Cece Plébániatemplom - a Szent Sír a NagyhétenCece Plébániatemplom – a Szent Sír a Nagyhéten

A Magyar Katolikus Püspöki Kar titkársága összegyűjtötte idén is azoknak a szertatréásoknak a helyét és időpontját, amelyen a magyar főpásztorok részt vesznek a Nagyhéten. Az alábbiakban ezt az eseménynaptárt közöljük:

 Cece Plébániatemplom - a Szent Sír a NagyhétenCece Plébániatemplom – a Szent Sír a Nagyhéten

A Magyar Katolikus Püspöki Kar titkársága összegyűjtötte idén is azoknak a szertatréásoknak a helyét és időpontját, amelyen a magyar főpásztorok részt vesznek a Nagyhéten. Az alábbiakban ezt az eseménynaptárt közöljük:

Egri Főegyházmegye:

Az egri bazilikában április 5-én 9 órakor gyűlik egybe Ternyák Csaba érsek vezetésével az egyházmegye papsága, hogy olajszentelési misét mutasson be a papság alapítására emlékezve. A főpásztor 18.30-kor celebrálja az utolsó vacsora miséjét.

Április 6-án, nagypénteken 18.30-kor kezdődik a nagypénteki szertartás az egri bazilikában az érsek vezetésével.

A feltámadási misét április 7-én, nagyszombaton 20 órakor, a húsvéti ünnepi szentmisét pedig április 8-án 10 órakor mutatja be Ternyák Csaba.

 

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye:

Virágvasárnap, április 1-jén 10.30-kor mutat be szentmisét Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek az esztergomi bazilikában.

Nagycsütörtökön, április 5-én 10 órakor főpapi szentmise keretében Erdő Péter megáldja a szent olajokat a budapesti Szent István-bazilikában. A szertartás alkalmával újítja meg a főegyházmegye papsága papi ígéreteit. 18 órakor a főpásztor az utolsó vacsorára emlékezik az esztergomi bazilikában.

Nagypénteken, április 6-án 18 órától Erdő Péter bíboros vezeti a szertartást Esztergomban.

Nagyszombaton, április 7-én a budapesti Szent István-bazilikában 18 órakor kezdődik a húsvét vigíliájának szertartása, amelyet Erdő Péter bíboros vezet. Az esztergomi bazilikában Paskai László bíboros, nyugalmazott érsek vezeti a húsvéti vigília szertartását.

Húsvétvasárnap, április 8-án 10.30-kor Esztergomban mutat be ünnepi szentmisét Erdő Péter bíboros.

 

Győri Egyházmegye:

Április 1-jén 10 órakor pontifikál szentmisét Pápai Lajos püspök a győri bazilikában, barkaszenteléssel és virágvasárnapi bevonulással.

Április 5-én, nagycsütörtökön 9 órakor kezdődik az olajszentelési szentmise a bazilikában a főpásztor vezetésével. 18 órakor ugyancsak a székesegyházban emlékeznek az utolsó vacsorára lábmosással és oltárfosztással.

Április 6-án, nagypénteken 15 órakor a győri bazilikában a megyéspüspök vezetésével keresztutat tartanak, majd 18 órakor nagypénteki szertartások kezdődnek passióénekléssel, kereszthódolattal és közös szentáldozással.

Április 7-én, nagyszombaton 22 órától kezdődnek a húsvéti vigília szertartások, szentmisével együtt, majd feltámadási körmenet lesz a bazilika körül.

Április 8-án, húsvétvasárnap 10 órakor lesz a püspöki szentmise a bazilikában, ezen a szentmisén teljes búcsút lehet nyerni a szokásos feltételek mellett.

 

Hajdúdorogi Egyházmegye:

Április 5-én, nagycsütörtökön 16 órai kezdettel vezet szertartást Kocsis Fülöp megyéspüspök a nyíregyháza-belvárosi görögkatolikus templomban.

Április 6-án, nagycsütörtökön 15 órakor vezet a görögkatolikus főpásztor sírba tételi vecsernyét Nyíregyháza-Belvárosban.

A nagyszombati feltámadási szertartást 23.30-as kezdettel szintén a nyíregyháza-belvárosi templomban mutatja be a főpásztor, a liturgia keretében pászkaszentelésre is sor kerül.

Húsvéti Szent Liturgiát április 8-án 9 órakor a hajdúdorogi bazilikában celebrál Kocsis Fülöp.

 

Kaposvári Egyházmegye:

Balás Béla kaposvári megyéspüspök főcelebrálásával mutat be krizmaszentelési misét az egyházmegye papsága nagycsütörtökön, április 5-én 10 órakor a kaposvári székesegyházban. Az utolsó vacsorára szintén a székesegyházban emlékeznek 19 órától.

A nagypénteki igeliturgiát 19 órai kezdettel vezeti a székesegyházban április 6-án Balás Béla.

A főpásztor mutatja be a húsvéti vigília-szertartást is, április 7-én 20 órától.

Balás Béla húsvétvasárnap 10.30-kor a kaposvári székesegyházban mutat be szentmisét, húsvéthétfőn 8.30-kor és 11 órakor Nagykanizsán celebrál szentmisét.

 

Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye:

Nagycsütörtökön, április 5-én 10 órakor a kecskeméti társszékesegyházba gyűlik össze az egyházmegye papsága, hogy közösen olajszentelési szentmisét mutasson be Bábel Balázs érsek főcelebrálásával.

A kalocsai székesegyház felújítási munkálatai miatt idén a Szent József-templomban tartják a nagyheti és húsvéti főpásztori liturgiákat. Április 5-én 18 órakor is itt emlékeznek az utolsó vacsorára Bábel Balázs érsek vezetésével. Nagypénteken, április 6-án ugyancsak 18 órakor kezdődik az igeliturgia; április 7-én, nagyszombaton pedig 19 órakor veszi kezdetét a vigília szertartása.

Húsvétvasárnap 10 órakor mutat be szentmisét a kalocsai Szent József-templomban a kalocsa-kecskeméti főpásztor.

 

Miskolci Apostoli Exarchátus:

Orosz Atanáz püspök-exarcha vezetésével április 5-én, nagycsütörtökön 17 órakor kezdődik az esti szertartás a miskolci görögkatolikus székesegyházban.

Április 6-án, nagypénteken szintén 17 órakor veszi kezdetét a püspöki vezetésű sírbatételi nagy vecsernye.

Április 7-én, nagyszombaton 23.30-tól vezet éjféli zsolozsmát Orosz Atanáz Miskolcon, ezt követi a feltámadási szertartás.

Április 8-án 10 órakor mutat be húsvéti Szent Liturgiát pászkaszenteléssel a miskolci görögkatolikus székesegyházban Orosz Atanáz püspök.

 

Pannonhalmi Apátság:

Várszegi Asztrik püspök-főapát vezetésével mutatnak be április 5-én, nagycsütörtökön 10 órakor krizmaszentelési misét a pannonhalmi apátság káptalantermében. 18 órakor az utolsó vacsora emlékezetére celebrál szentmisét Várszegi Asztrik a Boldogasszony-kápolnában.

Az Úr szenvedésére emlékező liturgiát nagypénteken, április 6-án 15 órakor tartják Pannonhalmán.

Nagyszombaton, április 7-én a húsvéti vigília szertartása 21.30kor veszi kezdetét az apátságban.

Húsvétvasárnap 10 órakor mutatnak be ünnepi konventmisét a pannonhalmi apátságban Várszegi Asztrik vezetésével.

 

Pécsi Egyházmegye:

Virágvasárnap,. április 1-jén 11 órakor mutat be körmenettel és barkaszenteléssel egybekötött szentmisét a pécsi bazilikában Udvardy György megyéspüspök.

A főpásztor vezetésével 10 órától lesz olajszentelési szentmise a bazilikában április 5-én, nagycsütörtökön. Az esti szertartás 18 órakor kezdődik szintén a székesegyházban.

A pécsi székesegyházban 18 órától vezet nagypénteki liturgiát április 6-án Udvardy György.

A pécsi megyéspüspök vezeti nagyszombaton, április 7-én a vigília szertartását is , amely 20 órakor kezdődik.

Húsvétvasárnap, április 8-án 11 órakor pontifikál ünnepi szentmisét Udvardy György megyéspüspök a pécsi bazilikában. A szertartást az m1 és az m2 közvetíti.

 

Szeged-Csanádi Egyházmegye:

Április 5-én,. nagycsütörtökön 10 órától mutat be olajszentelési szentmisét Kiss-Rigó László megyéspüspök az egyházmegye papságának részvételével a szegedi dómban.

Április 7-én, nagyszombaton 20 óra i kezdettel vezeti a vigília-szertartást a szegedi megyéspüspök a dómban, majd körmenet lesz a Dóm téren.

Április 8-án, húsvétvasárnap 10 celebrál ünnepi szentmisét Kiss-Rigó László a szegedi székesegyházban.

 

Székesfehérvári Egyházmegye:

Nagycsütörtökön, április 5-én 10 órakor a székesfehérvári székesegyházban mutat be olajszentelési szentmisét Spányi Antal megyéspüspök a papi rend megalakulásának emlékére. Az utolsó vacsorára emlékező szentmise 18 órakor kezdődik a székesegyházban, szintén a főpásztor vezetésével.

Április 6-án, nagypénteken 15 órakor a Palota úti kálvárián kerül sor Székesfehérvár város keresztútjára. 18 órakor kezdődik a nagypénteki szertartás a székesegyházban, Spányi Antal főcelebrálásával.

A húsvéti vigília-szertartás április 7-én 20 órakor veszi kezdetét a bazilikában.

A húsvétvasárnapi ünnepi nagymisét április 8-án 10.30-kor mutatja be Spányi püspök a székesegyházban.

 

Szombathelyi Egyházmegye:

A szombathelyi székesegyházban április 5-én, nagycsütörtökön 10 órakor veszi kezdetét az olajszentelési szentmise, amelyet az egyházmegye papsága celebrál Veres András megyéspüspök vezetésével. Az utolsó vacsora emlékére 17 órakor mutat be szentmisét a székesegyházban a megyés főpásztor.

Április 6-án, nagypénteken 15 órakor mutat be liturgiát Urunk halálának emlékére Veres András a szombathelyi bazilikában.

A húsvéti vigília szertartása április 7-én 20 órakor kezdődik a székesegyházban, szintén püspöki vezetéssel.

A húsvétvasárnapi ünnepi nagymisét április 8-án 10 órai kezdettel celebrálja Veres András a szombathelyi bazilikában.

 

Váci Egyházmegye:

Április 1-jén, virágvasárnap a piaristák templomától indul a hagyományos körmenet a székesegyházhoz, ahol 10 órakor mutat be szentmisét Beer Miklós megyéspüspök.

Nagycsütörtökön, április 5-én 10 órakor a váci székesegyházban celebrál olajszentelési szentmisét Beer Miklós az egyházmegye papságával. Az utolsó vacsora emlékmiséje 18 órakor kezdődik a székesegyházban.

Nagypénteken, április 6-án 15 órára a kálváriára várják a váciakat, Beer Miklós vezetésével járnak keresztutat. Az Urunk szenvedésére emlékező szertartás 18 órakor veszi kezdetét a székesegyházban.

Vácott 20.30-kor kezdődik a húsvéti vigília szertartása április 7-én, ezt is a megyéspüspök vezeti a székesegyházban.

A húsvétvasárnapi nagymisét április 8-án 10 órakor celebrálja Beer Miklós a váci székesegyházban, ezt követi a feltámadási körmenet.

 

Veszprémi Főegyházmegye:

Barkaszenteléssel egybekötött szentmisét mutat be virágvasárnap, április 1-jén 10.30-kor a veszprémi székesegyházban Márfi Gyula érsek.

Április 5-én, nagycsütörtökön 10 órakor kezdődik a krizmamise Veszprémben, 19 órakor pedig az utolsó vacsora emlékére mutat be szentmisét a főpásztor.

Április 6-án, nagycsütörtökön 19 órakor vezet igeliturgiát Márfi Gyula, a húsvéti vígila szertartását pedig április 7-én 19 órai kezdettel vezeti. A szertartás körmenettel és ételszenteléssel zárul.

Április 8-án 10.30-kor celebrál a veszprémi érsek ünnepi húsvéti szentmisét a székesegyházban.

 

(MKPK titkárság)

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük