér kornyezetbe helyezni. Hogy miről szólnak az anyagok? Nos ezekből adunk közre egy összeállítást az alábbiakban magyarul. Azért ezt valásztottuk, mert Csath Magdolna Halj meg időben és ne okozz problémat avagy a Luganoi jelentés című irása hasonló dolgokat fejteget. http://www.euroastra.info/node/248   Fúj a szél, zörög a haraszt, közben egyes közgazdászok a nyugdijrendszer és az egészségügy hatalmas költségeiről énekelnek, Az emberek meg éheznek és idő előtt halnak.

Új világrend: Népvándorlás :a társadalom időzített bombája

Washingtonból közli a Reuters hírügynökség: "az Egyesült Államok Külügyminisztériuma jelenti, hogy a világhálózati listáján feltüntetett olyan honlapok közé sorolta a…Csendben, tanúk nélkül oldják meg a túlnépesedést?  

Az egyszerű ember tudatában van annak, – mert a civilizáció évezredei megtanították rá -, hogy a hatalom megszerzéséért és megtartásáért bármit indokoltnak tarthatnak a fölötte állók. Ennyit bocsátunk e beküldött írás elé, amelyet némileg rövidítve és szerkesztve, lényegében változatlanul közlünk. Döntse el az olvasó, hogyan vélekedik.

http://www.red-ice.net/  web lapján 2007. április 14-én a következő hír jelent meg, a Prison Planet (Börtön-Bolygó) internet ujság cikke alapján, amely viszont az április 9-én londoni Guardian napilapban megjelent eredeti cikken alapul.

Az írás szerzője: Paul Joseph Watson. Címe: "Kormány-jelentés – Lehetséges, hogy biológiai fegyvereket fognak használni a túlnépesedés ellen"

Alcím: " MoD (Ministry of Defense = Hadügyminisztériumi) dosszié egy lidércnyomás-szerű elképzelését közli az Új Világrendnek – fajilag célzott népirtás, társadalmi osztályok közötti háború és agyba ültetett csipek 2035-re".

A Brit Hadügyminisztérium jelentése egy hajmeresztő jövőbeli társadalmat körvonalaz, amelyben a lakosságot rákényszerítik arra, hogy elfogadják: az agyukba csipeket ültessenek; ahol a nyakló nélküli bevándorlás és az urbanizáció szétzilálja a közösségeket, amiből társadalmi osztályok közötti háborúzás következik, és biológiai és neutron fegyvereket használnak a túlnépesedés ellen.

A Hadügyminisztériumnak az Alapelv és Doktrina Központja felvázolt egy dokumentumot, hogy kikristályosítsa a "jövő stratégiai összefüggéseit", amelyekkel Anglia fegyveres erőinek valószinűleg szembe kell majd nézni, amint azt a London Guardian napilap közli. Mivel a kormány és az ipar minden eltökélt cselekedete arra irányul hogy megvalósítsa ezt a jövőt, ezt inkább úgy kell tekintenünk mint egy stratégiai tervet, nem pedig mint egy figyelmeztetést az eljövendő dolgokra nézve.

A jelentés feltételezetten előrevetíti, hogy milyen lesz a világ 30 év múlva és ez "a kulcsfontosságú veszélyeknek és megrázkódtatásoknak az elemzése", amelyekkel a planétánk minden bizonnyal szembenéz. Ennek a jelentésnek az előrejelzései ezeket tartalmazzák:

– Neutronfegyverek kifejlesztése arra, hogy elpusztítsák az élő szervezeteket, de az épületeket nem, és hogy "ezek legyenek a legcélszerübb fegyverek a drasztikus fajilag célzott népirtáshoz egy túlnépesedett világban". Az ilyen fegyvereket jelzés nélküli jármüvekben helyeznék el szanaszét, ami "halálos erő használatához vezetne emberi beavatkozás nélkül, tehát anélkül, hogy a dolog abból következő törvényes vagy etikai problémákat vetne fel".

– 30 éven belül az agyba beültetett csipek általánosak lesznek minden polgár számára a fejlett országokban.

– A a fejlett országokban a középosztályok részéről tömeges lázadás lesz a nyakló nélküli bevándorlás ellen, a züllött városi csavargó csőcselék és a leromlott társadalmi rend ellen. – Újjáéled a marxizmus, mint a vallás helyettesítője egy morálisan egyre inkább relativisztikus korban.

– Korlátlan globalizálás lesz, amely hatásosan véget vet a nemzeti államoknak és háborúkhoz vezet területi jellegü hit alapján inkább, mint "ország-ország ellen" elv alapján.

– A fehér európai lakosság drasztikusan csökken, de a Sahel övezetben [a Szaharától délre élő] lakosság 81%-os növekedése és a Közép-Kelet országai lakosságának 132%-os növekedése várható.

– Krónikus munkanélküliség, instabilitás és a lakosság növekedése miatti veszély fenyegeti a társadalmi rendet.

– Egy új "terrorista koalíció" megjelenése, egy olyan meggyőződésen alapuló szövetség, amely szemben áll az állammal, és környezetvédőkből, "ultra-nacionalistákból" és a vallásos csoportok maradványaiból áll. Ennek a jelentésnek értelemszerűen az a világos következménye, hogy bármely politikai vagy vallásos csoport, amely ellenzi az állam diktatórikus menetrendjét, kollektiven terroristának lesz bélyegezve, kiirtásnak, etnikai jellegű tisztogatásnak a céltáblája lesz.

Ez az az új világrend, amit az uralkodó elit igyekezett létrehozni azzal, hogy megengedte a nyakló nélküli bevándorlást és hogy a technológiai haladást arra használta, hogy igába hajtson minket, véget nem érő háborút inditva el és a történelem menetét úgy irányitva, hogy egy börtön-planétát építsen.

Az Elit szándékosan irányítja a világ eseményeit és pszichológiai hadviselést folytat, hogy elérje ezt az ön-megvalósító apokalipszist. Mindenre el vannak szánva, hogy összefabrikáljanak egy "világvége" szcenáriót, hasonlót ahhoz amit a Jelenések Könyve leír, és akár hiszel a Bibliában, akár nem, a jövőnket mániákus pszichopaták tervezik.

Valahányszor a kormányok közzétett dokumentumait és stratégiai közleményeit tanulmányozzuk, legyen az RAND, PNAC vagy bármi más nagyobb stratégiai tervező intézmény, mindenütt azzal a megszállott gondolattal találkozunk, hogy ki kell ritkítani a lakosságot faji jellegű népirtó akciókkal. Ebben az esetben, a tervet még csak nem is leplezik a terrorizmus subája alá rejtve, hanem nyíltan utalnak arra, hogy az államok fognak tömegpusztító fegyvereket felvonultatni, hogy a lakosság széles rétegeit kiirtsák, különösen pedig azokat, akik ellenkeznek a kormánnyal.

Idézet egy ilyen kormány-dokumentumból:

"…a biológiai hadviselés fejlett formái, amelyek meghatározott embertípusokat vesznek célba, a biológiai hadviselést a terror birodalmából a politikailag hasznos eszközök közé helyezik át".

Kik irták ezeket a szavakat a saját stratégiai dokumentumukban? A nácik? Pol Pot?

Nem: Paul Wolfowitz [ma a Világbank elnöke, akit ifj. Bush javasolt kinevezni], Dick Cheney, William Kristol, Donald Rumsfeld és a többiek,… akik a "Project For a New American Century" (Egy Új Amerikai Évszázad Terve) -t kidolgozták – ami a Bush adminisztráció ideológiai keretterve.

Az Armed Forces Journal (A Fegyveres Erők Lapja), amely a hadiipari komplexum szószólója, a múlt évben egy stratégiai tervről írt a nyugdíjas Ralph Peters őrnagy tollából….

A dokumentum megállapítja, hogy az olajtermelés tetőzik, hogy hirtelen gazdasági összeomlás várható 2008-ban, és megemlíti a globális felmelegedést is, mint okokat, amelyek kaotikusan összejátszanak, és amelyek durva beavatkozást fognak követelni a kormány részéről.

"Oh, és még egy piszkos kis titok 5 000 év történelméből", írja Peters, "az etnikai jellegű népirtás csodákat művel". "Nem lesz béke. Mostantól, bármely pillanatban az életünk során, többféle konfliktus lesz váltakozó formában világszerte. Durva konfliktusok fognak dominálni az ujságok fő címeiben, de a kultúrális és gazdasági küzdelmek állandóbbak lesznek és végeredményben döntőbbek.

Az USA fegyveres erőinek a de facto szerepe az lesz, hogy a világot biztossá tegye a gazdaságunk számára és nyitva hagyja a kultúrális támadásunk számára. E célok elérésére egy jó adag gyilkolást fogunk véghezvinni".

A faji tisztogatás népszerű az uralkodó elit tudományos közösségében is, akik szószólói a tömeges méretü fajtatisztítási programoknak [ami úgy ismert tudományos néven, hogy Eugenics – ennek a lényege egyes fajták "felsőbbrendüsége", és az, hogy "hulljon a férgese", vagyis, a gyengébbek, betegek, öregek], hogy "kiegyeljék" és kezelhető szintre csökkentsék az emberiséget.

Egy példája ennek Dr. Erik Pianka, aki az ujságok fő címeiben szerepelt, amikor egy beszédet mondott a Texas-i Tudományos Akadémián, amelyben hangoztatta a szükségességét annak, hogy a lakosság 90%-át a levegőben terjedő ebola vírussal kiirtsák.

Hasonló érzéseket hangoztatnak olyan emberek is mint Fülöp Herceg [az angol Királynő férje, az Audubon környezet és állatvédő magazin fő patrónusa], aki az "If I Were an Animal" (Ha én állat lennék) címü könyve előszavában azt irta, hogy "Ha én reinkarnálódnék, szeretnék úgy visszajönni mint egy gyilkos vírus, hogy hozzájáruljak valamivel a túlnépesedés megoldásához". "

A legegyszerűbb válasz az, hogy a világ népességének kb. 2 milliárdnak kellene lenni, és most kb. 6 milliárd van", mondta Ted Turner, az E Magazine média-nagyura, egy környezetvédő publikációban. Turner még tovább ment egy interjúban, amit az Audubon Magazinnak adott:

"A világ lakosságának ideális lenne 250-300 millió ember, ami a jelenlegi szinthez képest egy 95%-os csökkenés".

Egy 1991-es interjúban az UNESCO Courier magazinnak, Jacques-Yves Cousteau, a híres Emmy Award díjnyertes filmgyártó, aki a környezetvédő mozgalomnak kulcsfigurája lett, ezt mondta:

"Rettenetes hogy ezt kell mondanom. A világ lakosságát stabilizálni kell és hogy ezt megtegyük, ki kell irtanunk naponta 350 000 embert". A globális elit és a hadiipari komplexum már összeesküdött, hogy tömeggyilkolást fog végrehajtani, hogy etnikai tisztogatással lecsökkentse a föld lakosságát olyan szintre, amelyet könnyebb kontrollálni és rabigába hajtani. Ez az Új Világrend végcélja – létrehozni az apokalipszist és poklot kreálni a földön. Ezt már nem lehet többé elhessenteni, mint egy paranoid összeesküvési teóriát, amikor maguk a terv építőmesterei rendszeresen nyíltan vitatják ezt a saját terv-dokumentumaikban.

Ez a cikk egy angol hivatalos lapban megjelent híren alapszik.

Mi következik ebből?

– Az, hogy az angol kormány azt akarja, hogy a lakosság tudatába bevigyék: mit várhatnak a jövőtől, hogy hozzászoktassák a gondolathoz, hogy az évekig tartó rettegéstől megbénuljanak, csak várják és passzívan elviseljék, amikor eljön a vég. Még egy célja is van: elhelyezni félre-informálást is a valós információk mellett. Ez esetben, más forrásokkal összevetve, a következő dezinformálási elemeket fedeztem fel benne:

1- Alan Watt szerint, aki jól informált forrásokra támaszkodik, a végső Új Világrendből végképp ki akarják irtani az összes feketéket és az amerikai indiánokat, mint olyan fajtákat, amelyek a mentalitásuk miatt alkalmatlanok a Szabadkőművesek Társadalmát, az Uj Vilagrend "méhkaptárát" szolgálni.

2- Nem igaz, hogy a gazdaságot védeni akarják az USA-ban; ezt azért hazudják, hogy az önző amerikaiak, akik a jólétüket féltik, továbbra is támogassák az USA háborúit a világ más népei ellen.

A nyakló nélküli bevándorlást az országok, közöttük az USA lezüllesztése céljából engedik meg, össze akarják zavarni a kultúrát, hogy ne legyen egységes ellenállás az "új idők" új kultúrájával, a Tudományos Diktatúrával szemben, ahol nincsenek többé emberi jogok.

A bevándorlás nagy munkanélküliséghez vezet, ami gazdasági lezüllést és belső polgárháborút eredményez. …Jacques Attali, Európa Kissingerje írta a "Millennium" cimű könyvében (1990), hogy a terv szerint az USA a háborúk költségének terhei alatt csődbe fog menni, és az egyesitett Amerikában (USA, Kanada, Mexikó) a dél-amerikaiak beáradó tömegei miatt a gazdaság és társadalom teljesen lezüllik.

Az ez ellen való utcai lázongások miatt aztán bevezetik a rendőr-államot, ahol az alkotmány és az emberi jogok megszűnnek létezni.

Hogyan lehetséges éhinség a fejlett világban?

A mesterséges klímaváltozásokkal ( a HAARP technológia használatával, ami képes megváltoztatni a magaslégköri szelek irányát és így egyes területek klímáját), vegyszerekkel, amelyek kiirtják a beporzó méheket vagy 80%-kal csökkentik a magvak csírázó képessegét; új, steril növényekkel, amelyek magjait hiába vetjük el; és vegül, ha vírusos járvány van (amit biológiai fegyverekkel okoznak), akkor a karantén miatt nincs élelmiszerszállitás a városokba.

4- Az állammal szembeni ellenállási mozgalmakat is az állam ügynökei szítják, irányítják belülről már most is – ennek a tipikus példája a nemzetközi vagy hazai terrorizmus (a rendőri diktatúra növelésére, mert ugye, meg kell védeni minket ellene).

A környezetvédelem is ilyen terület: t.i. az Új Világrend célja éppen a környezet megvédése a végső pusztulástól, hogy az elit számára a tömegek kiirtása után egy földi paradicsom maradjon. …

…Igy a kormány ügynökei irányitják és uszítják a környezetvédő mozgalmat – ez azt a célt szolgálja, hogy a nép maga támogassa azt, amit a kormány valójában akar, ettől nagyobb lesz a zűrzavar a társadalomban, ami indokolja a rendőri beavatkozást, az állami felügyeletet és az emberi jogok korlátozását, vagyis a Diktatúrát. Így manipulálnak minket.

Nem lehetetlen, hogy a "globális felmelegedés" és az amiatti viharok, áradások, szárazságok nem is spontán természeti jelenségek, hanem a HAARP rádióadó ütegekkel létrehozott mesterséges klímaváltozások, hogy technikai eszközökkel előidézzék a Jelenések Könyvében leírt "világvégét" velük.

És a nép még mindig hisz a médiának és a kormánynak és azt hiszi, hogy a média minden fontosat közöl velük, pedig azok nemcsak hazudnak, hanem pszichológiai hadviselési taktikai céllal már nyíltan a szemünkbe is mondják, hogy a népirtás és az agykontrolláló csipek szükségesek. …

… És senki nem tiltakozik, pedig 2006 decemberében a kanadai Toronto Star napilap is közölte a csipek beültetési menetrendjét, kezdve a börtönlakókkal. …

… Ha ránk teszik a csipeket, mi is a Börtön Bolygó lakói leszünk, megbélyegezve, nyomon követve…

…Amíg mi, az egyének versengünk egymással … egy olyan gazdasági rendszerben amely önzésen alapszik, a Rendszer Urai egymás ellen használnak fel minket. Amíg … félelemből és önzésből engedelmeskedünk a gonosz parancsoknak, egymást veszejtik el velunk. Csak az egyén szintjén lehet harcolni a Fenevad ellen, mert a Rendszer ellenünk van felállítva…

…A Rendszer nem a jóindulatra, hanem a legerősebb emberi ösztönre, az önzésre van alapozva, aszerint működik és azzal manipulál minket.

Forrás: Prisonplanet.com – Government Report: Bio-Weapons Could Be Used To Combat Overpopulation MoD dossier outlines nightmare vision of new world order, ethnic cleansing, class warfare, brain chips by 2035 Paul Joseph Watson Prison Planet Monday, April 9, 2007

http://www.prisonplanet.com/

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük