2024.április.15. hétfő.

EUROASTRA – az Internet Magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

Egy ma is meghatározó gazdasági erõ a Monarchia korából: Az Esterházy birodalom

13 perc olvasás
<span class="inline left"><a href="/node/3040"><img class="image thumbnail" src="/files/images/frakno.thumbnail.jpg" border="0" alt="Fraknó vára" title="Fraknó vára" width="100" height="39" /></a><span style="width: 98px" class="caption"><strong>Fraknó vára</strong></span></span>  <p>Az Esterházy család 400 éve meghatározó státuszt tölt be a Pannon régióban, úgy gazdasági, mint kulturális szempontból.</p><p>

fraknó váraFraknó vára 

Az Esterházy család 400 éve meghatározó státuszt tölt be a Pannon régióban, úgy gazdasági, mint kulturális szempontból.

fraknó váraFraknó vára 

Az Esterházy család 400 éve meghatározó státuszt tölt be a Pannon régióban, úgy gazdasági, mint kulturális szempontból.

?Napjainkban, ugyanúgy, mint korábban a legfontosabb feladataink közé a kultúra iránti elkötelezettség és a gazdaság hosszú távon eredményes irányítása tartoznak." fogalmazta meg Dr. Ottrubay István vezérigazgató, az Esterházy család mai szerepét és jelentõségét.

Esterházy Melinda hercegnõ, ennek a ráháruló, nagyfokú felelõsségnek tett eleget, amikor, férje, Dr. Esterházy Pál herceg halála után, a történelmi vagyont három burgenlandi magánalapítványban helyezte el.

Az Esterházy Betriebe GmbH (Esterházy Vállalkozások Kft.) 2002-ben kezdte meg mûködését. Az öt fõbõl álló igazgatóság által vezetett cég a legmodernebb gazdasági alapelveknek megfelelõen kezeli az alapítványok vagyonát.

Valamennyi üzletág átszervezésre került, melynek eredményeképp az alábbi öt, önálló terület mûködik:

Erdõgazdálkodás és Környezeti menedzsment

Szabadidõs létesítmények

Történelmi nagyépületek

Esterházy gyûjtemények és kiállítások

Történelmi Esterházy Borpincészet

ERDÕGAZDASÁG, MEZÕGAZDASÁG és TERMÉSZETVÉDELEM

A 22.000 hektárt meghaladó erdõségeivel az Esterházy birtokot Burgenland tartomány vezetõ és egyben Ausztria egyik legjelentõsebb magán tulajdonban lévõ  erdõgazdaságaként tartják számon. Természetbarát és hosszú távú gazdálkodás egysége képezi a sikeres erdõgazdálkodás alapját. ?5600 hektárnyi területen folyik mezõgazdasági megmûvelés, ebbõl mintegy 1200 hektáron saját megmûvelésben biotermelés zajlik, mellyel a gazdaság Ausztria legnagyobb bio gazdasága.Az Esterházy Vállalkozások Kft.  elkötelezett a természet és a környezet iránt."

A csaknem 16 000 hektár, ökológiai szempontból igen értékes terület (a Nemzeti park, a Fertõ tó körüli nádrengeteg és számos extenzív hasznosítású területeken) megmûvelésével az Esterházy gazdaság szerves részét képezi a tartomány környezet- és természetvédelmi programjának.

Burgendland tartomány összes megmûvelt területének mintegy 8%-a az Esterházy gazdaság megmûvelése alatt áll.

Az erdõk és a természet, mint kikapcsolódási hely egyre inkább felértékelõdnek a lakosság körében. Több, mint 400 km túraútvonal, kerékpárút és lovaglóút áll a természetet kedvelõk rendelkezésére, egyben új esélyeket teremtve a Wellness-turizmus számára.

Az Esterházy gazdaság egyik  leányvállalata révén, több biomassza-elõállító projektben érdekelt, és ezáltal jelentõs mértékben kiveszi részét az alternatív energiaforrások fejlesztésében.

ÜDÜLÕINGATLANOK és TERÜLETEK

Az Esterházy Betriebe GmH már igen korán, a 70-es, 80-as években felismerte a szabadidõ hasznos eltöltése iránti kereslet növekedési trendjét és azóta fejlesztõként, üzemeltetõként és forgalmazóként a turizmusnak ebben az ágazatában vezetõ helyet foglal el. Burgenland tartomány északi részén 8 innovatív szabadidõs és üdülõterület fejlesztésével (tófürdõk, üdülõtáborok), a régió meghatározó gazdasági szereplõjeként nagyban hozzájárul Burgenland tartomány turisztikai bevételeihez és az odaáramló vásárlóerõ növekedéséhez.

Az üdülõterületeken igen nagy hangsúlyt fektet a nyugalom, a sport és természeti szépségek kiegyensúlyozott összehangolására.

A meglévõ területek lehetséges bõvítésének mérlegelésével, valamint a szabadidõs ágazaton belül újabb projektek fejlesztésével reagál az Esterházy gazdaság az ezen a  területen egyre erõsödõ kihívásokra.

Az Esterházy Betriebe Gmbh új épületeinek megvalósításakor tudatosan használja a modern építészet elemeit, modern és jövõorintált menedzsmentjének kifejezõeszközeként. Átláthatóság, nyitottság és igényesség jellemzik az Esterházy Betriebe új cégfilozófiáját (CI).

AZ ESTERHÁZY CSALÁD TÖRTÉNELMI MÛEMLÉKEI

A kismartoni (eisenstadt-i) Esterházy kastély, Fraknó vára,(Burg Forchtenstein) Lakompaki kastély (Schloss Lackenbach), a Lánzséri (Burgruine Landsee) várrom és a Szentmargitbányai (Steinbruch St. Margarethen) kõfejtõ a tartomány legjelentõsebb kultúrtörténeti helyszínei.

Az elkövetkezendõ években a kismartoni kastély felújítására a burgenlandi tartomány és az Esterházy Betriebe közösen  mintegy 60 millió Eurót fordít.

A fraknói vár felújítása kizárólag magánforrásokból történik és már igen elõrehaladott állapotban van, eddig mintegy 20 millió Euróba kerültek a munkálatok.

A lakompaki kastély kibõvítése és vonzó rendezvényközponttá történõ átalakítása jelenleg is zajlik.

Az Esterházy Betriebe  8 millió Eurót fektet be a Szentmargitbányai Kõfejtõ infrastrukturális és mûvészeti funkciók fejlesztéseit érintõ beruházásaiba, melyek kivitelezése után csúcstechnológiájával Európa egyik legszebb és legmodernebb szabadtéri arénájaként a legnevesebb szabadtéri színpadok közé sorakozik fel.

GYÛJTEMÉNYEK és KIÁLLÍTÁSOK

Napjainkban az Esterházy Betriebe jelentõs szerepet játszik Burgenland tartomány kulturális életében. A Fraknó várában, a Lakompaki és Kismartoni Kastélyokban található múzeumok és gyûjtemnyek illetve az Esterházy Betriebe által támogatott vagy szervezett kiállítások és rendezvények évente több mint 160 000 látogatót vonzanak. További mintegy 50 000 látogató tekinti meg évente az Esterházy Betriebe kezelésében és finanszírozása alatt álló Lánzséri várromot és a Szentmargitbányai kõfejtõt.

Ezen túlmenõen, az Esterházy gazdaság lehetõséget teremt a tulajdonaiban, nagyszámú látogató közönséget vonzó,  nem saját rendezésû rendezvények szervezésére, ilyenek pl. a szentmargitbányai Ünnepi Operajátékok vagy a fraknói várban a ?Fantasztikus Fraknó" elnevezésû családi hétvégék, melyeket az elmúlt évben 280.000-en látogattak meg.   Az Esterházy Betriebe közvetlen vagy közvetett szervezésében ide látogató mûvészek olyan komoly tömeget vonzanak, hogy Ausztria keleti régiójának kulturális élete szinte elképzelhetetlen az Esterházy Betriebe nélkül.

Az Esterházy hercegek óriási tudományos és mûvészeti gyûjteményei jól mutatják, hogy az Esterházy család mindig is kiemelkedõ mecénási tevékenységet folytatott. A közel 5 millió tárgyat számláló gyûjteményt és a több mint 12 kilométernyi, történelmi iratanyagot Európa három legnagyobb magángyûjteményei között tartják számon. Az Esterházyak udvari zeneszerzõjének Joseph Haydnnak (1732-1809), és Johann Nepomuk Hummelnak (1778-1837) mûvei az Esterházy család mecénási tevékenységét világszerte ismertté tették.

Az ötvösmûvészet, a zene, a festészet, a grafika, a szobrászat, a kertépítés és terítékkultúra csodálatos darabjai ugyanúgy megtalálhatók a gyûjteményekben, mint a fegyverek, térképek, könyvek és ásványok. Napjainkban az eisenstadti kismartoni kastélykönyvtár mellett az Esterházy Magánalapítvány által kezelt állomány gyöngyszemei a fraknói (forchtensteini) kincstár, amely Európa egyetlen fennmaradt kincstára, valamint a fegyvergyûjtemény, ahol a legnagyobb magán fegyverarzenál tekinthetõ meg.

Az Esterházy gyûjtemények alkotják igen sok fontos budapesti múzeum (Szépmûvészeti Múzeum, Iparmûvészeti Múzeum és Nemzeti Múzeum) alapgyûjteményét is, velük évek óta folyik az együttmûködés, közös kiállítások megszervezése formájában.

?A kultúra iránti elkötelezettségünk napjainkban ugyanúgy, mint korábban elõdeinknél társadalmi felelõsségünk szerves része"- mondja Ottrubay István. Ennek következtében az Esterházy Betriebe, az utolsó herceg, Esterházy Pál 1989-ben bekövetkezett halálát követõen, kb. 33,8 millió Eurót költött azon kultúrjavak felújítására, fenntartására és üzemeltetésére, amelyek Burgenland tartomány jelképévé váltak. A jegyárbevételekbõl l és bérbeadásokból befolyó összegek megközelítõleg 40%-ban fedezik a folyó kiadásokat. Az Esterházy gazdaság csak egyes, rendkívüli esetekben kap állami támogatást, amikor bizonyos projekteket, – mint pl. a fraknói (forchtensteini) vár belsõ udvari falfestményeinek restaurálását, – a Szövetségi Mûemlékvédelmi Hivatal ?Ausztriai egészének szempontjából is igen jelentõsnek" minõsíti.

A korábbi mûködéshez képest jelentõs változás történt az Esterházy Betriebe kulturális tevékenységének szervezeti felépítésében. Amíg a késõ 90-es évekig elsõsorban a fenntartás állt elõtérben és a földterületek hasznosítása dominált, a birtokrendszer átalakításával és az Esterházy Betriebe GmbH 2001-ben történõ létrehozásával sor került a kulturális terület átszervezésére is. Ma egy mûvészeti szakértõkbõl és kiállítás-szervezõkbõl, valamint tanácsadó mûvészettörténészekbõl álló csapat céltudatosan formálja az Esterházy név megjelenését. Mozgalmas, izgalmas  nemzetközi kölcsönzések  zajlanak az Esterházy gyûjtemény és Magyarország, Németország, Nagy Britannia, Franciaország, Oroszország, Szlovákia és Horvátország nagy gyûjteményei és múzeumai között.

ESTERHÁZY BORPINCÉSZET – a Pannon régió vagy pannóniai medence 250 éves borkultúrája

Az Esterházy Borpincészet kompromisszumoktól mentes modern gazdaságként mûködik. Trausdorfban (Darázsfalva) 2006-ban hozták létre a kismartoni Esterházy kastélyra nyiló csodálatos kilátással, a vadonatúj ?State-of-the-Art" borpincészetet, amelyet -a jelenleg Ausztriában  legmodernebbnek számító  borkészítõ berendezésekkel láttak el.

Az Esterházy Borgazdaság szõlõtõkéi a Fertõ-tó dombvidékének szívében, a legjobb helyeken, Rustban, St. Margarethenben, St. Georgenben és Großhöfleinban találhatók.

A pannon klíma adottságainak köszönhetõen tökéletesre érleli a szõlõt és a termõtalaj különbözõségeitõl függõen lehetõség nyílik ott termeszteni az egyes szõlõfajtákat, ahol a termõföld a lehetõ legjobban kihozza a szõlõfajta karakterét.

Jelenleg 65 hektár szõlõskertben érik a szõlõ, amelynek 40%-a fehérbor, (Pinot Blanc, Chardonnay és Sauvignon Blanc), a maradék 60% pedig vörösbor (Pinot Noir, Merlot és Kékfrankos) készítésére szolgál.

A gazdaság három borvonalat – valamennyi ízlés számára megfelelõ árkategóriában – képvisel a piacon:

Classic – Burgenland tartomány tipikus borai – az Olaszrizlingtõl a Pinot Blancon át egészen a Kékfrankosig – friss gyümölcsösségükkel különleges élvezetet nyújtanak.

Estoras – A hazai és nemzetközi szõlõfajták kombinálásával létrehozott karakteres fehér és vörösborok, amelyek tökéletesen ötvözik a magas fokú érettséget az ízletes, tipikusan osztrák borokra jellemzõ gyümölcsösséggel.

Single Cru – A  barrique hordókban érlelt borok jellegét a termõhely egyedi karaktere határozza meg.  "Primus inter pares", elsõ az egyenlõk között, a Cuvée Tesoro, abszolút csúcsminõségû, nemzetközi színvonalat képviselõ bor.

Pézügyi adatok – 2006-os gazdasági év

Esterházy csoportok bevételei                                   19    Mio. EUR

Vállalkozási eredmények (leírások és adók elõtt)               1,3 Mio. EUR

Befektetés a beruházási alapba                             10,1 Mio. EUR

Személyzeti költségek összesen                                    6    Mio. EUR

Adók és hivatalos bevallások összesen                           3,8 Mio. EUR

Kulturális és szociális szolgáltatások                     4,9 Mio. EUR

Vagyonértékelés                   370 Mio. EUR Erdészeti és Környezeti menezsment

                                        50 Mio. EUR Szabadidõs létesítmények

                                        50 Mio. EUR Mûvészet és kultúra

Foglalkoztatottak                                                               160 fõ

Esterházy területek

Erdészet                                                                  22.400 ha

Mezõgazdaság                                                            5.600 ha

Teljes mértékben megmûvelt területek

Burgenlandi megmûvelt területek 8 %-a                        28.000 ha

Nem, vagy kevésbé használt területek, mint

természetvédelmi-, vízterületek, nádas vagy legelõk 16.000 ha

Esterházy területek összesen                                    44.000 ha

Esterházy Borászat

65 ha szõlõskert Észak-Burgenlandban (Großhöflein, Eisenstadt, Rust)

Fajtaösszetétel:

60 % vörösbor          (Kékfrankos, Kékburgundi, Zweigelt, Cabernet Sauvignon, Merlot)

40 % Fehérbor          (Welschriesling, Fehérburgundi, Sauvignon Blanc, Chardonnay)                    

2006-ban 3 új borirányzat került bevezetésre:

          A Classic Cuvée

          Az Estoras Cuvées fehér és vörös

          A Single Cru Linie a legjobb szüretbõl

          Az ismert ?Tesoro" a ház legjobb bora

Esterházy – Ingatlan

  • Kismarton városi épületei
  • Erdészházak és mezõgazdasági épületek
  • Majorbirtokok
  • Fûrdõ- és szabadidõs létesítmények 150 ha területen:

Neudörfl, Pöttsching, Steinbrunn, Trausdorf, Neufeld, Rust, Loretto

Az Esterházy család történelmi mûemlékei

Esterházy-kastély Kismartonban           évi kb. 150.000 látogatóval

Fraknó vára                                 évi kb.   90.000 látogatóval

Lackenbachi kastély                              évi kb.   12.000 látogatóval

Lánzsér várrom                    évi kb.   15.000 látogatóval

St. Margaretheni kõfejtõ           évi kb. 300.000 látogatóval

Esterházy Betriebe-

Modern kulturális és gazdasági vállalkozás Európa szívében

Az Európai Unió kelet-európai tagállamokkal történõ kibõvítése, a határok lebontása lehetõvé teszi a kulturális és gazdasági régiók összeolvadását a térségben. A Pannon régió vagy pannóniai medence, amelyet évtizedekig természetellenesen határok szabdaltak fel, most végre újra kivirulhat, és fejlõdésnek indulhat.

.

Kismarton (Eisenstadt), Pozsony (Bratislava) és Gyõr háromszög és agglomerációja mintegy 6 millió lakosával, olyan kulturális sokszínûséget vonultat fel, amely sehol másutt, Európa egyetlen más régiójában sem található meg.

A Pannon kultúrkör

A Pannon kultúrkör létrehozásával kulturális szinten olyan fórum jönne létre, amelynek feladata a régióban rejlõ óriási lehetõségek kiaknázása, a már meglévõ kulturális tevékenységek összehangolása, illetve a régió kulturális életének alakítása az állami és magán finanszírozókkal közösen.

Az elsõ ilyen nagy közös cél a 2009-ben megrendezésre kerülõ Haydn év megszervezése.

Elsõ lépésként, a 2009-es Haydn évre való tekintettel, a Pannon kultúrkör ?zászlóshajójának" számító kismartoni (eisenstadti) Esterházy kastély teljes körû felújítására kerül sor, Burgenland tartomány támogatásával. A további tervek között szerepel az istálló restaurálása és megvalósítják a kastélyépület kibõvítését a korabeli tervek alapján.

Magyarországi együttmûködés

Az elmúlt években, kulturális szinten, az Esterházy Betriebe és Magyarország közötti viszonyra intenzív együttmûködés jellemzõ. 2004 májusában a Magyar Köztársaság Kulturális Örökség Minisztériuma képviseletében Hiller István miniszterúr, illetve az Esterházy Magánalapítvány képviseletében Esterházy Melinda hercegnõ és Dr. Ottrubay István szándéknyilatkozatot írtak alá. Ennek alapján, 2006 decemberében, Budapesten, az Iparmûvészeti Múzeumban megnyílhatott az elsõ nagy, közös kiállítás, amely az Esterházy Kincstár kincseit mutatta be a nagyközönségnek.

Az Esterházy Betriebe nemzetközi tevékenységei

        Kulturális kapcsolatok

Hamarosan megnyílik  a ?Central Europe Revisited I" – nemzetközi kiállítás, amely magyarországi, szlovéniai, horvátországi és osztrák kortárs mûvészek mûveit mutatja be az kismartoni kastély Sala Terrena termében. A kiállítás kurátoraként sikerült megnyerni Hegyi Lóránt mûvészettörténészt.

A Kincstár mûtárgyai  a budapesti Iparmûvészeti Múzeum kiállítása mellett további két helyen szerepelnek majd. Franciaországban, a Párizs melletti Compiegne kastélyban, a II. Esterházy Miklóst bemutató kiállítás 2007. szeptemberétõl – 2008. januárig várja a látogatókat, valamint a Versailles-i kastélyban 2007. novemberétõl – 2008. márciusáig megrendezendõ, minden idõk legnagyobb ?ezüst bútorok kiállításán".

A nagy gyûjtemények tekintetében az Esterházy Betriebe számtalan nemzetközi kiállításhoz kölcsönzi mûtárgyait, Berlintõl Rómán át, egészen New Yorkig.

    Gazdasági kapcsolatok

Az Esterházy csoport megkezdte a határokon átnyúló munkálatokat.

Romániában 2007 elején egy leányvállalatot alapítottak, amely erdõterületek megmûvelésével kapcsolatos szolgáltatásokat nyújt.

Magyarországon 2004 óta jelen vannak, kõkitermeléssel és a szabadidõs létesítmények fejlesztésével foglalkoznak.

Szlovákiában különbözõ szabadidõs létesítmények helyszíneit mérik fel, ellenõrzik.

  

EZ IS ÉRDEKELHETI

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

1973-2023 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.