2013. november 21-én adták át a veszprémi Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Karának Műszaki Kémiai Kutatóintézete keretében működésbe álló MTA-PE Transzlációs Glikomika Kutatócsoport laboratóriumot, a Magyar Tudományos Akadémia Lendület III. programjának támogatásában. Az egyetem Műszaki Informatikai Karának Műszaki Kémiai Kutatóintézetében 2013-ban alakult az MTA kutatócsoport. Dr. Guttman András világhírű kutató, több rangos amerikai egyetem professzora, az MTA külső tagja, a Lendület program keretében iskolateremtő szándékkal hozta létre a kutatólaboratóriumot.

 

2013. november 21-én adták át a veszprémi Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Karának Műszaki Kémiai Kutatóintézete keretében működésbe álló MTA-PE Transzlációs Glikomika Kutatócsoport laboratóriumot, a Magyar Tudományos Akadémia Lendület III. programjának támogatásában. Az egyetem Műszaki Informatikai Karának Műszaki Kémiai Kutatóintézetében 2013-ban alakult az MTA kutatócsoport. Dr. Guttman András világhírű kutató, több rangos amerikai egyetem professzora, az MTA külső tagja, a Lendület program keretében iskolateremtő szándékkal hozta létre a kutatólaboratóriumot.

 

Az átadási ünnepségen beszédet mondott dr. Friedler Ferenc, a Pannon Egyetem rektora és dr. Guttman András, a kutatócsoport vezetője.

 

dr. Friedler Ferenc rektor beszédében hangsúlyozta, a kutatólaboratórium létrehozásához három lényeges tényező együtthatására volt szükség, kellett egy kiváló professzor, a támogatást biztosító akadémia, és az egyetem, mely a folyamatok, és szakmai fejlesztések megfelelő összehangolásáról gondoskodik. A Pannon Egyetem három alaptevékenysége (oktatás, kutatás, innovációs tevékenység) közül a kutatási munka kiemelt jelentőségű; a neves professzorok, mint a nemzetközi hírnevet szerzett dr.Guttman András, vezette kutatólaboratóriumok eredményesen működnek, s a most avatott kutatólaboratórium is hosszú távú, kiváló befektetést jelent az intézmény számára. 

A Pannon Egyetem finanszírozását kétharmad arányban saját projektjeiből fedezi. Az intézmény az egy főre eső publikációkban az országban az elsők között van.

 

Dr. Guttman András, a kutatócsoport vezetője köszöntőjében utalt rá, maga is 35 éve végzett az intézményben, s az eltelt idő során, a világ minden tájáról, nagyvállalatoknál, kutatóintézetekben, egyetemeken szerzett tudását a maga részéről ebben a laboratóriumban szeretné az egyetem szolgálatába állítani. Hangsúlyozta, az induló laboratóriumnak kedvező a fogadtatása, és már most jelentős magyarországi és nemzetközi partnerkapcsolatokkal büszkélkedhet, jó esély nyílik a laboratóriumot és a hazai kutatást a „világ térképére helyezni". Az egyetem Műszaki Informatikai Kara és a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával olyan projekt valósulhat meg, melynek keretében az emberi szervezetben az elsődleges rákos daganatokról leszakadó, cirkuláló ráksejteket újszerű módon képesek vizsgálat alá vonni. Ezt a folyamatot szeretnék megérteni, az áttételek kialakulását megakadályozni.  

A kutatóhely munkájában lényeges szerepet játszik az informatika, ezt az egyetem Informatikai karának felkészültsége biztosítja. A laborban, ahol öt munkatárs dolgozik, a vonatkozó kutatás mellett oktatási tevékenységre is lehetőség nyílik. Szoros együttműködésben vannak már jelenleg is a debreceni Atomkutató Intézettel, a kutatásban felhasznált mikrochipeket ott fogják előállítani, kapcsolatban állnak a Csehországban, az USA-ban működő hasonló intézményekkel, ill. a hazai Országos Onkológiai Intézettel, valamint a 2.sz. Patológiai Intézettel.

 

Az MTA-PE Transzlációs Glikomika Kutatócsoport új integrált technológiákat kíván kifejleszteni és alkalmazásra alkalmassá tenni, ehhez az emberi eredetű mintákból a cirkuláló ráksejtek glikomikai vizsgálatát végzik, ill. a klinikailag fontos glikoproteineket azonosítják a mintákban található korlátozott számú (száztól néhány ezer sejtig terjedő) cirkuláló ráksejtből, diagnosztikai és terápiás céllal. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Glikoprotein

A laboratóriumban a rangos szakemberek újdonság értékű fejlesztéseket végeznek, a jellemzően kis mennyiségű mintából  számos fontos vizsgálatot eddig nem lehetett lefolytatni, az erre alkalmas analitikai módszerek csak napjaink tudományos áttörései révén váltak elérhetővé. Ennek megfelelően, a kutatóhelyet világszínvonalú eszközökkel szerelték fel; a berendezések értéke több mint százmillió forint. A kutatási folyamat végső fázisában használt tömegspektrométert pl. a sejtekről levágott cukrok vizsgálatára használják. Az elő-kísérleteket szolgáló kapilláris elektroforézis készülékek a gyártó ajándékaként kaptak helyet a laborban, értékük kb. 100 ezer dollár, egy másik, Agilent gyártmányú ajándék készülék kb. 150 ezer dollárt képvisel.

A kutatások végső célja, hogy az emberi szervezetben keringő ráksejteket ki tudjuk szűrni, ahhoz hasonlóan, ahogy a művese állomások áramoltatják át a vért a szűrőeszközön. A véráramot itt is egy szűrőeszközön tisztítják, hogy megelőzzék a rákos áttételek kialakulását a keringő ráksejtekből a szervezetben. 

A laboratórium másik, biológiai részében elhelyezett műszerek, berendezések a sejttenyészetek életben tartását, kezelését szolgálják, fizikai és biokémiai módszerekkel. A fizikai rész a méret szerinti válogatást jelenti. Itt történik a sejtek közötti kommunikációt intéző felszíni cukrok levágása a vizsgálatra. A vizsgálat alapján lehet olyan immun-affinitási lépéseket kidolgozni iterációs módszerrel, melyek közelebb visznek a végcélhoz, a rák leküzdéséhez. Az utóbbi évek nemzetközi kutatásaiban ez az eljárás jelentős szerepet kap.

 

A kiemelkedően sikeres vezetői-kutatói pályát folytatók kategóriájának egyik nyertese volt 2012-ben a Pannon Egyetemre hazatérő kémikus professzor, dr.Guttman András, aki az MTA külső tagja, ismert kutató, olyan neves amerikai egyetemek és kutatóintézetek vendégtanára, mint a Northeastern University Boston MA, az UCSD San Diego CA és a The Scripps Research Institute LA Jotta CA. 

Szakterületén a modern mikro elválasztás-technikai módszerek egyik kulcsalakjának számít. Az általa kidolgozott módszer segítségével vált lehetővé a Human Genome Projektnek a kitűzött határidő előtt 4-5 évvel korábbi befejezése, az emberi DNS teljes feltérképezése. dr.Guttman András Veszprémben szerezte vegyészmérnöki diplomáját, s itt szerezte doktorátusát is.

Az immár negyed évszázada külföldön kutató, az Egyesült Államokból a Pannon Egyetemre hazatérő professzor tervei között szerepelt egy hazai transzlációs glikomika (t.g.) iskola megalapítása, a Lendület program támogatásával. (t.g.≈ sejtfelszíni cukrok kutatása az elmélet és a gyakorlat közelítésével)

 

A jelen program kitűzött célja elsősorban a sejtfelszíni cukorszerkezetek minden részletre kiterjedő vizsgálata, amely közelebb viheti a kutatókat a rák diagnosztikájának és terápiájának tökéletesítéséhez. A PANNON Egyetem és Guttman András a 2012. évben a projekttel megnyerte az MTA LENDÜLET III öt évre szóló pályázatát, amelynek első lépéseként épült ki egyetemi segítséggel az új kutató laboratórium Veszprémben.

 

www.lendulet.uni-pannon.hu 

http://mta.hu/mta_hirei/adatbanyaszat-a-bioinformatika-eszkozeivel-130527/

 Fotó: Szabó László (Pannon Egyetem) 

 

Harmat Lajos