Akár egy kellemes hétvégi kirándulással is összeköthetjük a Szentendrei Régi Művésztelep Galéria kiállítását, mely a Léna & Rosellini Galéria kiállításának ad helyet. „Az Ikon- A Középkori Műfaj Valóságértelmező Szerepe a XXI. Századi Bolgár, Magyar és Szerb Képzőművészetben" címmel rendezett tárlat, az április 25.-i megnyitó után- május 24.-ig tekinthető meg.

 

Akár egy kellemes hétvégi kirándulással is összeköthetjük a Szentendrei Régi Művésztelep Galéria kiállítását, mely a Léna & Rosellini Galéria kiállításának ad helyet. „Az Ikon- A Középkori Műfaj Valóságértelmező Szerepe a XXI. Századi Bolgár, Magyar és Szerb Képzőművészetben" címmel rendezett tárlat, az április 25.-i megnyitó után- május 24.-ig tekinthető meg.

A XXI. század valóság-megismerési és értelmezési törekvéseiben a tudomány lehetőségei mellett újra feltűnően nagy hangsúlyt kapnak a művészet eszközei. Középkori rangjának és tekintélyének megfelelő szerephez jut ismét a szemlélésben elért, fogalmon túli ismeret feltárása az ikon képi műfajában. Érzékelhető ez azokban az alkotói megnyilatkozásokban, amelyek – a görögkeleti vallási kultúra hagyományaira tudatosan építve – megelevenítik a képi kifejezésnek azt a képességét, hogy összekösse és elválassza a szellemi és anyagi valóságot. A liturgikus térből kiemelt, de nem az installáció természetének elvárásait követő XXI. századi ikon – műfaji előzményeihez hasonlóan – a valóság jelenségeinek örök szellemi arculatát törekszik feltárni, ám igazságának, a szakralitásban biztosított erejére már nem támaszkodhat.

Ezzel párhuzamosan megfigyelhető, hogy különböző társadalmi erők miképpen teremtik meg a tömegkultúra profán ikonjait a közösségi tudat befolyásolására.

Az ún. balkáni régió, illetve a keleti kereszténység kultúrájának hagyományai és aktualitásai komoly értékeket képviselnek a jelenkori Szentendre szellemi életében. Mindezekre tekintettel – a város kulturális örökségeinek őrzéséért is felelősséget vállaló – Léna & Roselli Galéria fontosnak és érdeklődésre számot tartónak találta a fentiekben jelzett téma képzőművészeti tárlat keretében történő bemutatását és elemzését a Szentendrei Régi Művésztelep kiállítótermében.

A kiállítás célja, hogy megvizsgálja az ikon műfajában szemléletesen megjelenő világkép XXI. századi aktualitását:                                                                                                                                              

– az anyagi és transzcendens valóság egymáshoz rendeltségét,

– a történelmi idő és földrajzi tér illúziójának keretei között az idő- és térbeli végtelenség realitásának érzékelhetőségét,

– a művészi alkotó tevékenység valóságértelmező képességének időszerűségét,

– a műalkotás anyagi és gondolati kép egységeként értelmezhető meghatározottságait,

– valamint a korszak tömegkultúrájában szerepet játszó profán ikonok egyes példáit.

A tárlat témájának felvetését indokolja a Léna & Roselli Galériának az a törekvése is, hogy a magyar képzőművészet értékeit nemzetközi, főként a közép- és kelet-európai értékekkel egy szellemi közösségben gondozza. A következő szempontok is meghatározó erőt jelentettek ahhoz, hogy az ikon műfajának a jelenkori képzőművészeti gondolkodásban betöltött szerepét érdekesnek találjuk megvizsgálni a budapesti Bolgár Kulturális Intézettel, valamint a Magyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs Központtal kialakult együttműködés, továbbá a Galériának a Szentendrei Régi Művésztelep közösségi épülete kulturális célú hasznosításába történt bekapcsolódása.

A tárlaton Bartl József, El-Hassan Róza – Salam Haddad, Király Gábor, Kovács Lola, Pauer Gyula, Szabó Eszter, Szikora Tamás, Szűcs Levente és Veszely Ferenc magyarországi képzőművészek alkotásai mellett Tibay László magyar származású, Franciaországban élő szobrász, Nikolaj IVANOV és Ivan VELCSEV bolgár festőművészek, Zdravko ZDRAVKOV bolgár szobrászművész, továbbá Milan Blanusa, Vladimir Dunjic, Gyurity Milán,  Dorde Kovacev, Vojislav Luković, Veljko Mihajlović szerb képzőművészek alkotásai szerepelnek.

Az IKON című kiállítás május 24.-ig látható a Szentendrei Régi Művésztelep Galériában Szentendrén, a Bogdányi utca 51. szám alatt.

Németh Krisztina

http://www.lenaroselligallery.com/

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük