2022.október.02. vasárnap.

EuroAstra Internet magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

Országos Civil tanácskozás a parlamentben egy új társadalompolitika megalapozásáért

4 perc olvasás
  <p><span class="inline left"><a href="/node/1546"><img class="image thumbnail" src="/files/images/magyar%20szocialis%20forum.thumbnail.jpg" border="0" width="100" height="53" /></a></span>A civil társadalom közös stratégiával akar gátat vetni a hazai elszegényedésnek, és visszafordítani a negatív folyamatokat a társadalmi fejlődés és a nemzeti felemelkedés irányába. Az új társadalompolitika megalapozására <em>„Rendszerkorrekcióval és társadalmi összefogással a válság leküzdéséért"</em> címmel országos tanácskozást hívtak össze június 20-ra a parlamentbe. Kezdeményezői a Magyar Szociális Fórum - Szociális Kerekasztal és az Összefogás Szociális Parlament.</p><p>

 

magyar%20szocialis%20forum.thumbnailA civil társadalom közös stratégiával akar gátat vetni a hazai elszegényedésnek, és visszafordítani a negatív folyamatokat a társadalmi fejlődés és a nemzeti felemelkedés irányába. Az új társadalompolitika megalapozására „Rendszerkorrekcióval és társadalmi összefogással a válság leküzdéséért" címmel országos tanácskozást hívtak össze június 20-ra a parlamentbe. Kezdeményezői a Magyar Szociális Fórum – Szociális Kerekasztal és az Összefogás Szociális Parlament.

 

magyar%20szocialis%20forum.thumbnailA civil társadalom közös stratégiával akar gátat vetni a hazai elszegényedésnek, és visszafordítani a negatív folyamatokat a társadalmi fejlődés és a nemzeti felemelkedés irányába. Az új társadalompolitika megalapozására „Rendszerkorrekcióval és társadalmi összefogással a válság leküzdéséért" címmel országos tanácskozást hívtak össze június 20-ra a parlamentbe. Kezdeményezői a Magyar Szociális Fórum – Szociális Kerekasztal és az Összefogás Szociális Parlament.

     „Tekintettel arra, hogy a súlyos társadalmi válság leküzdéséről sem a kormánynak, sem az ellenzéknek nincs átfogó programja, nélkülözhetetlennek tartjuk, hogy a civil társadalom maga lépjen fel ezzel az igénnyel, és maga mondja meg, mit akar ahelyett a neoliberális gazdasági- és társadalompolitika helyett, amely egyre több család és egyedülálló ember létét és egészségét veszélyezteti" – áll abban a felhívásban, amelyet a két ernyőszervezet nevében     Simó Endre, az MSZF-SZK szervezője és Palkovics Imre, az Összefogás Szociális Parlamentet szervező Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke fogalmazott meg a demokratikus összefogás szellemében.

     A civil társadalom új stratégiáját Gazsó Ferenc szociológus professzor, az MSZP Társadalompolitikai Tagozata tiszteletbeli elnökének rendszerkorrekciós társadalmi, és Bogár László közgazdász professzor gazdasági téziseire alapoznák. Ezeknek a téziseknek a középpontjában a gazdasági növekedés előmozdítása és az elosztási viszonyoknak a dolgozók és a nélkülözők javára történő kiigazítása áll, legalapvetőbb megélhetési és egészségügyi szükségleteik kielégítése végett. Az új stratégia keretében rávilágítanának, hogyan lehet a munkanélkülieknek munkalehetőséget biztosítani, a hazai ipart érdekeltté tenni a foglalkoztatás növelésében, a lehető legnagyobb kedvezményben és előnyben részesíteni a szövetkezéseket, s mérsékelni a profit külföldre áramlását, hazánk alárendelődését a globális érdekeknek. A professzorok erről tartanak majd stratégia-megalapozó előadást. 

     Az országos tanácskozáson előre akarnak lépni a civil kontroll, a részvételi demokrácia intézményesítése terén is. Mint Simó Endre elmondta, a társadalmi demokrácia kibontakoztatása az elmúlt évek rendkívül negatív politikai tapasztalatai miatt vált megkerülhetetlenné, hiszen sorozatban születtek olyan kormány- és parlamenti döntések, amelyek nem csak, hogy nem tükrözték a többségi akaratot, hanem egyenesen szemben álltak vele. Simó az egészségbiztosítás üzleti alapokra helyezése előtt utat nyitó törvényt nevezte a legkirívóbbnak.  Üdvözölte a parlamentben kétszer is megszavazott törvény május 26-i visszavonását, és annak tulajdonította a szocialisták visszalépését, hogy társadalmi ellenállásba ütköztek, és nem mertek tovább szembeszállni a választók túlnyomó többségének akaratával. A történtek a magyar társadalom öntudatra ébredéséről tanúskodnak, s arra utalnak, hogy az emberek többé nem tűrik, hogy kirekesszék őket sorsukat és létüket meghatározó alapvető kérdések elbírálásából, hanem – éppen ellenkezőleg –  beleszólási jogot követelnek maguknak, ezt a jogukat pedig előbb-utóbb intézményesíteni is kell a képviseleti demokrácia és a részvételi közvetlen demokrácia ötvözése révén – mondta Simó Endre az országos tanácskozás céljairól.

About Post Author

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

1973-2022 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.