2022.december.07. szerda.

EuroAstra Internet magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

EURÓPA KULTURÁLIS FÕVÁROSA ? PÉCS, 2010 – A 2007-ES FELVEZETÕ ÉV TARTALMI ÍVEI

12 perc olvasás
<p>  <span class="inline left"><a href="/node/419"><img class="image thumbnail" src="/files/images/_MG_1183.thumbnail.jpg" border="0" alt="Pécs 1." title="Pécs 1." width="67" height="100" /></a></span>Sajtótájékoztatót tartottak ma Pécsett, ahol a 2010 ig felvezetõ idõszakból a 2007-es esztendõ kulturális programjait ismertették. Mint kiderül két csoprotba sorolhatóak a pécsi események. Közülük egyik az a hagyományos, amelyiket akkor is megcsináltak, megtartottak volna, ha a kulturális fõváros nem Pécs lett volna. Ugyanakkor ahogy haladunk 2010 felé egyre több olyan rendezvényt szerveznek, amelynek célja a rávezetés erre az európa méretû kulturális eseményre. Melyek ennek a nagyívû elképzelésnek az idén megvalósuló részletei? </p><p> 

  pécs 1.Sajtótájékoztatót tartottak ma Pécsett, ahol a 2010 ig felvezetõ idõszakból a 2007-es esztendõ kulturális programjait ismertették. Mint kiderül két csoprotba sorolhatóak a pécsi események. Közülük egyik az a hagyományos, amelyiket akkor is megcsináltak, megtartottak volna, ha a kulturális fõváros nem Pécs lett volna. Ugyanakkor ahogy haladunk 2010 felé egyre több olyan rendezvényt szerveznek, amelynek célja a rávezetés erre az európa méretû kulturális eseményre. Melyek ennek a nagyívû elképzelésnek az idén megvalósuló részletei?

 

  pécs 1.Sajtótájékoztatót tartottak ma Pécsett, ahol a 2010 ig felvezetõ idõszakból a 2007-es esztendõ kulturális programjait ismertették. Mint kiderül két csoprotba sorolhatóak a pécsi események. Közülük egyik az a hagyományos, amelyiket akkor is megcsináltak, megtartottak volna, ha a kulturális fõváros nem Pécs lett volna. Ugyanakkor ahogy haladunk 2010 felé egyre több olyan rendezvényt szerveznek, amelynek célja a rávezetés erre az európa méretû kulturális eseményre. Melyek ennek a nagyívû elképzelésnek az idén megvalósuló részletei?

 

A 2008-2010 évekre tervezett programok  tartalmi keret-koncepciójának részletes kidolgozása 2007 következõ hónapjainak feladata. A 2007-es év EKF-programjainak összeállításánál olyan ?tartalmi ívek" mentén folytattuk a tervezést, amelyek minden bizonnyal az ezt követõ évek tervezésénél is fontos szempontként jelennek majd meg, hiszen a pécsi EKF-pályázat legfontosabb pilléreit jelentik, vagy a pályázati cím elnyerése óta kialakult vagy megismert fontos szempontokat rögzítik.

2010-elõkészület

A kormányzati támogatásra javasolt programok egyik legfontosabb elemét jelentõ, és a támogatások nominális értékben is a legmagasabb hányadát kitevõ programok. Ezen programok támogatásával elsõdleges célunk, hogy olyan helyi, illetve országos kezdeményezésû projekteket támogassunk, amelyek hosszútávú kulturális együttmûködések kiindulópontjai lehetnek, illetve olyan rendezvények, fesztiválok, kulturális események kifejlesztése, amelyek 2010-ben és azt követõen a régió kulturális iparának húzó eseményeivé válhatnak. Az elõkészület jelentheti tehát a ?Határtalan város" pécsi EKF-pályázatban megfogalmazott bizonyos tartalmi elemek évrõl-évre való hangsúlyos megjelenítését egy-egy program segítségével, (ilyenek a pécsi bauhauslerek munkásságát, valamint a Bauhaus és a magyar mûvészet kapcsolatát bemutató kiállítások vagy a Mozart-kortárs Lickl György életmûvének feldolgozása és kiadása), illetve egy konkrét esemény, fesztiválprogram folyamatos fejlesztését (Pl. Pitch-fórum, Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozó). 2010-es elõkészületet értünk olyan rendezvények kiemelt támogatásán is, amelyek egy-egy mûfajon belül megerõsíthetik, vagy újrapozícionálhatják Pécset és régióját a hazai kulturális piacon (pl. film, színház, táncmûvészet)

Tanítás-tanulás

pécs 2. Szintén a város EKF-pályázatában szereplõ terv tudatos megvalósítására törekedtünk akkor, amikor a 2007-es ?Tanulás és tanítás éve" koncepciójának megfelelõen olyan programokat javasoltunk kormányzati támogatásra, amelyek jelentõs mértékben kapcsolódnak a fiatalabb nemzedékek mûvészeti neveléséhez. A tudományos konferenciákon túl ide tartozik például a IX. Európai Ifjúsági Zenei Fesztivál, melynek több ezer európai és hazai résztvevõje reményeink szerint nemcsak egy meghatározó mûvészeti és közösségi élménnyel gazdagabban tér majd haza, hanem egyszersmind Pécs és a 2010-es Kulturális Fõváros programsorozat nemzetközi ismertségét növelheti, továbbá 3 év múlva potenciális visszatérõ látogatója lehet a magyarországi EKF-nek.

Déli Kulturális Övezet

pécs 3.?A pécsi Kulturális Fõváros-év egy európai határvidéknek – a Trieszttõl Tuzlán át Temesvárig húzódó déli kulturális övezetnek – a nyugatitól eltérõ kulturális tapasztalatát kívánja megmutatni". A DKÖ koncepció tartalmi felépítése már a 2007-es évben megkezdõdik, olyan kulturális együttmûködések, közös produkciók, valamint fesztiválok megalapozásával (pl. Kelet-nyugati Átjáró – Balkán Világzenei Fesztivál és I. Találkozó a Balkán Kapujában Interdiszciplináris Konferencia és Összmûvészeti Workshop), amelyek a további fejlesztése hozzájárul ahhoz, hogy Pécs valóban a fentebb jelölt európai határvidék egyik legjelentõsebb mûvészeti-kulturális regionális központjává váljon, annak értékeit sikeresen közvetítse Európa más regionális központjai felé.

Nemzetközi programok

Általánosan olyan programok pécsi megvalósítása tartozik ebbe a tartalmi ívbe, amelyek jelentõs nemzetközi kulturális teljesítmények pécsi bemutatását, vagy Pécshez kapcsolását teszik lehetõvé (például "Artists in Residence" irodalmi ösztöndíj). Természetesen itt is fontos szempontunk volt, hogy nemzetközi programok közül az egyszeri produkción túlmutató, kulturális együttmûködéseket is tartalmazó tervek kerüljenek elsõsorban támogatásra.

EKF-semleges

A 2007-es programév tervezése során azokat a programokat illettük ezzel az elnevezéssel, amelyek nem témájukkal, tartalmi összetevõikkel, hanem országos jelentõségük tekintetében kapcsolódnak az Európa Kulturális Fõvárosa-programhoz és Pécs városához. (pl. POSZT)

Régió – programok

Az ?Európa Kulturális Fõvárosa – Pécs 2010" program, valamint a pécsi kulturális eredmények több magyarországi városban, valamint Pécs közvetlen régiójában történõ megjelenítésével elsõsorban a program országos ismertségének növelése, más városokkal való kölcsönös elõnyöket biztosító kulturális együttmûködés kialakítása a célunk. Legalább ilyen fontos azonban, hogy 2010-ig növekvõ mértékben, 2010-ben pedig jelentõs részvétellel Pécsen, és a nemzetközi színtéren is megjelenjenek az ország egyéb régióinak, valamint a kulturális fõváros címre korábban pályázó városok kiemelkedõ mûvészeti-kulturális teljesítményei. (Szegeddel közösen tervezett programok, Pécsi megjelenések a Kultuccában és az AKKU eseményein, Miskolc megjelenése az Ungarisher Akzent rendezvényein)

                                                                 

Ruhr-Isztambul 2007

A tartalmi ív elsõsorban azokat a kulturális együttmûködéseket tartalmazza, amelyek 2010 másik két kulturális fõváros projektjével, a Ruhr-vidék és Isztambul, valamint más kulturális fõvárosok szereplõivel kapcsolják össze Pécset. Ide tartoznak azok a kulturális események is, amelyek a két kulturális fõvárossal már létrejött együttmûködések keretében Isztambul és a Ruhr-vidék kulturális értékeit ismertetik meg Pécs és a dél-dunántúli régió lakóival. Mindezen törekvések megalapozzák azt a széleskörû kulturális és turisztikai együttmûködést, amely minden bizonnyal jellemzõ lesz a 3 kulturális fõváros programra 2010-ben és reményeink szerint azt követõen is. (pl. 2007-es nagyszebeni és luxemburgi Pécs-programok)

Civil szféra és lakosság

A Kulturális Fõváros civil szférájának két fontos elemét, hosszútávú céljait erõsítõ programok. Célunk Pécs és a régió fiataljainak felkészítése a 2010-es évre: hogy ne csak nézõi, hanem jelentõs százalékban aktív résztvevõi legyenek az eseményeknek, a 2010-es program után a kulturális ipar mozgatóivá, szervezõivé, haszonélvezõivé váljanak, vonzó cél legyen számukra a pécsi városi lét. A felnõtt lakosság folyamatos bevonása a programokba ugyanilyen fontos, célja, hogy ez a korosztály otthon legyen 2010 Kulturális Fõvárosában, ne azt érezze, hogy a Fõváros ?leköltözött" Pécsre, hanem egy pozitív folyamat szerves szakaszaként tudja megélni Pécs 2010-es évét. A hátrányos helyzetben és a fogyatékkal élõk részvétele ezekben a folyamatokban a kulturális fõváros kiemelt célja.

A másik jelentõs terület azoknak a kulturális programoknak a támogatása és fejlesztése, amelyek civil közösségek szervezésében valósulnak meg, amelyek a fentiebb leírtakkal szoros kapcsolatban mûvészeti értékeket mutatnak be, kulturális együttmûködések eredményei. A programok a tényleges kulturális kínálat részei, fejlesztésük hosszútávú célja a kulturális ipar és a kulturális turizmus fejlesztése, és nem utolsó sorban a városi, megyei kulturális intézményhálózattal való, a jelenleginél számottevõen erõsebb együttmûködésük elõsegítése. (pl. Varázskert rendezvények, Feketén-fehéren nap, Versmegálló projekt, ?Együtt kerek  a világ": Fogyatékossággal élõk Pécs EKF-ért, A Vidámpark kulturális célú hasznosítása – Összmûvészeti Alkotótábor és Fesztivál ).

2007-ben elinduló négyéves kutatási nagyprojektek, kulturális fejlesztések.

Bauhaus-nagyprojekt (német-magyar együttmûködés)

A berlini Bauhaus Archivval és a Magyar Nemzeti Galériával együttmûködésben fejlesztett projekt célja a pécsi bauhauslerek  (Breuer Marcell, Forbát Alfréd, Johan Hugó, Molnár Farkas, Weininger Andor és Stefán Henrik) életmûvén keresztül a Bauhaus és a magyar mûvészet kapcsolatainak, valamint a Pécsrõl elindult alkotók nemzetközi mûvészeti életben betöltött szerepének feltárása, és széleskörû nemzetközi bemutatása. A projekt publikációval és 2010-ben nemzetközi jelentõségû kiállítással zárul, amely Pécset követõen Berlinben is bemutatásra kerül. A projekt az EKF nemzetközi együttmûködések német-magyar relációját erõsíti. A kutatási projekt a 2007-es évben elkezdõdik, valamint ehhez kapcsolódóan két jelentõs kiállítás is megrendezésre kerül Pécsen (Breuer Marcell kiállítás, ?Technikai mellékutak. Moholy-Nagy korai korszakának újraértelmezése." c. kiállítás).

?Nyolcak" nagyprojekt elõkészítése (közép-európai kitekintés)

A Nyolcak a XX. század elején élt francia fauve-ok (vadak) festészetének magyar megfelelõi. A program elsõsorban a kutatásra koncentrál, amelynek eredményei 2010-ben egy jelentõs kiállítás formájában teljesednek ki.

Lickl György mûveinek felkutatása és kiadása (Bécs – Pécs viszonylat)

Mozart kortársaként, a XIX. század elején Pécsett és Bécsben alkotó zeneszerzõ, Lickl György mûvei jelenleg ismeretlenek, az értékes zenei anyag publikálására eddig nem került sor. A Pannon Filharmonikusok a projekt keretében összegyûjtik, rendezik, majd kiadják Lickl György munkáit. A kutatások két városban, Pécsett és Bécsben folynak. A zenetörténeti, levéltári és egyéb kutatások, restaurálási munkák már 2007-ben megkezdõdnek.

Artist in Residence

Egy magánszponzor által felajánlott lakóhelyen 2007 õszétõl minden évben neves európai írókat (fordítókat) lát vendégül Pécs városa. A 2007-ben az elinduló irodalmi ösztöndíj elsõ pécsi vendégei 2007 egyik kulturális fõvárosából, Luxemburgból és a 2010-ben szintén a kulturális fõváros címet viselõ Isztambulból érkeznek.

Kelet-nyugati Átjáró

A Kelet-nyugati Átjáró programsorozat Balkán Világzenei Fesztivál modulja a 2010-re tervezett ?Balkán Világzenei Fesztivál és Zenei Vásár" felvezetõ, elõkészítõ rendezvénye. Célja, hogy a Balkán zenei kultúrájának teljes keresztmetszetébõl válogatva igényes és sokszínû programot kínáljon széles közönség számára és ezáltal fokozatosan Európa legjelentõsebb balkán-zenei rendezvényévé váljon.

A Balkán Világzenei Fesztivál egyes rendezvényei a párhuzamosan zajló I. Találkozó a Balkán kapujában – Nemzetközi Interdiszciplináris Konferencia és Összmûvészeti Workshop kísérõrendezvényeiként is funkcionálnak. A 2007-es évben elõször megrendezésre kerülõ fesztivál és workshop megalapozza a további évek munkáját.

Piacképes mûfajok kiemelt támogatása

A hosszútávú fejlesztések között kell említenünk az egyes mûfajok területén szervezõdõ programsorok támogatását, amelyek egy-egy mûfajon belül megerõsíthetik vagy újrapozicionálhatják Pécset és régióját a hazai kulturális piacon. Ilyen kiemelt területnek gondoljuk a színházi mûfajt, melynek a POSZT révén már eddig is jelentõs pécsi kötõdései alakultak ki. A POSZT-hoz és ilyen módon a színházhoz kapcsolódóan, a szakmai rendezvénysorozat off-programjaihoz kapcsolódva a következõ években olyan jelentõs kulturális események szervezését tervezzük amelyeken hangsúlyosan megjelennek az EKF tartalmak is. További színházi programok pécsi megjelenését hozhatják azok az egyeztetések, amelyeket a színházi szakma csoportjaival folytatunk, (Pl. Krétakör Színház, Bárka Színház stb.), és amelyek egyes elemei már a 2007-es programban is megjelennek (Bárka kikötõ Pécsett). A táncmûvészet területén szervezõdõ programok szintén építenek a pécsi mûvészeti hagyományokra. A tánc a Pécsi Balettnek köszönhetõen korábban is fontos szerepet játszott a város életében. Ezt a mûvészeti ágat kívánja felkarolni a program, amely 2010-re igyekszik Pécset a táncmûvészet nemzetközi porondján ismét az õt megilletõ helyre pozícionálni. 2007-ben több jelentõs táncmûvészeti program kerül megrendezésre (Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozó (PNTT 2007), Upgrade kísérleti zenei és táncmûhely.), valamint fontos kapcsolatot jelent Pécs számára a Déli Kulturális Övezetben, a vajdasági Magyarkanizsán élõ és alkotó Nagy József (Jozef Nadj), akivel a kapcsolatfelvétel már megtörtént, és minden bizonnyal gyümölcsözõ együttmûködés alakulhat ki a következõ években. Az egyik EKF-beruházás, a pécsi konferencia és koncertközpont bevezetésére való felkészülésként értelmezzük a jelentõsebb zenei EKF-programokat. Ilyenek a kulturális fõváros hivatalos zenekarának, a Pannon Filharmonikusoknak a programjai. (Európa Kulturális Fõvárosainak Szimfonikus Zenekarai, Világhírû szólisták Pécsett).

A képzõmûvészeti ágak jelentõs pécsi tradícióinak új megjelenéseit a már említett Bauhaus és ?Nyolcak" nagyprojekteken kívül tovább erõsítheti az a projekt, amely a 20. század 40-es éveitõl a 80-as évekig terjedõ idõszakának magyar és a közép európai képzõmûvészeti értékeit dolgozza fel és mutatja be. A projekt terveink szerint 2008-ban indulhat el.

2007-ben a filmes mûfaj szintén jelentõs rendezvényekkel jelenik meg Pécsen (Pitch fórum, Kamera Hungária, Szemlétek – Vízióaudiális filmfesztivál és mûvészeti találkozó, Nemzetközi Filmünnep, Dokumentumfilm fesztivál elõkészítõ workshop.)

2007-es év ?EKF- highlights" – válogatás az év legjelentõsebb EKF programjai közül:

§                   Pécsi Tavaszi Fesztivál 2007

§                   IX. Európai Zenei Ifjúsági Fesztivál

§                   Kelet-nyugati Átjáró – Balkán Világzenei Fesztivál

§                   Palkonya – Európa Kulturális Falva

§                   XII. Európai Bordalfesztivál

§                   Varázskert rendezvények

§                   Kortárs Magyar Fotográfia Biennále 2007

§                   Visszaszámláló óra felállítása a városban

§                    ?Utazás a török félhold körül" – Összmûvészeti montázs a török kultúrából

§                   Nagyszebeni Filharmonikusok vendégszereplése Pécsett

§                   Az ?Európa lelke" kezdeményezés városok és régiók szekciójának pécsi nemzetközi konferenciája

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

1973-2022 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.