A Magyar Telekom Igazgatósága 2015. március 12.-én  értesítette a Társaság részvényeseit, hogy 2015. április 15-én 11.00 órára összehívja a Társaság Éves Rendes Közgyűlését.

A Magyar Telekom Igazgatósága 2015. március 12.-én  értesítette a Társaság részvényeseit, hogy 2015. április 15-én 11.00 órára összehívja a Társaság Éves Rendes Közgyűlését.

A Közgyűlés helye: Magyar Telekom Székház, Tölösi Konferencia Központ, 1013 Budapest, I. kerület, Krisztina krt. 55.
A Közgyűlés megtartásának módja: személyes jelenléttel.
A részvénykönyv lezárásának időpontja 2015. április 13.

A regisztráció a Közgyűlés napján 9.00-10.30 óráig tart.

A Közgyűlés napirendje:

1. Az Igazgatóság jelentése a Magyar Telekom Nyrt. ügyvezetéséről, a Társaság és a Magyar Telekom Csoport 2014. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetéről;

2.  Döntés a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2014. évi Konszolidált Éves Beszámolójának jóváhagyásáról, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése;

3.  Döntés a Társaság magyar számviteli törvénynek megfelelően elkészített 2014. évi egyedi Éves Beszámolójának (HAR) jóváhagyásáról, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése;

4.  Az Igazgatóság javaslata a 2014. évi adózott eredmény felhasználására; a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó véleményének ismertetése; döntés a 2014. évi adózott eredmény felhasználásáról;

5.  Az Igazgatóság felhatalmazása Magyar Telekom törzsrészvények vásárlására;

6.  Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról;

7.  Döntés az Igazgatóság tagjainak adandó felmentvényről;

8.  A Javadalmazási irányelvek módosítása;

9.  Döntés a Magyar Telekom Nyrt. Alapszabályának módosításáról;

10.       A Felügyelő Bizottság módosított ügyrendjének jóváhagyása;

11.       A Társaság Állandó Könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása, valamint az Állandó Könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemei tartalmának meghatározása.

A Közgyűlésen való részvétel és szavazati jog gyakorlásának feltételei, valamint további információk a teljes közgyűlési hirdetményben olvashatók a www.telekom.hu vállalati weboldalon.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük