A Magyar Telekom 2012. április 16-án megtartotta Éves Rendes Közgyűlését. A Közgyűlés jóváhagyta a Magyar Telekom Nyrt. (a „Társaság") és a Magyar Telekom Csoport 2011. évi auditált éves beszámolóit, elfogadta a Társaság 2011. üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését, és döntött törzsrészvényenként 50 Ft osztalék kifizetéséről a 2011. évi eredmény után.

A Magyar Telekom 2012. április 16-án megtartotta Éves Rendes Közgyűlését. A Közgyűlés jóváhagyta a Magyar Telekom Nyrt. (a „Társaság") és a Magyar Telekom Csoport 2011. évi auditált éves beszámolóit, elfogadta a Társaság 2011. üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését, és döntött törzsrészvényenként 50 Ft osztalék kifizetéséről a 2011. évi eredmény után.

2012. április 16-i hatállyal három igazgatósági tag, illetve 2012. április 15-i hatállyal egy felügyelő bizottsági tag lemondott tisztségéről; a Közgyűlés új igazgatósági tagokat és új felügyelő bizottsági tagot választott, valamint újraválasztotta a könyvvizsgálót. A részvényesek meghallgatták az Igazgatóság jelentését a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság és a Magyar Telekom Csoport 2011. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetének alakulásáról. Ismertetésre került továbbá a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló jelentése.

 

A Közgyűlés 1.098.028 millió Ft mérlegfőösszeggel és 3.179 millió Ft adózott eredménnyel jóváhagyta a Magyar Telekom Csoportnak az EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2011. évi Konszolidált Éves Beszámolóját. A Közgyűlés 918.414 millió Ft mérlegfőösszeggel és 31.675 millió Ft adózott eredménnyel jóváhagyta a Társaság magyar számviteli szabályok (HAR) szerint elkészített 2011. évi egyedi Éves Beszámolóját is.

 

A Közgyűlés ezután döntött a 2011. évi adózott eredmény felhasználásáról. A Társaság a részvényeseknek 100 Ft névértékű törzsrészvényenként 50 Ft osztalékot fizet a 2011. évi eredmény után. A Társaság az 52.117.584.050 Ft osztalékot a 31.674.886.710 Ft HAR szerinti nettó eredményből, a fennmaradó 20.442.697.340 Ft részt az eredménytartalékból fizeti ki. Az osztalék kifizetésének első napja 2012. május 15. Osztalékra azon részvényesek lesznek jogosultak, akik 2012. május 8-án értékpapírszámlájukon Magyar Telekom részvénnyel rendelkeznek. Az osztalékfizetés rendjéről 2012. április 20-án az Igazgatóság részletes közleményt jelentet meg a Társaság és a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

 

A Közgyűlés áttekintette és elfogadta a Társaság 2011. üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését, majd – értékelve az Igazgatóság tagjainak előző üzleti évben végzett munkáját – úgy határozott, hogy az igazgatósági tagok számára a felmentvényt megadja a 2011. üzleti évre.

 

A Közgyűlés döntést hozott a Társaság Alapszabálya és a Javadalmazási irányelvei módosításáról.

 

A Közgyűlés felhatalmazta az Igazgatóságot legfeljebb 104.274.254 darab Magyar Telekom törzsrészvény vásárlására.

 

Dietmar Frings, Dr. Földesi István és Dr. Gálik Mihály 2012. április 16-i hatállyal lemondtak az Igazgatósági tagságukról. Varju György 2012. április 15-i hatállyal lemondott a Felügyelő Bizottsági tagságáról, amelyet munkavállalói képviselőként töltött be.

 

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjává választotta Günter Mossalt, Mosonyi Györgyöt és Dr. Patai Mihályt 2013. május 31-ig, illetve a 2012. üzleti évet lezáró Éves Rendes Közgyűlés napjáig. A Közgyűlés megválasztotta Őz Évát a Felügyelő Bizottság munkavállalói képviselő tagjává 2013. május 31-ig, illetve a 2012. üzleti évet lezáró Éves Rendes Közgyűlés napjáig. Egyik most megválasztott új testületi tag sem rendelkezik Magyar Telekom részvénnyel.

 

A Közgyűlés a Társaság könyvvizsgálójának megválasztotta a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.-t a könyvvizsgálati feladatok ellátására a 2012. év vonatkozásában, 2013. május 31. napjáig, illetve a 2012. üzleti évet lezáró Éves Rendes Közgyűlés napjáig tartó időszakra, valamint jóváhagyta a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek tartalmát.

MTI Foto:Illyés Tibor

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük