2024.július.19. péntek.

EUROASTRA – az Internet Magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

Találkozott a BKIK és a Kormány elképzelése

2 perc olvasás

index_144.jpg

Mint arról korábbiakban beszámoltunk Csoltó Gábor elnök levelet intézett Varga Mihály miniszterelnök-helyetteshez a GDPR bevezetésével kapcsolatban, különös tekintettel annak büntethetőségére vonatkozóan. A parlament.hu-n olvasható a Törvény javaslat a 2011.évi CXII. törvény jogharmonizációs célú módosításáról. Megjelent egy törvénymódosítási javaslat a Parlament oldalán, amely a GDPR rendelet hazai adaptációjával kapcsolatban mutatja törvényhozók szándékait. Az első pánikot követően ez némi megnyugvást jelenthet a hazai vállalkozások számára. A törvénymódosítási javaslat kimondja, hogy “a felügyeleti hatóság részére megállapított feladat- és hatásköröket a Hatóság” azaz a NAIH gyakorolja, aki ennek a módosításnak az elfogadásától kezdve ellenőrizheti és büntetheti majd a cégeket.

Mindenképp megnyugvást jelenthet a 75/A paragrafus, amelynek megfelelően az általános adatvédelmi rendelet megsértésekor a vállalatok először csak figyelmeztetésben fognak részesülni. A törvénymódosítás konkrét szövege szerint ez így hangzik:

“A Hatóság az általános adatvédelmi rendelet 83. cikk (2)-(6) bekezdésében foglalt hatásköreit az arányosság elvének figyelembevételével gyakorolja, különösen azzal, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó előírások első alkalommal történő megsértése esetén a jogsértés orvoslása iránt elsősorban az adatkezelő vagy adatfeldolgozó figyelmeztetésével intézkedik.”

Ennek indoklása a Kormány álláspontja szerint az, hogy a GDPR-t “elsősorban a tagállami jogrendszerek közötti különbséget kihasználó multinacionális gazdasági társaságok ellen fellépve szükséges alkalmazni”, míg a hazai KKV-k esetében az arányosság elvének alkalmazásával csak “a figyelmeztetés jogkövetkezményét indokolt alkalmazni” – csökkentve ezzel a hazai KKV-ra rótt megfelelés okozta terheket.

Ettől függetlenül a NAIH kinevezésével azért számítani kell ellenőrzésekre, eleinte azonban a bírságtól nem kell tartani a magyarországi cégeknek, mivel először csak figyelmeztetést kaphatnak. Továbbá a törvényjavaslat indoklása arra is kitér, hogy a hazai adatvédelem eddig is szigorú volt, azaz “a hatályos jog is tartalmaz ehhez hasonló – a hatósági jogalkalmazást orientáló – rendelkezéseket”.

A törvény javaslat teljes szövege itt olvasható: http://bkik.hu/wp-content/uploads/2018/06/T%C3%B6rv%C3%A9nyjavaslat-a-2011-2.pdf

Forrás: BKIK

1973-2023 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.