Mint ismeretes a Külügyminsztárium rendszeresen táviratban instruálja a nagyköveteket, miként kezeljék a magyar belpoltika eseményeit. Ezek a táviratok általában titkosak, de van amikor nyilvánosságra hozzák õket. Most a Magyar Gárdával kapcsolatos ilyen instrukciót hozta a külügy a mai napon nyilvánosságra, amit szószerint közlünk. Emlékeztetni szeretnénk olvasóinkat, hogy a Magyar Gárda és a hasonló szervezetek csak az MDF, az MSZP és Gyurcsány Ferenc miniszterelnök szerint jelent veszélyt a többi parlamenti párt szerint, beleértve az SZDSZ-t is, NEM.

 

Mint ismeretes a Külügyminsztárium rendszeresen táviratban instruálja a nagyköveteket, miként kezeljék a magyar belpoltika eseményeit. Ezek a táviratok általában titkosak, de van amikor nyilvánosságra hozzák õket. Most a Magyar Gárdával kapcsolatos ilyen instrukciót hozta a külügy a mai napon nyilvánosságra, amit szószerint közlünk. Emlékeztetni szeretnénk olvasóinkat, hogy a Magyar Gárda és a hasonló szervezetek csak az MDF, az MSZP és Gyurcsány Ferenc miniszterelnök szerint jelent veszélyt a többi parlamenti párt szerint, beleértve az SZDSZ-t is, NEM.

Szempontok a misszióvezetõk számára a Magyar Gárda megalakulásával kapcsolatos tájékoztatáshoz – a külügyminisztérium vezetésének 2007. augusztus 29-i körtávirata

?A hivatalvezetés kéri Misszióvezetõ Asszonyt/Urat, hogy a Magyar Gárda augusztus 25-i megalakulásával kapcsolatban az alábbi szempontok alapján folytasson beszélgetést a fogadó ország illetékeseivel és vezetõ sajtóköreivel, s errõl jelentsen:

A magyar társadalom meghatározó része egyértelmû elutasítással válaszolt a Jobbik Magyarország Mozgalom kezdeményezésére létrehívott Magyar Gárda megalakulására. A magyar politikai élet meghatározó erõinek közös fellépése alapján a társadalom erkölcsi elutasítása képes lesz arra, hogy ellehetetlenítse és visszaszorítsa a szélsõséges, kirekesztõ és idegengyûlöletet ösztönzõ ideológiákat. A Magyar Gárda retorikája, jelképei és külsõségei, illetve a megalakuláson és a Vár-beli avatáson megjelent más szervezetek külsõségei éberségre kell, hogy intsenek minden felelõs magyar politikai erõt, szervezetet és polgárt a gyûlöletkeltés bármilyen formában való megnyilvánulásaival szemben.

A Magyar Kormány határozott álláspontja, hogy a Magyar Gárda megalakulása magában hordozza annak a közvetlen veszélyét, hogy sérülhetnek az emberi méltóság tiszteletéhez, a félelem nélküli hétköznapokhoz való joghoz, valamint az egymás kultúrájának, származásának és világlátásának tiszteletéhez fûzõdõ legfontosabb közös értékeink.

Ennek jegyében Gyurcsány Ferenc miniszterelnök Kovács Tamás legfõbb ügyészhez intézett levelében a szervezetnek a bíróság által civil egyesületként, kulturális és hagyományõrzõ céllal bejegyzett, mûködésének alapos és megalkuvást nem ismerõ törvényi felügyeletét kérte. Egyértelmûen leszögezte, hogy árgus szemekkel fogja figyelemmel követni nemcsak a Magyar Gárda, hanem minden, hasonlóan rossz képzettársításokat elõhívó szervezet ténykedését Magyarországon. Amennyiben az ilyen és hasonló szervezõdések bármelyike gyûlöletkeltõ, kirekesztõ cselekedetet követ el, a kormány a köztársaság minden lehetséges, alkotmányos eszközével fel fog lépni polgárainak megvédése érdekében.

Gyurcsány Ferenc miniszterelnök hivatali ideje alatt elsõ ízben fordult elõ, hogy politikai felelõssége alapján hivatalosan fordult a civil szervezetek törvényes mûködése fölött õrködõ és azért jogi felelõsséggel tartozó legfõbb ügyészhez annak érdekében, hogy az ügyészi szervek kísérjék figyelemmel a Magyar Gárda jövõbeni mûködését, különös tekintettel a hatályos jogszabályokkal és az alkotmánnyal ellentétes cselekedetekre, s jogsértés esetén haladéktalanul lépjenek fel a törvény szigorával.

A miniszterelnök errõl tájékoztatta a Zsidó Világkongresszus és az Európai Zsidó Kongresszus vezetõit is, megerõsítve, hogy számára továbbra is irányadó a kirekesztés és a gyûlöletkeltés minden formájával szembeni zéró tolerancia. Ez az elkötelezettség a Magyar Országgyûlés képviselõinek egyöntetû támogatását élvezi, amit a miniszterelnök által kezdeményezett Zéró tolerancia kiáltvány aláírásával is kifejezésre juttattak."

2007. szeptember 3.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük