A THE MagazinA THE Magazin

A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) hívta meg a média munkatársait 2008.február 20-ára, a Millenárisra a„THE Tudományos Hasznos Emberi Tehetségkutató és Tudománynépszerűsítő Program"  megnyitójára és tájékoztatójára. 

 A THE MagazinA THE Magazin

A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) hívta meg a média munkatársait 2008.február 20-ára, a Millenárisra a„THE Tudományos Hasznos Emberi Tehetségkutató és Tudománynépszerűsítő Program"  megnyitójára és tájékoztatójára. 

Dr. Pakucs János, a MISZ tiszteletbeli elnöke (az Olajterv Holding ügyvezető igazgatója) köszöntőjében rámutatott a Magyarországon tapasztalható jelenségre; a fiatalok körében egyre csökken a természettudományok iránti érdeklődés, az ilyen irányú felsőfokú végzettségűek aránya nálunk a legalacsonyabb Európában. A hozzánk települt nagy kutatóintézetek panasza erősödik, egyre kevesebb a jól képzett szakember. 

A MISZ szembesülve ezekkel a tényekkel, a megoldás felé vezető lépésként, összefogva a támogatókkal, útjára indítja a THE   [ „TéHáE" ] programot, s arra számít, hogy fél éven belül nagy érdeklődést tud kelteni iránta az országban. 

Dr.Kroó Norbert,  az MTA alelnöke, a gondok eredőjét illusztrálva felemlítette, a középiskolai oktatás során a fizikát befejezett történetként oktatják, a mindig újat kereső ifjúság ezért nem találja meg benne érdeklődésének hajtóerejét.  A tudományos és műszaki élet iránti érdeklődés benne van a fiatalokban, de minél korábbi életkorban fel kell lobbantani szunnyadó lángját az arra hivatottakban, hogy megismerjék az alkotó munka örömét, ráérezzenek  annak ízére.

Jövőbe mutató gondolat; a tudás alapú társadalomban a tehetség szerepe felértékelődik, ennek jegyében kell foglalkoznunk az utánpótlással.

A THE program előkészítésén egy éve dolgoznak a szervezők,  internetes portálja, a  http://www.the-online.hu/  február elsejével indult, március elsejétől pedig az írott, ingyenes THE kiadvány anyaga is felkerül rá.

Bartók Marcell,  a THE projektvezetője ismertette a programot;  a megfogalmazott cél a tudományok széles körű összegzése, amit a MISZ szervezésében kilenc nagyvállalat és minisztérium támogat.

Az előadó figyelmeztetett, a mostani veszélyes tendencia kivédésére meg kell fogni a fiatalok műszaki-tudományos  érdeklődését, meg kell találni a fiatal tehetségeket és össze kell hozni őket az érdeklődő nagyvállalatokkal.

Ennek érdekében indítják nagy példányszámban (/0-80 ezer példányban) a 64 oldalas THE magazint, melyet közép- és felsőoktatási intézményekbe juttatnak el.  2008 folyamán öt alkalommal (kéthavonta) jelentetik meg informatív cikkekkel, tudományos érdekességekkel, sok képpel, kevés szöveggel, olyan szerkesztésben, hogy az érdeklődők további információkért a program portálján folytathassák az információk begyűjtését.

A kiadványt 2009-től havonta kívánják megjelentetni, állandóan figyelve az olvasói visszajelzésekre.

A portálon a műszaki érdekességek sorában a fiatal tehetségek is megnyilvánulhatnak. 

A portál állandó modulja a Tudástár, melyet leginkább a Wikipédiához lehet hasonlítani, szerkesztésében az aktív résztvevőkre számítanak, anyagaikat egy Tudományos Tanács bírálja el.

Az e-learning modulban a tanulást segítő információk kapnak helyet, folyamatos bővítés mellett.

A Talentum modulban a különböző tudományterületeken tevékenykedő fiatal tehetségek és mentoraik szólalnak meg,  a Fiatal Tudósok Elit Akadémiája tagjai kapcsolatba kerülhetnek itt a programhoz csatlakozó nagyvállalatokhoz és intézményekhez.

A Pályázatok modulban a partnerek kiírt pályázataiból lehet folyamatosan választani.

A NAGYötlet  modulban állandóan várják a tudomány, kommunikáció, tudomány-népszerűsítő, információs társadalmat érintő gondolatokat, segítenek megvalósításukban.

A TV modulban a tudományos tv-műsorokból lehet szemezgetni.

A program népszerűsítésére kihelyezett plakát-kampányt indítanak a szervezők, szakmai előadások lesznek havonta a Millenárison.

A szakmai hitelességet az MTA nagynevű tagjaiból kikerülő Tudományos Tanács biztosítja, élén dr.Závodszky Péter-el (az MTA SZBK Enzimológiai Intézet igazgatója).  Ő a programban a tudományos hitelesség kérdését alapvetőnek tartja, s nyilatkozata szerint ennek érvényesítésén fognak lektorként munkálkodni.

A THE Tudományos Tanács tagjai: 

Dr.Gyulai József,  az MTA Műszaki Tudományok Osztályának elnöke,

Dr.Horváth Zalán,  az MTA Fizikai Tudományok Osztályának elnöke,

Dr.Damjanovich Sándor,  az MTA Biológiai Tudományok Osztályának elnöke.

A támogató szponzorok körében találjuk a Siemens Zrt.,  sanofi-aventis/Chinoin,  Audi Motor Hungária Kft., Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt,  MOL Nyrt.  cégeket,  a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatalt, az Informatikai Vállalkozások Szövetségét, a Millenáris Kht.t,  az Oktatási és Kulturális Minisztériumot, valamint a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumot. 

Szponzori klubot működtetnek, ahol a hazai nagy-támogatók fejtik ki véleményüket, az eredményekről rendszeres sajtótájékoztatókon számolnak be.

Dr.Lippényi Tivadar  NKTH elnökhelyettes figyelmeztetett, nem elég az egykorvolt nagyságra nosztalgiával emlékezni, a Fasori Gimnázium nagyjainak utódait ma kell fellelnünk.  A terület vonzereje megingott, a megoldásban az államnak jelentős szerepe van, de egyedül nem képes erre, fontos szerep jut a mecenaturának.

Az innovációs alapot egyszerűen a jövőbe szóló befektetési alapként kívánatos működtetni!

Farkas Szilvia (Siemens) üdvözölte az értékadó kezdeményezést, a Siemens a maga részéről ebbe az irányba nyitott már korábban a Generáció21 programjával is.  A fiatalok elindítását ezen a pályán nagyon fontosnak tartják, a Siemensnél vallják;  a fiatalok jövője a Siemens jövője is.

Pomezansky György alelnök (Duna TV) a projekt kapcsán emlékeztetett a hasonló amerikai kezdeményezés sikerére, ahol a Popular Mechanics  portálon naponta másfél millió kattintást regisztrálnak…

A médiabeli tapasztalatok azt mutatják, hogy a közönség sajnos a „gagyira" és az áltudományos hírekre vevő, erre csap rá, kell tehát egy olyan portál, egy olyan gondolkodásmód, ami ezt negligálni tudja.  Nagy erőfeszítésekre és tőkére van szükség a projekt folytatásához, érdemben kell támogatni a rászoruló fiatalokat, tehát pénz kell.

Legyen Aranycsapat a magyar tudományban is, ehhez a Duna tv  támogatására számíthatnak a szervezők. 

Kirchkeszner Ágnes, a Millenáris kht. kulturális programigazgatója teljeskörű támogatásáról biztosította a programot, a hely hasonló projekteknek adott már korábban is megjelenési lehetőséget, mint a Jövő Iskolája és a Mindentudás Egyeteme.

Az Euroastrának a finanszírozás folyamatosságára vonatkozó kérdésére válaszolva elhangzott, a szervezők arra számítanak, hogy egy év elteltével önfenntartóvá sikerül fejleszteni a projektet. Új módon, a bulvár eszközeivel, de nem módszereivel kívánnak hatást elérni közönségüknél. 

Az MTA párhuzamos projektjeivel és más programokkal is keresik az együttműködés lehetőségét, egyedülálló példát kívánnak mutatni ebben. 

A THE programmal egy komplex tudománykommunikációs hálózatot kívánnak létrehozni, amely összekapcsolja egymással a társadalmat, az érdeklődő fiatalokat, a tudósokat és a innovatív vállalatokat.  Interaktív adatbázist építenek, amelyben tudományterületenként rendezve megtalálhatók a tudományos élet elismert mentorai és a kutatói-tudományos pálya iránt elkötelezett fiatalok.

http://www.nkth.gov.hu/

http://www.siemens.hu/

http://www.dunatv.hu/

http://www.popularmechanics.com/

http://www.millenaris.hu/

Harmat Lajos

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük