2022.október.05. szerda.

EuroAstra Internet magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

A Bizottság jóváhagyta a magyar pénzintézetek javára nyújtandó támogatási csomagot

4 perc olvasás
<p><a name="_Hlt221958312" title="_Hlt221958312"></a><a name="_Hlt221958313" title="_Hlt221958313"></a><a name="Heading7" title="Heading7"></a><span class="inline inline-left"><a href="/node/11313"><img class="image image-thumbnail" src="/files/images/euro.thumbnail_1.jpg" border="0" alt="EU" title="EU" width="100" height="66" /></a></span>Az Európai Bizottság az EK-Szerződés állami támogatási szabályai értelmében jóváhagyta azt a magyar támogatási csomagot, amelynek célja - a pénzügyi világválságra adott válaszként - a piacok stabilizálása. </p><p> 

euAz Európai Bizottság az EK-Szerződés állami támogatási szabályai értelmében jóváhagyta azt a magyar támogatási csomagot, amelynek célja – a pénzügyi világválságra adott válaszként – a piacok stabilizálása.

 

euAz Európai Bizottság az EK-Szerződés állami támogatási szabályai értelmében jóváhagyta azt a magyar támogatási csomagot, amelynek célja – a pénzügyi világválságra adott válaszként – a piacok stabilizálása.

 

A támogatási csomag keretében a jogosult hitelintézetek szigorú feltételek mellett juthatnak tőkéhez, valamint újonnan nyújtott rövid- és középtávú hitelek tekintetében garanciához. A Bizottság úgy találta, hogy az intézkedések összhangban vannak az állami támogatásról szóló azon közleményeivel, amelyek útmutatóul szolgálnak a pénzügyi válság leküzdéséhez (lásd IP/08/1495 és IP/08/1901). A támogatást bárki igényelheti, időben és hatályát tekintve azonban behatárolt, továbbá piacorientált ellentételezésről és megfelelő biztosítékokról gondoskodik annak érdekében, hogy a versenyre gyakorolt esetleges torzító hatások a lehető legcsekélyebbek legyenek. A Bizottság ennélfogva arra a következtetésre jutott, hogy a támogatási rendszer megfelelő eszköz a magyar gazdaságban fellépő komoly zavarok orvoslására, és mint olyan, összeegyeztethető az EK-Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének b) pontjával.

Neelie Kroes versenypolitikai biztos szerint: „A magyar támogatási program hatékony eszközt jelent a piacokba vetett bizalom megerősítésére és mindenekelőtt a reálgazdaság válsághelyzetben történő finanszírozására, valamint egyidejűleg biztosítékokat is nyújt a versenytorzítás korlátozására".

A csomag két, a pénzügyi piacokat stabilizálni szándékozó intézkedést tartalmaz:

  • egy feltőkésítési intézkedést, amely osztalékelsőbbségi részvények fejében új tőkét tesz elérhetővé a hitelintézetek számára, hogy megerősíthessék tőkealapjukat az esetleges veszteségekkel szemben. Az állam 2009. március 31-ig különleges osztalékelsőbbséget biztosító részvényeket vásárolhat, amelyek elsődleges tőkének minősülnek. Az intézkedés teljes mértékben összhangban van a bankok feltőkésítéséről szóló bizottsági iránymutatással (lásd IP/08/1901), valamint
  • egy garanciaintézkedést, amely ellentételezés fejében 2009. június 30. előtt keletkezett, legfeljebb három (kellően indokolt esetben öt) év futamidejű új tartozásokat fedezhet. A rendszerben alárendelt hitelek és bankközi betétek nem támogathatók. Az ellentételezés összhangban van az Európai Központi Bank (EKB) ajánlásaival.

A Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a támogatási csomag állami támogatási elemeket tartalmaz, de számos olyan intézkedés is szerepel benne, amelyek célja a támogatás megfelelő és arányos voltának biztosítása az EU állami támogatási szabályainak megfelelően. Ennélfogva a szóban forgó támogatási rendszer megfelelő, arányos és szükséges eszköz, amellyel fenntartható a magyar hitelintézetek hitelezési képességébe vetett bizalom, valamint élénkíthető a bankközi hitelezés.

A támogatási program nyitott valamennyi olyan hitelintézet számára, amelynek működése a magyar pénzügyi rendszert tekintve alapvető fontosságú. Időben és hatályát tekintve behatárolt, mivel csak meghatározott időszakon belül és meghatározott összegig vehető igénybe. A kedvezményezetteknek piacorientált ellentételezést kell nyújtaniuk. Az intézkedések csakis alapvetően jól működő, nehézségekkel nem küzdő pénzintézetekre irányulnak: a garanciavállalás és a tőkeemelés a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének értékelésén alapul.

Ezen felül Magyarország számos magatartási biztosítékot ("behavioural safeguards") is bevezet az állami támogatással való visszaélés elkerülése érdekében. Ezek közé tartozik a különleges vétójogot biztosító szavazatelsőbbségi részvény az olyan döntések megakadályozására, amelyek az állami forrásokkal való visszaéléshez vezetnének, illetve veszélyeztethetnék a pénzügyi rendszer stabilitását. Megtiltják továbbá az állami beavatkozás reklámcélú felhasználását, valamint a támogatási intézkedések ideje alatt korlátozásokat is bevezethetnek az érintett pénzintézetek felső vezetésének díjazása tekintetében. Végezetül Magyarország vállalta, hogy szerkezetátalakítási vagy felszámolási terveket jelent be a Bizottságnak azon kedvezményezettek tekintetében, amelyeknél sor kerül a garancia lehívására, illetve azon bankokat illetően, amelyeket többé nem lehet alapvetően stabilnak tekinteni.

A bizalmas adatokkal kapcsolatos kérdések rendezése után a határozat bizalmas adatokat nem tartalmazó változatát N664/2008. számon közzéteszik a Versenypolitikai Főigazgatóság honlapján található állami támogatások nyilvántartásában (State Aid Register). Az állami támogatásokkal kapcsolatban az interneten és a Hivatalos Lapban közzétett legfrissebb határozatok jegyzéke megtalálható a State Aid Weekly e-News internetes hírlevélben.

About Post Author

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

1973-2022 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.