2022.december.07. szerda.

EuroAstra Internet magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

A pápa biztonságának õrei: gárdisták és csendõrök

4 perc olvasás
<p><span class="inline left"><a href="/node/2469"><img class="image thumbnail" src="/files/images/incidens.thumbnail.jpg" border="0" alt="Az incidens" title="Az incidens" width="100" height="73" /></a></span>A minapi Szent Péter téri incidens (képünkön) - amikor egy fiatalember a kordonon átugorva megpróbált felugrani a pápa kocsijára - ismét ráirányította a figyelmet a Szentatya biztonságára, amelyrõl két testület gondoskodik a Vatikánban: a Pápai Svájci Gárda és a Vatikánvárosi Csendõrség.</p><p>

az incidensA minapi Szent Péter téri incidens (képünkön) – amikor egy fiatalember a kordonon átugorva megpróbált felugrani a pápa kocsijára – ismét ráirányította a figyelmet a Szentatya biztonságára, amelyrõl két testület gondoskodik a Vatikánban: a Pápai Svájci Gárda és a Vatikánvárosi Csendõrség.

az incidensA minapi Szent Péter téri incidens (képünkön) – amikor egy fiatalember a kordonon átugorva megpróbált felugrani a pápa kocsijára – ismét ráirányította a figyelmet a Szentatya biztonságára, amelyrõl két testület gondoskodik a Vatikánban: a Pápai Svájci Gárda és a Vatikánvárosi Csendõrség.

A Pápai Svájci Gárda tavaly ünnepelte fennállásának félévezredes jubileumát. A századokon át mit sem változott fõ feladata: a Szentatya biztonságának szavatolása. Ezt háromféleképpen valósítja meg. Tevékenységének nagyobbik részét a Vatikánváros kapuinál adott õrszolgálat adja, ami ellenõrzési és tájékoztatási tevékenységet is magában foglal. Leglátványosabb munkájuk a díszõrség, amelyet nyilvános események és szertartások alkalmából adnak: a pápai trónt, illetve az oltárt veszik körül, továbbá felsorakoznak az Urbi et Orbi áldások alkalmával a Szent Péter téren, vagy külföldi méltóságok fogadásakor a Szent Damazusz udvaron. A szentmisék és kihallgatások alatt a gárdisták részt vesznek a rendfenntartásban is: irányítják a zarándokok tömegét, biztosítják a rendet. A Szentatya testi épségének közvetlen védelme az õ kizárólagos és legfontosabb feladatuk. A pápa kocsiját körbevevõ civil ruhás ?biztonságiak" valójában a Svájci Gárda tisztjei, akik közül ketten külföldi útjain is elkísérik a pápát.

svájci gárdaA Svájci Gárda tagjai katolikus vallású, 30 év alatti, 174 cm-nél magasabb svájci állampolgárok, akik már letöltötték katonai szolgálatukat, tehát megfelelõ kiképzéssel bírnak. Ez különösen igaz a 110 fõs alakulat vezetõire: az ezredesi rangú parancsnok és a hat fõtiszt a svájci hadsereg hivatásos tisztjei közül kerül ki.

Reneszánsz mintát követõ egyenruhájukat a világon mindenki ismeri: a kék-sárga-piros színekben pompázó zubbonyhoz és nadrághoz hétköznap fekete baszksapkát, ünnepi alkalmakkor pedig XVI. századi mintájú strucctollas sisakot viselnek mellvérttel és fehér körgallérral. Fegyvereik között a díszõrségben használt alabárd és kard mellett modern lõfegyverek is megtalálhatók, és az utóbbi idõben a svájci hadsereg terrorelhárító kiképzést biztosít számukra.

csendõrsapkaA Vatikánvárosi Csendõrség 130 fõs alakulata XIX. századi eredetû, mai szervezetét a VI. Pál-féle reformot követõen nyerte el. Míg a Svájci Gárda a pápa testõrségének számít, addig a csendõrség tulajdonképpen a Vatikánváros rendõrsége. Feladata a városállam területén a közrend fenntartása, a személy- és vagyonvédelem, továbbá az igazságügyi és a közlekedésrendészeti szolgálat.

A Vatikán gépkocsival járható kapuinál a második vonalban, a svájciak mögött találhatók a csendõrök: igazoltatják a belépõket, illetve a szûk keresztmetszetû udvaroknál és átjáróknál irányítják a forgalmat (a munkaidõ végén a Vatikánban sem ismeretlen a közlekedési dugó). Az õ felelõsségük a Szent Péter-bazilika õrzése, ezenkívül a pápai kihallgatások és szertartások során a svájciakkal közösen vesznek részt a rendfenntartásban.

Vezetõjük a fõfelügyelõ, és a Vatikánvárosi Állam Pápai Bizottsága alá vannak rendelve. Egyenruhájuk kék színû zubbony és nadrág tányérsapkával. Ezt télen köpeny egészíti ki, nyáron azonban zubbony nélkül, fehér ingben teljesítenek szolgálatot. Tagjai katolikus vallású olaszok, akik többnyire az olasz rendõrség vagy csendõrség soraiból lépnek a pápa szolgálatába. Kiképzésükrõl is az olasz biztonságiak gondoskodnak.

A két fegyveres testületen kívül ugyancsak a biztonságot szolgálja a Vatikáni Tûzoltóság. A mintegy tucatnyi barna egyenruhás tûzoltó felelõssége a tûzvédelem és a polgári védelem. Õk ellenõrzik például zárás után a Szent Péter-bazilikát, felügyelik a tûzriasztási rendszert. Ugyancsak a tûzoltók léptek közbe, amikor egy alkalommal valaki a Szent Péter-bazilika kupolájáról akart leugrani.

A Szent Péter tér biztonságához ezen kívül az olasz rendõrség Vatikáni Közbiztonsági Felügyelõsége és az olasz csendõrség is hozzájárul járõrözéssel, illetve a zarándokok beléptetésének ellenõrzésével a fémkeresõ kapuknál.

Érszegi Márk Aurél/Magyar Kurír

Kép: paparatzinger-blograffaella.blogspot.com ; Magyar Kurír; http://www.polizeisammlung.ch/

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

1973-2022 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.