2022.szeptember.27. kedd.

EuroAstra Internet magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

Szilvási István: MIT VÁR AZ ORVOS – és az egészségügyi munkavállaló – az egészségügy reformjától?

6 perc olvasás
  <span class="inline left"><a href="/node/1744"><img class="image thumbnail" src="/files/images/megalázva.thumbnail.jpg" border="0" alt="Megalázva" title="Megalázva" width="73" height="100" /></a></span> <p>Mit is vár az orvos a reformtól? Semmiképpen sem azt, amit most kap: még több kiszolgáltatottságot, még több bizonytalanságot, még több ellene történõ hangulatkeltést, még rosszabb munkakörülményeket....</p><p>

  megalázva

Mit is vár az orvos a reformtól? Semmiképpen sem azt, amit most kap: még több kiszolgáltatottságot, még több bizonytalanságot, még több ellene történõ hangulatkeltést, még rosszabb munkakörülményeket….

  megalázva

Mit is vár az orvos a reformtól? Semmiképpen sem azt, amit most kap: még több kiszolgáltatottságot, még több bizonytalanságot, még több ellene történõ hangulatkeltést, még rosszabb munkakörülményeket….

            Állampolgárként:

           

            A humán értékek megbecsülését, a tõkeérdek gátlástalan érvényesülésének meggátlását. A magyar államháztartás súlyos helyzete nem lehet indok a már jelenleg is elulfinanszírozott betegellátó rendszer további elnyomorítására.

            A szolidaritás hagyományos – és európai – érték. Nem szeretnénk olyan egészségügyet, amelyben a leszakadó néprétegek kiszolgáltatottsága nõ, ahol ?szegény" és ?gazdag" betegellátás jön létre, ahol a szociálisan hátrányos helyzetben lévõ betegek gyógyulási esélye sérül.

            Az egészségügy elodázhatatlan reformja érdekében azonnali széleskörû társadalmi egyeztetésre van szükség. A kormányzatnak errõl nem beszélnie kell. A hamis doktrinák alapján, az érintettek tiltakozása ellenére kierõszakolt törvények helyett a kormányzatnak – a jogalkotásról szóló törvény betartásával – az érintetteket a döntés elõkészítésbe bevonva, konszenzusra kell jutnia a társadalommal a reform alapelveirõl.

            A reform címén és reform helyett zajló drasztikus forráskivonás elfogadhatatlan.         A forráskivonást meg kell állítani, a gyógyító-megelõzõ ágazat részesedését a nemzeti össztermékbõl jelentõsen – az európai átlaghoz közelítve – növelni kell. Üdvözölnénk, ha pl. a sokszor hallott szólam: ?fordítsuk az egészségre káros termékek fogyasztási adóját a betegellátás forrásainak növelésére" végre valóra válna.

            A betegellátás biztosítási alapokra helyezésével egyetértünk. A járulékfizetés hatékony ellenõrzésével nagyon egyetértünk. De nemzetközi tapasztalatok alapján tiltakozunk az üzleti, versengõ több-biztosítós rendszer bevezetése ellen. Azért, mert szétveri az egységes, nemzeti kockázat-közösségen alapuló kötelezõ, általános társadalombiztosítást, azért mert megdrágítja az egészségügyi szolgáltatásokat és azért mert profitot von ki a közpénzekbõl. A közfinanszírozásból nyújtott biztosítási alapcsomagz alapellátáson – tartalmának meghatározásához szakmai-társadalmi konszenzus szükséges – túlmenõ szolgáltatásokra javasoljuk a akiegészítõ biztosítások, z OEP illetve önkéntes betegpénztárak rendszerét. kössenek kiegészítõ biztosításokat. A járulékfizetésre képtelen betegek

         Szükség van a forrásbevonásra és a költség-hatékonyság érvényesülésére, de nem értünk egyet azokkal a törekvésekkel, amelyek a szolgáltatási területéniaoldalról, verseny fetisizálásával, a privatizáció, a liberalizáció, kötelezõ betegirányítás, különkassza, és egyéb címeken – tesznek jövedelmezõvé egyes gyógyító ágazatokat, technológiákat illetve betegségcsoportokat mások rovására. Nem értünk egyet, mert – a nyereséges és a veszteséges szolgáltatások, a ?ráfizetéses betegségek" rendszere – eltorzítja a betegellátást és azért sem, mert ilyen módon is profit-termelésre használják a közpénzeket.

           

            Orvosként, egészségügyi munkavállalóként:     

            Hivatásunk, szakmánk – a betegek gyógyítása – nyugodt gyakorlását szeretnénk. Ehhez megfelelõ jövedelmi viszonyokra és társadalmi megbecsülésre van szükség. Nem európai béreket, hanem az európai bérarányoknak megfelelõ jövedelmet szeretnénk.             A paraszolvencia káros jelenségének megszüntetéséhez ez elengedhetetlen. Az egészségügy dolgozóinak lejáratását betegellenesnek tartjuk, mert a beteg ember bizalma gyógyítói iránt a gyógyulás elengedhetetlen feltétele.

            Elfogadjuk, hogy az orvosi-gyógyító tevékenység autonómiáját a gazdasági lehetõségek korlátozzák. A betegellátás szükséges szakmai protokolljainak kidolgozása azonban nem üzleti biztosítók és ?befektetõk", hanem az autonóm szakmai kollégiumok és az egészségügyi kormányzat dolga. A betegellátás minõségének szigorú ellenõrzésével egyetértünk. Ehhez azonban az ÁNTSZ megerõsítése szükséges.

            Az igényeknek megfelelõ számú orvos-, fogorvos- és gyógyszerész képzése az állam feladata. Az állami költségvetés biztosítsa az egészségügyi oktató intézmények finanszírozását. Az egészségügyi munkavállalók kötelezõ folyamatos továbbképzését helyeseljük, de annak anyagi terheit – a mai jövedelmi viszonyok mellett – állami hozzájárulásnak kell csökkentenie.

            Az egészségügy strukturális átalakítása során mérsékelni kell a területi egyenlõtlenségeket és a betegellátás  kórház-központúságát is. Ez óhatatlanul munkahely és munkakör változtatással is jár. A fekvõbeteg-ellátás kapacitásának korlátozása azonban csakis nyilvánosan zajló szakmai egyeztetések nyomán, és kizárólag a járóbeteg ellátás, a sürgõsségi ellátás és a mentõszolgálat egyidejû fejlesztésével fogadható el. Csak így biztosíható a jó színvonalú betegellátás. A járóbeteg ellátásban támogatjuk a praxisközösségek kialakítását is.

            Támogatjuk az önfoglalkoztató és a non-profit vállalkozási formák erõsítését. Törvényben kell rendezni az orvosok, gyógyszerészek jogállását.

            A gyógyító szakmák felelõsségének és autonómiájának megerõsítése érdekében ragaszkodunk a kötelezõ kamarai tagság visszaállításához.  Ugyanakkor szükséges az egyéni érdekvédelem szervezeteink kiépítése is.

            A gyógyszerforgalmazásban a szolgáltatók korlátozott versenyét támogatjuk, de a versenyt nem a gyógyszertár és a benzinkút között képzeljük el. A gGyógyszerforgalmazáshoz gyógyszerészre van szükségerre szakosodott hálózatok! Alapelvként jónak tartjuk aA hatóanyag szerinti gyógyszerrendelés csökkentené a betegek költségeit. Korlátozni kell, de csak akkor, ha az a gyógyászati termékek egyre gátlástalanabb reklámjátnak és promóciójátnak szigorú korlátozásával párosul.

            Végül, de nem utolsó sorban: a megelõzést nem csak a társadalom egészségi állapotának, hanem a gyógyítási költségek megállíthatatlan növekedésének is legfontosabbegyetlen hatásos és leghatásosabb ellenszerének tartjuk. Az állam – a társadalom egészségi állapotáért viselt felelõsségének megfelelõen. vállaljon nagyobb szerepet az egészséges életmód, a tömegsport, a fogyasztóvédelem, a környezet- és munkavédelem támogatásában és fejlesztésében.

A MÁV kórházban tartott Szolidaritas jövöje társadalombiztosítási konferencia anyaga

About Post Author

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

1973-2022 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.