A washingtoni baseball stadionban április 17-én bemutatott szentmise alkalmával Benedek pápa arra buzdította az amerikai katolikusokat, hogy ma, amikor az amerikai társadalom morális válaszút előtt áll, újult erővel folytassák a missziót.

A washingtoni baseball stadionban április 17-én bemutatott szentmise alkalmával Benedek pápa arra buzdította az amerikai katolikusokat, hogy ma, amikor az amerikai társadalom morális válaszút előtt áll, újult erővel folytassák a missziót.

Hatnapos amerikai útja során ez volt a pápa első nagyléptékű találkozója a katolikus hívekkel: a zsúfolásig megtelt stadionban mintegy 45 000 ember várta őt. A liturgia során szolgálatot teljesítő többnemzetiségű kórus négy nyelven énekelt. A hívek könyörgéseit angol, tagalog, koreai, vietnami, igbo és spanyol nyelven olvasták fel.

Szentbeszédében a pápa úgy fogalmazott: látogatásának célja az amerikai egyház ösztönzése, hogy adottságait jól használva szüntelen missziós szolgálattal válaszoljon az új kihívásokra. A Szentlélek pünkösdi eljöveteléről szólva azt mondta: az amerikai katolikusoknak meggyőzően kell beszélniük az őket éltető reményről. A világnak szüksége van erre a tanúságtételre, hiszen nem tagadható, hogy nemcsak az amerikai egyház, hanem az egész társadalom válaszúton van.

A globalizációval kapcsolatban a pápa pozitívan értékeli, hogy a közvetlenebbé vált kapcsolatok közelebb hozták egymáshoz az embereket, ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy világos jelei mutatkoznak a társadalom bomlásának: elidegenedés, harag és polarizáció, az erőszak elharapózása, az erkölcsi érzék gyengülése, a társas kapcsolatok eldurvulása és az Istenről való megfeledkezés – idézi a pápa szavait a Catholic News Service.

A látogatás eddigi három napja alatt a pápa immár harmadszor tért ki a papok által elkövetett szexuális visszaélések témájára. Előző este az amerikai püspökökhöz intézett beszédet, a repülőúton pedig újságírók előtt nyilatkozott. Most az egész katolikus közösséghez szólt. „Nincs szó, ami kifejezhetné, mekkora fájdalmat és mekkora kárt okoztak ezek a bántalmazások. Nagyon fontos, hogy az áldozatokat szeretetteljes lelkipásztori figyelem kísérje" – mondta. „Arra bátorítalak mindannyiótokat, hogy minden lehetséges eszközzel segítsétek elő a gyógyulást és a kiengesztelődést, és álljatok azok mellett, akiknek sérelmére ezeket a dolgokat elkövették. Arra is kérlek benneteket, hogy szeressétek papjaitokat, és erősítsétek meg őket abban a kiváló munkában, amit végeznek."

A Szentatya kiemelte: hogy az egyház be tudja-e gyógyítani a sebeket és le tudja-e győzni a megosztottságot, részben attól függ, hogy fel tudja-e újra fedezni a bűnbocsánat szentségének „szabadító erejét". Ez segíthet az amerikai egyháznak, hogy a remény kovásza legyen a társadalomban, és beírja nevét az egyház terjedésének történelmébe.

A pápa szót ejtett a múlt igazságtalanságairól, amelyeket a bennszülött népek és az erőszakkal rabszolgának behurcolt afrikaiak elszenvedtek, de hozzátette: az amerikai nemzet mindig is a remény népe volt, és mindig nyitott volt a keresztény üzenetre.

Beszéde végén a pápa anyanyelvükon köszöntötte az egyre növekvő létszámú spanyol ajkú katolikus híveket, és köszönetét fejezte ki azért a vitalitásért, amellyel hozzájárulnak az Egyesült Államok egyházának életéhez.

Magyar Kurir /VR

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük