2022.október.01. szombat.

EuroAstra Internet magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

Romló üzleti morál: egyre több a versenytilalom-sértés

5 perc olvasás
<span class="inline left"><a href="/node/20737"><img class="image thumbnail" src="/files/images/paragraph2.thumbnail.jpg" border="0" width="98" height="100" /></a></span>  <p>A hazai üzleti morál fokozatos romlását jelzi a vállalatértékesítések során megkötött versenytilalmi megállapodások sorozatos megszegése. Ezek évente akár hétmilliárd dollárnyi értékű, hazai vállalatokat érintő tranzakcióhoz kapcsolódóan jelenthetnek kockázatot - állapítja meg a Nógrádi Ügyvédi Iroda a közelmúlt hazai jogi gyakorlatának áttekintése alapján.</p><p>

paragraph2.thumbnail 

A hazai üzleti morál fokozatos romlását jelzi a vállalatértékesítések során megkötött versenytilalmi megállapodások sorozatos megszegése. Ezek évente akár hétmilliárd dollárnyi értékű, hazai vállalatokat érintő tranzakcióhoz kapcsolódóan jelenthetnek kockázatot – állapítja meg a Nógrádi Ügyvédi Iroda a közelmúlt hazai jogi gyakorlatának áttekintése alapján.

paragraph2.thumbnail 

A hazai üzleti morál fokozatos romlását jelzi a vállalatértékesítések során megkötött versenytilalmi megállapodások sorozatos megszegése. Ezek évente akár hétmilliárd dollárnyi értékű, hazai vállalatokat érintő tranzakcióhoz kapcsolódóan jelenthetnek kockázatot – állapítja meg a Nógrádi Ügyvédi Iroda a közelmúlt hazai jogi gyakorlatának áttekintése alapján.

A bejelentett hazai vállalati fúziók, felvásárlások és jelentős tulajdonszerzést eredményező tranzakciók összesített értéke éves szinten hét és tízmilliárd dollár közé tehető. A tranzakciók több mint háromnegyede olyan területeken történt, ahol vélhetően – de nem publikáltan – versenytilalmi megállapodás is köttethetett a felek között.

„Tapasztalataink szerint növekszik a versenytilalmi kikötések, és ezzel együtt az ezek megsértéséből származó jogviták száma. A sértettek azonban ritkán fordulnak bírósághoz, mert a joggyakorlat a jelenség újdonsága miatt kiszámíthatatlan, az ügyekkel járó nyilvánosság pedig üzleti érdekeket sérthet" – állítja Dr. Nógrádi Péter, az általa vezetett Nógrádi Ügyvédi Iroda felmérésére támaszkodva.

Versenytilalmi megállapodást a felvásárlások és összefonódások során kötnek egymással a vállalkozások, amelynek során lemondanak egymás javára bizonyos piaci lehetőségekről. Ezek a megállapodások sokszor szerepelnek olyan cégeladásoknál, ahol a vevő nem szeretné, hogy akitől megvette a jól prosperáló, értékes céget, másnap új néven és arculattal új vállalkozást alapítson, és a régi, jól működő cégnek újdonsült versenytársa legyen.

A világméretű gazdasági válság hatására a vállalati tranzakciók száma növekedni fog, ahogy a piaci szereplők felvásárolják egymást, vagy egy fúzió keretében összeállnak, hogy együtt erősebb pozícióban vészeljék át a piaci turbulenciákat. Ezzel együtt várható, hogy felerősödik a magántőke és a kockázati tőke aktivitása is, és emiatt több olyan üzleti tranzakcióra lehet számítani a közeljövőben, ahol versenykorlátozást kér a pénzügyi befektető a korábbi tulajdonostól. „Mindeközben folyamatosan tapasztalható az üzleti morál folyamatos romlása is, márpedig a versenytilalmi megállapodások addig működnek, amíg a felek komolyan veszik őket" – teszi hozzá Dr. Nógrádi Péter.

A versenytilalmi, titoktartási klauzula megszegésével okozott vagyoni és nem vagyoni károk egyaránt számottevőek. Az átlagos büntetés és kártérítés mértéke azonban nem megbecsülhető, mivel ez alapvetően a jogsértés fokától, szándékosságától, az okozott károk mértékétől függ.

Annak ellenére, hogy a versenytilalmi megállapodásokat széles körben alkalmazzák az üzleti életben, igen ritkán látnak napvilágot a megállapodások megszegéséről szóló hírek, mert a jogvitákat a felek igyekeznek még idejében, peren kívüli megállapodással rendezni. Így elkerülik, hogy a megállapodáshoz vagy magához az üzleti tevékenységhez kapcsolódó érzékeny információk nyilvánosságra kerüljenek, s emellett ez a megoldás természetesen idő, illetve költségtakarékosság szempontjából is mindkét félre nézve kedvezőbb. Mindez azt is jelenti ugyanakkor, hogy a kevés publikus információ miatt nehezebb a felmerülő jogviták kimenetelének megítélése.

A versenytilalmi klauzula

A versenytilalmi klauzulát tipikusan a polgári jogi – és különösen a szerzői jogi és franchise szerződések – valamint a munkajogi szerződések területén alkalmazzák. Gyakorlati jelentősége abban áll, hogy a kötelezett a felek közötti szerződéses jogviszony alatt, és különösen annak megszűnését követően, egy meghatározott ideig és helyen nem fejthet ki egy meghatározott tevékenységet.

Jellemzően arra irányul, hogy megakadályozza az alkalmazott konkurens cégnél való elhelyezkedést, vagy szerződött partnernek az addig folytatott tevékenységgel hasonló tevékenység folytatását annak elkerülésére, hogy a kötelezett a bizalmas információkra vonatkozó titoktartási kötelezettség megszegésével korábbi munkaadójának, szerződő partnerének hátrányokat okozzon.

A Nógrádi Ügyvédi Irodát Dr. Nógrádi Péter alapította 1991-ben. A Nógrádi Ügyvédi Iroda polgári jogi ügyekkel foglalkozik. Az iroda fő profilja a fúziók és felvásárlások, szignifikáns, határokon átnyúló tranzakciók, nagy volumenű üzleti és pénzügyi ügyletek során végzett tanácsadás és jogi képviselet. Szolgáltatásait magyar, angol, és német nyelven nyújtja.

A Nógrádi Ügyvédi Iroda továbbá kapcsolatban áll hazai és külföldi ügyvédi irodákkal, illetve egyéb szakmai szervezetekkel, tagja két ügyvédi irodákat tömörítő nemzetközi szervezetnek, ezen kívül angol nyelvű publikációi több, nemzetközileg elismert kiadványban is rendszeresen megjelennek.

About Post Author

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

1973-2022 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.