2023.december.08. péntek.

EUROASTRA – az Internet Magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

Rendben lezajlott a történelem írásbeli érettségi

3 perc olvasás
<span class="inline left"><a href="/node/114"><img class="image thumbnail" src="/files/images/16073.thumbnail_0.jpg" border="0" alt="Magyar Köztársaság cimere" title="Magyar Köztársaság cimere" width="58" height="100" /></a></span>  <p>A mai történelem írásbeli érettségi vizsgák lezajlottak, semmiféle rendkívüli esemény nem történt. Nyomdahiba csúszott  a középszintû történelem érettségi 19. feladatába, de emiatt a diákokat nem éri hátrány, a javítókulcsot ennek megfelelõen módosítják.</p><p>

 

A mai történelem írásbeli érettségi vizsgák lezajlottak, semmiféle rendkívüli esemény nem történt. Nyomdahiba csúszott  a középszintû történelem érettségi 19. feladatába, de emiatt a diákokat nem éri hátrány, a javítókulcsot ennek megfelelõen módosítják.

 

A mai történelem írásbeli érettségi vizsgák lezajlottak, semmiféle rendkívüli esemény nem történt. Nyomdahiba csúszott  a középszintû történelem érettségi 19. feladatába, de emiatt a diákokat nem éri hátrány, a javítókulcsot ennek megfelelõen módosítják.

A történelem írásbeli érettségi vizsga feladatainak rövid ismertetõje

Középszintû feladatok

A történelem középszintû írásbeli érettségi vizsga idõtartama 180 perc volt, amellyel a vizsgázók a feladatmegoldásban szabadon gazdálkodhattak. Két, eltérõ feladattípust kellett megoldani. A feladatlap elsõ felében 12 rövid, úgynevezett tesztjellegû feladat szerepelt, a második rész pedig rövidebb és hosszabb, úgynevezett esszé-feladatokból állt. A 8 esszékérdésbõl – bizonyos választási szabályok betartásával – hármat kellett kidolgozni. Mindkét feladattípus fontos eleme a jelenismeret, a társadalomismeret (a XX. század második fele és napjaink jelenségei, történései, problémái). A vizsgázók a vizsga egész idõtartama alatt használhatták a történelmi atlaszt.

A rövidebb feladatok, amelyek az egyetemes és a magyar történelemre vonatkoznak, idõrendben követik egymást. (Például a céhes ipar jellemzõi, a magyarországi népmozgások a XVIII. században, a XIX. századi eszmerendszerek, a fejlõdõ világ problémái, a mai magyar országgyûlési választások szabályai.) A feladatok jellege változatos (pl. térkép-elemzés, igaz és hamis állítások elkülönítése, fogalmak felismerése, karikatúrák értelmezése). A feladatok mindegyikéhez írásos vagy képi forrás, térképvázlat, ábra vagy grafikon, diagram kapcsolódik. A vizsgázónak ezek felhasználásával és saját ismeretei mozgósításával kellett pontos választ adnia. Az esszéfeladatok értékelésében a szakmai tartalom mellett fontos szempont a szöveg megszerkesztettsége, koherenciája, logikája is.

Emelt szintû feladatok

A történelem emelt szintû írásbeli érettségi vizsga idõtartama összesen 240 perc volt. Az elsõ rész megoldásának idõtartama kötött, 90 perc. Ez alatt rövid (tesztjellegû) feladatokat kellett a vizsgázóknak megoldaniuk. Ebben a vizsgarészben atlasz nem használható. A feladatok között találunk a görög Szólónra, a reformációra, a kiegyezés alternatíváira, vagy az 1956-os forradalomra vonatkozót, és itt is megjelennek a napjainkhoz kapcsolódó kérdések (pl. a környezetszennyezés vagy a magyar gazdaság és a világgazdaság kapcsolata). A második rész megoldására 150 perc állt rendelkezésre. A sokféle forrás mellett a vizsgázót itt már a történelmi atlasz is segítette a megoldásban.

A tíz esszéfeladatból két egyetemes és két magyar történelmi téma megoldása kötelezõ (pl. az angol alkotmányos monarchia jellemzõi, a szocialista világrendszer válsága, Zrínyi Miklós politikusi és hadvezéri szerepe, az életszínvonal alakulása a Kádár-korban). A feladatok mindegyikéhez írásos vagy képi forrás, térképvázlat, ábra vagy grafikon, diagram kapcsolódik. A vizsgázónak ezek felhasználásával és saját ismeretei mozgósításával kellett pontos választ adnia. Az esszéfeladatok értékelésében a szakmai tartalom mellett fontos szempont a szöveg megszerkesztettsége, koherenciája, logikája is.

A történelem írásbeli érettségi vizsga teljes feladatlapjait és javítási-értékelési útmutatóit május 10-én csütörtökön, reggel 8 órakor publikálják.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

1973-2023 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.