A 2008 augusztus 7-én az Európai Bizottság pályázati felhívást intézett az európai szintű műholdas hírközlési szolgáltatásokat biztosító vállalkozásokhoz. Az egyebek mellett nagy sebességű adatátvitelt, mobiltelevíziózást, katasztrófa-kárenyhítést és távgyógyászatot nyújtó szolgáltatók most első ízben egységes európai kiválasztási eljárás, nem pedig 27 különböző nemzeti feltételrendszer szerint mérettetnek meg. Erre az Európai Unió mobil műholdas szolgáltatásokról szóló új határozata nyújt módot, amely ez év júliusában lépett hatályba.

A 2008 augusztus 7-én az Európai Bizottság pályázati felhívást intézett az európai szintű műholdas hírközlési szolgáltatásokat biztosító vállalkozásokhoz. Az egyebek mellett nagy sebességű adatátvitelt, mobiltelevíziózást, katasztrófa-kárenyhítést és távgyógyászatot nyújtó szolgáltatók most első ízben egységes európai kiválasztási eljárás, nem pedig 27 különböző nemzeti feltételrendszer szerint mérettetnek meg. Erre az Európai Unió mobil műholdas szolgáltatásokról szóló új határozata nyújt módot, amely ez év júliusában lépett hatályba.

 

A mobil műholdas rendszerek rádiófrekvenciák igénybevételével biztosítanak szolgáltatásokat adott mobil földfelszíni állomás és egy vagy több űrbeli vagy helyhez kötött földfelszíni állomás között. Jellegükből adódóan a szolgáltatások nagy kiterjedésű területeket fednek le és olyan térségekben is biztosíthatók, ahol korábban ez nem lett volna gazdaságos. Az új európai kiválasztási eljárásnak köszönhetően 2009-től a vállalkozások Európa egész területén innovatív, vezeték nélküli szolgáltatásokat biztosíthatnak egy erre a célra fenntartott frekvenciatartományon belül.

„A mobil műholdas szolgáltatások rendkívüli előnye, hogy az Európai Unió területének csaknem egészét lefedve, nemzeti korlátok nélkül, sokmilliónyi európai polgárhoz juttathatók el. Példátlan lehetőségeket tartogatnak nemcsak a nagyvárosokban, hanem a vidéki, gyérebben lakott területeken élők számára is – jelentette ki Viviane Reding, az Európai Unió információs társadalmi és médiaügyi biztosa. – Ezek a műholdas szolgáltatások mindazonáltal jelentős beruházást igényelnek, s így egyszerű és zökkenőmentes eljárások, valamint hosszú távú jogbiztonság nélkül elképzelhetetlenek. Ez a megfontolás vezérelte a Bizottságot, amikor az Európai Parlamenttel és a Miniszterek Tanácsával szoros együttműködésben rekordidő, mindössze tíz hónap alatt kidolgozta a mobil műholdas szolgáltatásokat nyújtó rendszerüzemeltetők kiválasztásának egységes, közösségi eljárásrendjét. Elmondhatjuk, hogy Európában már nem 27 különböző, hanem egyetlen, közös piacon versenghetnek a mobil műholdas szolgáltatók. Most tehát rajtuk a sor. Remélem, éles verseny bontakozik ki a rendszerüzemeltetők között, és Svédország legészakibb csücskétől Spanyolország legdélibb részéig minden európai fogyasztót megtalálnak majd műholdas hírközlési szolgáltatásaikkal. Ezzel egyben ki is kövezhetik az utat az első műhold pályára állítása előtt, amelyre akár már 2009-ben sor kerülhet."

A műholdas hírközlési ágazat világviszonylatban 77 milliárd eurós piacot képvisel, amely 2007-ben további 16%-kal bővült. Csak műholdas szolgáltatásokból világszerte mintegy 38 milliárd euró bevétel származott. Az európai vállalatok meghatározó szerepet töltenek be e piacon: az európai űripar a műholdgyártás, a pályára állítás és a műhold-üzemeltetés világpiacának 40%-át tudhatja magáénak. A világ öt legnagyobb műholdrendszer-üzemeltetője közül három európai.

Az Európai Bizottság által a műholdas rendszerek üzemeltetői számára ma meghirdetett pályázat úttörő kezdeményezés, hiszen egységes európai kiválasztási eljárás keretében valósul meg. Annak ellenére, hogy a műholdas szolgáltatások jellegükből adódóan nem egyetlen tagállam területére korlátozódnak, ez idáig nemzeti szintű szabályozás nehezítette a mobil műholdas szolgáltatások egységes piacának kialakulását, ugyanis a tagállamokra hárult a feladat, hogy üzemeltetőt válasszanak. Az eltérő nemzeti eljárásokban megnyilvánuló különböző megközelítésmódok pedig bizonytalan jogi helyzetet és jelentős versenyhátrányt eredményeztek Európa műholdas hírközlési ágazata számára.

Ezeket felszámolandó a Bizottság 2007. augusztus 22-én – építve az egységes piacra vonatkozó hatáskörére – új uniós határozatjavaslatot terjesztett elő, amely megteremtette a mobil műholdas szolgáltatók egységes, közösségi szintű kiválasztási eljárásának alapjait (IP/07/1243). A határozatjavaslatot az Európai Parlament és a Tanács elfogadta, így 2008. július 5-én hatályba lépett az a határozat, amely a mobil műholdas szolgáltatások számára egységes közösségi szabályozást teremt a 2 GHz-es frekvenciasáv használata terén. Ezzel egyrészről egyszerűsödik és lerövidül az üzemeltetők engedélyeztetési eljárása – ösztönözve a befektetéseket és a mobil műholdas szolgáltatások kiteljesedését -, másrészről az Európai Unió területének legalább 60%-a garantáltan e szolgáltatások haszonélvezője lesz, ami fontos lépés a teljes közösségi lefedettség fokozatos elérése szempontjából.

Az érdekelt vállalkozások 2008. október 7-ig nyújthatják be pályázataikat az Európai Bizottsághoz. A kiválasztási eljárás első szakaszában a pályázóknak arról kell tanúbizonyságot tenniük, hogy technikailag és gazdasági hátterüket tekintve felkészültek a műholdas rendszerek időbeni üzembe állítására. A második szakaszban a jelentkezők többek között az alábbi területeken mérettetnek meg: a szolgáltatások kiépítésének sebessége az összes tagállamot tekintve; a szolgáltatáskínálat, ezen belül a vidéki térségek számára biztosított szolgáltatások; a szolgáltatásokat igénybe vevő végfelhasználók száma, a közérdekű célok szolgálatának mértéke és a spektrumkihasználás hatékonysága. A tagállamok mindegyike köteles saját területén belül biztosítani a működés jogát a nyertes pályázónak. A pályázók számától függően a Bizottság várhatóan 2009 első felében zárja le a kiválasztási eljárás első szakaszát. Az első műholdak így már akár 2009-ben pályára állhatnak.

 

A Bizottság pályázati felhívásának teljes szövege és bővebb háttérinformáció az alábbi weboldalon olvasható:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/current/pan_european/index_hu.htm

A mobil műholdas szolgáltatásokat nyújtó rendszerek kiválasztásáról és engedélyezéséről szóló új határozat itt érhető el:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:172:0015:0024:HU:PDF

Információk a mobil műholdas szolgáltatásokat nyújtó rendszerek kiválasztásáról és engedélyezéséről szóló határozat európai parlamenti szavazásának eredményéről:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=HU&reference=P6-TA-2008-0219

Információk a mobil műholdas szolgáltatásokat nyújtó rendszerek kiválasztásáról és engedélyezéséről szóló határozat tanácsi elfogadásáról:

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st11/st11070.en08.pdf

http://register.consilium.europa.eu/pdf/hu/08/st03/st03637-re01.hu08.pdf

Lásd még: MEMO/08/536

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük