2022.augusztus.10. szerda.

EuroAstra Internet magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

Újabb változtatások a készülő Polgári Törvénykönyv tervezeten – letölthető munkaanyag az IRM honlapján

4 perc olvasás
 <span class="inline left"><a href="/node/21857"><img class="image thumbnail" src="/files/images/Justicia.thumbnail.gif" border="0" width="88" height="100" /></a></span> <p>A Kormány fontos célkitűzése a polgárbarát, szolgáltató állam megteremtése. A korábbi rugalmatlanság és szigor sok maradványa a polgári jog terén figyelhető meg, magánviszonyaink és vállalkozásaink szabályozásában, ezért a jelenleg hatályos Polgári Törvénykönyvünk megújításra szorul.</p><p>

 justicia.thumbnail

A Kormány fontos célkitűzése a polgárbarát, szolgáltató állam megteremtése. A korábbi rugalmatlanság és szigor sok maradványa a polgári jog terén figyelhető meg, magánviszonyaink és vállalkozásaink szabályozásában, ezért a jelenleg hatályos Polgári Törvénykönyvünk megújításra szorul.

 justicia.thumbnail

A Kormány fontos célkitűzése a polgárbarát, szolgáltató állam megteremtése. A korábbi rugalmatlanság és szigor sok maradványa a polgári jog terén figyelhető meg, magánviszonyaink és vállalkozásaink szabályozásában, ezért a jelenleg hatályos Polgári Törvénykönyvünk megújításra szorul.

Tíz éve kezdődött az új kódex előkészítése. Ebben a tíz évben több munkacsoportban, szerkesztő és kodifikációs bizottságban számos kiváló elméleti és gyakorlati szakember dolgozott azon, hogy jogi hagyományainknak megfelelő, de a XXI. század igényeit is kielégítő törvénykönyv jöjjön létre.

Az új Polgári Törvénykönyv általános vitája 2008. december 9-én zárult az Országgyűlés előtt. Ezt követően számos módosító javaslat érkezett mind a kormányoldal, mind az ellenzék képviselőitől 2008. december végéig, amelyek mellett továbbiakat lehet még benyújtani 2009. február 2-ig.

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 2008. november 20-21-én szakmai konferenciát tartott a témában, ahol felmerült, hogy indokolt lenne a javaslat egy olyan munkaváltozatának elkészítése, amely egységes szövegként mutatja be azt és a hozzá érkezett módosító javaslatok közül az igazságügyi tárca által támogatni javasoltakat.

Az összefoglaló munka célja, hogy a készülő törvényjavaslatról érdemben és kodifikációs szempontból egyaránt világos és egyértelmű képet lehessen kapni a szavazás előtt, az esetleges hiányosságok és hibák pedig időben kiküszöbölhetőek legyenek.

A Minisztérium a felvetést hasznosnak ítélte és elkészítette az ennek megfelelő tervezetszöveget, amely a tárca honlapján a http://irm.gov.hu/  Aktualitások rovaton belül Az új Polgári Törvénykönyv címszó alatt PTK-szakmai vitaanyag-2009. január.pdf néven már megtalálható.

    A Vékás Lajos professzor javaslatainak figyelembevételével kidolgozott módosító javaslatok közül kiemelnénk a következőket, amelyek közérdeklődésre tarthatnak számot:

  • A törvényjavaslat a módosítás alapján meghatározza az ingatlan-nyilvántartás tartalmát és alapelveit, valamint tartalmaz egy a jogsértő, helytelen vagy bűncselekményen alapuló (lakásmaffia) bejegyzésekkel szembeni fellépést biztosító szabályt.
  • Az ügyfelek által kitöltött elektronikus formanyomtatvánnyal az ingó dolgok közjegyzők által vezetett zálogjogi nyilvántartásába a zálogjog bejegyzése és annak törlése is automatikusan történik. A nyilatkozattételhez elektronikus személyazonosítás szükséges. A nyilvántartás honlapján viszont bárki előzetes azonosítás nélkül, ingyen tájékozódhat annak tartalmáról.
  • Módosító javaslat érkezett az öröklés szabályozásához kapcsolódóan is. Ennek értelmében, ha valaki után leszármazók (gyermekek, unokák) nem maradtak, házastársa örökli az általa lakott lakást és annak felszerelését, a hagyatékba tartozó egyéb vagyon felét pedig az örökhagyó szülei (vagy a még élő szülő), másik felét házastársa örökli. Abban az esetben, ha nem élnek a szülők, mindent a házastárs örököl. Végrendelkezéssel természetesen el lehet térni a törvényes öröklés rendjétől.

A módosító javaslatokat tartalmazó összeállítás értelmezésének megkönnyítéséhez a tárca az alábbi néhány kiegészítő magyarázatot fűzi:

1. Az összeállítás csak olyan változtatásokat tartalmaz az Országgyűléshez benyújtott javaslathoz képest, amelyeket képviselői módosító javaslatként benyújtottak. Ebből következően nem vonja még le a bejegyzett élettársi kapcsolatra vonatkozó alkotmánybírósági döntés következményeit.

2. Ez a normaszöveg nem egy új törvényjavaslat, hanem az Országgyűléshez benyújtott javaslat parlamenti tárgyalását elősegítő egyfajta segédanyag.

3. A módosító javaslatokkal kiegészített anyag nem egy lezárt szöveg, ellenkezőleg, további egyeztetések, viták kiindulópontja lehet, és lesz is. A tárca 2009. január 20-21-én a kibővített javaslatról szakmai konferenciát tart.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

1973-2022 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.