2024.április.19. péntek.

EUROASTRA – az Internet Magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

Eladja biztosítási üzletágát az Erste Bank Csoport

8 perc olvasás
  <span class="inline left"><a href="/node/10553"><img class="image thumbnail" src="/files/images/erste.thumbnail.gif" border="0" alt="www.erstebank.hu" title="www.erstebank.hu" width="100" height="47" /></a><span style="width: 98px" class="caption"><strong><a href="http://www.erstebank.hu/">www.erstebank.hu</a> </strong></span></span><p>A Vienna Insurance Group-nak (VIG) értékesíti az s Versicherung biztosítót, a kelet-közép-európai biztosítói leányvállalatokat, valamint a BCR biztosítási üzletágát az Erste Bank Csoport. A tranzakció teljes vételára a bruttó szerződött díjbevétel 1,2-szerese, 1445 millió euró. </p><p> 

  www.erstebank.huwww.erstebank.hu

A Vienna Insurance Group-nak (VIG) értékesíti az s Versicherung biztosítót, a kelet-közép-európai biztosítói leányvállalatokat, valamint a BCR biztosítási üzletágát az Erste Bank Csoport. A tranzakció teljes vételára a bruttó szerződött díjbevétel 1,2-szerese, 1445 millió euró.

 

  www.erstebank.huwww.erstebank.hu

A Vienna Insurance Group-nak (VIG) értékesíti az s Versicherung biztosítót, a kelet-közép-európai biztosítói leányvállalatokat, valamint a BCR biztosítási üzletágát az Erste Bank Csoport. A tranzakció teljes vételára a bruttó szerződött díjbevétel 1,2-szerese, 1445 millió euró.

 

Az Erste Bank és kelet-közép-európai leányvállalatai fejenként 5 százalékos részesedést tartanak meg a helyi biztosítótársaságokban. A két társaság emellett 15 évre szóló értékesítési megállapodást kötött, amelynek értelmében az Erste Bank és a VIG kiemelt partnerként működik együtt a jövőben, így a 120 millió lakosú régióban legalább 20 millió ügyfélhez juttathatják el termékeiket közösen.

A tranzakcióról szóló megállapodást ma írta alá Andreas Treichl, az Erste Bank AG, és Günter Geyer, a VIG vezérigazgatója a két társaság felügyelőbizottságának jóváhagyása után. A tranzakció lezárására várhatóan 2008 harmadik negyedévében kerülhet sor az illetékes verseny-felügyeleti hatóságok engedélyétől függően. A biztosítási üzletág adásvételi szerződésén kívül a két vállalatcsoport 15 évre szóló értékesítési megállapodást is kötött, amely megalapozza az Erste Bank és a VIG közti szorosabb együttműködést a jövőben, mivel a felek kötelezik magukat arra, hogy egymás termékeit értékesítik és egymás ügyfeleit kiemelten kezelik. A megállapodás hozzáférést biztosít a VIG számára az Erste Bank kelet-közép-európai országaiban meglévő mintegy 2900 bankfiókjához és 16 millió ügyfeléhez. Ugyanakkor az Erste Bank hozzáférést nyer a VIG mintegy 10 millió ügyfeléhez azokban az országokban, ahol mindkét partner jelenleg is folytat üzleti tevékenységet.

A VIG hosszú évek óta az Erste Bank partnere a vagyon- és balesetbiztosítások terén. Ezen együttműködés nyomán értékesítette az Erste Bank a csehországi nem-életbiztosítási üzletágát a VIG számára még 2004-ben. Az életbiztosítási üzletág átadása ebből logikusan következik, emellett lehetővé teszi, hogy az Erste Bank Csoport a továbbiakban inkább alaptevékenységére, a pénzügyi termékek értékesítésére koncentráljon.

„Ezzel az együttműködéssel az Erste Bank és a VIG azt bizonyítja, hogy két független partner hosszú távú együttműködésének a sikeréhez nem feltétlenül szükséges a jelentős mértékű kereszttulajdonlás. Emellett a VIG erős kelet-közép-európai ügyfélbázisát magunkénak tudva termékeink számára további keresztértékesítési lehetőséget biztosítunk" – mondta Andreas Treichl, az Erste Bank AG vezérigazgatója a tranzakció kapcsán.

Az értékesítési együttműködés megerősítése érdekében az Erste Bank AG és helyi leányvállalatai fejenként 5 százalékos részesedést megtartanak a helyi életbiztosítókban. Mivel a VIG irányítása alatt álló Donau Versicherung 10 százalékos részesedéssel bír az s Versicherung vállalatban, az Erste Bank az ausztriai s Versicherung biztosítónak csak mintegy 85 százalékát értékesíti a VIG számára. Az s Versicherung tulajdonrésszel rendelkezik az Erste Bank Csoport szinte mindegyik helyi biztosítójában a romániai üzletág kivételével.

A tranzakció teljes értéke – a biztosítótársaságok 100 százalékos értéke alapján – 1600 eurós vételárnak, vagyis 1,2-szeres ár/szerződött díjbevétel aránynak felelne meg. A tulajdoni arányok következtében az Erste Bank 1445 millió eurót kap kézhez. Az ügylet magába foglalja az Erste összes életbiztosítóját, a román BCR vagyon- és balesetbiztosítási üzletágát, valamint az országszintű megállapodásokat a helyi bankok és biztosítótársaságok közti, 15 évre szóló együttműködésről.

A tranzakció nettó hatása az Erste Bank AG konszolidált bevételére (adók és kisebbségi érdekeltségek levonása után) közel 1 000 millió euró lesz, figyelembe véve az értékesített eszközök nettó értékét. Az együttműködési megállapodás várhatóan 15 évre elhatárolva kerül be a könyvekbe az IFRS nemzetközi könyvviteli szabvány szerint, így 2008-ban várhatóan mintegy 600 millió euróval járul hozzá a nettó nyereséghez. Az Erste Bank a bevételt saját tőkebázisának megerősítésére fordítja (ezáltal a Tier 1 arány mintegy 70 bázisponttal emelkedik), így a társaság stratégiai rugalmassága tovább nő. A Tier 1 arány 2008. év végén így várhatóan 8 százaléknál is magasabb értéket mutat majd.  A helyi biztosítótársaságok eladásából és az értékesítési együttműködésből származó bevétel a leányvállalatok eredményeit gyarapítja.

Az s Versicherung biztosítónak és kelet-közép-európai leányvállalatainak, valamint a BCR biztosítási üzletágának erős piaci pozíciója elősegíti a VIG piaci részesedésének növelését a kelet-közép-európai országokban. Az Erste Bank Csoport biztosítási tevékenységből származó díjbevétele 2007-ben alig maradt el az 1300 millió eurós értéktől.

A tranzakció lezárása a tervek szerint 2008 harmadik negyedévében várható a versenyhivatalok jóváhagyásának függvényében.

A biztosítók áttekintése:

Erste Bank Austria: Sparkassen Versicherungs AG (s Versicherung)

A tranzakció részeként az s Versicherungot, Ausztria második legnagyobb életbiztosítóját, melyben az Erste Bank jelenleg mintegy 90 százalékos részesedéssel bír, a helyi vezetők, a felügyelőbizottság, valamint a versenyhivatal és a pénzügyi felügyelet jóváhagyását követően értékesítik a VIG-nek. Az Erste Bank 5 százalékos részesedést tart meg az s Versicherung biztosítóban. A társaság összes szerződött bruttó díjbevétele 2007-ben 808,6 millió euró volt Ausztriában.

Česká spořitelna: Pojišťovna České spořitelny, a.s.

Csehország negyedik legnagyobb biztosítója, a Pojišťovna České spořitelny, a.s. (PCS) 55,25 százalékos tulajdonosa a Česká spořitelna, 44,75 százalékot pedig az s Versicherung kontrollál. A társaságot a tranzakció keretén belül vásárolja meg a VIG a helyi vezetők, a felügyelőbizottság, a versenyhivatal, valamint a pénzügyi felügyelet jóváhagyó határozata után. A társaságban 5 százalékos részesedést őriz meg a Česká spořitelna. A PCS éves összesített bruttó szerződött díjbevétele 232,9 millió euróra rúgott 2007-ben.

Slovenská sporitel'ňa: Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a.s.

A Poisťovňa Slovenskej sporiteľne a.s a kilencedik legnagyobb biztosítótársaság Szlovákiában és egyenlő arányban birtokolja az Erste Bank, a Slovenská sporitel'ňa és az s Versicherung. A helyi vezetők, a felügyelőbizottság, valamint a versenyhivatal és a pénzügyi felügyelet jóváhagyását követően a VIG a Poisťovňa Slovenskej sporiteľne 95 százalékát vásárolja meg. A Slovenská spořitelna 5 százalékos tulajdonrészt tart meg a tranzakció zárását követően. A társaság tavaly 24,8 millió eurós éves összesített bruttó szerződött díjbevételt ért el.

Erste Bank Croatia: Erste Sparkassen osiguranje d.d. za životno osiguranje

8,9 millió eurós éves összesített bruttó szerződött díjbevétellel a horvát Erste Sparkassen osiguranje d.d. za životno osiguranje a tizenkettedik a horvát életbiztosítási piacon. Az Erste Osiguranje 26 százalékát az Erste Bank Croatia, a fennmaradó 74 százalékot pedig az s Versicherung kontrollálja. A helyi vezetők, a felügyelőbizottság, valamint a versenyhivatal és pénzügyi felügyelet engedélyének függvényében a társaság 95 százalékát értékesítik a VIG számára. Az Erste Bank Croatia részesedése 5 százalék marad a tranzakció nyomán.

Erste Bank Hungary: Erste Sparkassen Biztosító Zrt.  

Az Erste Sparkassen Biztosító Zrt. 100 százalékban az s Versicherung tulajdonában áll, összesített bruttó szerződött díjbevétele pedig 36 millió eurót ért el 2007-ben. A helyi vezetők, a felügyelőbizottság, valamint a versenyhivatal és a pénzügyi felügyelet jóváhagyását követően a VIG a társaság 95 százalékát vásárolja meg. Az Erste Bank Hungary 5 százalékos tulajdonos marad az adásvétel lebonyolítása után.

Banca Comercială Română: BCR Asigurari és BCR Asigurari de Viata

Romániában a VIG helyi vezetők, a felügyelőbizottság, valamint a versenyhivatal és a pénzügyi felügyelet jóváhagyását követően megvásárolja a BCR Asigurari nem-életbiztosító és a BCR Asigurari de Viata életbiztosító (mindkét társaság a Banca Comercială Română leányvállalata) legnagyobb részét. A többi országban követett modellhez hasonlóan a BCR kezében marad a BCR Asigurari de Viata életbiztosító 5 százaléka. A fennmaradó részvények a közkézhányadot gyarapítják. Az életbiztosítási üzletág összes bruttó szerződött díjbevétele 24,8 millió euró volt 2007-ben, a vagyonbiztosításból származó díjbevétel pedig 155,1 millió euróra rúgott.

Szerbia, Ukrajna

Szerbiában és Ukrajnában az Erste Bank nem rendelkezik az adásvételi szerződés keretében értékesíthető biztosítási tevékenységgel. Ennek ellenére a 15 éves együttműködési megállapodást az Erste és a VIG kompetens helyi érdekeltségei is aláírták.

A tranzakció pénzügyi tanácsadójaként a Merrill Lynch, a Wolf Theiss & Partner és az Erste Bank Corporate Finance működött közre.

EZ IS ÉRDEKELHETI

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

1973-2023 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.