A PSZÁF nem az esetleges jogsértés hiánya miatt zárta le a HUN MINING Nyrt.-hez kötődő piacfelügyeleti eljárását, hanem azért, mert a tényállás a határozat meghozatalához szükséges mértékig nem volt tisztázható, és további eljárási cselekménytől sem várható eredmény. Az ügyben nyomozás folyik.

 

A PSZÁF nem az esetleges jogsértés hiánya miatt zárta le a HUN MINING Nyrt.-hez kötődő piacfelügyeleti eljárását, hanem azért, mert a tényállás a határozat meghozatalához szükséges mértékig nem volt tisztázható, és további eljárási cselekménytől sem várható eredmény. Az ügyben nyomozás folyik.

A HUN MINING Nyrt. 2012. augusztus 28. napján rendkívüli tájékoztatást tett közzé arról, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) a HUN MINING Nyrt. által 2010. április 14. napján közzétett befektetési ajánlattal kapcsolatban lefolytatott piacfelügyeleti eljárást megszüntette. E közlemény pontosítása érdekében a PSZÁF az alábbiakat teszi közzé.

A felügyeleti eljárás hivatalból azért indult meg, mert felmerült a gyanúja annak, hogy a 2010. április 14. napján közzétett befektetési ajánlatban szereplő bizonyos információk nyilvánosságra hozatalában érintett egyes személyek megtévesztő, félrevezető információkat, adatokat hoztak nyilvánosságra. Ezzel a tőkepiaci törvény által meghatározott piacbefolyásoló magatartást valósítottak meg.

A vizsgált információk egyrészt a HUN MINING Nyrt. zártkörű alaptőke-emelése keretében kibocsátott részvények ellenértékeként szolgáltatott apport tervezett értékének meghatározása, másrészt a Magyar Fejlesztési Bank és a Rudagipsz-Mix Zrt. közötti beruházási kölcsönszerződés kapcsán merültek fel.

A PSZÁF vizsgálata és az annak keretében végrehajtott eljárási cselekmények e két témában közzétett információ köré csoportosultak. A piacbefolyásolás megvalósulásának tényállási eleme, hogy az adott személy az információ hamis vagy félrevezető mivoltának tudatában legyen vagy az adott helyzetben elvárható gondossággal eljárva tudatában kellett volna lennie. A PSZÁF ezért eljárása során azt is vizsgálta, hogy ki volt az a személy, aki jóváhagyta a befektetési ajánlat tartalmát és így piacbefolyásoló magatartást követhetett el.

Az eljárás során beszerzett bizonyítékok alapján a határozat meghozatalához szükséges mértékben a tényállás nem volt tisztázható. Ezért a PSZÁF az eljárást – a tényállás tisztázhatóságának hiánya és nem a jogsértés hiánya miatt – megszüntette. A PSZÁF piacfelügyeleti eljárásának ilyen módon történő lezárása tehát csupán azt jelenti, hogy a tényállás megvalósítójának személye kapcsán a szükséges mértékben a tényeket nem lehetett feltárni, és a végzés nem állapítja meg azt, hogy jogsértés elkövetése nem történt meg.

A HUN MINING Nyrt. 2012. augusztus 28.-i közleményében ugyanakkor az eljárás megszüntetésének pontos okát nem jelölte meg. Mindez azért hangsúlyozandó, mert a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény külön pontja rendelkezik az eljárás jogsértés hiányában való megszüntetéséről, és egyéb pont tartalmazza a hatóságot kötelező tényállás-tisztázás eredménytelensége okán való megszüntetésének lehetőségét.

A Büntető Törvénykönyvbe ütköző tőkebefektetési csalás bűncselekmény gyanúja miatt, a HUN MINING Nyrt. alaptőke-emelése kapcsán indult nyomozás a PSZÁF tudomása szerint továbbra is folyamatban van. Ennek az eljárásnak a kimenetele független a piacfelügyeleti eljárás megszüntetésétől.

 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük