Az econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő NyRt. 100 százalékos tulajdonában álló leányvállalata, az EST Media Group Kft. (EMG) 2007. november 27-én üzletrész adásvételi szerződést kötött a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft. 100 százalék mértékű üzletrészének megvásárlására.

 

Az econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő NyRt. 100 százalékos tulajdonában álló leányvállalata, az EST Media Group Kft. (EMG) 2007. november 27-én üzletrész adásvételi szerződést kötött a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft. 100 százalék mértékű üzletrészének megvásárlására.

Az alábbiakban a Sziget majd 5 éves megvásárlási programjával kapcsolatos elképzeléseinket foglaljuk össze.

1. Miért jó üzlet a Sziget?

A Sziget Kft. hosszú évek óta nyereséges vállalkozásként működik, ami önmagában a jelenlegi működés változatlan fenntartása mellett is fenntartható állapot, illetve a meglévő erőforrások gazdaságosabb és ésszerűbb kihasználása organikus növekedési lehetőségeket is kínál. Ezt fejezi ki a megvásárlási program akkor, amikor az eladónak annál nagyobb vételárat biztosít, minél erőteljesebb EBITDA növekedést mutat fel a Sziget Kft. Az eladó ennek megfelelően akkor jut a lehető legmagasabb (5 részletben fizetendő) vételárhoz, azaz összesen 4,95 milliárd forinthoz, ha a cég a 2011. évben már 600 millió forint, az azt megelőző 3 évben pedig összesítve majd 1 milliárd forint EBITDA-t termel. Az EMG tulajdonrészének évenkénti növekedésével (26%, 51%, 76%, 88%, 100%) az adott évek nyereségéből is részesedik (első alkalommal a 2007. éviből), várhatóan összesen mintegy 700-800 millió forint mértékben, s ezáltal a ténylegesen fizetendő vételár 4 milliárd forint körüli összegre csökken.

2. Mit tehet az új tulajdonos, ha nem lesz Sziget Fesztivál?

Az elmúlt hetek során a sajtóban is nagy nyilvánosságot kapott birtokháborítási ügyben fennállhat az elvi esélye annak, hogy a bíróság jogerős ítélete folytán ellehetetlenül a Sziget Fesztivál megrendezése. Ez esetben az EMG elállhat a szerződéstől és az addig kifizetett vételárat teljes egészében visszakapja.

Ha azonban – ahogy 15 éve mindig – ezután is lesz Sziget Fesztivál, akkor minél eredményesebben kerül az – és a nem elhanyagolható egyéb rendezvények (Volt Fesztivál, Balaton Sound, stb.) – megrendezésre, úgy az EMG annál többet, de legfeljebb az 1. pontban írt összeget fizeti az egyre értékesebb Sziget Kft-ért. Ha esetleg többé nem lehet Sziget Fesztivált tartani, az EMG visszakaphatja a pénzét és azt más portfolió-elemek fejlesztésére, illetve egyéb akvizíciókban hasznosíthatja.

3. Az új tulajdonos álláspontja a perekkel kapcsolatban

A Sziget Fesztivállal – egyébként általában minden, nagy hatású, sokszázezer embert érintő eseménnyel – kapcsolatban korábban is voltak, és gyaníthatóan a jövőben is lesznek különféle jogi és peres eljárások. Ezek az ügyek éppen azért, mert maga az esemény sok embert mozgat meg, a sajtóban kitüntetetett, talán az érdemi jelentőségükön is túlmutató bemutatást kapnak. Az ilyen ügyek és perek ellenére az elmúlt 15 évben a Sziget Fesztivált mindig gond nélkül meg lehetett rendezni. Addig, amíg ezt konkrét és végleges bírósági döntés nem tiltja meg, a Sziget vezetőinek, munkatársainak nyilvánvalóan azért kell dolgozniuk, hogy a 2008-as Sziget Fesztivál egy vonzó programot nyújtó, sikeres és nyereséges rendezvény legyen. Éppen ezt a célt szolgálja a napokban ismertetett 5+1 napos rendezés is, melynek fő célja a még erősebb, soha nem látott programkínálat lehetőségének megteremtése és a kedvezményes karácsonyi jegyvásárlási akció.

Nem mellékesen jelezni szeretnénk azt is, hogy a perrel történő ellehetetlenítés valós eredménye nem a vélt érdeksérelmek megszűnése volna, hanem elsősorban az, hogy rövid időn belül multinacionális fesztiválszervező cégek kapnának lehetőséget arra, hogy a Sziget Fesztivál esetleges kiesése miatti űrt a régióban máshol megrendezendő – jelenleg pontosan a Sziget Fesztivál léte miatt gazdaságilag nehezen értelmezhető – hasonló nagyságrendű programmal töltsék ki. Ha erre nem Magyarországon, hanem – akár a Sziget Kft. rendezésében – egy környező országban kerülne sor (ez a német, holland, francia és egyéb külföldi vendégek szempontjából szinte indifferens), akkor a magyar fiatalok elesnének attól a lehetőségtől, hogy hazájukban élvezhessenek egy európai rangú zenei fesztivált. Ráadásul a Sziget Fesztiválok idején megnövekedett vendégforgalom miatt érdemben mérhető nemzetgazdasági előnyök is elvesznének. Ezen előnyök ráadásul messze túlmutatnak a rendezvényhez konkrétan köthető idegenforgalomi bevételeken, hiszen a Sziget egyértelműen pozitívan befolyásolja hazánk nemzetközi megítélését, image-ét.

4. A Sziget Kft. jövője

A Sziget Kft. az alapítók és a később a cég csapatához csatlakozott munkatársak állhatatos erőfeszítéseinek köszönhetően az elmúlt 15 évben rendkívüli fejlődésen ment keresztül. Az EMG célja az, hogy a fejlődés tovább folytatódjon, a cégben felhalmozott ismeretek, tapasztalat és kapcsolatrendszer a lehető leghatékonyabban hasznosítható legyen, ezért a Sziget Kft. tevékenységét tovább kell fejleszteni. Ennek egyik fő iránya a három további hazai nagy rendezvénynek (VOLT Fesztivál, Balaton Sound, Gyereksziget) az árbevétel és eredményesség bővülésével járó további építése, melyben a VOLT Fesztivál és a Balaton Sound esetében a jogtulajdonos társainkkal, Lobenwein Norbert és Fülöp Zoltán urakkal fogunk továbbra is együtt dolgozni. A fejlődés másik iránya a jelenlegi negyedik nagy rendezvényként megrendezett Félsziget kapcsán megszerzett nemzetközi fesztiválszervezői tapasztalatok átültetése további régiós országokra és eseményekre.

Azáltal, hogy a Sziget Kft. és brandjei fokozatosan az econet.hu cégcsoport Média Üzletágának részévé válnak, megnyílik a lehetőség a cégcsoporton belüli szinergiák kihasználására is, illetve a kedvezőbb tőkebevonási lehetőségek révén megkezdhető lesz a további külföldi terjeszkedési irányok felkutatása.

5. A Sziget akvizíció jelentősége

Az econet.hu a Sziget Kft. megvásárlásával folytatja a médiapiacon idén megkezdett növekedését. Az akvizícióval az elmúlt másfél évtized ikonikus magyar márkái, a Pesti Est és a Sziget egy kézbe, a magyar tőzsdén jegyzett, túlnyomórészt magyar befektetők tulajdonában álló magyar társasághoz kerülnek, elkerülve ezzel sok más hagyományos hazai brand sorsát, amelyekről nemzetközi nagyvállalatok messzi üléstermeiben határoznak.

Ugyanakkor az ügylet lezárásával a Sziget – és a korábbi akvizíciók révén az Est és a radiocafé 98.6 is – egy társaság irányítása alá került, ahol a print és elektronikus média, az event és indoor marketing eszközök, valamint az online tartalomszolgáltatás integrációja a médiában legértékesebb, fiatal felnőtt (18-29 éves) célcsoport páratlanul hatékony és intenzív elérését teszi lehetővé. Nem elhanyagolható ugyanakkor az sem, hogy mindemellett a Média Üzletág a mai harmincasok-negyvenesek korosztályát is hatékonyan szólítja meg, hiszen az EMG fő brandjei az elmúlt 15 évben velük együtt nőttek fel, és ez a közös múlt alkalmat ad arra, hogy akár meglévő termékeinket, akár a speciálisan nekik fejlesztendő új termékeket szívesen használják.

A Sziget Kft. által – tavaly már ötödik alkalommal megrendezett – erdélyi Félsziget akvizíciója nem csak az econet.hu érdemi külföldi megjelenését segíti elő, hanem a sikeres és önmagában is kiaknázandó nemzetközi fesztiválszervezési tevékenységen túl, a Média Üzletág portfolió-elemeinek esetleges külföldi megjelenésének lehetőségét is magában hordozza.

A Sziget Kft. – ezen belül elsősorban a Sziget Fesztivál – nemzetközi ismertsége, megfelelő jövőbeni eredmények és azok kommunikációja révén elősegítheti az econet.hu külföldi megismertetését, az econet.hu részvények a cégcsoport tevékenységével vendégként, fellépőként vagy akár üzleti partnerként kapcsolatba kerülő Magyarországon kívüli befektetők érdeklődését is felkelthetik.

A Média Üzletág fejlődése elősegítheti az econet.hu Telekommunikációs Üzletágának növekedését is, a kézenfekvő direkt reklámeszközök alkalmazásán túl, a jelenlegi és a későbbi termékfejlesztések folytán létrejövő erőforrások kölcsönös felhasználása révén. A Média Üzletág területén megszerzett akvizíciós tapasztalat a nemsokára önállóan is tőzsdére kerülő Telekommunikációs Üzletágban is alkalmazható lesz.

Az econet.hu Média Üzletága az idei évben sikeresen konszolidálta és újra nyereségtermelő pályára állította a Pesti Est cégcsoportot, a mostani lépéssel pedig egy eleve nyereséges társaságot integrál. A Média Üzletág eredményes működése alapot adhat majd arra is, hogy az organikus, termékfejlesztésen alapuló növekedésen és a szinergiák kihasználásán túl további akvizíciókkal is elősegítsük a társaságcsoport méretének, nyereségtermelő képességének és ezeken keresztül a részvényesi érték növekedését.

AZ ECONET.HU MÉDIA, TELEKOMMUNIKÁCIÓS ÉS VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA AKVIZÍCIÓRÓL

Az econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3., Cg. 01-10-043483) ezúton teszi közzé, hogy a 100 százalékos tulajdonában álló leányvállalata, az EST Media Group Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3., Cg. 01-09-885471) 2007. november 27-én üzletrész adásvételi szerződést kötött a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság (1074 Budapest, Dohány u. 80., Cg. 01-09-263756) 100 százalék mértékű üzletrészének megvásárlására.

I. Az adásvételi ügyletre több lépcsőben kerül majd sor, legfeljebb 4,95 milliárd forintos vételáron. Az EST Media Group Kft. a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft. 26 százalékát 1,1 milliárd forintért legkésőbb 2008. március 17-ig vásárolja meg, míg a fennmaradó 74 százalékot négy részletben (25-25-12-12 százalék) a 2009-2012 közötti időszakban, a 2008-2011. évek üzleti teljesítményeitől függő vételáron vásárolja meg. A négy további vételárrészlet összesített legfelső mértéke 3,85 milliárd forint lehet, ha a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft. 2008-2011 közötti, számviteli törvény szerinti EBITDA teljesítményei a 200 millió forint, 350 millió forint, 425-500 millió forint és 500-600 millió forint összegeket elérik. Az egyes évekre eső teljesítményfüggő vételárrészeket az adott üzleti évet lezáró mérleg elfogadását követően kell majd megfizetni, első alkalommal a 2008. év eredményei alapján 2009 áprilisában, utolsó alkalommal a 2011. év eredményei alapján 2012 áprilisában.

Az első, legkésőbb 2008. március 17-ig fizetendő 1,1 milliárd forintos vételárrész a Felek ilyen döntése alapján úgy is kifizethető, hogy abból egy 900 millió forintos részért cserébe az eladó az EST Média Group Kft-ben 26%-os részesedéshez jutna, melyet 2008. június 30-ig az eladó kérésére az econet.hu Nyrt. köteles volna ugyanilyen áron megvásárolni (eladási opciós jog), illetve az econet.hu Nyrt. kérésére az eladó köteles volna ugyanilyen áron eladni (vételi opciós jog).

A fentiekben jelzett időszak egy évvel meghosszabbításra kerülhet akkor, ha valamilyen vis maior (árvíz, egyéb természeti csapás, háború, terrorcselekmények, stb.) miatt a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft. rendezvényeit vagy azok jelentős részét nem lehet megtartani. Ilyen esetben a kiesett üzleti évet a fenti teljesítményszámítások szempontjából figyelmen kívül kell hagyni.

Arra az esetre, ha a Sziget Fesztivál megrendezése az elmúlt hetekben nagy sajtónyilvánosságot kapott, a Budapest IV. kerületi önkormányzat által indított birtokháborítási per miatt esetlegesen ellehetetlenülne, az EST Media Group Kft-nek a szerződés elállási jogot biztosít, melynek gyakorlása esetén az eladó az addig kifizetett vételárak teljes visszatérítésére lesz köteles. Természetesen amennyiben ez az eset bekövetkezne, a Társaság – minden kötelezettség nélkül – az eladóval közösen megvizsgálja majd annak lehetőségét is, hogy hogyan lehet a következményeket oly módon elhárítani, hogy a szerződés a Társaság számára üzletileg fenntartható maradjon.

A szerződés akkor lép hatályba, ha az EST Media Group Kft. által megjelölt független könyvvizsgáló legkésőbb 2007. november 30-ig a Társaság cégértékét legalább 4.250.000.000,-Ft jelenérték összegben állapítja meg.

A Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft. eladója, a Gerendai Károly és Takács Gábor Urak által létrehozott Szigerta Invest Kft. jelenleg a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft. 85 százalékos részesedésének tulajdonosa. A 15 százalékos kisebbségi részt 2008. április 15-ig fogja a kisebbségi tulajdonostól megvásárolni.

Az akvizíció mintegy 4 és fél éves átfutási időtartama alatt, és várhatóan azt követően is a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft. menedzsmentjében nem lesz változás, a társaságot az eddigiekhez hasonlóan Gerendai Károly és Takács Gábor Urak irányítják majd.

II. A Sziget Kulturális Menedzseriroda Kft. az ország legnagyobb fesztiválszervező cége. Gondozásában zajlik a régió legnagyobb zenei eseménysorozata, a nemzetközileg is jegyzett és elismert, eddig 15 alkalommal megrendezett Sziget Fesztivál, de a cég rendelkezik a nagy hagyományokkal bíró soproni Volt Fesztivál és az idén debütált zamárdi Balaton Sound Fesztivál 50-50 százalékos jogaival, illetve az Erdélyben – Marosvásárhelyen – évente megrendezésre kerülő Félsziget Fesztivál 51 százalékos jogaival is rendelkezni fog. A felsoroltakon túl a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft. egyéb kisebb rendezvényeket is szervez, például a Szenvedélyek Napját, Gyerekszigetet, Parádé Bónuszt.

A Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft. az elmúlt években rendre növekvő, milliárdos nagyságrendű árbevételt, 150-250 millió forint közötti, számviteli törvény szerinti EBITDA-t és 100-200 millió forint közötti adózás előtti eredményt ért el. A cég a 2007. évet az első alkalommal megrendezett Balaton Sound Fesztivál kapcsán eszközölt jelentős mértékű invesztíció és a Sziget Fesztivált sújtó kedvezőtlen időjárási körülmények dacára is várhatóan 3,4 milliárd forint körüli árbevétellel, 150 millió forint körüli, számviteli törvény szerinti EBITDA-val és 100 millió forint körüli adózás előtti eredménnyel fogja zárni. A felosztásra kerülő eredményből kezdeti tulajdoni aránya (26 százalék) szerint az EST Media Group Kft. is részesülni fog.

III. A Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft. akvizíciója tartalmilag és üzletileg is logikus lépés, hiszen az EST Media Group Kft. médiaportfoliója, az online divízió elemei és a radiocafé 98.6 mellett ezúttal is egy, a fiatalokat és fiatal felnőtteket célzó, kulturális márka megszerzéséről van szó, amely tökéletesen illeszkedik a megkezdett szinergikus építkezéshez. A Média Üzletág az akvizícióval nemcsak egy új portfolió elemmel bővül, hanem egy újabb, ezúttal a határainkon túl is ismert és elismert „Sziget" brandet, illetve a brand mögött álló, Magyarországon szinte egyedülálló, a régióban pedig jelentős tapasztalatokkal bíró csapatot is házon belül tudhat.

A Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft. megvásárlása a tömegszórakoztatás irányába történő elmozdulás mellett event média akvizícióként is értékelhető, hiszen az évente több mint félmillió aktív fogyasztót megcélzó és intenzíven elérő rendezvények kiváló marketing felületet nyújtanak mind az üzleti, mind a társadalmi célú kommunikáció számára.

Az econet.hu Nyrt. a felvásárlással érdemben is túllépte az ország határait, és további célja, hogy a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft. tulajdonosaként – amennyiben a tőkepiaci körülmények erre lehetőséget adnak – forrásokat biztosítson a további, a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft. szakmai menedzsmentje által is támogatott régiós terjeszkedéshez.

IV. Az akvizíció fentebb részletezett pozitív hatásait ellenpontozhatják az ahhoz kapcsolódó aktuális, illetve jövőbeli fizetési kötelezettségek (a vételárak megfizetése), amelyeknek az econet Cégcsoport eredményét és tartalékait meghaladó finanszírozására akár hitelből, akár a Társaság egyes vagyonelemeinek értékesítéséből, akár alaptőke-emelésből, akár ezek valamilyen kombinációjából keletkezhetnek források.

A Társaság felhívja a figyelmet a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft. tevékenységével kapcsolatos azon kockázatokra is, amelyek abból származnak, hogy a lebonyolításra kerülő rendezvények eredményességét az általános vásárlóerő változásain túlmenően az összeállításra kerülő program előre nem látott változásai, a meghívott előadók esetleges visszalépése, sztrájkok, közlekedési nehézségek, valamint a szabadtéri jellegből adódóan az időjárási viszonyok és egyéb előre nem látható körülmények nagymértékben befolyásolhatják.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük