PULYKA ISKOLAPÉLDÁJA A MODERN ÁLLATTENYÉSZTÉSNEK „ … mert az állattenyésztés történetében nincs még egy állatfaj, amelyben olyan mélyreható és az egész ágazati tevékenységet befolyásoló előrehaladást lehetett volna elérni szelekcióval, mint a pulykával."

(Horn Péter akadémikus)

PULYKA ISKOLAPÉLDÁJA A MODERN ÁLLATTENYÉSZTÉSNEK „ … mert az állattenyésztés történetében nincs még egy állatfaj, amelyben olyan mélyreható és az egész ágazati tevékenységet befolyásoló előrehaladást lehetett volna elérni szelekcióval, mint a pulykával."

(Horn Péter akadémikus)

A pulyka több mint 400 éve ismert Magyarországon

A vadpulyka Észak és Közép-Amerikában őshonos. Kolumbusz történelmi utazásának egyik következménye, hogy megtette az első lépést az amerikai kontinensről származó pulyka világméretű elterjedésének útján. A spanyol hódítók által különleges hegyi pávának tartott madár gyorsan ismertté vált Európában, és száz év sem kellett ahhoz, hogy indiai tyúk néven Magyarországra is eljusson.

Kezdetben az új szárnyas elnevezésére a nyugat-magyarországi nyelvjárásokban a <póka> kifejezést használták. E szavunk először Balassi Bálint egy 1589 és 1591 között született költeményében fordul elő. 1597-ben már szakszöveg környezetben találjuk ugyanezt a kifejezést, ami bizonyságul szolgál arra, hogy az 1500-as évek utolsó évtizedében már volt pulyka Magyarországon.

"A magyar baromfi hozzátartozik a magyar házhoz. Vidéki úriház udvarát, tanyai, pusztai házcsoportot baromfi nélkül elképzelni is nehéz … A magyar gazdaasszony nemcsak főztjére és kézimunkájára volt büszke minden időben, hanem büszke volt virágoskertjére és baromfiudvarára is. …" A fennmaradt korabeli dokumentumok ritkábban írnak a "közönséges" tyúkról, viszont gyakran emlegetik a hízott pulykát, pávát, gyöngytyúkot és kappant, amiket még a királyi udvarba is küldözgettek.

Léva 1617. évi összeírása számos egyéb baromfi mellett "indiai tyúkokat" (más néven pulykát) is említ. A pulyka táplálkozási értékét, tartásának előnyeit I. Rákóczi György fejedelem is felismerte, aki 1634-ben gyulafehérvári tiszttartóját arra utasította, hogy ne csak "lábos marha", juh és sertés, hanem minél több tyúk, lúd, réce és indiai (azaz pulyka) is legyen a majorban.

1680-ból való Bornemisza Anna szakácskönyve, amely 20 féle, pulykából készíthető ételt sorol fel.

1691-ben Miskolczy Gáspár az első magyar nyelven íródott állattani munka szerzője írta: "Az indiai páva, a ki ma immár közöttünk is közönséges és magyarul indiai tyúknak avagy pulykának híjjuk,…".

Egy 1770-ből származó urbárium szerint, a jobbágyok egyebek között két pulykát is kötelesek voltak a földesúri konyhára beadni.

A pulykaexport kezdetéről tudjuk, hogy az 1870-ben Kecskeméten létesült élelmiszer-kiviteli vállalat, hűtőház és jéggyár tulajdonosa, Benedek József "…egy alkalommal Angliába utazott télvíz idején. Magával vitt egy kosár pulykát mintaképpen. Üzletfeleket szerzett, s ezzel kezdődött el az angliai export." Akkoriban pulykát exportálni csak télen lehetett, az árut kosárba rakták és minden jegelés nélkül szállították Calaisig vonaton, onnan pedig Doverig hajóval. 1902-ben csak a Benedek cég több mint 200.000 pulykát exportált. Így vált a magyar baromfitenyésztés egyik legrégebbi exportcikkévé a vágott pulyka. A XX. század első felében a magyar pulyka hagyományos piaca Anglia volt.

Napjainkban Magyarország a világ pulykahús termelésének a 2%-át állítja elő, míg a világ pulykahús exportjából mintegy 4-5%-kal részesedik. A partnerek döntően európai uniós országok, de az elmúlt években szállítottunk Svájcba, Oroszországba és Hongkongba is. Egy főre jutó fogyasztásunk – ami volt 7 kg is – most 5-5,5 kg évente. Európában mintegy 200-300 olyan élelmiszeripari termék van forgalomban, amit pulykahúsból készítenek.

A mai korszerű hibridek vágósúlya több mint háromszorosa a hagyományos bronzpulykáénak, ugyanakkor 5-6-szor akkora szín mellhús tömeget produkálnak. A mai hibridek 1 kg csont és bőr nélküli mellhús előállításához 60%-kal kevesebb takarmányt, és ugyanennyivel kevesebb ivóvizet használnak fel, ami a genetikai munka kivételes előre haladásának következménye.

Érdekességek a pulykáról

 

 

A hétfő az nem hétfő, hanem pulyka nap! Az azték naptárban a hét 13 napból állt, amit madarakról neveztek el (galamb, holló, bagoly, papagáj, stb.). A 9. nap a pulyka nap volt.

 

Hogy jutott el a pulyka Itáliába? X. Leó pápa 1520 körül Alexander Geraldini püspöktől ajándékba kapott egy pár pulykát, a feljegyzések szerint a tojó fehér színű volt.

 

Kezdetben törvény írta elő, hogy ki fogyaszthat pulykahúst. Amerika felfedezését követően még olyan kevés pulyka volt Európában, hogy 1541-ben, VIII. Henrik uralkodása idején Angliában, egy Cranmor nevű érsek elrendelte, hogy minden pulykából, hattyúból és daruból csak egyet szabad felszolgálni bármilyen vendéglátáskor, mert ezek olyan ritkaságszámba menő ínyencségek. 1557-ben Velence Tanácsa a luxusfogyasztás megelőzése céljából kiadott egy rendeletet, ami törvénnyel szabályozta, hogy mikor és hol, milyen lakoma vagy ünnep alkalmával, kinek az asztalára szabad ünnepi ételként pulykahúst tálalni.

 

A pulykahús elkészítésének előbb volt szakirodalma, mint a madár tenyésztésnek. Scoppi, V. Pius pápa szakácsa 1570-ben megjelent könyvében már hátrahagyott néhány receptet a sültpulyka elkészítéséről.

 

Majdnem a pulyka lett az USA címerállata. A Kongresszus 1782-ben választotta a fehérfejű réti sast (bald eagle) az Egyesült Államok jelképévé. Amerika legkreatívabb embere, BENJAMIN FRANKLIN – aki erre a célra a pulykát javasolta – megdöbbentette a választás eredménye. „Rossz morális karakter" – írta lányának küldött levelében. „Bárcsak ne a sast választották volna országunk jelképévé! A pulyka egy sokkal tiszteletre méltóbb madár és amellett igazán eredeti amerikai születésű."

 

Amerika történetében mikor és hol volt az első Hálaadás Napi vacsora? Az első, három napig tartó Hálaadás Napi ünnepet 1621. novemberében tartották. Néhány szakértő úgy gondolja, hogy ennek helye a virginiai Jamestown volt, míg mások a Massachusetts államban lévő Plymouthot valószínűsítik. Mivel a területen gyakori volt a vadpulyka és a telepesek által meghívott indiánok hoztak magukkal néhányat, a pulyka lett az ünnepi asztal dísze.

 

Mikor van a Hálaadás Napja? Az USA-ban a Hálaadás Napjának ideje többször változott. 1939. óta FRANKLIN ROOSVELT elnöki dekrétuma alapján az ünnep november negyedik csütörtöke. A dátum többszöri módosítása ellenére, a pulyka szoros kapcsolata az ünneppel soha nem változott.

 

Hálaadás Napján mit keres a pulyka a Fehér Ház kertjében? Az Egyesült Államok Pulykaszövetsége az ünnep alkalmából minden évben megajándékozza az elnököt egy élő és két pucolt pulykával. 1947-ben HARRY TRUMAN elnök volt az első, aki ebben a megtiszteltetésben részesült. Az élő madár elnöki kegyelemben részesül, és korábban az volt a szokás, hogy egy történelmi farmon élheti le hátralévő éveit, míg az amerikaiak több millió darabot fogyasztanak el.

 

A nagy ünnepeken tradíció a pulykahús fogyasztása. Az Egyesült Államok Pulykaszövetségének adatai alapján az ország összes pulykahús fogyasztásának közel egyharmada kötődik a hálaadási, valamint a karácsonyi és húsvéti ünnepekhez. Néhány évvel ez előtt a megkérdezett amerikaiak 91 %-a nyilatkozott úgy, hogy fogyaszt pulykahúst Hálaadás Napján.

 

Kik fogyasztanak a világon a legtöbb pulykahúst? Egy lakosra vetítve évente a legtöbb pulykahúst (mintegy 13 kg-t) Izraelben fogyasztják. Ezt követi az USA, ahol 8-8,2 kg/fő/év.

 

Volt-e pulyka a Holdon? 1969. július 20-án az első Hold expedíció alkalmával NEIL ARMSTRONG és EDWIN ALDRIN fóliázott élelmiszer csomagja sültpulykát és mindenféle köretet tartalmazott.

 

2012-ben a világ pulykahús termelése meghaladta az 5,498 millió tonnát, melynek 49%-át az Egyesült Államok, 37%-át pedig az Európai Unió állította elő. Az amerikai származású pulyka ma a világon mindenhol megtalálható, de az állományok zömét Amerikában és Európában tartják.

 Amerikában és Európában tartják.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük