A Magyar Telekom Nyrt. (a „Társaság") 2015. április 15-én megtartotta Éves Rendes Közgyűlését („Közgyűlés"). A Közgyűlés jóváhagyta a Társaság 2014. évi auditált konszolidált és egyedi éves beszámolóit, elfogadta a Társaság 2014. évi üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését, és döntött a 2014. évi adózott eredmény felhasználásáról.

 

A Magyar Telekom Nyrt. (a „Társaság") 2015. április 15-én megtartotta Éves Rendes Közgyűlését („Közgyűlés"). A Közgyűlés jóváhagyta a Társaság 2014. évi auditált konszolidált és egyedi éves beszámolóit, elfogadta a Társaság 2014. évi üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését, és döntött a 2014. évi adózott eredmény felhasználásáról.

 

A részvényesek meghallgatták az Igazgatóság jelentését a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság és a Magyar Telekom Csoport 2014. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetéről. Ismertetésre kerültek továbbá a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és az Állandó Könyvvizsgáló vonatkozó jelentései.

 

A Közgyűlés 1 190 776 millió Ft mérlegfőösszeggel és 32 024 millió Ft adózott eredménnyel jóváhagyta a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2014. évi Konszolidált Éves Beszámolóját. A Közgyűlés 1 016 916 millió Ft mérlegfőösszeggel és 36 735 millió Ft adózott eredménnyel jóváhagyta a Társaság magyar számviteli törvény (HAR) szerint elkészített 2014. évi egyedi Éves Beszámolóját is.

 

A Közgyűlés ezután döntött a 2014. évi adózott eredmény felhasználásáról. A Társaság a 2014. üzleti évre vonatkozóan nem fizet osztalékot, és a teljes 36 735 391 749 Ft magyar számviteli szabályok szerinti nettó eredményt eredménytartalékba helyezi.

 

A Közgyűlés felhatalmazta az Igazgatóságot Magyar Telekom törzsrészvények vásárlására a tőzsdén keresztül, a közgyűlési döntéstől számított 18 hónapos időtartamra. A felhatalmazás keretében megvásárolt részvények és a Társaság már meglévő saját részvényei együttesen egyszer sem haladhatják meg a Társaság felhatalmazás megadásakor hatályos jegyzett tőkéjének a 10%-át (vagyis legfeljebb 104 274 254 darab, egyenként 100 forint névértékű törzsrészvényt).

 

A Közgyűlés áttekintette és elfogadta a Társaság 2014. évi üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését, majd – megállapítva, hogy az Igazgatóság tagjai az előző üzleti évben az ügyvezetői tevékenységet megfelelően látták el – úgy határozott, hogy az Igazgatósági tagok számára a felmentvényt megadja a 2014. évi üzleti évre. A Közgyűlés ezt követően módosította a Társaság Javadalmazási irányelveit, és jóváhagyta az Alapszabály módosítását, továbbá a Felügyelő Bizottság módosított ügyrendjét.

 

A Közgyűlés a Társaság Állandó Könyvvizsgálójának megválasztotta a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.-t a könyvvizsgálati feladatok ellátására a 2015. év vonatkozásában, 2016. május 31. napjáig, illetve a 2015. üzleti évet lezáró Éves Rendes Közgyűlés napjáig tartó időszakra, valamint jóváhagyta az Állandó Könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek tartalmát.

 

 

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük