2022.július.05. kedd.

EuroAstra Internet magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

A Magyar Telekom 2017. első negyedéves eredményei

11 perc olvasás
<!--[if !mso]> <style> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]--> <p><span class="inline inline-left"><a href="/node/112162"><img class="image image-preview" src="/files/images/Image18_58.preview.jpg" border="0" width="640" height="139" /></a></span>A Magyar Telekom ma közzétette 2017. első negyedévre vonatkozó Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) szerinti konszolidált pénzügyi eredményeit.</p> <p> 

image18 58.previewA Magyar Telekom ma közzétette 2017. első negyedévre vonatkozó Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) szerinti konszolidált pénzügyi eredményeit.

 

image18 58.previewA Magyar Telekom ma közzétette 2017. első negyedévre vonatkozó Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) szerinti konszolidált pénzügyi eredményeit.

 

Főbb eredmények:

§         2017 első negyedévében az összbevétel, a Crnogorski Telekom hozzájárulása nélkül,1,6%-kal 140,5 milliárd forintra nőtt (a 2016. első negyedévi 138,3 milliárd forintról). A növekedést elsősorban a mobil adat, készülékértékesítési valamint a Rendszerintegráció/IT bevételek emelkedése okozta. A mobil bevételek 2,7%-kal, 74,3 milliárd forintra nőttek 2017 első negyedévében, mivel a magasabb mobil adat és készülékértékesítési bevételek ellensúlyozták a mérséklődő hangalapú bevételeket. A vezetékes bevételek 1,7%-kal, 47,5 milliárd forintra csökkentek 2017 első negyedévében a csökkenő hang, szélessávú internet, nagykereskedelmi és egyéb bevételek hatására. Ugyanakkor a TV valamint a készülékértékesítési bevételek emelkedtek az első negyedévben. A rendszerintegráció (RI) és információtechnológiai (IT) bevételek 11,4%-kal, 17,1 milliárd forintra emelkedtek 2017 első negyedévében az egy évvel korábbi értékükhöz képest két nagyobb közbeszerzési tender megnyerésének köszönhetően: egyrészt a FINA Világbajnoksághoz kapcsolódóan egy infrastruktúra telepítés, másrészt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem részére eszköz szállítás és rendszerimplementáció. Mindemellett, a magyarországi kis-és középvállalati szektorban is megemelkedett az IT szolgáltatások értékesítése. Az energiaszolgáltatásból származó bevételek 1,6 milliárd forintra csökkentek 2017. első negyedévben, a csökkenő elektromos áram ügyfélszám és az utolsó egyetemes gáz ügyfelek szerződéseinek lejárta következtében.

§         A közvetlen költségek 6,5%-kal 52,9 milliárd forintra emelkedtek 2017 első negyedévében 2016 azonos időszakához képest. Távközlési adó az Egyéb működési költségek közül átsorolásra került a Közvetlen költségek közé, mivel a Vezetőség úgy gondolja, a Közvetlen költségek új bontása eredményeképp a Csoport pénzügyi adatai transzparensebb képet mutatnak. A közvetlen költségek emelkedése a magasabb RI/IT és egyéb költségek növekedését tükrözi, amit részben ellensúlyozott az energiaszolgáltatással kapcsolatos költségek csökkenése és a követelések értékvesztésének alacsonyabb mértéke. Az összekapcsolási díjak 4,4 milliárd forintra csökkentek, amit a magyarországi és macedón vezetékes hangforgalom csökkenése okozott. Az RI/IT szolgáltatással kapcsolatos költségek 10,7 milliárd forintra növekedtek (1,4 milliárd forintos emelkedés), ami a magasabb bevételek hatását tükrözi. A követelések értékvesztése 25,6%-kal, 1,7 milliárd forintra mérséklődött a behajtási és hitelképességi folyamatok javulásának köszönhetően. A magyarországi távközlési adó 5,4%-kal 5,9 milliárd forintra csökkent, ami a változó használati szokásokat tükrözi. Az egyéb közvetlen költségek 15,5%-kal, 28,8 milliárd forintra emelkedtek, annak következtében, hogy a magasabb okostelefon értékesítéssel párhuzamosan emelkedtek a készülékértékesítéssel kapcsolatos költségek, valamint a TV tartalomszolgáltatási díjak szintén emelkedtek a 2016 júliusában bevezetett magyarországi műsordíjak miatt.

§         A bruttó fedezet 1,2%-kal 87,6 milliárd forintra csökkent 2017 első negyedévében 2016 azonos időszakához képest, mivel a magasabb RI/IT fedezet és a követelések értékvesztésének javulásának kedvező hatását ellensúlyozta a készüléktámogatások emelkedése és a műsordíj miatti romló TV szolgáltatási fedezet.

§         A közvetett költségek 1,5%-kal 50,0 milliárd forintra emelkedtek 2017 első negyedévében, valamint az egyéb működési bevételek is jelentős mértékben csökkentek, a 2016. első negyedévi eredményeket segítő egyszeri tételek (ingatlan és Origo eladás) hatása miatt. A személyi jellegű ráfordítások 2,1%-kal, 19,4 milliárd forintra csökkentek, ami egyrészt a projektekhez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások magasabb mértékű aktiválásának, másrészt Macedóniában az Ericssonnak történt kiszervezés következtében fellépő megtakarításoknak köszönhető. A magyarországi közműadó összege 2017 első negyedévében 7,4 milliárd forint volt, ami 0,2 milliárd forint emelkedést jelent 2016 első negyedévéhez képest. A hálózatfelvásárlások és a kábelhálózati nyilvántartás pontosítása következtében nőtt az adóköteles nyomvonal hossza, ami ellensúlyozta azon adókedvezmények kedvező hatását, mely olyan hálózatfejlesztések és hálózatbővítés után vehető igénybe, amely során a 100 Mbit/s-os letöltési sebesség elérhetővé válik. Az egyéb működési ráfordítások 4,5%-kal, 23,2 milliárd forintra nőttek az Infopark (G épület) eladásához és visszabérléséhez kötődő valamint néhány helyi, modern kábel hálózat bérletéhez kapcsolódó magasabb bérleti díjak és a megnövekedett karbantartási és javítási költségek miatt. Ezen túlmenően, Macedóniában az Ericsson-nak történő kiszervezés a fenntartási költségek növekedését eredményezte. Az egyéb működési bevételek éves összehasonlításban jelentősen csökkentek 0,8 milliárd forintra, ami a korábban említett egyszeri profitjavító tételek kiesését valamint 2016 első negyedévében történt, a behajtási költségátalány módosításával kapcsolatos elhatárolás feloldást tükrözi.

§         Az EBITDA éves összehasonlításban 16,5%-kal, 38,3 milliárd forintra csökkent 2017 első negyedévében, az alacsonyabb bruttó fedezet, magasabb közvetett költségek és a kiemelkedően magas, egyszeri profitelemekkel támogatott 2016. első negyedévi bázis összesített hatása miatt.

§         Az értékcsökkenési leírás 1,6%-kal, 25,7 milliárd forintra nőtt 2017 első negyedévében a magyarországi új számlázási és integrált ügyfélkapcsolat-menedzsment rendszerek aktiválása következtében.

§         A folytatódó tevékenységből származó adózott eredmény 54,6%-kal, 4,8 milliárd forintra csökkent 2017. első negyedévben. A működési eredmény a 38,8%-kal 12,6 milliárd forintra csökkent a 2016 első negyedévéhez képest történt EBITDA csökkenés és értékcsökkenési leírás növekedésének eredményeként. A nettó pénzügyi eredmény 6,1 milliárd forintos veszteségre javult az alacsonyabb hitelállomány és mérséklődő kamatszintek következtében csökkenő kamatköltségnek köszönhetően. A csökkenő kamatköltség kedvező hatását némileg ellensúlyozta a derivatívák átértékelésén könyvelt magasabb veszteség, mivel a forint 0,75%-kal erősödött az euróval szemben 2017 első negyedévében a 0,33%-os gyengüléssel szemben, amit 2016 hasonló időszakában tapasztaltunk. A nyereségadó költség 39,0%-kal, 2,1 milliárd forintra mérséklődött 2017 első negyedévében, ami az adózáselőtti eredmény jelentős csökkenését tükrözi. Ezt némileg ellensúlyozta azonban a helyi iparűzési adó mértéke.

§         A Nem irányító részesedésekre jutó eredmény 0,7 milliárd forintra nőtt a Macedóniában elért magasabb profit következtében, mivel az EBITDA csökkenését ellensúlyozta az értékcsökkenési leírás mérséklődése.

§         Megszűnt tevékenységből származó eredmény: A Társaság 2017 januárjában részvényvásárlási megállapodást írt alá a Hrvatski Telekom d.d.-vel a Crnogorski Telekom  A.D. Podgorica-ban meglevő teljes (76,53 %-os) tulajdoni részesedésének eladásáról összesen 123,5 millió euró (mintegy 38,5 milliárd forint) összegben. A tranzakció zárására 2017 januárjában került sor. Ennek következtében Az IFRS 5-el összhangban a montenegrói operáció eredményei és cash flow-ja megszűnt tevékenységként került bemutatásra a tárgyidőszaki és összehasonlító időszakokra egyaránt (a további részleteket a 2.3.3 fejezet tartalmazza).

§         A nettó adósságállomány 10,2%-kal, a 2016. negyedik negyedév végi 376,6 milliárd forintról 338,3 milliárd forintra csökkent 2017. első negyedév végére, míg a nettó eladósodottsági ráta (a nettó adósságnak az összes tőkére vetített aránya) 39,3%-ról 37,0%-ra javult a Crnogorski Telekom értékesítésének következtében.

§         A folytatódó tevékenységekből származó Szabad Cash Flow 0.3 milliárd forintra csökkent, melynek oka a 2016. első negyedév eredményét 11,3 milliárd forinttal javító egyszeri profit fokozó tételek (Origo és Infopark G épület eladásának) torzító hatása.

 

Christopher Mattheisen vezérigazgató így nyilatkozott:

 

„Örömmel számolok be arról, hogy a 2017 első negyedévében nyújtott kiemelkedő teljesítményünk eredményeképpen a Csoport szintű árbevételünk 1,6%-kal emelkedett. A változás már a montenegrói operáció eredményei nélkül szerepel, mivel a Crnogorksi Telekom eredményei az év elejével dekonszolidálásra kerültek. Az EBITDA 16,5%-os csökkenése döntő részben 2016 első negyedévében az Infopark (G épület), illetve az Origo értékesítésén realizált egyszeri profit hatását tükrözi.

A magyarországi szegmens jól teljesített, a megnövekedett RI/IT és mobil adatforgalmi bevételeknek köszönhetően. Az év első negyedévében annak érdekében, hogy kihasználjuk a kedvező mobil piaci momentumot, fokozott marketing tevékenységen és magasabb készüléktámogatáson keresztül előtérbe helyeztük ügyfélbázisunk bővítését, valamint meglévő ügyfeleink megtartását. Erőfeszítéseinknek köszönhetően jelentősen bővült a szerződéses előfizetőink száma, csökkent az ügyfél lemorzsolódás, továbbá nőtt az okostelefon és adatcsomag értékesítések volumene. Az ezzel kapcsolatos költségek bár rövidtávon kismértékben kedvezőtlenül hatottak a bruttó fedezetre, az ügyfélmegtartási arány jelentősen javult, mivel az ügyfelek jelentős része 2 éves hűségszerződést kötött. Március végén új, rugalmasan alakítható szerződéses mobil-portfóliót vezettünk be, lehetővé téve a hang és adatcsomagok személyre szabott összeállítását. Ezzel célunk, hogy a kínált kedvezményeken keresztül a vezetékes és mobil szolgáltatást egyaránt igénybe vevő (FMC) ügyfeleink számát növeljük, valamint az ügyfeleket nagyobb adatcsomagok felé tereljük. Az ügyfél-akvizícióra és megtartásra fordított erőfeszítések pozitív hatása nemcsak a mobil, hanem a vezetékes szegmens mutatóinak is kedvezett, a vezetékes szélessávú internet és TV ügyfeleink száma egyaránt jelentősen nőtt. Azon erőfeszítéseinket, hogy a szegmensben tapasztalt erős verseny ellenére tovább bővítsük vezetékes ügyfélbázisunkat, a vezetékes nagy sebességű internet hálózatunk további fejlesztése is támogatni fogja. Bár a program mértéke visszafogottabb lesz az elmúlt években tapasztaltaknál, 2017-ben legalább 250 ezer új háztartást tervezünk nagy sebességű internetet nyújtó hálózattal lefedni.

Macedóniában a politikai bizonytalanság és az erős verseny, valamint a 33%-os mobil végződtetési díjcsökkentés ellenére a Maktel teljesítménye viszonylag stabil maradt, amit a kismértékű bevétel és EBITDA csökkenés is tükröz. A mobil bevételek növekedése folytatódott a negyedévben az intenzív 4G és okostelefon értékesítésnek köszönhetően, amit a magasabb mobil szélessávú és készülékértékesítési bevételek is tükröznek.

Az év előttünk álló részére tekintve elmondható, hogy noha úgy tűnik, a Digi elhalasztotta a mobil piacra történő belépését, a verseny várhatóan továbbra is erős marad az üzleti és feltöltőkártyás mobil szegmensekben, valamint a három szolgáltatást összekapcsoló csomagok árazását tekintve is. Az EU roaming díjak további csökkentése és a feltöltő kártyás SIM-ek regisztrációjának közelgő határideje további kihívások elé állítanak minket.

A korábbi várakozásainkkal összhangban a magyar RI/IT piacon növekedésre számítunk ebben az évben, melyhez a magasabb EU támogatások is hozzájárulnak. Célunk, hogy a bővülő RI/IT piacon növeljük részesedésünket, és az első negyedéves teljesítmény bizonyítja, hogy a legjobb úton haladunk; az RI/IT bevételeink 11,8%-kal nőttek, elsősorban közbeszerzési tenderek megnyeréséből származó bevételeknek köszönhetően.

A jövőt illetően arra számítunk, hogy az új szerződéses mobil portfóliónk nagyban hozzájárul majd az FMC ügyfélbázis bővüléséhez és jelenleg az egyetlen integrált szolgáltatóként megfelelő pozícióban vagyunk ahhoz, hogy maximalizáljuk részesedésünket a háztartások telekommunikációra fordított költéséből."

Publikus célkitűzés*: Lásd a címképünkön

 

A Magyar Telekom 2017. első negyedévre vonatkozó eredményeiről részletesen a társaság honlapján ( www.telekom.hu/rolunk/befeketetoknek) és a Budapesti Értéktőzsde honlapján ( www.bet.hu) olvashat.

 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

1973-2022 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.