A Vodafone Csoport jelentős hálózatfejlesztéseinek köszönhetően főbb piacai többségén a legnagyobb teljesítményű mobilinternet-hálózattal rendelkezik, erről a területről származó bevétele éves szinten 26,4%-kal, 5,1 milliárd fontra nőtt.

 

A Vodafone Csoport jelentős hálózatfejlesztéseinek köszönhetően főbb piacai többségén a legnagyobb teljesítményű mobilinternet-hálózattal rendelkezik, erről a területről származó bevétele éves szinten 26,4%-kal, 5,1 milliárd fontra nőtt.

 

 • A Csoport árbevétele 3,2%-kal, 45,9 milliárd GBP-re nőtt; az év során az alapszolgáltatásokból származó árbevétel +2,1%-kal(*); a negyedik negyedévben +2,5%-kal(*) nőtt az AMAP[1] térség teljesítménynek köszönhetően (+11,8%(*))
 • Az EBITDA eredmény 0,4%-kal, 14,7 milliárd GBP-re csökkent; az EBITDA marzs 1,1 százalékponttal, 32,0%-ra csökkent a várakozásoknak megfelelően
 • A Verizon Wireless szolgáltatásokból származó árbevétele 5,8%-kal(*) nőtt; az ebből származó profitrészesedésünk 8,5%-kal(*), 4,6 milliárd GBP-re nőtt
 • A korrigált üzemi nyereség – tájékoztató jellegű valutaárfolyamokkal számolva – 12,2 milliárd GBP volt a Verizon Wireless iPhone-bevezetésre fordított költségeinek levonása után
 • Az egyéb közvetlen jövedelmek 5,3(2) milliárd GBP-t, míg az értékcsökkentési leírások 6,1 milliárd GBP-t tettek ki.
 • A szabad cash flow 7,0 milliárd GBP volt, amely megfelel a tőkebefektetések és a működő tőke magas szintjének
 • Az év végi osztalék 6,05 penny volt részvényenként, ami a teljes évre vetítve 8,90 pennys részvényenkénti osztalékot (+7,1%-os növekedést) jelent

 

Pénzügyi adatok

A 2011. március 31-ével záródó évben

millió GBP

Éves változás tervezett időszakhoz képest %

Éves változás előző időszakhoz képest %

Éves változás a 4. negyedév viszonylatában

Előző időszakhoz képest %

Csoportszintű árbevétel

45 884

+3,2

+2,8

+4,2

A Csoport szolgáltatások-ból származó árbevétele

42 738

+2,4

+2,1

+2,5

Európa

30 097

(3,4)

(0,4)

(0,8)

Afrika, Közel-kelet, Ázsia és Óceánia

12 292

+20,0

+9,5

+11,8

Korrigált üzemi nyereség

11 818

+3,1

+1,8

 

Szabad cash flow

7 049

(2,7)

 

 

EPS (egy részvényre jutó nyereség)

15,20 penny

(7,5)

 

 

Korrigált EPS

16,75 penny

+4,0

 

 

Év végi osztalék részvényenként

6,05 penny

+7,1

 

 

 

 

Komoly előrelépés stratégiánk megvalósításában

 • Határozott fejlődés a legfontosabb területeken: mobiladat-forgalom +26,4%(*), fejlődő piacok +11,8%(3) (*), vezetékes telefon szolgáltatások +5.2%(*), európai nagyvállalati eredmények +0.5%(*)
 • Sikerült növelni az okostelefonok elterjedtségét Európában – 11,6%-ról 18,7%-ra nőtt éves összehasonlításban
 • A China Mobile-lal, a SoftBankkal és az SFR-rel való együttműködésből várhatóan 14,2 milliárd GBP bevétel származik; 6,8 milliárd GBP-t fordítunk a részvényvisszavásárlási programra
 • Folytatódó üzleti kapcsolat a Verizonnal a globális nagyvállalati piacon, várható megtakarítások a beszerzéseknél és új technológiai szabványok kifejlesztése

 

Előrejelzés a 2012-es pénzügyi évre

 • A korrigált üzemi nyereség várhatóan 11 és 11,8 milliárd GBP között lesz, amely tartalmazza az SFR-ben meglévő 44%-os érdekeltségünk értékesítése miatti 0,5 milliárd GBP-s nyereség-kiesést.
 • A szabad cash flow várhatóan 6 és 6,5 milliárd GBP között alakul, amely továbbra is erős készpénztermelési képességet mutat, s tartalmazza az SFR-től és a China Mobile-tól származó 0,3 milliárd GBP értékű osztalék-csökkenést, valamint a működő tőke korlátozottabb rendelkezésre állását.

 

Vittorio Colao, a Vodafone Csoport vezérigazgatója kiegészítésében hozzáfüzte a következőket:

 

„Az elmúlt évben stabil növekedést sikerült elérnünk a legfontosabb árbevétel-növelő területeken, a fejlődő piacokon és a vállalati szektorban, s a legfontosabb piacaink többségében megtartottuk piaci részesedésünket, illetve növeltük azt. A folyamatos hálózatfejlesztés egy fontos versenyelőny a Vodafone számára, mivel növeli az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatások színvonalát, s lehetővé teszi számunkra az okostelefonok minél szélesebb körben történő elterjesztését, és az ügyfelek általi adatforgalom növekedését. Megfelelő pozícióból kezdjük az új pénzügyi évet a részvényeseink számára történő további értéktermelés biztosításához."

 

Megjegyzések:

(*)     A (*)-gal jelölt összegek a dokumentumban olyan növekedést jelölnek, amelyek a megfelelő időszakkal való összehasonlítás szerint értelmezendők mind a fúzió és vállalatfelvásárlási tevékenységek, mind pedig a valutaárfolyamokat tekintve.

(1) Az egyéb közvetlen jövedelmek közé tartozik: a Csoportnak a China Mobile-ban meglévő érdekeltségeinek értékesítéséből származó 2,8 milliárd GBP-s tiszta nyereség, 0,9 milliárd GBP-s adókedvezmény, 0,9 milliárd GBP-s kamatkedvezmény, 0,5 milliárd GBP a SoftBankba történő beruházásból.

(2) Fejlődő piacok: India, Vodacom, Egyiptom, Törökország, Ghána, Katar és a Fidzsi-szigetek.

 

 

Az elmúlt év pénzügyi áttekintése

Ebben az évben is jó teljesítményt nyújtottunk, amelynek során jobb üzemi eredményt értünk el, és komoly lépéseket tettünk a stratégiánk megvalósításában. Az alapszolgáltatásokból származó árbevétel-növekedés javuló eredményt mutat az év során, köszönhetően a fejlődő piacok jó teljesítményének és Európa néhány területén ismét megjelenő bővülésnek.

 

Az ügyfeleknek nyújtott adatszolgáltatás növekedő tendenciát mutat az okostelefonok minél szélesebb körben való elterjedésével és a táblagépek piacának erősödésével. Hálózati fejlesztéseink kulcsfontosságú versenyelőnyt biztosítanak számunkra, és Európa legtöbb részén vezető szerepet játszunk az okostelefonok elterjesztésében. Ebből eredően, valamint annak köszönhetően, hogy folyamatosan nagy hangsúlyt fektetünk a kereskedelmi értékesítésre, a legtöbb piacunkon ismét növelni tudtuk részesedésünket. 

Mindazonáltal, a piaci verseny továbbra is igen erős, a gazdasági környezet pedig – különösen Dél-Európában – még mindig komoly nehézségeket okoz. A költségeket és a működő tőkét továbbra is erős kontroll alatt tartjuk, ami lehetővé teszi a korábbi beruházási volumenek szinten tartását. Ehhez járul még hozzá a kiváló szabad cash flow termelő képességünk.

 

A csoportszintű árbevétel éves összehasonlításban 3,2%-kal, 45,9 milliárd GBP-re nőtt, ebből a Csoport szolgáltatásokból származó árbevétele 2,1%-os(*) növekedést mutat az előző időszakhoz képest, és 2,5%-os(*) javulást jelent a 4. negyedévben. A csoportszintű EBITDA marzs 1,1 százalékponttal csökkent, ami a dél-európai piac további gyengélkedését, az alacsonyabb nyereségességű piacok növekedését, valamint nagyobb értékű okostelefonok elterjesztésébe való fokozott beruházásokat tükrözi. Mindennek eredményeként az EBITDA eredmény 0,4%-kal csökkent éves összehasonlításban.

 

A Csoport korrigált üzemi nyeresége 3,1%-kal, 11,8 milliárd GBP-re nőtt, ami az előrejelzéseinkben megadott növekedési tartomány felső határértékét jelenti az árfolyammozgások figyelembe vétele mellett, valamint a Verizon Wireless által az iPhone-bevezetésre fordított költségek ellenére is. A jó eredmények az afrikai, közel-keleti, ázsiai és óceániai térség (AMAP) piacainak erőteljes bővülésének, valamint a Verizon Wireless jó teljesítményének köszönhetőek.

 

Az év során 5,3 milliárd GBP értékű egyéb közvetlen jövedelemre is szert tettünk, elsősorban a Csoportnak a China Mobileban meglévő érdekeltségeinek értékesítéséből származó 2,8 milliárd GBP-nek, az 1,8 milliárd GBP értékű adókedvezménynek és a SoftBank Mobile Corp.-ba való beruházásból származó 0,5 milliárd GBP-nek köszönhetően. 6,1 milliárd GBP értékben könyveltünk el értékcsökkenést spanyolországi, görögországi, portugáliai, olaszországi és írországi érdekeltségeinkkel kapcsolatosan. Ennek okát elsősorban a magasabb diszkontráták miatt élesen emelkedő kamatlábakban találjuk. A spanyolországi értékcsökkenés körülbelül az összes értékcsökkenés felét tette ki.

 

A szabad cash flow 7 milliárd GBP-t tett ki – ez az elmúlt időszak közepén kiadott előrejelzéseink felső határértékét jelenti – a pénzügyi fegyelmezettségnek és a működő tőkére vonatkozó jó teljesítménynek köszönhetően. A tőkeberuházások 6,2 milliárd GBP volt, ami nagyjából megfelel a tavalyi volumennek és az előirányzatainknak. Ez annak tudható be, hogy továbbra is nagy figyelmet fordítunk a mobilinternetes hálózat lefedettségének és a hálózati teljesítménynek a fejlesztésére.

 

A korrigált részvényenkénti árbevétel 16,75 penny volt, ami 4%-os növekedést jelent az előző évhez képest. Ez a nagyobb jövedelmezőségünket és a piacon forgó részvények számának a folyamatban lévő 2,8 milliárd GBP-s részvény-visszavásárlási program miatti csökkenését tükrözi. Az Igazgatótanács javaslata szerint az év végi osztalék 6,05 penny részvényenként, ami éves szinten 8,90 pennys részvényenkénti árat, és 7,1%-os éves növekedést jelent.

 

Mobilinternet

Az árbevétel 26,4%-kal, 5,1 milliárd GBP-re nőtt éves összehasonlításban, és jelenleg a Csoport szolgáltatásokból származó árbevételének 12%-át teszi ki. Folytattuk az okostelefonok ügyfeleknek való értékesítését, hiszen ők biztosítják az adatforgalom bővülését. A szélessávú mobilinternet – amely még mindig a hálózatunk adatforgalmának túlnyomó részét jelenti – további jelentős fejlődési potenciállal bír az új, és feljövőben lévő új kategóriának, a táblagépek piacának köszönhetően – úgy gondoljuk, hogy középtávon ezek tömegtermékekké válhatnak a piacon.

 

Sikeresen növeltük az adatforgalomból származó bevételeinket a „korlátlan letöltést" biztosító csomagtól a sávos árazás fele való elmozdulás révén. Ezzel egyidőben nő az adatfelhasználás mértéke ügyfeleink körében: az Európában okostelefonnal rendelkező ügyfeleink 48%-a rendelkezik valamilyen adatcsomag-előfizetéssel.

 

A hálózat minősége központi fontosságú az adatforgalomhoz kapcsolódó stratégiánk számára, ezért további jelentős beruházásokat eszközöltünk az elmúlt 12 hónap során a szolgáltatás sebessége, megbízhatósága és a lefedettség növelése érdekében. A 16 legjelentősebb piacunk közül 13-ban a 3G tekintetében a független laboratóriumok által végzett vizsgálatok alapján, első helyen állunk a hálózat teljesítményét illetően.

 

Új szolgáltatások

A gép-gép közötti kommunikációs megoldások (M2M), a mobil pénzügyi szolgáltatások és az NFC – csak hogy néhányat említsünk az új szolgáltatások közül – további fejlődési potenciállal rendelkeznek. Az év során komoly előrelépést tettünk az M2M üzletág területén, és folytattuk a mobil pénzátutalási szolgáltatások elterjesztését, amelyet most már több mint 20 millió ügyfelünk használt, s épp most teszteljük Indiában is.


[1] Afrika, Közel-Kelet, Ázsia és Óceánia

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük