2022.szeptember.25. vasárnap.

EuroAstra Internet magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

Turizmus és rendőrség Budapesten

10 perc olvasás
 <span class="inline left"><a href="/node/6595"><img class="image thumbnail" src="/files/images/BRFKlogo.thumbnail.jpg" border="0" width="85" height="100" /></a></span> <p>Budapest a magyar idegenforgalom húzóereje, egyben az ország közigazgatási, gazdasági, kulturális és tudományos központja, a közel ezer műemlékkel, két világörökséggel, több, mint kétszáz múzeummal és galériával, természeti értékeivel évről-évre egyre több külföldi és magyar turistát, és ennek nemkívánatos kísérő jelenségeként, jogsértőt vonz.</p><p>

 brfklogo.thumbnail

Budapest a magyar idegenforgalom húzóereje, egyben az ország közigazgatási, gazdasági, kulturális és tudományos központja, a közel ezer műemlékkel, két világörökséggel, több, mint kétszáz múzeummal és galériával, természeti értékeivel évről-évre egyre több külföldi és magyar turistát, és ennek nemkívánatos kísérő jelenségeként, jogsértőt vonz.

 brfklogo.thumbnail

Budapest a magyar idegenforgalom húzóereje, egyben az ország közigazgatási, gazdasági, kulturális és tudományos központja, a közel ezer műemlékkel, két világörökséggel, több, mint kétszáz múzeummal és galériával, természeti értékeivel évről-évre egyre több külföldi és magyar turistát, és ennek nemkívánatos kísérő jelenségeként, jogsértőt vonz.

Mindemellett a statisztikai adatokat összevetve Budapest közbiztonsági szempontból kiemelkedő helyet foglal el az európai fővárosok között, hiszen 2006-ban a nyomozáseredményességi mutató 52,3 % volt, míg Bécsben 29,2 %, Varsóban 42,3 %, Párizsban 31,1 %, Londonban pedig 22,2 %.

Bécshez és Varsóhoz viszonyítva, ahol közel akkora a lakónépesség, mint Budapesten, a kriminálstatisztikai adatokat tanulmányozva a következőket láthatjuk:

 

Bécs

Varsó

Budapest

Lakónépesség

1 663 892

1 697 596

1 698 106

Ismertté vált bűncselekmények

218 615

79 314

108 988

Hivatásos rendőri állomány

6 491

9 140

6 912

Nyomozati eredményesség 2006.

29,2%

42,3%

52,3%

Arra törekszünk, hogy ezt az előkelő helyet megtartsuk, illetve a főváros biztonságát szavatoljuk, ezáltal Magyarországot, a fővárost a külföldi turisták számára vonzóvá tegyük a 2007-es évben is.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság kiemelten kezeli a turisztikai idénnyel kapcsolatos feladatokat.A BTH Budapesti Turisztikai Szolgáltató Kht.-val kötött együttműködési megállapodása alapján az V. kerületben, a Sütő utcában található Tourinform Irodában, naponta 8 órától 20 óráig idegen nyelvet beszélő rendőrök teljesítenek szolgálatot. 2007. januárja és szeptembere között 142 feljelentést – ebből 125 esetben lopás miatt – és 43 bejelentést – ebből 28 esetben iratvesztés miatt – tettek az irodában, emellett folyamatos tájékoztató és felvilágosító tevékenység is.

A „szállodai kapcsolattartó rendszer" keretében a kerületi kapitányságok állományából kijelölt kapcsolattartók a szállodákkal, panziókkal állnak összeköttetésben, valamint idegen nyelvet beszélő diákok (július és augusztus hónapban 15-15 fő) segítették a rendőrség munkáját.

A BTH Budapesti Turisztikai Szolgáltató Kht. „Tájékozottan Budapesten" című kiadványa a BRFK Bűnmegelőzési Osztálya közreműködésével immár harmadik alkalommal, az idei évben öt nyelven (angol, francia, olasz, német és magyar), 210.000 példányban jelent meg. A kiadvány célja a külföldi turisták megismertetése a tömegközlekedés, a parkolás, a pénzváltás, az éttermi fogyasztások alkalmával felmerülő veszélyekkel, valamint tájékoztatást ad a hazánkban használatos rendőri egyenruházatról, illetve az áldozatvédelmi lehetőségekről. A tájékoztatók a főváros idegenforgalmilag frekventált kerületiben (I., V., VI., VII., VIII., XI., XIII., XIV., RIK, Dunai Vizirendészeti Rendőrkapitányság) a kapitányságokat felkereső turisták rendelkezésére álltak a nap 24 órájában, továbbá a fővárosi tourinform irodákban, valamint a kereskedelmi szálláshelyeken is.

A rendőrkapitányságok ügyeletei megkülönböztetett figyelmet fordítanak a külföldi állampolgárok bejelentéseire, panaszaik felvételére, a sérelmükre elkövetett bűncselekmények esetén az elsődleges nyomozati cselekmények soron kívül kerülnek végrehajtásra.

A turisztikai főidényben a Belvárosi Rendőrőrs, a Nyugati pályaudvari Rendőrőrs és a Keleti pályaudvari Rendőrőrs mellett idegenforgalmi minicentrumként működött naponta 7 órától 19 óráig a Hősök terén felállított pavilon is.

Folyamatos a rendőri jelenlét posztos rendőri helyek felállításával és gyalogos járőrszolgálattal a Budai Várban, a történelmi Belváros területén, a Citadellán, a Margitszigeten, a Hősök terén és a Városligetben, valamint fokozott ellenőrzés alatt állnak a nagy vasúti pályaudvarok, fontosabb metróaluljárók, illetve a főváros egyéb frekventált helyei.

Térfigyelő kamerák segítik a rendőri munkát a Várban, a Belvárosban, a Hősök terén és a Városliget egy részén, valamint a Nyugati- és a Keleti pályaudvaron.

A City Rendőrség működéséről szóló 21/2007. (VII. 16.) BRFK intézkedés az aluljárók területén, valamint a jelentős forgalmat lebonyolító ideiglenes vásárterületeken a folyamatos rendőri jelentét biztosítása érdekében átstrukturálta a korábban létrehozott fővárosi régiókat, az intézkedés alapján három régió került kialakításra: a „belső központi idegenforgalmi régió" (I., Budai Vár, V., Váci utca, Vörösmarty tér, VI., Andrássy út, XI., Citadella, XIII., Margitsziget, XIV., Hősök tere, Állatkerti körút), a „metró-vonalbeli és pályaudvari régió" (Déli-, Nyugati- és Keleti pályaudvar, a metró vonalai, a II., Moszkva tér és a területekhez tartozó aluljárók), valamint a „pesti régió" (VI., Teréz körút, VII., Erzsébet körút, VIII., József körút, Verseny utca, Kőbányai út).

Visszatérő ellenőrzésekre és hatékony intézkedésekre került sor azokon a helyeken, ahol jellemző a közvéleményt irritáló személyek – koldusok, hajléktalanok, szélvédőmosók, engedély nélküli árusok, tiltott szerencsejáték szervezők – megjelenése. A fővárosi közterületek engedély nélküli árusaival, a zsebtolvajokkal, a kéregetőkkel, valamint a köztéri szabálytalankodókkal szemben a BRFK és a Fővárosi Közterület Felügyelet 2007. június végétől akciósorozatot indított melyben összesen 408 rendőr és 402 közterület felügyelő vett részt. Az akciósorozat eredményeként 45 fő került elfogásra, 69 főt állítottak elő a rendőrök és 37 darab szabálysértési feljelentést tettek.

A BRFK és az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség munkatársai 2007. július 19-20-án, valamint augusztus 29-30-án átfogóan ellenőrizték az útkereszteződésekben felbukkanó reklámterjesztőket és munkaadóikat. Az akciók célja a munkaadók figyelmének felhívása volt az ilyen tevékenység folytatásának szabálytalanságára és veszélyére. Az ellenőrzésben 34 rendőr és 25 munkaügyi felügyelő vett részt, összesen 93 munkavállalót és 45 munkáltatót ellenőriztek. Ezidáig 36 esetben összesen 9.150.00 forint értékben szabtak ki munkaügyi bírságot és 3 eltiltó határozat született.

Sajnos évről-évre visszatérően előfordulnak olyan esetek, amikor jellemzően külföldi állampolgárokat indokolatlanul magas számlák kiállításával károsítanak meg, az idei idegenforgalmi szezonban 45 bejelentést tettek a magas számlák miatt, ezek közül 34 esetben került sor helyszíni rendőri intézkedésre, 11 esetben pedig a rendőrkapitányságon tettek bejelentést. Az esetek többségében a tényállás tisztázását követően az érintettek kiegyenlítették a számlákat, és tájékoztatást kaptak arról, hogy sérelmeiket polgári peres úton érvényesíthetik.

Az érintett kerületi rendőrkapitányságok akcióin túl sor került az éjszakai szórakozóhelyek összehangolt ellenőrzésére az APEH és a Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség munkatársainak bevonásával. Az akciókban összesen 54 rendőr, 8 munkaügyi felügyelő és 10 APEH ellenőr vett részt.Az ellenőrzések során 3 esetben történt előállítás és 7 szabálysértési feljelentés született.

A BRFK Közlekedésrendészeti Főosztály állománya fokozott figyelemmel látta, és látja el napi szolgálatát Budapest ki- és bevezető szakaszain, autópálya szakaszain a forgalom segítése érdekében, továbbá aktívan segíti az útfelújítási és más beruházási munkálatokkal érintett területek forgalmát. Motoros járőrszolgálat keretében jelenleg 16 fővel több motoros járőr teljesít szolgálatot Budapest területén a forgalom folyamatosságának hatékonyabb biztosítása, a közlekedési balesetek megelőzése érdekében.

Az idegenforgalmi szezonban jelentősen megnövekszik a Dunai Vizirendészeti Rendőrkapitányság feladata, az érintett időszakban 4678 intézkedést foganosítottak a vízirendőrök, vízbefulladás miatt 14 esetben, holttest kifogása miatt 33 alkalommal intézkedtek, és 18 sikeres vízből mentést hajtottak végre.

A BRFK Bűnügyi Főosztály I. Gépjármű Bűnözés Elleni Osztálya  10 alkalommal szervezett fokozott ellenőrzést a gépjárművekkel kapcsolatos bűncselekmények elkövetőinek elfogására, a bűncselekmények megelőzésére. A fokozott ellenőrzések során egy elhagyatott, körözött gépjárművet leltek fel.

A BRFK Bűnügyi Főosztály I. Betörési Osztálya 32 alkalommal szervezett akciót a zseblopások elkövetőinek elfogására, illetve az ilyen jellegű bűncselekmények megelőzésére. Az akciók során összesen 74 fő került elfogásra, és 4 fővel szemben intézkedtek tulajdon elleni szabálysértés elkövetése miatt.

A kerületi fokozott ellenőrzések során összesen 5077 személyt igazoltattak, 1881 darab járművet ellenőriztek, hatályos körözés alapján 525 főt fogtak el, illetve egyéb okból 93 főt állítottak elő a rendőrök.

A nyári hónapokban több európai hírű rendezvénynek ad otthont Budapest, melyek közül kiemelt figyelmet érdemel a Sziget Fesztivál. Az idei évben 415.000 fő – 30 ezer fővel több, mint tavaly – vett részt a fesztiválon. A jogsértések legnagyobb számát, mely a látogatók számával arányosan növekedett, a sátorból történő lopás valósította meg, ezt követte a zseblopás, az alkalmi lopás és a gépjármű feltörés. Pozitívum, hogy a fesztivál ideje alatt rablás, illetve kiemelt rendkívüli esemény nem történt.

Az idei évben a francia rendőrség kötelékéből 2 fő érkezett Magyarországra, és teljesített közös szolgálatot a magyar rendőrökkel a fesztiválon.

Az idei év januárja és szeptembere közötti időszakot vizsgálva az ismertté vált bűncselekmények száma összességében 11,7 %-kal, 87. 448-ról 77.232-re  csökkent az előző év azonos időszakához viszonyítva.

2006. azonos időszakához viszonyítva a külföldi természetes személyek sérelmére elkövetett ismertté vált közvádas bűncselekmények száma számottevően nem változott, a sértettek száma összesen 1263.

A külföldi állampolgárságú sértettek sérelmére elkövetett bűncselekmények számában a legnagyobb arányú csökkenés a X. kerületben volt, míg a legnagyobb növekedés a XIX. kerületben mutatható ki.

A sértett külföldi személyek származását tekintve megállapítható, hogy a bűncselekmények közül 990-et Európából, 146-ot Ázsiából, 11-et Afrikából, 85-öt Amerikából, 31-et Ausztráliából és Óceániából érkező személy ellen követtek el.

A külföldi állampolgárok sérelmére elkövetett ismertté vált bűncselekmények közül – számát tekintve – első helyen a lopás áll.

A külföldi személyek által elkövetett bűncselekmények száma 25,1 %-kal csökkent.

Az idegenforgalmi szezonban a turizmussal összefüggésben nem történt kirívó rendkívüli esemény, a Budapesti Rendőr-főkapitányság a feladat fontosságát messzemenően szem előtt tartva hajtotta végre a turisztikával kapcsolatos rendőri feladatokat.

About Post Author

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

1973-2022 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.