2022.december.10. szombat.

EuroAstra Internet magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

Új seprû és egyéb eszközök ? MÁV-START

8 perc olvasás
 <span class="inline left"><a href="/node/4090"><img class="image thumbnail" src="/files/images/P8080023.thumbnail.jpg" border="0" alt="Grafittipucolás:Csak ha a Máv-Start megrendeli!" title="Grafittipucolás:Csak ha a Máv-Start megrendeli!" width="100" height="75" /></a><span style="width: 98px" class="caption"><strong>Grafittipucolás:Csak ha a Máv-Start megrendeli!</strong></span></span> <p>A MÁV-START Zrt. 2007. augusztus 8-án ismertette a médiával a Déli pályaudvar Tisztító Vágányánál a vasúti személyszállító kocsik tisztására-takarítására szerzõdött szolgáltatócég tevékenységét.  A tájékoztatót <em>Teke Bertalan</em> felelõs vezetõ, valamint a vállalkozó PQS csoport vezérigazgatója, <em>Gaál Pál Zoltán</em> tartotta.</p><p>

 grafittipucolás:csak ha a máv-start megrendeli!Grafittipucolás:Csak ha a Máv-Start megrendeli!

A MÁV-START Zrt. 2007. augusztus 8-án ismertette a médiával a Déli pályaudvar Tisztító Vágányánál a vasúti személyszállító kocsik tisztására-takarítására szerzõdött szolgáltatócég tevékenységét.  A tájékoztatót Teke Bertalan felelõs vezetõ, valamint a vállalkozó PQS csoport vezérigazgatója, Gaál Pál Zoltán tartotta.

 grafittipucolás:csak ha a máv-start megrendeli!Grafittipucolás:Csak ha a Máv-Start megrendeli!

A MÁV-START Zrt. 2007. augusztus 8-án ismertette a médiával a Déli pályaudvar Tisztító Vágányánál a vasúti személyszállító kocsik tisztására-takarítására szerzõdött szolgáltatócég tevékenységét.  A tájékoztatót Teke Bertalan felelõs vezetõ, valamint a vállalkozó PQS csoport vezérigazgatója, Gaál Pál Zoltán tartotta.Elmondták, a MÁV-START Zrt. kiemelt feladatának tekinti szolgáltatási színvonalának emelését, a személyszállító vasúti kocsik tisztaságának biztosítását.  A közelmúltban alakult vállalat a vasúti jármûvek tisztításának országos szintû megszervezését, az idevágó tevékenység hatékony megvalósítását tûzte célként maga elé.

Mit értenek ez alatt?

-megfelelõen tisztítható vasúti kocsik kialakítását,

-a tisztítási infrastruktúra fejlesztését,

-a Tisztítási Elõírás szigorítását,

-olyan vállalkozók foglalkoztatását, akik részt vesznek a tisztítási infrastruktúra fejlesztésekben.

a rendõrség (elvben) beavatkozásra kész a pályaudvarokonA Rendõrség (elvben) beavatkozásra kész a pályaudvarokonA megfogalmazott célok felé tett elsõ lépésként, szigorúbb elvárásokkal újrafogalmazták a vasúti személyszállító jármûvek Tisztítási Elõírásait.  Június elején új tisztítási elõírásokat és követelményrendszert vezettek be, olyat, amely megfelel az utasok jogos elvárásainak és egy, a korábbinál szigorúbb ellenõrzõ- és értékelõ struktúrának.

Az új Tisztítási Elõírás a jelenleg érvényben levõ utasításhoz képest tisztítási nemenként mintegy 20%-al több elvégzendõ feladatot tartalmaz,  melyek elsõsorban az utasok által kifogásolt hiányosságok megszüntetésére irányulnak.  Kiemelt figyelemmel kezelik  a WC helyiségeket, a kilincseket és fogantyúkat,  valamint az ülések, a belsõ ablakfelületek és a csomagtartók tisztítását.

kezdenek gyûlni az újságírókKezdenek gyûlni az újságírókA következõ lépés során írták ki a munkák lebonyolítására a tendert, azzal a céllal, hogy csökkenthessék a fõvállalkozók számát és  5-7 év távra a forrásokat hatékonyabban kihasználó szerzõdéseket tudjanak kötni a vállalkozókkal.  Az új felállásban is lehetõséget kívánnak adni kisebb cégek alvállalkozásban végzett tevékenységére, de már a hatékony mûködéshez szükséges tõkeerõs háttér-támogatással. 

A meghirdetett tárgyalásos közbeszerzési eljárás során az országot öt területre osztották fel, a jelentkezõk ezen területekre külön-külön adhatták be pályázatukat.  Három ilyen területen már eredményt tudtak hirdetni, ezeken a helyeken az eddigi 5 vállalkozás helyett 2 végzi a tisztítást.

tessék tessék csak regisztrálni! -szól késõbbi helyi kalauzunkTessék tessék csak regisztrálni! -szól késõbbi helyi kalauzunkA nyertes vállalkozók 2007. május 29-én kezdték meg a munkát a  Budapest-Déli,  Gy?r,  Székesfehérvár  és térségeik,  Debrecen, Nyíregyháza, Miskolc és térségeik, valamint Szeged, Békéscsaba, Kiskunhalas és térségeik területén.
 
Az új Tisztítási Elõírás összeállítása elõtt felmérést készítettek az utasok körében, véleménykutatás céljából.

közben szép/ronda grafittivel csicsázott szerelvény érkezik...Közben szép/ronda grafittivel csicsázott szerelvény érkezik…A szigorított követelményrendszert részben ezen véleményekre támaszkodva, részben más európai vasúttársaságok tapasztalatait felhasználva alakították ki,  a MÁV-START Zrt. szakmai követelményrendszerére is tekintettel.  Eszerint;  a takarítást végzõ vállalkozásoktól elvárják, hogy a megrendelt munkákat az új Tisztítási Elõírásban meghatározott követelmények maradéktalan betartásával végezzék.
 
A fennmaradó Budapest-Nyugati, Budapest-Keleti, Szolnok , valamint Pécs, Nagykanizsa, Szombathely és térségeik  esetében új tendert írtak ki,  melynek lebonyolítása folyamatban van.  A két budapesti és a szolnoki  esetében várhatóan még ez évben sor kerül a szerzõdéskötésre,  míg a Szombathely, Pécs és Nagykanizsa térségben a közbeszerzés kiírása és lebonyolítása miatt az csak a jövõ év elején várható. Azt követõen a tisztítást végzõ vállalkozóknak már az új Tisztítási Elõírásnak megfelelõen kell tevékenységüket folytatni az ország egész területén.

Melyek ezek az új követelmények? 

Két csoportba sorolták a vasúti személykocsikon elvégzendõ tisztítási feladatokat;
-szerelvényfordulókba épített, naponta többször elvégzendõ tisztítási feladatok,

-idõszakos tisztítási mûveletek, melyeket meghatározott idõközönként végeztetnek el.

Szerelvényfordulóként:
-napi nagytisztítás,  (a budapesti elõvárosi forgalomban közlekedõ szerelvényeknél további napi egy alkalommal megrendelhetõ),
-kistisztítás, ha a tartózkodási idõ  legalább 40 perc,
-utántisztítás, ha a tartózkodási idõ 20 és 40 perc között van.

Idõszakos tisztítási munkák kéthetenként:   a kocsik teljeskörû belsõ és külsõ tisztítására.

a rozsdasivatag...A rozsdasivatag…A belsõ tisztítás a padlótól a mennyezetig a kocsik teljes takarítását jelenti, beleérte a belsõ ablakfelületek, oldalfalak nedves tisztítását, fertõtlenítését, a textilbevonatú ülések vegyszeres kárpittisztítását. Mindez kiegészül a fél évente végzendõ rágcsáló- és rovarirtással.
A személyszállító jármûvek külsõ mosását  gépi és kézi technológiával végeztetik hetenként, országos szinten 20 helyen.  A 20 szolgálati helybõl 12-nél üzemel gépi mosóberendezés, bár ezek nagy része felújításra szorul.

A MÁV-START Zrt.  ígéri, korszerûsítésüket kiemelten kezeli, felújításuk elõkészítése folyamatban van.

ahol a vágányok mellett a mészáros utca felé kocognak az újságírókahol a vágányok mellett a Mészáros utca felé kocognak az újságírókA már meglévõ berendezéseken kívül, ez év végén Szolnok állomáson egy fedett, télen-nyáron üzemelõ gépi mosóberendezés telepítését akarják megkezdeni.

A tisztítási feladatok ellenõrzésére, a korábbiaktól eltérõen, bevezetik a szúrópróba-szerûen végzett mintavételes eljárást.   A meghatározó tisztítási feladatok nem megfelelõ végzése esetén a vállalkozókkal szemben szankciókat fognak érvényesíteni.  Maguk az utasok is jelezhetik a vállalkozók felé a kocsik tisztasági állapotával kapcsolatos észrevételeiket, véleményüket;  a vasúti kocsikon címkén adják meg a vállalkozók nevét és elérhetõségét.

és ahol vigyázni kell az érkezõ/induló szerelvényekreés ahol vigyázni kell az érkezõ/induló szerelvényekreA Tisztítási Elõírás hatékonyságának növeléséhez elengedhetetlenül a teljes számítógépes rendszer felfejlesztése az ellenõrzõ helyeken.  Az ehhez szükséges szoftver kifejlesztése már megtörtént, jelenleg tesztelés alatt áll.
  
Vasúti személyszállító jármûvek tisztítására 2006. évben közel 2 milliárd forint állt rendelkezésre, a felhasználható keretet 2007. évben növelték,  a második félévében, a MÁV-START Zrt. megalakulását követõen mintegy 100 millió forinttal többet kívánnak felhasználni erre a célra.  Számokban;  2006-ban éves szinten 3 821 472 db tisztítási feladatot rendeltek meg,  2007-ben 5 401 243 db-ot terveznek.

a szerelvény nincs tekintettel a gyalogosokra.A szerelvény nincs tekintettel a gyalogosokra.Az utasok komfortérzetének növelése érdekében kiemelt figyelmet fordítanak a kocsik vízzel való feltöltésére, egészségügyi papírral történõ folyamatos ellátására.  Egyes szerelvényeken bevezették az utazó takarítói tevékenységet is.
 

Mi legyen a grafittivel?


megérkeztek az újságírók a szerelvény pucerajba...Megérkeztek az újságírók a szerelvény pucerajba…Az elmúlt évben 180 millió forintot költöttek a jármûvek külsõ és belsõ graffiti-mentesítésére.  Ezt a  fajta tisztítást is külsõ vállalkozó végzi.  100 millió Ft többlet-költséget jelentett a védõlakkal végzett átfestés.  Az elmúlt években több kezdeményezés volt a graffitizés visszaszorítására, eddig kevés sikerrel. 

A színesfém gyûjtõk vandál tevékenysége is sok gondot okoz, ezért a vasúti kocsikban igyekeznek a fém szerelvényeket kiváltani.

 

a tisztitás télen nyáron a szabadban folyik.A tisztitás télen nyáron a szabadban folyik. sok újságírónak új volt amit láttak. ez nagyüzem(i pucolda).Sok újságírónak új volt amit láttak. Ez nagyüzem(i pucolda).
frissen takarítva ilyen egy kocsi belülrõl - amíg ki nem gördül...Frissen takarítva ilyen egy kocsi belülrõl – amíg ki nem gördül… az emberi ürülék+vasoxid lerobbathatalan réteget alkot: a megoldás csészecsere (lenne).Az emberi ürülék+vasoxid lerobbathatalan réteget alkot: a megoldás csészecsere (lenne).
az antigrafitti bevonattal ellátott kocsi teteje is ragyog..(a napon)Az antigrafitti bevonattal ellátott kocsi teteje is ragyog..(a napon) a kocsik csak kézi munkával, minimális gépesítésel tisztíthatóakA kocsik csak kézi munkával, minimális gépesítésel tisztíthatóak
dolgozni haccp szerint csak pontosan szépen...Dolgozni HACCP szerint csak pontosan szépen… akik tájékoztattak: róluk a cikkben olvashatnak...Akik tájékoztattak: róluk a cikkben olvashatnak…

A MÁV-START Zrt. kiemelt feladatnak tekinti a jövõben az õrzés-védelem hatékonyságának növelését is, ami mintegy 3000 jármûre terjed ki.
 

További feladatok
Az ismertetett tisztítási rendszer önmagában nem eredményez látványos javulást az elmaradott infrastruktúra fejlesztése nélkül.  A belsõ tisztításoknál, a szilárd burkolatú utak hiánya mellett, általános probléma a területek csatorna hálózatának, a villamos energia hálózatának, valamint a vízhálózatának elmaradottsága.

Az infrastrukturális fejlesztések megfelelõ szintû megvalósítására legalább 2 milliárd Ft szükséges.

A bemutatón szereplõ PQS szolgáltató csoport mintegy 10 éve van jelen Magyarországon, a most elnyert megbízáshoz hasonló tevékenységet folytat pl. kórházakban, a BKV-nál, s az itt nyert tapasztalatokra épít a sok kézi munkával járó vasúti szolgáltató tevékenység vállalásakor.

http://www.mav-start.hu/

Szöveg:Harmat Lajos

Kép: Kis János

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

1973-2022 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.