A MultiRáció Kft.  2010. december 15-én mutatta be megújult termékét,  az EuroOffice 2010  professzionális irodai alkalmazás-csomagot, az alkalmazásba beépült kutatás-fejlesztési eredményeket és a cég új web-oldalát.

 

A MultiRáció Kft.  2010. december 15-én mutatta be megújult termékét,  az EuroOffice 2010  professzionális irodai alkalmazás-csomagot, az alkalmazásba beépült kutatás-fejlesztési eredményeket és a cég új web-oldalát.

dr. Banai Miklós ügyvezető beszámolt róla,  a MultiRáció az elmúlt években a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és az Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal támogatásával jelentősen bővítette K+F tevékenységét.  

A Multiráció a  Dél-Alföldi Szoftveripari Pólus Klaszter tagjaként egyik alapítója az InfoPólus2009 Kft.-nek, s az ELTE-Soft Kft.-nek.  Tagja a nemzetközi OASIS szervezetnek, melynek keretében részt vesz az interoperabilitási technikai bizottság munkájában.    

A cég kiemelkedő K+F tevékenységének számít a Nemzeti Technológiai Program keretében végzett tevékenység;

a  „Szoftverminőség-biztosítási szolgáltatás-csomag kidolgozása a nyílt dokumentumformátum (ODF) alkalmazásaira"  elnevezésű projekt keretében, konzorcium-vezetőként.

A konzorcium tagja a három legnagyobb magyar egyetem, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem, a Szegedi Tudományegyetem, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,  továbbá az IBM, mely az ODF-t megalkotó OASIS egyik meghatározó tagja, üzleti partnere, a Polygon Kft., és az OpenOffice.org-ot életre hívó Sun cég magyarországi leányvállalata, a Sun Microsystems Magyarország Kft.

A MultiRáció Kft.-nek az OpenOffice.org-hoz fejlesztett kereskedelmi kiterjesztései a nemzetközi piacon kaphatóak. A kiterjesztéseket több mint 36 országban vásárolják,  az értékesítés  76%-a az EU országaiba (Németország, Anglia, Franciaország, Olaszország, Hollandia, stb.),  20%-a  pedig Amerikába (USA, Kanada) irányul.

A Multiráció az NKTH támogatásával készítette el az  EuroOffice Térképes Diagram kiterjesztést a legelterjedtebb számolótáblára, az MS Office Excel-re,  ez a termék a potenciális felhasználói kör globális elérésével várhatóan megnöveli a  vizualizációs kiterjesztések exportját.  A Google Map és Google Earth  vizualizációs bővítmények kereskedelmi változata egyedi terméket jelent a piacon, hasonló funkcionalitású általános célú rendszerek nem érhetőek el.

Az ügyvezető kifejtette;  a Multiráció és partnerei úgy vélik,  támogatott K+F projektjeik eredményeként a hamburgi star division után hazánk birtokolja a második legnagyobb professzionális OpenOffice.org és ODF fejlesztői bázist,  amely az akadályok lebontása után hatékonyan hozzájárulhat a hazai szoftveripar bővüléséhez, tehetséges fiatal szakembereink itthoni munkalehetőségeinek megteremtéséhez.

Az  EuroOffice 2010 integrált irodai szoftver jellemzői

A sokféle felhasználási lehetőséggel bíró,  OpenOffice.org alapú  EuroOffice 2010  integrált irodai szoftver teljes megoldást kínál úgy az intézmények, mint az üzleti világ és az egyéni felhasználók számára.

Az EuroOffice 2010 szabadon hozzáférhető, licencelése az OpenOffice.org-hoz hasonló.

Tartalma:

szövegszerkesztő (EuroOffice Writer)

táblázatkezelő (EuroOffice Calc)

bemutató-készítő (EuroOffice Impress)

rajzoló- és képszerkesztő (EuroOffice Draw)

adatbázis-kezelő (EuroOffice Base)

adaptív felhasználói felület.

A szoftver nyelvi változatai:   angol, német, francia, spanyol, olasz, lengyel és magyar,  így az Európai Unió népességének 85%-a saját anyanyelvén telepítheti. 

Az  EuroOffice 2010  Windows és Linux operációs rendszeren egyaránt futtatható, és képes minden elterjedtebb fájlformátum kezelésére, beleértve a Word, Excel, PowerPoint fájlokat is.  Saját fájlformátuma az Unió által is ajánlott ODF nemzetközi ISO szabvány fájlformátum.

EuroOffice 2010 Professzionális

Az EuroOffice 2010 Professzionális magába foglalja az EuroOffice 2010-et, ezen felül termék-támogatást,  funkcionális bővítményeket kínál.

-EuroOffice Professzionális Nyelvi eszközök a MorphoLogic eszközével:

 helyesírás-ellenőrző modul angol, német, olasz, francia, spanyol, lengyel és magyar nyelvre,  

 nyelvhelyesség-ellenőrző angol, német, francia, spanyol, olasz, lengyel, magyar, cseh, holland, litván, szlovén,   

 svéd  és ukrán nyelven,

 elválasztó angol, német, lengyel és magyar nyelvekre, valamint magyar nyelvre szinonima szótárat

-EuroOffice Professzionális Térképes diagram:

 térképdiagram-modul, amely a 28 tagú Unió területére megyei (NUTS3), Magyarországon település szinten  

 alkalmazható, de alkalmas diagramok megjelenítésére világtérképen, illetve részletesen az Egyesült Államok  területén,

-EuroOffice Professzionális Szótár:  

 szövegkövető szótárfunkció a szövegszerkesztőben, a számolótáblában és a bemutató készítőben beépített szótárakkal és saját szótár betöltésének lehetőségével,

-EuroOffice Professzionális Optimalizáló:  lineáris, kvadratikus, nem-lineáris, valamint a magyar módszert alkalmazó

 feladatokat megoldó optimalizáló modul.

A legtöbb bővítmény használható az OpenOffice.org-al is,  és mindegyik rendelkezésre áll angol, német, francia, spanyol, olasz, lengyel és magyar nyelven (más lokalizált nyelvű OpenOffice.org változatban az angol nyelvű változat jelenik meg).

Az  EuroOffice és az EuroOffice alkalmazások a MultiRáció és Szegedi Tudományegyetem közös K+F projektjét jelentik, s az OpenOffice++ eredményei alapján javított minőségű kódra épülnek.  Az adaptív felület az ELTE Kutató Központjával közös projektben készült.  

Az EuroOffice 2010 Professzionális  teljes és bővített funkcionalitást kínál, ára pedig más irodai alkalmazások árának töredéke, így a leggazdaságosabb megoldási lehetőséget jelenti informatikai fejlesztésre, bővítésre és szoftver legalizálásra,  támogatva Európa nyelvi sokszínűségét.

MS Office kiterjesztések

EuroOffice MapChart for MS Excel (Térképes diagram)

Az EuroOffice MapChart for MS Excel egy különleges diagramkészítő alkalmazás,  segítségével térképeken ábrázolhatunk különböző, régiókra vonatkozó adatokat.  A térképek közül választhatunk részletes világ-, európai vagy magyarországi régiókat is, különböző felbontásban.  Alapbeállításban, az ábrázolni kívánt adatok kijelölése után két egérkattintással elkészíthető a térkép  munkafüzetünk lapján!

Az EuroOffice MapChart for MS Excel  két alapfunkciója:

-Térképfunkció

-Adatábrázolás

A Térképfunkció beállítási lehetőségei:

-régiók nevek sorokban vagy oszlopokban,

-szinskálával színesíthető térképek, a kirajzolt kép háttérszíne is állítható,

-színkód adható a régiókhoz,

-szabályozható a terület színskálából választott színe,

-a régiók koordinátái különböző léptékű térképekből választhatóak,

-az ábrázolt terület különböző befoglaló régiókon jeleníthető meg,

-a kirajzolt térkép felbontása, pozíciója és mérete is megadható,

-a régió-nevek közvetlenül a régiókon, vagy a térkép jobb oldalán tüntethetők fel, a megfelelő színkód mellett,

-az ábrához felirat is megadható.

-a beillesztett térkép tovább szerkeszthető az MS Excel szabványos eszközeivel (pl. Alakzat formázása > Árnyék)

Az Adatábrázolás funkció egyrészt tartalmazza a Térképfunkció beállításait, másrészt további lehetőségeket is:

-a kijelölt cellamező első sora vagy oszlopa címkeként felhasználható,

-a cellamező utólagosan is változtatható az adattartományt megadó beviteli mező jobb szélén lévő ikonra kattintva,

-két diagramtípus közül választhatunk:  torta és oszlopdiagram

-a diagrammok mérete a régiókhoz viszonyított méretskálán százalékosan változtatható.

A térképekhez használt adatbázisok:

Az EuroOffice MapChart for MS Excel  a földrajzi egységek európai uniós besorolását (NUTS) használja a diagram alapterületeinek megadásakor.  A NUTS1, NUTS2 és NUTS3 szintek egyaránt használhatók, ez Magyarországon régiós és megyei szintű diagramok készítését is lehetővé teszi.  Ezen felül az adatbázis tartalmazza 73 európai nagyváros közigazgatási területét is, Magyarország esetében pedig minden egyes (több mint 3.000) települést is megjeleníthetünk a diagramon.

A 9,9 Eurós ár magában foglalja a következő évre szóló ingyenes frissítéseket és a kiemelt terméktámogatást a következő három hónapra.

A MultiRáció Kft-ről

A MultiRációt szövetkezeti formában három fizikus, egy szakstatisztikus közgazdász és egy jogász alapította 1992-ben.  A társaság pénzügyi és gazdasági adatok elemzésével és előrejelzésével, információs rendszerek tervezésével és kivitelezésével kezdte el tevékenységét, így hasznosítva az alapítók különböző szakirányú és speciális matematikai, statisztikai, informatikai szakmai ismereteit, tapasztalatait.  

A névválasztás ezt a sokszínű, összetett és speciális mélységű ismeret-, tudás-, és feladatmegoldó-képességet hivatott visszaadni, valamint tükrözni kívánja az alapítók meggyőződését, hogy az emberi értékteremtés valódi hajtóereje a tudás, az ismeret, az újító szellem.
1996-ban két fizikus és jogász hozta létre a MultiRáció korlátolt felelősségű társaságot, amely a szövetkezet főbb tevékenységeit is átvette. 

1994-ben a MultiRáció  két, a Világbank által finanszírozott projekt keretében elkészítette a munkaügyi adatok szezonális kiigazítását, és a kistérségi gazdasági aktivitási adatok évközi becsléseit készítő információs rendszerek első változatait, amelyek a legújabb idősor elemző módszereket (X-11/12 ARIMA, Kálmán-szűrő) alkalmazva adtak a korábbiaknál pontosabb és megbízhatóbb adatokat.  Az ekkor kifejlesztett rendszerek jelenleg is működnek, többször kibővítve és továbbfejlesztve azokat, a vonatkozó módszertani revíziók K+F tevékenység keretében zajlanak.

1997 óta kutatási szolgáltatás keretében a társaság közreműködésével készülnek a kistérségi évközi, és a szezonálisan kiigazított havi hivatalos munkaügyi adatok az Állami Foglalkoztatási Szolgálat részére. 

Teljesen új fejlesztési irány kezdődött 2001-ben, amikor a MultiRáció kifejlesztette a MagyarOffice-t, az OpenOffice.org kódjára épülő, magyar nyelvre lokalizált és több hasznos funkcióval kibővített irodai programcsomagot.  A MagyarOffice  gyorsan vált a Microsoft Office alternatívájává a magyarországi irodai programok piacán.  Kifejlesztéséért és piacra viteléért a társaság innovációs díjban részesült 2003-ban.

Az OpenOffice.org licenszpolitikájának megváltozása, és a nemzetközi piacon való megjelenés igénye teremtette meg az EuroOffice-t,  a GPL licenszelésű ingyenes irodai programcsomagot, mely kereskedelmi és ingyenes kiterjesztésekkel egészült ki,  ezek tartalmazzák a MultiRáció által kifejlesztett többletfunkciókat.

A hétnyelvű program és a kiterjesztések a vállalat weboldaláról letölthetők,  ill. megvásárolhatók, tapasztalat szerint legnépszerűbbek a Nyelvi Eszközök, a Térképes Diagram, az Optimalizáló és a Szótár.

2009-ben központosított közbeszerzési eljárást írt ki a hivatott kormányszerv

nyílt szabványokon alapuló, teljes együttműködést biztosító szoftverek és kapcsolódó szolgáltatások beszerzésére. A MultiRáció Kft.  a FreeSoft Nyrt.-el és a Kventa Kft.-el  alkotott konzorciummal  az első helyen végzett, ily módon a cég termékei és szolgáltatásai 2009.augusztus 25.-től  közbeszerzés útján is elérhetővé váltak (l. Közbeszerzés).

http://www.multiracio.hu/

http://www.oasis-open.org/home/index.php

Harmat Lajos

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük