2022.augusztus.18. csütörtök.

EuroAstra Internet magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

Távközlés: erősítené az EP a fogyasztóvédelmet és az internet biztonságát

13 perc olvasás
  <span class="inline left"><a href="/node/97"><img class="image thumbnail" src="/files/images/europarlament.thumbnail_0.gif" border="0" width="100" height="56" /></a></span> <p>A képviselők szélesebb hozzáférést biztosítanának a távközlési szolgáltatásokhoz, javítanák a fogyasztók tájékoztatását és védelmét. A szerdán elfogadott jelentés szerint az EP biztosítaná, hogy akár interneten is lehessen hívni a segélyhívó számokat, és egy nap alatt lehessen szolgáltatót váltani.</p><p>

 

A képviselők szélesebb hozzáférést biztosítanának a távközlési szolgáltatásokhoz, javítanák a fogyasztók tájékoztatását és védelmét. A szerdán elfogadott jelentés szerint az EP biztosítaná, hogy akár interneten is lehessen hívni a segélyhívó számokat, és egy nap alatt lehessen szolgáltatót váltani.

 

A képviselők szélesebb hozzáférést biztosítanának a távközlési szolgáltatásokhoz, javítanák a fogyasztók tájékoztatását és védelmét. A szerdán elfogadott jelentés szerint az EP biztosítaná, hogy akár interneten is lehessen hívni a segélyhívó számokat, és egy nap alatt lehessen szolgáltatót váltani.

Elfogadta az Európai Parlament az elektronikus hírközlő hálózatokkal és hírközlési szolgáltatásokkal, valamint a magánélet és a fogyasztók védelmével foglalkozó jogszabályt. Az erről szóló, Malcolm Harbor (néppárti, brit) által jegyzett parlamenti jelentést az EP szeptember 24-én, 548 igen, 88 nem, 14 tartózkodó vokssal fogadta el.

Egyetemes szolgáltatás

A szöveg rögzíti a távközlési szolgáltatók kötelezettségét, hogy megfelelő minőségű szolgáltatást tegyenek elérhetővé mindenki számára, megfizethető áron. Az uniós szabályok szerint ezen ún. egyetemes szolgáltatások körébe tartoznak az ingyenes vészhívó számok (az uniós 112, valamint a tagállamokban használatos számok), a tájékoztató szolgálatok, telefonkönyvek és – köztelefonokon vagy más hozzáférési pontokon keresztül – a megfelelő földrajzi lefedettség biztosítása. Az EP felszólította a Bizottságot, 2008 őszéig álljon elő olyan javaslattal, amely a mobiltelefont és a szélessávú internetet is bevonná az egyetemes szolgáltatások körébe.

Teljes körű tájékoztatás

Az új szabályok erősítik a fogyasztók védelmét. A szolgáltatónak például – a szerződéskötés előtt – egyértelmű tájékoztatást kell adnia a díjakról, az esetleges hozzáférés-korlátozásokról, a vásárlás utáni szolgáltatásokról és a szolgáltatóváltás költségeiről.

A szolgáltatóknak átlátható, összehasonlítható módon kell közölniük aktuális áraikat, díjaikat, az általános szerződési feltételeket és azt is, hogy milyen feltételekkel lehet felmondani a szerződést. A szabályozás egyik célja, hogy a fogyasztók egyértelműen meg tudják ítélni, melyik szolgáltató nyújt számukra kedvezőbb feltételeket.

 112

A 112-es, egységes európai vészhívó 2002 óta működik. A képviselők most szeretnék elérni, hogy a számot minél többen ismerjék, és hogy azt minden elektronikus kommunikációs eszközzel, mindenkor – katasztrófák esetén is – el lehessen érni. A tagállamoknak elérhetővé kell tenniük a 116-os segélyhívó számot is. Ezen gyermekek eltűnése esetén lehet segítséget kérni. Biztosítani kell, hogy az összes európai számot el lehessen érni vonalas és mobiltelefonról, valamint internetes hangátviteli eszközzel is.

Számhordozhatóság

A képviselők támogatták azt a bizottsági javaslatot, amely szerint egy telefonszámot egy napon belül át lehessen vinni egy másik szolgáltatóhoz. Az EP szankciókkal büntetné az ezt be nem tartó szolgáltatókat. A képviselők 24 hónapban maximálnák a szerződések hosszát. Az előfizetők viszont 12 hónap után felmondhatnák szerződéseiket.

Kártyafüggőség

Az uniós jogszabályok szerint a tagállamok nem írhatnak elő a távközlési eszközöknél kötelező technikai követelményeket, ha ez korlátozná az ilyen készülékekkel való kereskedelmet a belső piacon. Bizonyos technikai korlátozások azonban továbbra is alkalmazhatók lennének. Így például a szolgáltató blokkolhatja a SIM-kártya bizonyos funkcióit, hogy korlátozza az ügyfél hozzáférését a konkurens hálózathoz. Ehhez viszont az kell, hogy az előfizető ehhez előre hozzájáruljon, például olcsó készülékért cserében. Minderről megfelelően, az előfizetés előtt kell tájékoztatni a fogyasztót.

Adatvédelem

A hatályos uniós irányelv már rendelkezik bizonyos tagállami adatvédelmi intézkedések összehangolásáról. A képviselők most egyértelműen rögzíteni akarják, hogy a jogszabály garantálja az adatok titkosságát, bizalmasságát és az információtechnológiai rendszerek biztonságát. Az adatvédelmi szabályok kiterjednének olyan közösségi oldalakra is, mint például az iwiw vagy a facebook.

Hálózatbiztonság és szpem

Az EP előírná, hogy a szolgáltatónak kötelessége legyen értesíteni a szabályozó hatóságot a biztonsági rendszer elleni támadásokról, így például arról, ha illetéktelenek megszereznek egy ügyféllistát. A felhasználókat figyelmeztetni kell a személyes adataikat érintő minden támadásról, amennyiben azok olyan szintűek, hogy az az adott tagállamban jogellenesnek minősül. A képviselők által megszavazott további módosítások a szpemek, „sütik", vírusok, „trójai falovak" és kémszoftverek elleni hatékonyabb védelemmel foglalkoznak.

Tájékoztatás és megelőzés

A szolgáltatóknak tájékoztatniuk kell előfizetőiket az illegálisnak minősülő tevékenységekről, például arról, hogy bizonyos tartalmak megosztása szerzői jogot sért. A fogyasztóknak segítséget kell nyújtani arról is, hogyan védhetik jobban személyes adataikat.

Az unió nem határozza meg, mi minősül jogellenesnek, ez ugyanis a tagállamok hatásköre, ahogy a szankciók megállapítása is. A nemzeti szabályokról azonban kötelező lesz tájékoztatni a fogyasztókat.

Jelentéstevő: Malcolm Harbour (EPP-ED, UK)

Jelentés (A6-0318/2008) – Elektronikus hírközlő hálózatok és hírközlési szolgáltatások, a magánélet és a fogyasztók védelme

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

Vita: 2008. szeptember 2.

Szavazás: 2008. szeptember 23., kedd

A jelentés szövege

Jogalkotási figyelő

Malcolm Harbour

Összehangolná az EP a hírközlési szabályozást és a frekvenciakiosztást

A távközlési szolgáltatások szabályozásáról fogadott el jelentéseket az Európai Parlament szerdán. A képviselők európai szintű, a nemzeti szabályozó hatóságokból álló testületet hoznának létre. Az EP biztosítaná, hogy a digitális televíziózásra történő átállással felszabaduló frekvenciákat vezeték nélküli szolgáltatásokra, például szélessávú internetezésre, mobiltévézésre lehessen használni.

Az Európai Parlament szeptember 24-ei szavazásán egy a digitális átállással létrejövő frekvenciatöbbletről szóló véleményadó jelentés mellett két jogszabályt fogadtak el első olvasatban. Az egyik az elektronikus hírközlő hálózatokkal és hírközlési szolgáltatásokkal, a másik az európai elektronikus hírközlési piacfelügyeleti hatóság létrehozásával foglalkozik.

Európai Hírközlési Szabályozók Testülete

Pilar del Castillo Vera (néppárti, spanyol) 597-55-29 arányban megszavazott jelentésében az EP azt javasolja, hogy állítsák fel az Európai Hírközlési Szabályozók Testületét (Body of European Regulators in Telekommunication – BERT). Ez a független, szakértő, tanácsadó testület a nemzeti hatóságok munkájának, szabályozásának összehangolásával biztosítaná a tisztességes versenyt és a magas minőségű szolgáltatásnyújtást az EU-ban.

A BERT az elfogadott szöveg szerint „hozzájárul az elektronikus hírközlési ágazat nemzeti szabályozásának javításához, az elektronikus hírközlési hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások belső piacának jobb működéséhez, ideértve különösen az elektronikus hírközlés szabályozási kerete hatékony és következetes alkalmazásának előmozdítását".

Az Európai Bizottság eredetileg ezeket a célokat az Európai Elektronikus Hírközlési Piacfelügyeleti Hatóság felállításával akarta elérni.

A BERT a 27 nemzeti szabályozó hatóság részvételével jönne létre.

A testületet a Bizottság és a nemzeti hatóságok közösen finanszíroznák. (A végül megszavazott szövegben nem szerepelnek arányok.)

Uniós felügyelet

Catherine Trautmann (szocialista, francia) 597-55-29 arányban megszavazott jelentése szerint a nemzeti hatóságoknak szabályozási döntések meghozatala előtt a BERT-tel és a Bizottsággal is konzultálniuk kell. Ha a BERT szerint a tervezett intézkedés nem megfelelő vagy nem hatékony, a Bizottság a nemzeti hatóságtól a szabály módosítására kérheti.

Szétválasztás mint rendkívüli intézkedés a hozzáférés biztosításáért

A nemzeti szabályozó hatóság „a vertikálisan integrált vállalkozásokat rendkívüli intézkedésként arra kötelezheti, hogy a megkötött hozzáférési termékek nagykereskedelmi szolgáltatásával kapcsolatos tevékenységüket önállóan működő gazdasági egység keretében végezzék. Ez a gazdasági egység valamennyi vállalkozásnak – ideértve az anyavállalat más gazdasági egységeit is – egységes határidővel és szerződési feltételekkel – ideértve az árat és a szolgáltatás színvonalát is – továbbá azonos rendszerek és folyamatok révén köteles nyújtani a hozzáférési termékeket és szolgáltatásokat.".

Uniós rádióspektrum-stratégia

Az elfogadott szöveg szerint uniós szinten kell optimalizálni az amúgy tagállami hatáskörbe tartozó rádiófrekvencia-kiosztást, hogy megfelelően tudják ellátni a vezeték nélküli szolgáltatások, a rádió, a mobiltévé, a szélessávú internet és például a műholdas navigáció, a légiirányítás, az időjárás-előrejelzés, az e-kormányzás, e-egészségügy igényeit, úgy, hogy ezek közben ne zavarják egymást. Ehhez a tagállamok és a Bizottság közötti harmonizációra, közös stratégiai tervezésre van szükség.

Ha a frekvenciára jogosult „rádiós vagy televíziós tartalomszolgáltató, és a rádiófrekvenciák használatára vonatkozó jogot egy meghatározott közérdekű célból kapta – beleértve a műsorszóró szolgáltatások nyújtását – a rádiófrekvenciáknak a közérdekű cél eléréséhez szükséges részére használati jogosultsága változatlan marad. A rádiófrekvenciák azon részét, amely a közérdekű cél eléréséhez szükségtelenné válik, (…) új kijelölési eljárásnak kell alávetni" – áll a szövegben.

  

Az irányelvtervezet szerint a tagállamoknak biztosítaniuk kellene, hogy bármely technológia, illetve szolgáltatás használhassa az elektronikus hírközlési szolgáltatások számára elérhető bármely frekvenciát, összhangban a nemzeti frekvenciakiosztási tervekkel, és a Nemzetközi Hírközlési Unió szabályozásával.

Cselekvési terv a rádióspektrumról

A szöveg szerint a Bizottság „egy rádióspektrummal kapcsolatos cselekvési terv létrehozására vonatkozó jogalkotási javaslatot nyújthat be a rádióspektrum Európai Uniós használatának stratégiai tervezése érdekében, illetve más jogalkotási intézkedésekre vonatkozó javaslatot a rádióspektrum használatának optimizálása és a káros interferencia elkerülése végett".

Digitálisfrekvencia-többlet

Az EP egy véleményadó jelentést is elfogadott (551-24-38 arányban). A Patrizia Toia (liberális, olasz) által jegyzett szöveg az analógról digitális műsorszórásra való átállás miatt felszabaduló frekvenciák felhasználásáról szól.

Az új technológiával 2012-ig a korábban használt magas minőségű frekvenciák mintegy háromnegyede megüresedik. A jelentés szerint a felszabaduló spektrum felosztásának szempontjairól uniós szinten kell dönteni.

Az EP ezen „digitális osztalék" felhasználásának összehangolására jogszabályjavaslatot vár a Bizottságtól.

A parlament végül felszólítja a tagállamokat, hogy „elemezzék a digitális átállás hatását a katonai célokra használt spektrumokra, és adott esetben osszák újra azt az adott digitális frekvenciatöbbletet új polgári alkalmazásokra".

A szeptember 2-ai EP-vita összefoglalója

Az Európai Parlament az előző plenáris ülésen, 2008. szeptember 2-án tartotta az általános vitát.

Catherine Trautmann (szocialista, francia) azt mondta, az elektronikus hírközlés az EU GDP-jének 3 százalékát adja. Szerinte a keretirányelvet úgy érdemes módosítani, ha az a fogyasztóknak könnyebb, olcsóbb, gyorsabb hozzáférést, az iparágnak pedig tisztességes versenyt, beruházásbarát környezetet hoz.

Pilar Del Castillo Vera (néppárti, spanyol), az Európai Elektronikus Hírközlési Piacfelügyeleti Hatóság létrehozásával foglalkozó jelentés felelőse azt mondta, a parlament a felelősségmegosztást és a társfinanszírozást támogatja a szabályozásnál.

Patrizia Toia (liberális, olasz) a digitális átállásra történő átállás révén felszabaduló frekvenciák felhasználásánál egységes európai megközelítést javasolt. A rádiófrekvenciák szerinte „társadalmi értékkel bíró közjavak", amelyeket a polgárok javára kell felhasználni. Ez segíthet a „digitális szakadék" áthidalásában is – tette hozzá.

Malcolm Harbour (néppárti, brit), az „Elektronikus hírközlő hálózatok és szolgáltatások, a magánélet és a fogyasztók védelme" című jelentés témafelelőse (ezzel külön cikk foglalkozik – a szerk.) arról szólt, hogy a fogyasztóknak világos tájékoztatást kell adni az árakról, a szerződési feltételekről és a személyes adataikat fenyegető veszélyek elleni védekezés lehetséges módjairól. Harbour beszélt a vészhívó szolgáltatások fontosságáról és a fogyatékkal élők igényeinek figyelembe vételéről.

Hegyi Gyula (szocialista), aki a kulturális és oktatási bizottság véleményezője volt, azt mondta, fontos megjegyezni, hogy a telekommunikáció fejlődése nem csak technológiai és gazdasági folyamat, de társadalmi és kulturális jelentőséggel is bír. Hegyi biztosítaná az általános és demokratikus hozzáférést a kommunikációs eszközökhöz, és a kulturális és oktatási örökség tiszteletben tartását is. A telekommunikáció fejlődésének megfelelő kihasználásával hozzá lehet járulni ahhoz, hogy Európa a világvezető tudásalapú társadalma legyen – mondta Hegyi Gyula.

Herczog Edit (szocialista), a belső piaci és fogyasztóvédelmi szakizottság véleményezőjeként szólt. Szerinte bár az elmúlt évtizedben az elektronikus, kommunikációs ágazatban az unió sikereket könyvelhet el, „még mindig vannak határon átnyúló problémák és egyenlőtlenségek a szélesszávú hozzáférés, a digitális társadalom terjedése és a szolgáltatások tekintetében". „Az elmúlt hónapokban lezajlott viták eredményeként az ún. BERT létrehozása mellett tettük le a voksunkat, amely egyszerűsítené a nemzeti szabályozó hatóságok együttműködését, és tényleges részvételt garantálna" – mondta a képviselőnő. Szerinte a testület számonkérhetőségét és átláthatóságát a közösségi finanszírozás garantálná.

Jelentéstevő: Catherine Trautmann (PES, FR)

Jelentés: (A6-0321/2008) – Elektronikus hírközlő hálózatok és hírközlési szolgáltatások

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság  

Eljárás: együttdöntés, első olvasat

Szavazás: 2008. szeptember 23., kedd

Jogalkotási figyelő

Catherine Trautmann

Jelentéstevő: Pilar del Castillo Vera (EPP-ED, ES)

Jelentés (A6-0316/2008) – Az Európai Elektronikus Hírközlési Piacfelügyeleti Hatóság

Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai Elektronikus Hírközlési Piacfelügyeleti Hatóság létrehozásáról

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság 

Eljárás: együttdöntés, első olvasat

Szavazés: 2008. szeptember 23., kedd

Jogalkotási figyelő

Pilar del Castillo Vera

Jelentéstevő: Patrizia Toia (ALDE, IT)

Jelentés (A6-0305/2008) – A digitális frekvenciatöbbletből származó előnyök teljes körű kiaknázása Európában: A digitális műsorszórásra való átállással felszabaduló frekvenciaspektrum felhasználásának közös koncepciója

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

Eljárás: saját kezdményezés

Vita: 2008. szeptember 2.

Szavazás: 2008. szeptember 23., kedd

Jogalkotási figyelő

Patrizia Toia

Perger István/EU Parlament sajtoszolgálat

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

1973-2022 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.